[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSG_ECOLI"

## ALIGNMENT ## SeqID 44.4 % Eval e-180 Ncomp 752 Naa_query 807 Naa_target 815 40:VRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMGWLETVRDALKDLDID: 99 ** * * ** * *** ** * * * * * ** 49:VRDRLVERWLRSNRAQLSQETRQVYYLSMEFLIGRTLSNAMLSLGIYEDVQGALEAMGXX: 108 100:LDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRYGLFKQKFIDGYQIEL: 159 * * **** **** * **** ** *** * * * 109:XXXXXXXXXXPXXXXXXXXXXAACFLDSLATLGLPGRGYGIRYDYGMFKQNIVNGSQKES: 168 160:PNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVYLVDRGNYLEPVYEDAQLIKAVPYDTAIVGYK: 219 * ** ***** * ** ** * * ** * ** 169:PDYWLEYGNPWEFKRHNTRYKVRFGGRIQQEGK----KTRWIETEEILGVAYDQIIPGYD: 224 220:NGTVNTMRLWDAEIPS-------SEEAKYRTIEQRREVEDLVSVLYPDDSKESGRILRLK: 272 ** *** * * * * ******* *** *** 225:TDATNTLRLWSAQASSEINLGKFNQGDYFAAVEDKNHSENVSRVLYPDDSTYSGRELRLR: 284 273:QEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHINDTHPAMSVAELMRILVDEEHMSWD: 332 **** ** ** * * * ** ***** * * ** * ** *** 285:QEYFLVSSTIQDILSRHYQLHKTYDNLADKIAIHLNDTHPVLSIPEMMRLLIDEHQFSWD: 344 333:DAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQEIDRRFVEEKQGKYAR--: 390 ** * ****** * **** *** ** **** ** * * * 345:DAFEVCCQVFSYTNHTLMSEALETWPVDMLGKILPRHLQIIFEINDYFLKTLQEQYPNDT: 404 391:DMIERTRIIKDN---QVRMANLSIIGSHSTNGVAKLHTELLKDDVLHDFYVMYPERFNNK: 447 * * ** **** * ** *** ** * ** * ** * 405:DLLGRASIIDESNGRRVRMAWLAVVVSHKVNGVSELHSNLMVQSLFADFAKIFPGRFTNV: 464 448:TNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDPTKLQKLLKHQNDNKVLNQIANAKLKNK: 507 *** * **** *** ** *** * ** * * * * * *** ** 465:TNGVTPRRWLAVANPSLSAVLDEHLGRNWRTDLSLLNELQQHCDFPMVNHAVHQAKLENK: 524 508:ERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVKLYLDIKQGKVASDFQPR: 567 *** * * * ******* * ***** * * ** * ** 525:KRLAEYIAQQLNVVVNPKALFDVQIKRIHEYKRQLMNVLHVITRYNRIKADPDAK-WVPR: 583 568:VFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVFLEDYRVSLAEKIIPAAN: 627 * *** *** ** ** ** ** ** **** ********* * **** ***** 584:VNIFGGKAASAYYMAKHIIHLINDVAKVINNDPQIGDKLKVVFIPNYSVSLAQLIIPAAD: 643 628:ISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVGEDNIFIFGLTKDEVYDY: 687 ******* ********* ****** ****** * * ** ******* * ** 644:LSEQISLAGTEASGTSNMKFALNGALTIGTLDGANVEMLDHVGADNIFIFGNTAEEVEEL: 703 688:YNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDGTI-PNCQAEGQEIFDSLTKYNDEYFVLRDFES: 746 * * ** ** ** * * *** * * ** * * 704:RRQG-YKPREYYEKDEELHQVLTQIGSGVFSPEDPGRYRDLVDSLINFGDHYQVLADYRS: 762 747:YVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKRYAEDIWNISPLK: 798 ** * ** * * *** * **** *** ** ** * * 763:YVDCQDKVDELYELQEEWTAKAMLNIANMGYFSSDRTIKEYADHIWHIDPVR: 814