[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSG_CHLTR"

## ALIGNMENT ## SeqID 39.3 % Eval e-160 Ncomp 763 Naa_query 807 Naa_target 814 25:KDATPQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMG: 84 * * * ** * * ** * ** 30:QSASTRDIFTAVAKTVLEWMAKGWLKTQSSYYDNDVKRVYYISMEFXXXXXXXXXXXXXX: 89 85:WLETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRY: 144 * ** ** * * * * * * ** * * * * ** * 90:XXXXVKEALFDLGYDFDQLVEMEHDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLEIPAYGYGLRYDY: 149 145:GLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKV-YLVDRGNYLEPVYEDA: 203 * * ** * * * * *** ****** * * *** * * 150:GIFDQKIENGFQVESPDEWLRYGNPWEICRGEYLYPVHFYGKVKHSIDSRGRDVAELVDS: 209 204:QLIKAVPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEEAKY-------RTIEQRREVEDLVSV: 256 * * ** * * ** *** * * * * ** * 210:QEVLAMAYDVPVPGFNNDAVNSLRLWQAQSRHGFEFSYFNHGNYIRAIEDIALAGNITRV: 269 257:LYPDDSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHINDTHPAMSV: 316 *** ** * ******** *** ** * * * * * * ****** 270:LYPNDSISEGQELRLKQEYFLVSATIQDILRRYTKTHLSLDKLSEKVSVQLNDTHPALGI: 329 317:AELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQEI: 376 ** ** *** * ** ** * ****** **** * * ** * ** ** 330:AEMMRLLVDREELDWDVAWDATTKIFNYTNHTILPEALERWSLDLFSKVLPRHLEIIYEI: 389 377:DRRFVEEKQGKYARDMIER--TRIIKDNQ---VRMANLSIIGSHSTNGVAKLHTELLKDD: 431 * ** * * ** * **** * *** * * * 390:NARWLAKVSQKYPGDNDKRRALSIIEEGSSKFVNMANLAVVGTNKVNGVSTFHSQLIKST: 449 432:VLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDPTKLQKLLKHQN: 491 ** * * * ***** **** **** * * * 450:LFKDFVEFFPDKFINVTNGITPRRWLAXXXXXXXXXXXRTIGTEYLTNLTHLHKVIPLAE: 509 492:DNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVKL: 551 * * * *** ** * ** * * *** *** * ***** 510:DSGFREEWRNIKIQNKEELAARIYKELGVTVNPQSIFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIYF: 569 552:YLDIKQGKVASDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVFL: 611 * * * * *** **** * ** *** ** ** ***** * *** * 570:YNEIRNG--SGEIVPTTVIFGGKAAPGYAMAKLIIKLINNVAAVVNNDPKVNDQLKVIFW: 627 612:EDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVGE: 671 ******* **** ***** * ***** *** ****** * ****** * 628:PNYRVSLAEAIIPATDLSEQISTAGMEASGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIGK: 687 672:DNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDGTIPNCQAEGQEIF---: 728 ***** * * * * * * * 688:EHMFIFGLLEEEISEL--RKEYYPQGICNANPTIQEILDMIAQAKF---SQEDKDLFKPI: 742 - :-DSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKRY: 787 * * *** * * * * * * * * * * **** * * 743:VNRLLNEGDPFFVLADLEAYINTQNRVASLFKQPEEWTKKSIYNVGGIGFFSSDRSIAEY: 802 788:AEDIWNIS: 795 * *** * 803:ASNIWNVS: 810