[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "cper0:" vs "MIAB_FINM2"

## ALIGNMENT ## SeqID 31.8 % Eval 1e-61 Ncomp 420 Naa_query 434 Naa_target 461 7:TLGCRVNTYESEAMTEKFVREGYEVVDFNEMADVYVVNTCSVTNMGDKKSRQIIG---RA: 63 * ** * ** * * * ** *** * * * 31:THGCQMNEHDSEKIKTLLENMGFEKSDEKLDADFIIFNTCLVRENAEMKVYGQLGALKNL: 90 64:RRQNPEAIIAVVGCYAQIAPTEVSGIEG---VDVVLGSRNKGEIVYYVNKARDEGKQQVK: 120 * ** *** ** * * * ** * * * * ** * 91:KRENPDMLIAVCGCMMQTGPARDIIREKYPQVDIVFGVNNINSLPYLIDRHLSSGKLVVX: 150 121:VGAVLKNKVFEDLKIEEYNNKTRAFLKIQDGCNRFCAYCLIPYTRGSVCSKDPKKVLDEI: 180 * * *** ** ** ** ** * * * 151:XXXXXXXXXXXXXXXX---NEYVGYVNIMTGCNNFCTYCIVPYARGREQSRSVESILSEV: 207 181:RSLAEHGFKEIILSGIHTASYGVDLDEKVTLVDLLEEIEKIDGIERVRIGSIDPTFFTED: 240 * * * * * *** * ** ** * ** * * 208:KRMVDQGYKDITLLGQNVNSYGKTLENPVTFTELLTKVNDVEGLERLRFLTSHPKDISDE: 267 241:VVRRILALKKLCPHFHLSLQSGCDATLKRMNRRYTAKEYEDIVNLLRDKIEDVSITTDVI: 300 * * * ** * * * ** **** ** * 268:LIEAMGKLDKVCENIHLPFQAGSNSVLERMHRRYTXXXXXXXXXXXXXXXXGITFSTDII: 327 301:VGFPGETDEEFEETYEFLKRIALSKTHIFKYSPRKGTRAENMENQVDGNKKDERSKKLIE: 360 ******* * * * *** * ** * * *** * * * 328:VGFPGETEEDFQDTLDVVRKVGYEQAFTFKYNRRPGTKADLFEDQVDEDVKQDRLERLLD: 387 361:LNRINEKAFAEK---YIGEVIDVLFEEEVELGSGVYTGYTRNYIKVNAKADCNVSGKILN: 417 * ** * * ** * * * ** ** ** * * ** * - :---VAYPIFYEKNKSYLGTIQEVLIEGESKNNPEVMTGRTRTFKLVNVKCDKSYIGKLVN: 444 418:VKINSFEGEVAEGEIV: 433 ** * ** * 445:TKIVDFNSFALTGEMV: 460