[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSG_CHLMU"

## ALIGNMENT ## SeqID 40.2 % Eval e-165 Ncomp 762 Naa_query 807 Naa_target 813 25:KDATPQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMG: 84 * * * ** * * ** * ** 30:QSASTRDIFTAVAKTVSEWMAKGWLKTQSSYYDNDVKRVYYISMEFXXXXXXXXXXXXXX: 89 85:WLETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRY: 144 * ** ** * * * * * * ** * * * * * ** * 90:XXXXVNEALSDLGYDFDQLVEMEHDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGIPAYGYGLRYDY: 149 145:GLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVY--LVDRGNYLEPVYED: 202 * * * *** * * *** ****** * * *** ** * 150:GIFDQQIENGYQVESPDEWLRYGNPWEICRGEYLYPVHFYGKVKHSMDSRGRDVAELV-D: 208 203:AQLIKAVPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEEAKY-------RTIEQRREVEDLVS: 255 * * ** * * *** *** * * * * ** 209:SQEVLAMAYDVPVPGFNNDTVNSLRLWQAQSRHGFEFSYFNHGNYIRAIEDIALASNITR: 268 256:VLYPDDSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHINDTHPAMS: 315 **** ** * ******** *** ** * * * * * * ****** 269:VLYPNDSISEGQELRLKQEYFLVSATIQDILRRYTKTHLSLDKLSEKVSVQLNDTHPALG: 328 316:VAELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQE: 375 ** * **** * ** ** * ****** **** * * ** * ** * 329:IAEMMHILVDREELDWDVAWDTTTKIFNYTNHTILPEALERWSLDLFSKVLPRHLEIIYE: 388 376:IDRRFVEEKQGKYARDMIER--TRIIKDNQ---VRMANLSIIGSHSTNGVAKLHTELLKD: 430 * * ** * * ** **** ** *** * * * 389:INARWLKKVSQKYPGDDDKRRALSIIEEGSSKFINMANLAVIGTSKVNGVSSFHSQLIKN: 448 431:DVLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDPTKLQKLLKHQ: 490 ** * * * ***** **** * ** * *** * * * 449:TLFKDFVEFFPDKFINVTNGITPRRWLALSNKRLSALLNRSIGTDYLTNLTHLNKVISLA: 508 491:NDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVK: 550 * * *** * * ** * * *** *** * ***** 509:EDSGFREEWHKIKIQNKEDLSARIYKELGVSVNPQSIFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIY: 568 551:LYLDIKQGKVASDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVF: 610 * * * * *** **** * ** *** ** ** ***** * ***** 569:FYNEIRNG--STEIVPTTVIFGGKAAPGYAMAKLIIKLINNVAHIVNNDPKAKDLLKVVF: 626 611:LEDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVG: 670 ******* **** ***** * ***** *** ****** * ****** * 627:WPNYRVSLAEAIIPATDLSEQISTAGMEASGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIG: 686 671:EDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDGTIPNCQAEGQEIF--: 728 ***** * * * * * * * * * 687:KEHMFIFGLLEEEISALRN--EYYPQGICNANPKIQEILDMVLQARLPE---EDKDLFKP: 741 - :--DSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKR: 786 * * *** * *** * * * * * * **** * 742:IVNRLLNEGDPFFVLADLESYLDAHNRVARLFTQPEEWTKKSIYNVGGIGFFSSDRSITD: 801 787:YAEDIWNIS: 795 ** *** * 802:YASNIWNVS: 810