[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for cper0:BAB80582.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::147
  93::152   7e-07 35% 177 aa TTR_PSESZ RecName: Full=Acetyltransferase;    
  6::136   6e-06 25% 142 aa Y1711_SODGM RecName: Full=Acetyltransferase SG1711;    
  6::135   2e-05 28% 141 aa YPEA_SHIBS RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   2e-05 29% 141 aa YPEA_SALTY RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   2e-05 29% 141 aa YPEA_SALTI RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   2e-05 29% 141 aa YPEA_SALPA RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   2e-05 29% 141 aa YPEA_SALCH RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_SHISS RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_SHIFL RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_SHIF8 RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_SHIDS RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_ECOUT RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_ECOL6 RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_ECOK1 RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   3e-05 29% 141 aa YPEA_ECO57 RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   4e-05 30% 141 aa YPEA_ECOLI RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   6e-05 29% 141 aa YPEA_ECOL5 RecName: Full=Acetyltransferase ypeA;    
  6::124   8e-05 26% 141 aa Y875_ERWCT RecName: Full=Acetyltransferase ECA0875;    
  61::150   8e-05 30% 156 aa HPA2_YEAST RecName: Full=Histone acetyltransferase HPA2;    
  6::135   1e-04 26% 141 aa Y3031_YERPE RecName: Full=Uncharacterized N-acetyltransferase
  6::135   1e-04 26% 141 aa Y2753_YERPS RecName: Full=Acetyltransferase YPTB2753;    
  6::135   1e-04 26% 141 aa Y2219_YERPA RecName: Full=Acetyltransferase YPA_2219;    
  6::135   1e-04 26% 141 aa Y2136_YERPP RecName: Full=Acetyltransferase YPDSF_2136;    
  6::135   1e-04 26% 141 aa Y1354_YERPN RecName: Full=Acetyltransferase YPN_1354;    
  10::147   2e-04 29% 172 aa PAIA_BACSU RecName: Full=Protease synthase and sporulation negative
  6::135   2e-04 26% 141 aa Y1169_YERE8 RecName: Full=Acetyltransferase YE1169;    
  44::122   3e-04 33% 159 aa YXBD_BACSU RecName: Full=Uncharacterized protein yxbD;
 374::428   5e-04 42% 521 aa SYM_UREPA RecName: Full=Methionyl-tRNA synthetase;    
  1::147

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxFKKEDLNECAELFVKTFSKEPWNEPWDFENAKKRLNDVVLTPGFRGAVLRNDEKIEGVILGNLE
TTR_PSESZ    ----------------------------------------------------------------------
Y1711_SODGM   ------FRHDDFEEVITLWERCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPDLFLVA-----------EVAGEVVGSIM
YPEA_SHIBS   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_SALTY   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKVNHDVSL---FLVA------EVSGEVVGTVM
YPEA_SALTI   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKVNHDVSL---FLVA------EVSGEVVGTVM
YPEA_SALPA   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKVNHDVSL---FLVA------EVSGEVVGTVM
YPEA_SALCH   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKVNHDVSL---FLVA------EVSGEVVGTVM
YPEA_SHISS   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_SHIFL   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_SHIF8   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_SHIDS   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_ECOUT   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_ECOL6   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_ECOK1   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_ECO57   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
YPEA_ECOLI   ------FRQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVAEVNGD--VVGTVMGG--
YPEA_ECOL5   ------FHQEDFEEVITLWERCDLLRPWNDP-EMDIERKMNHDVSL---FLVA------EVNGEVVGTVM
Y875_ERWCT   ------FRQDDFEAVITLWERCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPDLFLVA-----------EVNGEIVGSVM
HPA2_YEAST   ----------------------------------------------------AVESSSEKIIGMIFNHMT
Y3031_YERPE   ------FQQDDFEEVILLWEHCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPELFLVA-----------EVNGTIVGSVM
Y2753_YERPS   ------FQQDDFEEVILLWEHCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPELFLVA-----------EVNGTIVGSVM
Y2219_YERPA   ------FQQDDFEEVILLWEHCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPELFLVA-----------EVNGTIVGSVM
Y2136_YERPP   ------FQQDDFEEVILLWEHCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPELFLVA-----------EVNGTIVGSVM
Y1354_YERPN   ------FQQDDFEEVILLWEHCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPELFLVA-----------EVNGTIVGSVM
PAIA_BACSU   --------REDLQTLQQLSIETFN-DTFKEQNSPENMKAYLESAFNTEQLEKELIYFDHEIAGYVKVNID
Y1169_YERE8   ------FQQSDFEEVILLWEHCDLLRPWNDPMDIERKLNHDPELFLVA-----------EVSGAIVGSVM
YXBD_BACSU   -----------------------------------------------------MLNDDNQIVGLIT----
SYM_UREPA    -------------------------------------KKYRNNIV--PKYVGCVLKNDEKLENLINKNIE


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      QWYDGEHFCVKEFFVDSSSQGKGTGKKLLNALEDILMEKEVGVIHFWTMKGSTAEAFYNKRGYEIPKELI
TTR_PSESZ    ---------VQKLMVLPSARGRGLGRQLMDEVEQVAVKHKRGLLHLDTEAGSVAEAFYSALAYTRVGEL-
Y1711_SODGM   GGYDGHRGAAYYLGVHPDYRGRGIANALISRLEKKLIARGCPKINLMVRGDNDAVSMYEKLEYEMQDSVL
YPEA_SHIBS   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE-HADML
YPEA_SALTY   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQIMVRDNDVVLGMYERLGYE------
YPEA_SALTI   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQIMVRDNDVVLGMYERLGYE------
YPEA_SALPA   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQIMVRDNDVVLGMYERLGYE------
YPEA_SALCH   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQIMVRDNDVVLGMYERLGYE------
YPEA_SHISS   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_SHIFL   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_SHIF8   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_SHIDS   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_ECOUT   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_ECOL6   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_ECOK1   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_ECO57   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_ECOLI   --YDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
YPEA_ECOL5   GGYDGHRGSAYYLGVHPEFRGRGIANALLNRLEKKLIARGCPKIQINVPENDMVLGMYERLGYE------
Y875_ERWCT   GGYDGHRGSAYYLGVHPDFRGRGIANALISRLEKKLIARGCPKIHLMVREDNDAVGMYEKLEYE------
HPA2_YEAST   TWDFKDKIYINDLYVDENSRVKGAGGKLIQFVYDEADKLGTPSVYWCTDESNRAQLLYVKVGYKAPKIL-
Y3031_YERPE   GGYDGHRGSAYYLGVHPDYRGRGFANALISRLEKKLIARGCPKLNIMVREDNDAVGMYEKLDYE-TQDTI
Y2753_YERPS   GGYDGHRGSAYYLGVHPDYRGRGFANALISRLEKKLIARGCPKLNIMVREDNDAVGMYEKLDYE-TQDTI
Y2219_YERPA   GGYDGHRGSAYYLGVHPDYRGRGFANALISRLEKKLIARGCPKLNIMVREDNDAVGMYEKLDYE-TQDTI
Y2136_YERPP   GGYDGHRGSAYYLGVHPDYRGRGFANALISRLEKKLIARGCPKLNIMVREDNDAVGMYEKLDYE-TQDTI
Y1354_YERPN   GGYDGHRGSAYYLGVHPDYRGRGFANALISRLEKKLIARGCPKLNIMVREDNDAVGMYEKLDYE-TQDTI
PAIA_BACSU   EEMGAESLEIERIYIKNSFQKHGLGKHLLNKAIEIALERNKKNIWLWE-KNENAIAFYKKMGF-------
Y1169_YERE8   GGYDGHRGSAYYLGVHPDFRGRGFANALISRLEKKLIARGCPKLNIMVREDNDAVGMYEKLDYE-TQDTI
YXBD_BACSU   --YIFEEDACEIISLDSVIENKGIGTALLEKAEEACRERNIKQIKLITTNDNIALAFYQKRGYRLDR---
SYM_UREPA    LVQEN----INKYSID----------KALNCIQEILVE--------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      MMRKKLx
TTR_PSESZ    -------
Y1711_SODGM   LLGKRL-
YPEA_SHIBS   SLGKRL-
YPEA_SALTY   -------
YPEA_SALTI   -------
YPEA_SALPA   -------
YPEA_SALCH   -------
YPEA_SHISS   -------
YPEA_SHIFL   -------
YPEA_SHIF8   -------
YPEA_SHIDS   -------
YPEA_ECOUT   -------
YPEA_ECOL6   -------
YPEA_ECOK1   -------
YPEA_ECO57   -------
YPEA_ECOLI   -------
YPEA_ECOL5   -------
Y875_ERWCT   -------
HPA2_YEAST   -------
Y3031_YERPE   MLGKRL-
Y2753_YERPS   MLGKRL-
Y2219_YERPA   MLGKRL-
Y2136_YERPP   MLGKRL-
Y1354_YERPN   MLGKRL-
PAIA_BACSU   -------
Y1169_YERE8   MLGKRL-
YXBD_BACSU   -------
SYM_UREPA    -------