[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

BLT:SWS alignment for "lsal0:" vs "PHSL_IPOBA"

## ALIGNMENT ## SeqID 40.7 % Eval 1e-88 Ncomp 754 Naa_query 807 Naa_target 955 33:YLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMGWLETVRDA: 92 * ** * * * ** ** * *** ** * * * 97:YFATAQSVRDALIVNWNATYDYYEKLNMKQAYYLSMEFLQGRALLNAIGNLELTGEYAEA: 156 93:LKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRYGLFKQKFI: 152 * * * * * * * * **** * * * ** ****** 157:LNKLGHNLENVASKEPDXXXXXXXXXXXXSCFLDSLATLNYPAWGYGLRYKYGLFKQRIT: 216 153:DGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVYLVDRGNYLEPVYEDAQLIKAVPYD: 212 * * ** ****** * * * *** * ** * ** ** 217:KDGQEEVAEDWLELGNPWEIIRMDVSYPVKFFGKVITGSDGKKHWIGGED---ILAVAYD: 273 213:TAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEEAKY--------RTIEQRREVEDLVSVLYPDDSKE: 264 * *** * *** ** * * * *** * 274:VPIPGYKTRTTISLRLWSTKVPSEDFDLYSFNAGEHTKACEAQANAEKICYILYPGDESI: 333 265:SGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEY---IGIHINDTHPAMSVAELMR: 321 * ****** * ** * * * * * ***** ** * 334:EGKILRLKQQYTLCSASLQDIIARFERRSGEYVKWEEFPEKVAVQMNDTHPTLCIPELIR: 393 322:ILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQEIDRRFV: 381 ** * ** ** * ***** ****** * ** ** ** 394:ILIDLKGLSWKEAWNITQRTVAYTNHTVLPEALEKWSYELMEKLLPRHIEIIEMIDEQLI: 453 382:EEKQGKYAR---DMIERTRI----------------------------------------: 398 * * ** * 454:NEIVSEYGTSDLDMLEK---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 510 - :---------------------------------------IKDNQVRMANLSIIGSHSTNG: 419 * ****** * * ** 511:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIPPKMVRMANLCVVGGHAVNG: 570 420:VAKLHTELLKDDVLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTE-WRQ: 478 ** * * ** *** ** * ***** * *** ** ** * **** * 571:VAEIHSDIVKEDVFNDFYQLWPEKFQNKTNGVTPRRWIRFCNPALSNIITKWIGTEDWVL: 630 479:DPTKLQKLLKHQNDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAY: 538 ** * * ** ** * * ** ** * ** * ** * * 631:NTEKLAELRKFADNEDLQIEWRAAKRSNKVKVASFLKERTGYSVSPNAMFDIQVKRIHEY: 690 539:KRQLLKLMHIVKLYLDIKQGKVA---SDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANM: 595 ***** ** * * * *** *** ** * ** * * * * 691:KRQLLNILGIVYRYKQMKEMSAREREAKFVPRVCIFGGKAFATYVQAKRIAKFITDVGAT: 750 596:VNNDPEIGDKLKVVFLEDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTV: 655 * ****** *** * ** ** ** *** * ** * **** **** ** 751:INHDPEIGDLLKVIFVPDYNVSAAELLIPASGLSQHISTAGMEASGQSNMKFAMNGCILI: 810 656:ATLDGANIEIKDYVGEDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDG: 715 ****** ** *** * * ** * ** * * 811:GTLDGANVEIRQEVGEENFFLFGAEAHEIAGLRKERAEGKFVPDERFEEVKEFIKRGVFG: 870 716:TIPNCQ----AEGQEIFDSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVN: 771 ** * * * * ** ** ** ** * * ** * 871:SNTYDELLGSLEGNEGFGR----GDYFLVGKDFPSYIECQEKVDEAYRDQKIWTRMSILN: 926 772:IAYGGMFSSDDTIKRYAEDIWNISPL: 797 * **** ** ** ***** * 927:TAGSYKFSSDRTIHEYAKDIWNIQPV: 952