[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "cper0:" vs "MIAB_FLAJ1"

## ALIGNMENT ## SeqID 27.9 % Eval 2e-44 Ncomp 429 Naa_query 434 Naa_target 481 2:KVAFATLGCRVNTYESEAMTEKFVREGYEVVDFNEMADVYVVNTCSVTNMGDKKSRQIIG: 61 * ** * ** ** * ** ***** * 25:KLFIESYGCAMNFSDSEVVASILSDGGYNTTSVLEEADLVLVNTCSIRDKAEQTIRKRLE: 84 62:R---ARRQNPEAIIAVVGCYAQIAPTEVSGIEG-VDVVLGSRNKGEIVYYVNKARDEGKQ: 117 * ** * ** * * ** * * ** 85:KYNAVKRTNPKMKVGVLGCMAERLKSQFLEEEKIVDLVVGPDAYKDLPNLLAEV-EEGRD: 143 118:QVKVGAVLKNKVFEDLK-IEEYNNKTRAFLKIQDGCNRFCAYCLIPYTRGSVCSKDPKKV: 176 * * * * * * ** * * * *** * * 144:AINV-ILSKEETYGDISPVRLMSNGITALVSITRGCDNMCTFCVVPFTRGRERSREPQSI: 202 177:LDEIRSLAEHGFKEIILSGIHTASY-----GVDLD-------EKVTLVD---LLEEIEKI: 221 ** * ***** * * ** * * * * ** *** 203:MAEIQDLWSKGFKEITLLGQNVDSYLWYGGGLKKDFVNASEMQKATAVDFDQLLEMVAVG: 262 222:DGIERVRIGSIDPTFFTEDVVRRILALKKLCPHFHLSLQSGCDATLKRMNRRYTAKEYED: 281 * * * * * * ** *** ** *** ** 263:FPKMRIRFSTSNPQDMHESILHVMAKYPNICKHIHLPVQSGSNRILKEMNRLHSREEYMA: 322 282:IVNLLRDKIEDVSITTDVIVGFPGETDEEFEETYEFLKRIALSKTHIFKYSPRKGTRA-E: 340 * * ** * * *** ** * ** * ** * 323:LIDKIRAIVPDASISQDMIAGFPTETEQDHQDTMSLMEYVKYNFGYMYSYSERPGTLAGR: 382 341:NMENQVDGNKKDERSKKLIELNRINEKAFAEKYIGEVIDVLFEEEVELGSGVYTGYTRNY: 400 * * * * * * * * 383:KMKDDVEEETKARRLQEIVDLQQKHAWFRSEEFVGKTXXXXXXXXXXXXXDEFSGRNSQS: 442 401:IKVNAKADCNVSGKILNVKINSFEGEVAEGEIV: 433 * * * **** * ** * 443:ITVVFPKENYKIGDFVNVKITSCTSGTLKGEAV: 475