[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of RPS:SCP for bsub0:CAB13622.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "1pemA2.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1r1rA2.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1l1lA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1pemA1.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1r1rA1.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1auvA1.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2b3wA1.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1h7zA.bssp"

## Summary of PDB Search
:700
  e-133 47% 1pemA2 [c.7.1.2] RIBONUCLEOSIDE-DIPHOSPHATE REDUCTASE 2 ALPHA A:175
  e-127 23% 1r1rA2 [c.7.1.2] RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE R1 PROTEIN A:222 -- 737
  e-103 12% 1l1lA [c.7.1.4] RIBONUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE REDUCTASE
  3e-39 35% 1pemA1 [a.98.1.1] RIBONUCLEOSIDE-DIPHOSPHATE REDUCTASE 2 ALPHA A:13
  7e-20 14% 1r1rA1 [a.98.1.1] RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE R1 PROTEIN A:4 -- 221
  2e-15 15% 1auvA1 [c.30.1.5] SYNAPSIN IA A:112 -- 213
  3e-15 15% 2b3wA1 [d.336.1.1] HYPOTHETICAL PROTEIN YBIA A:1 -- 160
  1e-05 13% 1h7zA [b.21.1.1] ADENOVIRUS FIBRE PROTEIN
:700

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxPKWIQLNNEIMIXXXXXXXXXXXXEAVHSYFVDYINQNTVFFHNLKEKLDYLVENQYYEEEFLS
1pemA2     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA2     ----------------------------------------------------------------------
1l1lA      -----------------------------------------------LTEEAERLYKLIYGLGATPSGR-
1pemA1     ------MDYHALNAMLNLYDKAGHIQFDKDQAIDAFFATHVRPHSVTFASQHERLGTLVREGYYDDAVLA
1r1rA1     -------------------------------RLAIFHLRKKAYGQFEPPALYDHVVKMVEMGKYDNHLLE
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------RGFMPSTTAYPFVLPNATHNENYIFGQCYYKASDGA


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      LYSFEDIKEVFKTAYAKKFRFPSFMSAFKFYNDYALKTNDKKKILERYEDRISIVALFFANGDTEKAKEY
1pemA2     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA2     ----------------------------------------------------------------------
1l1lA      NLWISGTDYQRRTGDSLNNCWFVAIRPQKYGDSKIVPSYLGKQEKAVSMPFSFLFDELMKGGGVGFDFAI
1pemA1     RYDRAFVLRLFEHAHASGFRFQTFLGAWKFYTSYTLKTFDGKRYLEHFEDRVTMVALTLAQGDETLATQL
1r1rA1     DYTEEEFKQMDTFIDHDRDMTFSYAAVKQLEGKYLVQNRVTGEIYESAQFLYILVAACLFETRLQYVKRF
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      TVMLNKRLPDSRTSYVMTFLWSLNAGLAPETTQATLITS-------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      VNLMINQEYQPSTPTFLNAGRKRRGELVSCFLLEVNDSLNDISRAIDISMQLSKLGGGVSLNLSKLRAKG
1pemA2     --------------------------LVSCFLLRIEDNMESIGRAVNSALQLSKRGGGVAFLLSNLREAG
1r1rA2     --------------------------FSSCVLIECGDSLDSINATSSAIVKYVSQRAGIGINAGRIRALG
1l1lA      DLQLVVDETSESYDASVKVGAVGKNEQDADSIYRLPDTREGWVLANALLIDLPDRKQKLILDLSDIRPYG
1pemA1     TDEMLSGRFQPATPTFLNCGKQQRGE--------------------------------------------
1r1rA1     YDAVSTFKISLPTPIMSGVRTPTR----------------------------------------------
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      EAIKDVENATKGVVGVMKLLDNAFRYADQMGQRQGSGAAYLNIFHRDINDFLDTKKISADEDVRVKTLSI
1pemA2     APIKRIENQSSGVIPVMKMLEDAFSYA-----NQGAGAVYLHAHHPDILRFLDTKRENADEKIRIKTLSL
1r1rA2     SPIRGGEAFHTGCIPFYKHFQTAVKSCSQGGVRGGAATLFYPMWHLEVESLLVLKNNRGVEGNRVRHMDY
1l1lA      AEIHGFGGTASGPMPLISMLLDVNEVLNNKAGGR-----LTAVDAADICNLIGKAVVAGNAELAL-----
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      GVVIPDKFVELAREDKAAYVFYPHTIYKEYGQHMDEMDMNEMYDKFVDNPRVKKEKINPRKLLEKLAMLR
1pemA2     GVVIPDITFRLAKENAQMALFSPYDIQRRYGKPFGDIAISERYDELIADPHVRKTYINARDFFQTLAEIQ
1r1rA2     GVQINKLMYTRLLKGEDITLFSPSDVPGLYDAFFDQEEFERLYTKYEKDDSIRKQRVKAVELFSLMMQER
1l1lA      GSNDDQDF-------------------------ISMKQDQEKLMHHRWASNNSVAVDSAFSGYQPIAAGI
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      SESGYPYIMFQDNVNKVHANNHISKVKFSNLCSEVLQASQVSSYTDYDEEDEIGLDISCNLGSLNILNVM
1pemA2     FESGYPYIMFEDTVNR--ANPIAGRINMSNLCSEILQVNSASRYDDNLDYTHIGHDISCNLGSLNIAHVM
1r1rA2     ASTGRIYIQNVDHCNTHSPDPAIAPVRQSNLCLEIALP----TKPLNDVNDENGEIALCTLSAFNLGAIN
1l1lA      RENGEPGIVNLDLSKNGYQAGIDGDVEGTNPCGEISLAN----------------GEPCNLFEVFPLIAE
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     ---AARVLLVIDEPHTDWAK----YFKGKKIHGE------------IDIKVE-----QAEFSDLNLVAHA
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     +     .     .     .     .:490
query      EHKSIEKTVKLATDSLTHVSETTDIRNAPAVRRANKAMKSIGLGAMNLHGYLAQNGIAYESPEARDFANT
1pemA2     DSPDIGRTVETAIRGLTAVSDMSHIRSVPSIAAGNAASHAIGLGQMNLHGYLAREGIAYGSPEALDFTNL
1r1rA2     NLDELEELAILAVRALDALLDYQDY-PIPAAKRGAMGRRTLGIGVINFAYYLAKHGKRYSDGSANNLTHK
1l1lA      EGWDLQEVFALAARYAKRVTFSPY--DWEISREIIQKNRRIGISMSGIQDWL-----------LTRLGNR
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     NGGVLRNGVKVVRSLKPDFVLIRQH-AFSXARNGDYRSLVIGLQYAGIP---------------------
2b3wA1     ------------------------------------------------------------------TSDD
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             *     .     .     .     .     +     .:560
query      FFMMVNFYSIQRSAEIAKEKGETFDQYEGSTYATGEYFDKYVSTDFSPKYEKIANLFEGMHIPTTEDWKK
1pemA2     YFYTITWHAVHTSMRLARERGKTFAGFAQSRYASGDYFTQYLQDDWQPKTAKVRALFAGITLPTREMWLK
1r1rA2     TFEAIQYYLLKASNELAKE-QGACPWFNETTYAKGILPID--------TYKKDL--DTIANEPLHYDWEA
1l1lA      VVTGFKDDFDPETHEAIKVPV--YDKRAIKMVDQL----------------------------YKAVVKA
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     YGDFSNFA--AWPIKVDGKTWPTSEHYFQAQKFLDEKYREEIRRVSSPM--VAARMGRDRSKPLRKNWES
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     *     .     .     .:630
query      LKAFVAEHGMYHSYRLCIAPTGSISYVQSSTASVMPIMERIEERTYGNSKTYYPMPGLASNNWFFYKEAY
1pemA2     LRDDVMRYGIYNQNLQAVPPTGSISYINHATSSIHPIVAKIEIRKEGKTRVYYPAPFMTNENLDMYQDAY
1r1rA2     LRESIKTHGLRNSTLSALMPSETSSQISNATNGIEPPRGYVSIKASKDGILRQVVPDYEHLHDAYELLWE
1l1lA      DQDYSKTLGCNEIKHTTVKPSGTVAKLAGASEGMHFHYGAYADIYTENTTCVEFPIKAVGADNPNFASAG
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     VKEQVMRKALRAKFELRLLATAPAKLVEHTE---------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------


             .     +     .     .     .     .     *:700
query      DMDMFKVVDMIATIQQHIDQGISFTLFLKDTMTTRDLNRIDLYAHHRGIKTIYYARTKDTGQDSCLSCVx
1pemA2     DIGPEKIIDTYAEATRHVDQGLSLTLFFPDTATTRDINKAQIYAWRKGIKSLYYIRLRQ-----------
1r1rA2     MPGNDGYLQLVGIMQKFIDQSISANTNYSGKVPMQQLLKDLLTAYKFGVKTLFYQNTRD-----------
1l1lA      TVSIAEQFATQAFLQTWSDNAVSCTITFQDSEGDQVESLLRQYRFITKSTLPYFGGSLQPIDKETYEKR-
1pemA1     ----------------------------------------------------------------------
1r1rA1     ----------------------------------------------------------------------
1auvA1     ----------------------------------------------------------------------
2b3wA1     ----------------------------------------------------------------------
1h7zA      ----------------------------------------------------------------------