[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:PDB for cper0:CPE2125

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "2qtmA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e27B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kaqA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2qtrA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e27D.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3e27A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3dv2B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3dv2A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2h29A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kamC.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kamA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kamB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "2h2aA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kaqE.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kamD.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yunA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yumA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kaqF.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1k4mA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1k4kD.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1yulA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1k4kB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kqnB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1nurB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1nupB.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1nupA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1nutA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kqoA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kqnA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1kkuA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1gryA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1gzuA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3h05B.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "3h05A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1lw7A.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1gn8A.bssp"

## Summary of PDB Search
:202
  2e-33 40% 2qtmA [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  2e-33 40% 3e27B [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  3e-33 38% 1kaqA [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  7e-33 39% 2qtrA [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  7e-33 39% 3e27D [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  7e-33 39% 3e27A [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  3e-32 39% 3dv2B [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  3e-32 39% 3dv2A [x.x.x] NICOTINATE (NICOTINAMIDE) NUCLEOTIDE
  4e-28 36% 2h29A [x.x.x] PROBABLE NICOTINATE-NUCLEOTIDE
  6e-28 37% 1kamC [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  6e-28 37% 1kamA [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  9e-28 39% 1kamB [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  2e-27 36% 2h2aA [x.x.x] PROBABLE NICOTINATE-NUCLEOTIDE
  4e-27 36% 1kaqE [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  7e-26 38% 1kamD [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  5e-23 30% 1yunA [x.x.x] PROBABLE NICOTINATE-NUCLEOTIDE
  5e-23 30% 1yumA [x.x.x] 'PROBABLE NICOTINATE-NUCLEOTIDE
  5e-23 36% 1kaqF [c.26.1] NICOTINATE-NUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  3e-21 30% 1k4mA [c.26.1] NAMN ADENYLYLTRANSFERASE
  1e-20 30% 1k4kD [c.26.1] NICOTINIC ACID MONONUCLEOTIDE
  4e-20 30% 1yulA [x.x.x] PROBABLE NICOTINATE-NUCLEOTIDE
  5e-18 30% 1k4kB [c.26.1] NICOTINIC ACID MONONUCLEOTIDE
  6e-09 26% 1kqnB [c.26.1] NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE ADENYLYL TRANSFERASE
  1e-08 27% 1nurB [c.26.1] FKSG76
  1e-08 27% 1nupB [c.26.1] FKSG76
  1e-08 27% 1nupA [c.26.1] FKSG76
  2e-08 27% 1nutA [c.26.1] FKSG76
  2e-08 26% 1kqoA [c.26.1] NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE ADENYLYL TRANSFERASE
  2e-08 26% 1kqnA [c.26.1] NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE ADENYLYL TRANSFERASE
  6e-08 26% 1kkuA [c.26.1] NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE ADENYLYLTRANSFERASE
  2e-07 27% 1gryA [x.x.x] NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE ADENYLYL
  2e-07 27% 1gzuA [c.26.1] NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE ADENYLYL TRANSFERASE
  6e-06 28% 3h05B [x.x.x] UNCHARACTERIZED PROTEIN VPA0413
  1e-04 28% 3h05A [x.x.x] UNCHARACTERIZED PROTEIN VPA0413
  4e-04 55% 1lw7A [c.26.1 - c.37.1] TRANSCRIPTIONAL REGULATOR NADR
  7e-04 44% 1gn8A [c.26.1] PHOSPHOPANTETHEINE ADENYLYLTRANSFERASE
:202

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      MKKIGVFGGTFDPIHIGHIYIAYEAYKILELDEVIFMPAGNPPHKKWKDITDEIIRYEMVKKAIEPYSFF
2qtmA      MRKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRDITSVESRLQMLELATEAEEHF
3e27B      MRKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRDITSVESRLQMLELATEAEEHF
1kaqA      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMPNQIPPHKQNEDYTDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
2qtrA      MRKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRNITSVESRLQMLELATEAEEHF
3e27D      -RKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRDITSVESRLQMLELATEAEEHF
3e27A      -RKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRDITSVESRLQMLELATEAEEHF
3dv2B      -RKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRNITSVESRLQMLELATEAEEHF
3dv2A      -RKIGIIGGTFDPPHYGHLLIANEVYHALNLEEVWFLPNQIPPHKQGRNITSVESRLQMLELATEAEEHF
2h29A      MKKIVLYGGQFNPIHTAHMIVASEVFHELQPDEFYFLPSFMSPLKKHHDFIDVQHRLTMIQMIIDELGFG
1kamC      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMP---------NQIPDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
1kamA      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMP---------NQIPDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
1kamB      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMPNQIPPH------TDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
2h2aA      MKKIVLYGGQFNPIHTAHMIVASEVFHELQPDEFYFLPSFMSPLKKHHDFIDVQHRLTMIQMIIDELGFG
1kaqE      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMP----------NQIDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
1kamD      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMP---------NQITDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
1yunA      -KRIGLFGGTFDPVHIGHMRSAVEMAEQFALDELRLLPNARPPHRETPQVS-AAQRLAMVERAVAGVERL
1yumA      -KRIGLFGGTFDPVHIGHMRSAVEMAEQFALDELRLLPNARPPHRETPQVS-AAQRLAMVERAVAGVERL
1kaqF      -KKIGIFGGTFDPPHNGHLLMANEVLYQAGLDEIWFMP----------NQIDSFHRVEMLKLAIQSNPSF
1k4mA      -----LFGGTFDPVHYGHLKPVETLANLIGLTRVTIIPNNVPPHRPQPE-ANSVQRKHMLELAIADKPLF
1k4kD      -----LFGGTFDPVHYGHLKPVETLANLIGLTRVTIIPNNVPPHRPQPE-ANSVQRKHMLELAIADKPLF
1yulA      -KRIGLFGGTFDPVHIGH-RSAVEAEQ-FALDELRLLPNARPPHRETPQVS--AAQRLAVERAVAGVERL
1k4kB      -----LFGGTFDPVHYGHLKPVETLANLIGLTRVTIIPNNVPPHRPQPE-ANSVQRKHMLELAIADKPLF
1kqnB      --------GSFNPITNMHLRLFELAKDYMNVVKGIISPVGDAYKKK--GLIPAYHRVIMAELATKNSKWV
1nurB      --------GSFNPITNMHLRMFEVARDHLQVIQGIISPVNDTYGKK--DLAASHHRVAMARLALQTSDWI
1nupB      --------GSFNPITNMHLRMFEVARDHLQVIQGIISPVNDTYGKK--DLAASHHRVAMARLALQTSDWI
1nupA      --------GSFNPITNMHLRMFEVARDHLQVIQGIISPVNDTYGKK--DLAASHHRVAMARLALQTSDWI
1nutA      --------GSFNPITNMHLRMFEVARDHLQVIQGIISPVNDTYGKK--DLAASHHRVAMARLALQTSDWI
1kqoA      --------GSFNPITNMHLRLFELAKDYMNVVKGIISPVGDAYKKK--GLIPAYHRVIMAELATKNSKWV
1kqnA      --------GSFNPITNMHLRLFELAKDYMNVVKGIISPVGDAYKKK--GLIPAYHRVIMAELATKNSKWV
1kkuA      --------GSFNPITNMHLRLFELAKDYMNVVKGIISPVGDAYKKK--GLIPAYHRVIMAELATKNSKWV
1gryA      ----------------------------------------------------------------------
1gzuA      ----------------------------------------------------------------------
3h05B      MKKIAIFGSAFNPPSLGHKSV---IESLSHFDLVLLEPSIN--------MLDYPIRCKLVDAFIKDMGLS
3h05A      MKKIAIFGSAFNPPSLGHKSV---IESLSHFDLVLLEPS---------IMLDYPIRCKLVDAFIKDMGLS
1lw7A      -KKVGVIFGKFYPVHTGHINI-YEAFKVDELHVIV-----------------------------------
1gn8A      MQKRAIYPGTFDPITNGHIDIVTRATQM--FDHVILAIAASPSKK-------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      SINNYEIEKKGLSFTYETLRYLHESFKEVELYFITGADCLVNLNSWKNINEIFKFSNLVVFNRPGFDKND
2qtmA      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
3e27B      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
1kaqA      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKLDELLNLIQFIGVKRPGFHV--
2qtrA      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
3e27D      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
3e27A      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
3dv2B      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
3dv2A      SICLEELSRKGPSYTYDTMLQLTKKYPDVQFHFIIGGDMVEYLPKWYNIEALLDLVTFVGVARPGY----
2h29A      DICDDEIKRGGQSYTYDTIKAFKEQHKDSELYFVIGTDQYNQLEKWYQIEYLKEMVTFVVVNR---DKN-
1kamC      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKLDELLNLIQFIGVKRPGFHV--
1kamA      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKLDELLNLIQFIGVKRPGFHV--
1kamB      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKI-------QFIGVKRPGFHV--
2h2aA      DIDD-EIKRGGQSYTYDTIKAFKEQHKDSELYFVIGTDQYNQLEKWYQIEYLKEMVTFVVVNR---DKN-
1kaqE      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKLDELLNLIQFIGVKRPGFHV--
1kamD      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKL-----LIQFIGVKRPGFHV--
1yunA      TVDPRELQRDKPSYTIDTLESVRELAADDQLFMLIGWDAFCGLPTWHRWEALLDHCHIVVLQRPDADSRD
1yumA      TVDPRELQRDKPSYTIDTLESVRELAADDQLFMLIGWDAFCGLPTWHRWEALLDHCHIVVLQRPDADSRD
1kaqF      KLELVEMEREGPSYTFDTVSLLKQRYPNDQLFFIIGADMIEYLPKWYKLDELLNLIQFIVVETP------
1k4mA      TLDERELKRNAPSYTAQTLKWRQEQGPDVPLAFIIGQDSLLTFPTWYEYETILDNAHLIVCRRPGYPEDH
1k4kD      TLDERELKRNAPSYTAQTLKWRQEQGPDVPLAFIIGQDSLLTFPTWYEYETILDNAHLIVCRRPGYPEDH
1yulA      TVDPRELQRDKPSYTIDTLESVRAELAADDQLFLIGWDAFCGLPTWHRWEALLDHCHIVVLQRPDADSRD
1k4kB      TLDERELKRNAPSYTAQTLKWRQEQGPDVPLAFIIGQD---------SLETILDNAHLIVCRRPGYPEDH
1kqnB      EVDTWESLQKEWKETLKVLRHHQEKLEAVKVKLLCGADLLESFNLWKSITQIVANYGLICVTRAGNDAQK
1nurB      RVDPWESEQAQWMETVKVLRHHHSKLLRVELKLLCGADVLKTFNLWKDIQEIVEKFGLVCVGRVSHDPKG
1nupB      RVDPWESEQAQWMETVKVLRHHHSKLLRVELKLLCGADVLKTFNLWKDIQEIVEKFGLVCVGRVSHDPKG
1nupA      RVDPWESEQAQWMETVKVLRHHHSKLLAVELKLLCGADVLKTFNLWKDIQEIVEKFGLVCVGRVSHDPKG
1nutA      RVDPWESEQAQWMETVKVLRHHHSKLLAVELKLLCGADVLKTFNLWKDIQEIVEKFGLVCVGRVSHDPKG
1kqoA      EVDTWESLQKEWKETLKVLRHHQEKLEAAKVKLLCGADLLESFNLWKSITQIVANYGLICVTRAGNDAQK
1kqnA      EVDTWESLQKEWKETLKVLRHHQEKLEAAKVKLLCGADLLESFNLWKSITQIVANYGLICVTRAGNDAQK
1kkuA      EVDTWESLQKEWKETLKVLRHHQEKLEASDVKLLCGADLLESFNLWKSITQIVANYGLICVTRAGNDAQK
1gryA      -VDTWESLQKEWKETLKVLRH-HQEKAVPKVKLLCGADLLESFNLWKSITQIVANYGLICVTRAGNDAQK
1gzuA      -VDTWESLQKEWKETLKVLRHHQEKLEAAKVKLLCGADLLESFNLWKSITQIVANYGLICVTRAGNDAQK
3h05B      NVQRSDLEQALYVTTYALLEKIQEIYPTADITFVIGPD--------------------------------
3h05A      NVQRSDLEQALYSVTYALLEKIQEIYPTADITFVIGPD--------------------------------
1lw7A      ----------------------------------------------------------------------
1gn8A      ----------------------------------------------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      LLKRKEEFDREYCTNIVYLDLLNIEISSTLIRERVRESLEVKFFLPPGVVDIIDKYNLYRRE
2qtmA      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
3e27B      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
1kaqA      ----------ETPYPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEENGLY---
2qtrA      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
3e27D      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
3e27A      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
3dv2B      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
3dv2A      --KLRTPYP------ITTVEIPEFAVSSSLLRERYKEKKTCKYLLPEKVQVYIERNGLY---
2h29A      --------SQNVENAMIAIQIPRVDISSTMIRQRVSEGKSIQVLVPKSVENYIKGEGLY---
1kamC      ----------ETPYPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEENGLY---
1kamA      ----------ETPYPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEENGLY---
1kamB      ----------ETPYPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEENGLY---
2h2aA      --------SQNVENAMIAIQIPRVDISSTMIRQRVSEGKSIQVLVPKSVENYIKGEGLY---
1kaqE      ----------ETPYPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEENGLY---
1kamD      ----------ETPYPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEENGLY---
1yunA      LLAARSVADPQALKQITFVWQTPLAVSATQIRALLGAGRSVRFLVPDAVLNYIEAHHLYR--
1yumA      LLAARSVADPQALKQITFVWQTPLAVSATQIRALLGAGRSVRFLVPDAVLNYIEAHHLYR--
1kaqF      -------------YPLLFADVPEFEVSSTMIRERFKSKKPTDYLIPDKVKKYVEE-------
1k4mA      LTHNPEDLHLQPAGKIYLAETPWFNISATIIRERLQNGESCEDLLPEPVLTYINQQGLYR--
1k4kD      LTHNPEDLHLQPAGKIYLAETPWFNISATIIRERLQNGESCEDLLPEPVLTYINQQGLY---
1yulA      LLAARSVADPQALKQITFVWQTPLAVSATQIRALLGAGRSVRFLVPDAVLNYIEAHHLYR--
1k4kB      LTHNPEDLHLQPAGKIYLAETPWFNISATIIRERLQNGESCEDLLPEPVLTYINQQGLYR--
1kqnB      FIYESDVLWKHRSNIHVVNEWIANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSE
1nurB      YIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLY---
1nupB      YIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLY---
1nupA      YIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLYTK-
1nutA      YIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLY---
1kqoA      FIYESDVLWKHRSNIHVVNEWIANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSE
1kqnA      FIYESDVLWKHRSNIHVVNEWIANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSE
1kkuA      FIYESDVLWKHRSNIHVVNEWFANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSE
1gryA      FIYESDVLWKHRSNIHVVNEWIANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSE
1gzuA      FIYESDVLWKHRSNIHVVNEWIANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSE
3h05B      --------------------------------------------------------------
3h05A      --------------------------------------------------------------
1lw7A      --------------------------------------------------------------
1gn8A      --------------------------------------------------------------