[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of RPS:SCP for cper0:BAB81009.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "13pkA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1k8tA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1zczA2.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1puzA.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1ymyA2.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1ywuA1.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1v8hA1.bssp"
#ERROR : Can't open dsspfile "1umgA.bssp"

## Summary of PDB Search
:397
  e-153 51% 13pkA [c.86.1.1] 3-PHOSPHOGLYCERATE KINASE
  8e-69 12% 1k8tA [e.41.1.1] CALMODULIN-SENSITIVE ADENYLATE CYCLASE
  6e-44 20% 1zczA2 [c.97.1.4] BIFUNCTIONAL PURINE BIOSYNTHESIS PROTEIN PURH
  3e-20 22% 1puzA [a.218.1.1] CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN
  2e-14 14% 1ymyA2 [c.1.9.10] N-ACETYLGLUCOSAMINE-6-PHOSPHATE DEACETYLASE A:54
  2e-08 16% 1ywuA1 [b.45.2.1] HYPOTHETICAL PROTEIN PA4608 A:1 -- 125
  4e-06 10% 1v8hA1 [b.1.18.19] SULFUR OXIDATION PROTEIN SOXZ A:2 -- 107
  4e-04 32% 1umgA [d.280.1.1] 385AA LONG CONSERVED HYPOTHETICAL PROTEIN
:397

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxKKTIEDVQVKGKKVLVRCDFNVPLKDGVITDENRLNGAMPTIKYLVDNGAKVILCSHMGKPKGEAK
13pkA      ----KKSINECDLKGKKVLIRVDFNVPVKNGKITNDYRIRSALPTLKKVLTEGGSCVLMSHLGRPKGIPQ
1k8tA      ------------LKGEKALKASGLVPEHADKKIARELNTYPVNKLATNLIKSGVATKGLNVHGKSSDWGP
1zczA2     ----------------------------------------------------------------------
1puzA      ----------------------------------------------------------------------
1ymyA2     ------------------NEKSGCTNYLPTLITTSDELMKQGVRVMREYLAKHPNQALGLHLEGPWLNLV
1ywuA1     -----------QHDERRRFHRIAFDADSE---ILQGERRWEV--LLHDVSLHGILVGQPQDWNGDPQRPF
1v8hA1     ----------------------------------------------------------------------
1umgA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      PEFSLAPVAKRLSEMLGKEVVFAADDNVVGENAKKAVAEMKDGDVVLLQNTRYRKEETKNGXXXXXXXXX
13pkA      QKATLKPVAKRLSELLLRPVTFAPD----CLNAADVVSKMSPGDVVLLENVRFYKEEGKDREAMAKILAS
1k8tA      QDLSKKHGQQLAVEKGNLENKKSIT--EHEGEIGKIPLKLDHLRIEEKENGIILKGKKEIKYYLLESNNQ
1zczA2     -----------------------------------------------------AFKREDLQLRYGENPHE
1puzA      ----------------------------------------------------------------------
1ymyA2     PNFVRKPDAALVDFLCENADVITKVTLAPEMVPAEVISKLNAGIVVSAGHSNATLKEAKA----------
1ywuA1     -EARLYLGLDVLIRMEI-SLAWARDGLL------------------------------------------
1v8hA1     -----------------------------RTIARLNPAKPKAGEEFRLQVVAQHPNEPGTRVEVYFEGEK
1umgA      ----------------------------------------------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      XXXMFVNDAFGTAHRAHCSTVGVTEYLKPAVCGYLIQKELKFLGDAVETPERPFVAILGGAKVSDKINVI
13pkA      YGDVYISDAFGTAHRDSATMTGIPKILGNGAAGYLMEKEISYFAKVLGNPPRPLVAIVGGAKVSDKIQLL
1k8tA      VYEFRISDENNEVQTKEGKITVLGEKF-NWRNIEVMAKNVEGVLKPLTAQKEWDKVVNTPNSLEKQKGVT
1zczA2     KAFVYGKPAFEILHEGKTISFN---NILDAENAWFMAKNLPRMGAVVVKHQSPCGAAIG----EDKVEIV
1puzA      ------------TRRGLLELDLIFGRFMEKEFEHLSDKELSEFSEILEFQDQELLALINGHSETDKGHLI
1ymyA2     ---GFRAGITFATHLYNAMPYI--TGREPGLAGAILDEADIYCGLHVDYANIRNAKRLKGDKLC------
1ywuA1     ----------------------------------------------------------------------
1v8hA1     VAEARPGPSTSANPLYAFKFKAEKAGTFTIK---------------------------------------
1umgA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      NNLLEKVDTLIIGGGMAYTFLKAQGYTVGSSLVEEDKVEYAKEMLAKAEEKGVKLLLPVDHRVAKEFKDV
13pkA      DNMLQRIDYLLIGGAMAYTFLKAQGYSIGKSKCEESKLEFARSLLKKAEDRKVQVILPIDHVCHTEFKAV
1k8tA      NLLIK--YGIERKPDSTKGTLSNWQKQMLDRLNEAVKYTGYTGGDVVNHGTNEI----------------
1zczA2     KKAIEADDESSFGGILAVNF--EMDEEVAKSLKKYLEVIVAPSFTQEAIEKKVRLLKPGDYASWAGKMAF
1puzA      -PMLEKIR--------------------------------------------------------------
1ymyA2     ----------------------------------------------------------------------
1ywuA1     ----------------------------------------------------------------------
1v8hA1     ----------------------------------------------------------------------
1umgA      ---------------------------AGHHIVHPDTMAAANKVLASAKEQGIILDYYITH---------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      EAVVTEDQNIAEGFMGLDIGPKTEAIYAEAIKDAKTVIWNGPMGVFEFENFNKGTIAVAKAMAEADATTI
13pkA      DPLITEDQNIPEGHMALDIGPKTIEKYVQTIGKCKSAIWNGPMGVFEMVPYSKGTFAIAKAMGRGGLMSI
1k8tA      ------FIINPEGEFILTKNWEMTGRFIEKNITGKDYLYYFNRSYNKIAPGNKAYIEWTDPITKAKINTI
1zczA2     GSLVLSERKYPEG----NFELVVGEPLSEKELEDLEFAYRVV----------EGAKSNAVLIAKDGVTVG
1puzA      ----------------------------------------------------------------------
1ymyA2     ----------------------------------------------------------------------
1ywuA1     ----------------------------------------------------------------------
1v8hA1     ----------------------------------------------------------------------
1umgA      ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      IGGGDSAAAVNILGFGDKMSHISTGGGASLEFLEGKVLPGIAALNDK
13pkA      IGGGDSASAAELSGEAKRMSHVSTGGGASLELLEGKTLPGVTVLDDK
1k8tA      PTSAEFIKNLSSIRRSSNVVYKDSGDKD--EFAKKESVKKIAGY---
1zczA2     IGSGQPSRKRAAWIATVMAGEKAKGAVASDAFFPFPDSLEILA----
1puzA      -----------------------------------------------
1ymyA2     -----------------------------------------------
1ywuA1     -----------------------------------------------
1v8hA1     -----------------------------------------------
1umgA      -----------------------------------------------