[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSL1_SOLTU"

## ALIGNMENT ## SeqID 41.2 % Eval 2e-89 Ncomp 752 Naa_query 807 Naa_target 966 29:PQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMGWLET: 88 * * * ** * * * * ** ** * *** ** * * 101:PKAFFATAQS-VRDSLLINWNATYDIYEKLNMKQAYYLSMEFLQGRALLNAIGNLELTGA: 159 89:VRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRYGLFK: 148 *** * * * * * * * **** * * * ** ***** 160:FAEALKNLGHNLENVASQEPDXXXXXXXXXXXXSCFLDSLATLNYPAWGYGLRYKYGLFK: 219 149:QKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVYLVDRGNYLEPVYEDAQLIKA: 208 * * * ** * *** * * *** * ** *** 220:QRITKDGQEEVAEDWLEIGSPWEVVRNDVSYPIKFYGKVSTGSDGKRYWIGGED---IKA: 276 209:VPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSE--------EAKYRTIEQRREVEDLVSVLYPD: 260 * ** * *** * *** ** * * *** 277:VAYDVPIPGYKTRTTISLRLWSTQVPSADFDLSAFNAGEHTKACEAQANAEKICYILYPG: 336 261:DSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEY---IGIHINDTHPAMSVA: 317 * * * ****** * ** * * * * * ***** 337:DESEEGKILRLKQQYTLCSASLQDIISRFERRSGDRIKWEEFPEKVAVQMNDTHPTLCIP: 396 318:ELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQEID: 377 ****** * * ** * ***** ****** ** ** ** ** 397:ELMRILIDLKGLNWNEAWNITQRTVAYTNHTVLPEALEKWSYELMQKLLPRHVEIIEAID: 456 378:RRFVEEKQGKYARDMIERTR----------------------------------------: 397 * * ** 457:EELVHEIVLKY---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 507 - :----------------------------------------------------IIKDNQVR: 405 * ** 508:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVIPPKKVR: 567 406:MANLSIIGSHSTNGVAKLHTELLKDDVLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELS: 465 **** * * **** * * * * *** ** * ***** * *** ** ** 568:MANLCVVGGHAVNGVAEIHSEIVKEEVFNDFYELWPEKFQNKTNGVTPRRWIRFCNPPLS: 627 466:KVLDKAIGTE-WRQDPTKLQKLLKHQNDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVST: 524 * *** * ** * * * ** ** * ** * 628:AIITKWTGTEDWVLKTEKLAELQKFADNEDLQNEWREAKRSNKIKVVSFLKEKTGYSVVP: 687 525:DAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVKLYLDIKQGKVA---SDFQPRVFIFGAKAAPSYYY: 581 ** ** * ** * ****** ** * * * * *** *** ** * 688:DAMFDIQVKRIHEYKRQLLNIFGIVYRYKKMKEMTAAERKTNFVPRVCIFGGKAFATYVQ: 747 582:AKAIIKCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVFLEDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASG: 641 ** * * * * * ****** ***** ** ** ** *** ** ** * **** 748:AKRIVKFITDVGATINHDPEIGDLLKVVFVPDYNVSVAELLIPASDLSEHISTAGMEASG: 807 642:TSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVGEDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNN: 701 ***** ** ****** ** *** * * ** * 808:TSNMKFAMNGCIQIGTLDGANVEIREEVGEENFFLFGAQAHEIAGLRKERADGKFVPDER: 867 702:HEEIRRVLNAFVDGTIPN----CQAEGQEIFDSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRT: 757 ** * ** * * * * ** ** ** ** 868:FEEVKEFVRSGAFGSYNYDDLIGSLEGNEGFGRA----DYFLVGKDFPSYIECQEKVDEA: 923 758:YSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSSDDTIKRYAEDIWNISPLK: 798 * * ** * * **** ** ** ***** 924:YRDQKRWTTMSILNTAGSYKFSSDRTIHEYAKDIWNIEAVE: 964