[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for ftul2:ACD30317.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::484
  8::483   1e-90 39% 483 aa TRKH_SHIFL RecName: Full=Trk system potassium uptake protein trkH;
  8::483   1e-90 39% 483 aa TRKH_ECOLI RecName: Full=Trk system potassium uptake protein trkH;
  8::483   1e-90 39% 483 aa TRKH_ECO57 RecName: Full=Trk system potassium uptake protein trkH;
  8::483   5e-89 38% 483 aa TRKH_SALTY RecName: Full=Trk system potassium uptake protein trkH;
  14::487   7e-72 36% 487 aa TRKH_HAEIN RecName: Full=Trk system potassium uptake protein trkH;
  14::484   3e-56 29% 485 aa TRKG_ECOLI RecName: Full=Trk system potassium uptake protein trkG;
  30::461   1e-20 28% 474 aa Y1485_METJA RecName: Full=Uncharacterized cation transporter
  76::217   2e-04 34% 244 aa NS3B_CVPRM RecName: Full=Non-structural protein 3b;    
  76::217   2e-04 34% 244 aa NS3B_CVPPU RecName: Full=Putative non-structural protein 3b;    
  76::217   2e-04 34% 244 aa NS3B_CVPFS RecName: Full=Non-structural protein 3b;    
  1::484

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxKIIGIFLMFLSLTMLSPLLVDYIYDEDNAYPFVLSFTVTFLCGFLLWFISRKSNKKLSNRDGF
TRKH_SHIFL   -------RIVGLLVILFSGTMIIPGLVALIYRDGAGRAFTQTFFVALAIGSMLWWPNRKEKGELKSREGF
TRKH_ECOLI   -------RIVGLLVILFSGTMIIPGLVALIYRDGAGRAFTQTFFVALAIGSMLWWPNRKEKGELKSREGF
TRKH_ECO57   -------RIVGLLVILFSGTMIIPGLVALIYRDGAGRAFTQTFFVALAIGSMLWWPNRKEKGELKSREGF
TRKH_SALTY   -------RIVGLLVILFSGTMILPGLVALIYRDGAGRAFTQTFFVALAIGSILWWPNRREKGELKSREGF
TRKH_HAEIN   -------------VMCFSGTMLVPAFVALIYGDGGGKAFMQAFMLSLIAGTLLWWPCHHHKQELRSRDGF
TRKG_ECOLI   ----------GFLVWLYSLSMLPPMVVALFYKEKSLXXXXXXXXXXXCIGGGAWYTTKKSGIQLRTRDGF
Y1485_METJA   ---------------------LVPCIVSVYYNENTFLNFLIPGLFFSIFGFVLKRATKPKNLKLHHT--M
NS3B_CVPRM   ---------VGILMFILSMTLLGPMLIAYGYYIDGVTTTVLSLRFAYLAYF--WYVNSRFEFILYNTTTL
NS3B_CVPPU   ---------VGILMFILSMTLLGPMLIAYGYYIDGVTTTVLSLRFVYLAYF--WYVNSRFEFILYNTTTL
NS3B_CVPFS   ---------VGILMFILSMTLLGPMLIAYGYYIDGVTTTVLSLRFAYLAYF--WYVNSRFEFILYNTTTL


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      LIVTLVWIFVTVFGAIPYMSFPGLNLSFTNAVFESVSXXXXXXXXVIEGLDKLPHSILFYRQQTEFFGGM
TRKH_SHIFL   LIVVLFWTVLGSVGALPFIFSESPNLTITDAFFESFSXXXXXXXXXXXXXDSLPHAILFYRQMLQWFGGM
TRKH_ECOLI   LIVVLFWTVLGSVGALPFIFSESPNLTITDAFFESFSXXXXXXXXXXXXXDSLPHAILFYRQMLQWFGGM
TRKH_ECO57   LIVVLFWTVLGSVGALPFIFSESPNLTITDAFFESFSXXXXXXXXXXXXXDSLPHAILFYRQMLQWFGGM
TRKH_SALTY   LIVVLFWTVLGSVGALPFIFSESPNLTITDAFFESFSXXXXXXXXXXXXXDSLPHAILFYRQMLQWFGGM
TRKH_HAEIN   LIVVAFWLVLGSLATLPLLLFDSPHLTIASAVFEAFSGLTTTGATVMTGLDNLPKSILFYRQFLQWLGGM
TRKG_ECOLI   IIIVMFWILFSVISAFPLWIDSELNLTFIDALFEGVSGITTTGATVIDDVSSLPRAYLYYRSQLNFXXXX
Y1485_METJA   VASALAWLIASFIGAIPYLSID--YFSYVDAVYESMSAWTTTGMTLIPNVEVLPKSILFWRSFQQWIGGV
NS3B_CVPRM   MFVSHSSIYVTLYGGINYMFVNDLTLHFVDPMLVSIA---------IRG---LAHADLTVVRAVELLNGD
NS3B_CVPPU   MFVSHSSIYVTLYGGINYMFVNDLTLHFVDPMLVSIA---------IRG---LAHADLTVVRAVELLNGD
NS3B_CVPFS   MFVSHSSIYVTLYGGINYMFVNDLTLHFVDPMLVSIA---------IRG---LAHADLTVVRAVELLNGD


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      GIIVLSVAILPLLGVGGMQLYKAEVSGQWKDDKIAPKISSTAKALWMVYLLLTFLCFISYLLVGVEPFDA
TRKH_SHIFL   XXXXXXXXXXXXXXXGGMQLYRAEMPGPLKDNKMRPRIAETAKTLWLIYVLLTVACALALWFAGMDAFDA
TRKH_ECOLI   XXXXXXXXXXXXXXXGGMQLYRAEMPGPLKDNKMRPRIAETAKTLWLIYVLLTVACALALWFAGMDAFDA
TRKH_ECO57   XXXXXXXXXXXXXXXGGMQLYRAEMPGPLKDNKMRPRIAETAKTLWLIYVLLTVACALALWFAGMDAFDA
TRKH_SALTY   XXXXXXXXXXXXXXXGGMQLYRAEMPGPLKDNKMRPRIAETAKTLWLIYVLLTVACALALWFAGMPAFDA
TRKH_HAEIN   XXXXXXXXXXXXXXXXXTQLYRAESSGPLKDQKSLPKISEVAKALWIIYASLTVLCAIAYWLSGMNLFDA
TRKG_ECOLI   XXXXXXXXXXXXXXXXXXKLYQSEMPGPFKDDKLTPRLADTSRTLWITYSLLGIACIVCYRLAGMPLFDA
Y1485_METJA   GILVLSALVLARSGTVAYLLYTSEA----RQERIMPSAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFWDA
NS3B_CVPRM   FIYVFSQE--PVVGV-------------------------------------------------------
NS3B_CVPPU   FIYVFSQE--PVVGV-------------------------------------------------------
NS3B_CVPFS   FIYVFSQE--PVVGV-------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      ICYTFSTVSTGGFAPSDASMTDKPLGMLIVCAIFLFLGATSFKAHYIALSKFKISHYFRNIEFKAYFYFL
TRKH_SHIFL   IGHSFATIAIGGFSTHDASIGDSPTINTII-AIFLLISGCNYGLHFSLLSGRSLKVYWRDPEFRM-FIGV
TRKH_ECOLI   IGHSFATIAIGGFSTHDASIGDSPTINTII-AIFLLISGCNYGLHFSLLSGRSLKVYWRDPEFRM-FIGV
TRKH_ECO57   IGHSFATIAIGGFSTHDASIGDSPTINTII-AIFLLISGCNYGLHFSLLSGRSLKVYWRDPEFRM-FIGV
TRKH_SALTY   IGHSFSTIAIGGFSTHDASVGDSPTINTII-AIFLLISGCNYGLHFSLLSGRSLKVYWRDPEFRM-FIGV
TRKH_HAEIN   IGHSFSTISNGGFSTHDASIYFNQASIYWVTTIFMLIGGVNFSLHFLALGKRNIRNYWKDPEFR--FFLT
TRKG_ECOLI   ICHGISTVSLGGFSTHSESIGYFNNYLVLVAGSFSLLSAFNFTLWYIVISRKTIKPLIRDIELR--FFLL
Y1485_METJA   LNLTMTGISTGGMSISNYSFPYNDFAKXXXXXXXXXXXXXSFSIHH----KLLTGKYFNDIQ--------
NS3B_CVPRM   ----------------------------------------------------------------------
NS3B_CVPPU   ----------------------------------------------------------------------
NS3B_CVPFS   ----------------------------------------------------------------------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      FFTSFIVCITIITHTNDLSNIFSIVTNSIFQVISISSSAGFVSDNNYYLWPSFLPIMLMFXXXXXXXXXX
TRKH_SHIFL   QFTLVVICTLVLWFHNVYSSALMTINQAFFQVVSMATTAGFTTDS-IARWPLFLPVLLLCSAFIGGCAGS
TRKH_ECOLI   QFTLVVICTLVLWFHNVYSSALMTINQAFFQVVSMATTAGFTTDS-IARWPLFLPVLLLCSAFIGGCAGS
TRKH_ECO57   QFTLVVICTLVLWFHNVYSSALMTINQAFFQVVSMATTAGFTTDS-IARWPLFLPVLLLCSAFIGGCAGS
TRKH_SALTY   QLTLVVICTLVLWFHNIYDSALTTLNQAFFQVVSMATTAGFTTDS-IARWPLFLPVLLLCSAFIGGCAGS
TRKH_HAEIN   MQIIFIGIVSLSLYGYGLSDINEAVTKGALQLTSMSMTAGYTIFDIDNL-PPFIGLLLVISAVIXXXXXX
TRKG_ECOLI   IALGVIIVTSFQVWHIGMYDLHGSFIHSFFLASSMLTDNG-LATQDYASWPTHTIVFLLLSSFFGGCIGS
Y1485_METJA   --TKYALIVTAFXXXXXXXXXXXXXXXXLFTVVSAMTSTGFTT-INVGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NS3B_CVPRM   ----------------------------------------------------------------------
NS3B_CVPPU   ----------------------------------------------------------------------
NS3B_CVPFS   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      XXXXLKMIRAILFKEKAILEARRVIHPQGVFTVKLGDIHISEQALNRVSGFISVYIIIFXXXXXXXXXXX
TRKH_SHIFL   TGGGLKVIRILLLFKQGNRELKRLVHPNAVYSIKLGNRALPERILEAVWGFFSAYALVFIVSMLAIIATG
TRKH_ECOLI   TGGGLKVIRILLLFKQGNRELKRLVHPNAVYSIKLGNRALPERILEAVWGFFSAYALVFIVSMLAIIATG
TRKH_ECO57   TGGGLKVIRILLLFKQGNRELKRLVHPNAVYSIKLGNRALPERILEAVWGFFSAYALVFIVSMLAIIATG
TRKH_SALTY   TGGGLKVIRILLLFKQGNRELKRLVHPNAVYSIKLGNRALPERILEAVWGFFSAYALVFIVSMLAIIATG
TRKH_HAEIN   XXXXLKAIRTLILWKQIDRELHSLIHPNLVQPIRIGKNRLAPRMIESIWAFFIIFILVYWGCVFAVILCG
TRKG_ECOLI   TCGGIKSLRFLILFKQSKHEINQLSHPRALLSVNVGGKIVTDRVMRSVWSXXXXXXXXXXXXXXXXNGMG
Y1485_METJA   XXXXVKIIRFLVILKALLYEIKEIIYPKAVIHEHLDDMDLNYRIIREAFVVFFLYCLSFLTALIFIALGY
NS3B_CVPRM   ----------------------------------------------------------------------
NS3B_CVPPU   ----------------------------------------------------------------------
NS3B_CVPFS   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     +     .     .     .     .:490
query      XDIPTAFSTIATTLSNVGPGLGDIGSNFKNLPKEALWICNFAMIAGRLEIFTILVLFMPDFWRK
TRKH_SHIFL   VDDFSAFASVVATLNNLGPGLGVVADNFTSMNPVAKWILIANMLFGRLEVFTLLVLFTPTFWRE
TRKH_ECOLI   VDDFSAFASVVATLNNLGPGLGVVADNFTSMNPVAKWILIANMLFGRLEVFTLLVLFTPTFWRE
TRKH_ECO57   VDDFSAFASVVATLNNLGPGLGVVADNFTSMNPVAKWILIANMLFGRLEVFTLLVLFTPTFWRE
TRKH_SALTY   VDDFSAFASVVATLNNLGPGLGVVADNFASMNPVAKWILIANMLFGRLEVFTLLVLFTPTFWRE
TRKH_HAEIN   MNTFDAMGAVFATLTNAGPGLGFIHESFIGVPESAKLVFSFAMICGRLEMFSLIVLFIPSYWKK
TRKG_ECOLI   YDFLTSFATVAACINNMGLGFGATASSFGVLNDIAKCLMCIAMILGRLEIYPVIILFSGFFWR-
Y1485_METJA   NPYDSIFDAVSFT-SNIGISLGVVTLKTPVIGKIAGII---AMWIGRLEIIPVLVLF-------
NS3B_CVPRM   ----------------------------------------------------------------
NS3B_CVPPU   ----------------------------------------------------------------
NS3B_CVPFS   ----------------------------------------------------------------