[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "cper0:" vs "MIAB_NITSB"

## ALIGNMENT ## SeqID 33.8 % Eval 5e-51 Ncomp 413 Naa_query 434 Naa_target 433 7:TLGCRVNTYESE-AMTEKFVREGYEVVDFNEMADVYVVNTCSVTNMGDKKSRQIIGRARR: 65 **** * ** * * ** ** ***** * ** 9:TLGCAMNVRDSEHIIAELTQKEDYELTQNLQEADLILINTCSVREKPVHKLFSEIGYFNK: 68 66:QNPE-AIIAVVGCYAQIAPTEV-SGIEGVDVVLGSRNKGEIVYYVNKARDEGKQQVKVGA: 123 * * * * ** * * * *** ** * * ** ** * 69:KKKEGAKIGVCGCTASHLGEEIIKKAPYVSFVLGARN-------VSKIRDVIKQEKAVEV: 121 124:VL----KNKVFEDLKIEEYNNKTRAFLKIQDGCNRFCAYCLIPYTRGSVCSKDPKKVLDE: 179 * * * ** * ** * * * *** * * * * 122:DIDYDESTYAFSDFRTSPY----KAFINISIGCDKKCTFCIVPNTRGEEISIPPELILQE: 177 180:IRSLAEHGFKEIILSGIHTASYG---VDLDEKVTLVDLLEEIEKIDGIERVRIGSIDPTF: 236 * * *** * * ** * ** *** *** * * * * 178:VRRAVDTGAKEIFLLGQNVNNYGRSFSDKARKVDFTDLLRMVSEIDGVRRIRFTSPHPLH: 237 237:FTEDVVRRILALKKLCPHFHLSLQSGCDATLKRMNRRYTAKEYEDIVNLLRDKIEDVSIT: 296 * * * **** * * * ** * ** * * 238:MDDKFLQEFATNPKICKSMHMPLQSGSTKVLRDMKRGYTKEWFLDRAMKLREMVPEVHIS: 297 297:TDVIVGFPGETDEEFEETYEFLKRIALSKTHIFKYSPRKGTRAENMENQVDGNKKDERSK: 356 ** ******* * * * ****** * * *** * 298:TDIIVGFPGESEEDFADTIDVVQKVRFEQIFSFKYSPRPLTPAKDYENQIPDEVASRRLS: 357 357:KLIELNRINEKAFAEKYIGEVIDVLFEEEVELGSGVYTGYTRNYIKVNAKADCNVSGKIL: 416 * * * * * *** * * * * * * * 358:YLQDLHLQMLDSISEQEKDKVYEVYFEELKP--GGYVAGRTDNNWIVKVKGSEELLGEFK: 415 417:NVKINSFEGEVAEGEIV: 433 * * *** * 416:SVRITKPGRLSLEGELV: 432