[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSG_YEAST"

## ALIGNMENT ## SeqID 41.0 % Eval e-155 Ncomp 760 Naa_query 807 Naa_target 902 33:YLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMGW-------: 85 * * * * ** * * ** * *** ** * * ** 92:YEAASMSIRDNLVIDWNKTQQKFTTRDPKRVYYLSLEFLMGRALDNALINMKIEDPEDPA: 151 - :------LETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNG: 139 * ** * * * * ** * * * * * 152:ASKGKPREMIKGALDEGGFKLEDVLDQEPDXXXXXXXXXXXXXCFVDSMATEGIPAWGYG: 211 140:IRYRYGLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVYLVDRGNYLEPV: 199 ** ** * ** ***** * * ** ******* * * * * * 212:LRYEYGIFAQKIIDGYQVETPDYWLNSGNPWEIERNEVQIPVTFYGYVDRPEGGKTTLSA: 271 200:YE--DAQLIKAVPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEE--AKYR------TIEQRRE: 249 ** ** * * ** *** * * * ** * 272:SQWIGGERVLAVAYDFPVPGFKTSNVNNLRLWQAR-PTTEFDFAKFNNGDYKNSVPQQQR: 330 250:VEDLVSVLYPDDSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHIND: 309 * **** * * ***** ** * * * *** * ** 331:AESITAVLYPNDNFAQGKELRLKQQYFWCAASLHDILRRFKKSKRPWTEFPDQVAIQLND: 390 310:THPAMSVAELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRI: 369 *** ** * *** * * ** ***** * ******* ** 391:THPTLAIVELQRVLVDLEKLDWHEAWDIVTKTFAYTNHTVMQEALEKWPRRLFGHLLPRH: 450 370:LQIIQEIDRRFVEEKQGKYAR--DMIERTRIIKDN----QVRMANLSIIGSHSTNGVAKL: 423 * ** * * * * * ** * * *** * * *** *** * 451:LEIIYDINWFFLQDVAKKFPKDVDLLSRISIIEENSPERQIRMAFLAIVGSHKVNGVVEL: 510 424:HTELLKDDVLHDFYVMY-PERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIG---TEWRQD: 479 * ** * ** * * * * ***** **** *** * * * * 511:HSELIKTTIFKDFIKFYGPSKFVNVTNGITPRRWLKQANPSLAKLISETLNDPTEEYLLD: 570 480:PTKLQKLLKHQNDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKET-GIKVST-----DAIFDVQIK: 533 ** * * * * ** ** ** * ** * * ** * * 571:MAKLTQLEKYVEDKEFLKKWNQVKLNNKIRLVDLIKKENDGVDIINREYLDDTLFDMQVK: 630 534:RLHAYKRQLLKLMHIVKLYLDIKQ--------GKVASDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAI: 585 * * **** * * ** * ** * *** * ** ** ** * 631:RIHEYKRQQLNVFGIIYRYLAMKNMLKNGASIEEVAKKYPRKVSIFGGKSAPGYYMAKLI: 690 586:IKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVFLEDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNM: 645 ** ** ** **** * ***** ** ** ** **** ** ** * ******** 691:IKLINCVADIVNNDESIEHLLKVVFVADYNVSKAEIIIPASDLSEHISTAGTEASGTSNM: 750 646:KLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVGEDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEI: 705 * ** * * **** ** **** * ** * * ** * 751:KFVMNGGLIIGTVDGANVEITREIGEDNVFLFGNLSENVEELRYNHQYHPQDLPSS---L: 807 706:RRVLNAFVDGTI-PNCQAEGQEIFDSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKR-H: 763 ** * * * ** * * * ***** * ** * * 808:DSVLSYIESGQFSPENPNEFKPLVDSIKYHGDYYLVSDDFESYLATHELVDQEFHNQRSE: 867 764:WNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKRYAEDIWNISPL: 797 * * * * **** * * *** * 868:WLKKSVLSLANVGFFSSDRCIEEYSDTIWNVEPV: 901