[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSG_PASMU"

## ALIGNMENT ## SeqID 45.1 % Eval e-178 Ncomp 767 Naa_query 807 Naa_target 818 25:KDATPQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMG: 84 * * ** * * ** * *** ** * * * 39:KEASQRDWLNATLYAVRDFVTEGWITTARQSRSEETRRVYYLSMEFLIGRTLSNAMLAEG: 98 85:WLETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRY: 144 ** * * * * * * **** * *** * **** * 99:VYDVAKQALSELNVNLEDVLEKEVDPXXXXXXXXXXAACFMDSIATLALPGVGYGIRYEY: 158 145:GLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVYLVDRGNYLEPVYEDAQ: 204 * *** ** * * * *** * ** * ** *** ** 159:GMFKQEIEDGHQVEKPDAWLDKGAAWEFIRPSKRHTVRFGGGIHFEGK----KCIWTSKE: 214 205:LIKAVPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDA------EIPSSEEAKYRTIEQRREVEDLVS-VL: 257 * ** * ** * * *** * * * * * ** 215:EVEALAYDQMIPGYANDSAATLRLWSAYAGDRFDLADFNKGDYFAAVQDRTLSKNISRVL: 274 258:YPDDSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHINDTHPAMSVA: 317 ***** *** *** **** *** * * * * ** ****** 275:YPDDSTWSGRELRLRQEYFLVSASLQDIIYRHKRIHNTMENFADKVAIHLNDTHPALAIP: 334 318:ELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQEID: 377 *** ** * * * ** * * *** ** * **** *** * ** ** * ** 335:ELMVILIDQEGYEWKKAWDITRRVFSYTCHTLMSEALETWPVEMMAHILPRHLQMIFEIN: 394 378:RRFVEEKQGKYARD--MIERTRIIKDN---QVRMANLSIIGSHSTNGVAKLHTELLKDDV: 432 * * * * * * *** ** ** **** * ** 395:DYFLEYVRTYVSTDAEFIRRVSLIEEGDHRKVRMGWLSVVGSNKVNGVAAIHSELMVTST: 454 433:LHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDPTKLQKLLKHQND: 492 ** ***** * ***** *** ****** * ** *** * * * * 455:FADFARIYPERFTNVTNGITPRRWIGVANPELSALFDRYIGKEWRRDLSQLTLLKDKVQD: 514 493:NKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVKLY: 552 ** * ** ** * * * * * **** ** * **** * ** * 515:PELKKSIAQIKYNNKVKLANYIKNELGVEVDPNALFDVQVKRIHEYKRQILNVLHIIARY: 574 553:LDIKQGKVASDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVFLE: 612 * ***** * ** *** * * ***** 575:NAMLENP-EKDWVPRVFILXXXXXXXXXXXXQTINLINDVANIINHDERLQGRLKVVFIP: 633 613:DYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVGED: 672 * ***** ***** ******** ********* ****** ****** ** * ** * 634:NYSVSLAELIIPAADISEQISLAGTEASGTSNMKFALNGALTIGTLDGANVEILDNVGQD: 693 673:NIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDGTIPNCQAEGQEIFDSLT: 732 ***** * * * * *** * ** * * * * 694:HIFIFGNTVEQVESLRRHG-YRPFDYYQNDEELRKVVDQIISGRFSPTDANRYHQLLQSL: 752 733:KYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKRYAEDIW: 792 * * * ** *** * ** * * * ** **** ** *** ** 753:QYHDYYQAFADFRSYVDMQQNVDAKYQDQNAWIDSTLQNIVNMSYFSSDRTILEYAEKIW: 812 793:NISPLK: 798 * * * 813:KIKPVK: 818