[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSG_CHLPN"

## ALIGNMENT ## SeqID 40.3 % Eval e-165 Ncomp 765 Naa_query 807 Naa_target 824 25:KDATPQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMG: 84 * * * * ** * * ** * *** ** * ***** * 34:ESASPRDIFTAVAKTVMEWLAKGWLKTQNGYYKNDVKRVYYLSMEFLLGRSLKSNLLNLG: 93 85:WLETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRY: 144 * ** *** * * * * * * ** * * * **** * 94:ILDLVRKALKTLNYDFDHLVEMESDXXXXXXXXXXXXXCYLDSMATLAVPAYGYGIRYDY: 153 145:GLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKV--YLVDRGNYLEPVYED: 202 * * * *** * * *** ****** * ** * * * ** * 154:GIFDQRIVNGYQEEAPDEWLRYGNPWEICRGEYLYPVRFYGRVIHYTDSRGKQVADLV-D: 212 203:AQLIKAVPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEEAKY-------RTIEQRREVEDLVS: 255 * * ** * ** * *** *** * * * * ** * 213:TQEVLAMAYDIPIPGYGNDTVNSLRLWQAQSPRGFEFSYFNHGNYIQAIEDIALIENISR: 272 256:VLYPDDSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHINDTHPAMS: 315 **** ** * ******** *** ** * * * ****** 273:VLYPNDSITEGQELRLKQEYFLVSATIQDIIRRYTKTHICLDNLADKVVVQLNDTHPALG: 332 316:VAELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQE: 375 ** * **** * ** ** * ****** **** ** ** * ** * 333:IAEMMHILVDREELPWDKAWEMTTVIFNYTNHTILPEALERWPLDLFSKLLPRHLEIIYE: 392 376:IDRRFVEEKQGKYAR--DMIERTRIIKD---NQVRMANLSIIGSHSTNGVAKLHTELLKD: 430 * * * * * * **** ** *** * * ** 393:INSRWLEKVGSRYPKNDDKRRSLSIVEEGYQKRINMANLAVVGSAKVNGVSSFHSQLIKD: 452 431:DVLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDPTKLQKLLKHQ: 490 * *** * *** ** *** * ** * * 453:TLXXXXXXXXXXXXINVTNGVTPRRWIALCNPRLSKLLNETIGDRYIIDLSHLSLIRSFA: 512 491:NDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVK: 550 * ***** * * * * * ** *** * ***** 513:EDSGFRDHWKGVKLKNKQDLTSRIYNEVGEIVDPNSLFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIY: 572 551:LYLDIKQGKVASDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVF: 610 * * * * * ** **** * ** *** ** ** ** * ***** * 573:VYNDLKENP-NQDVVPTTVIFSGKAAPGYVMAKLIIKLINSVADVVNQDSRVNDKLKVLF: 631 611:LEDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVG: 670 * **** ** *** ***** * ***** *** ****** * ****** * 632:LPNYRVSMAEHIIPGTDLSEQISTAGMEASGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIG: 691 671:EDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDGTI-PNCQAEGQEIFD: 729 * ***** * ** ** * * * 692:KENMFIFGLLEEQIVQL--RREYCPQTICDKNPKIRQVLDLLEQGFFNSNDKDLFKPIVH: 749 730:SLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKRYAE: 789 * * *** * *** * * * * * * * **** * ** 750:RLLHEGDPFFVLADLESYIAAHENVNKLFKEPDSWTKISIYNTAGMGFFSSDRAIQDYAR: 809 790:DIWNI: 794 *** 810:DIWHV: 814