[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:PDB for lsal0:ABE00338.1

[Show Plain Result]

#ERROR : Can't open dsspfile "1lnsA.bssp"

## Summary of PDB Search
:801
  e-127 34% 1lnsA [a.40.2 - c.69.1 - b.18.1] X-PROLYL DIPEPTIDYL AMINOPETIDASE
:801

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      MKFNQFAHVKVPFEQKLAELNRIAFLHAGDEDLASNHIYRLFLERAFPNFKTEAAKNHALSNLAATENAD
1lnsA      MRFNHFSIVDKNFDEQLAELDQLGFRWSVFWDE----------KKILKDFLIQSPSD--MTALQATAELD


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      ILTYLNSSKINARVFYAVGLQLLGFEAELDFDLKDPFSAMDKLNLPYQKEIHHRDDVINAWYDLLCTSTK
1lnsA      VIEFLKSSELDWEIFWNIALQLLDFVPNFDFEIGKAFEYAKNSNLPQIEAEMTTENIISAFYYLLCTRRK


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      KGQNLLDILANRGYFTQFYQLNLTEPIFFNGKAQPVFDTNKLIHEVVYVESELDTDQDGKRDLLKVIITR
1lnsA      TGMILVEHWVSEGLLPLDNHYH-----FFNDKSLATFDSSLLEREVLWVESPVDSEQRGENDLIKIQIIR


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      PAMTDNGMKVPTIFTASPYYLGTNDASAEKMMHSVDLPITRKEVKPLSYQDIEYHKPETKLPKKRPVVIS
1lnsA      PKSTE---KLPVVMTASPYHLGINDKANDLALHDMNVELEEKTSHEIH---VEQKLPQKLSAKAKELPIV


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      TKNAEESWEHLFTYTFNDYMLARGFAVVYSGGVGTLDSDGYRTCGDEAETLGAKDVVEWLNGKRTAFTTK
1lnsA      DK-APYRFTHGWTYSLNDYFLTRGFASIYVAGVGTRSSDGFQTSGDYQQIYSMTAVIDWLNGRARAYTSR


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      EANKAIPAWWSNGKVAMTGKSYXXXXXXXXXXXXXXXXXXIISEAAISSWYDYYREGGLVIAPGGFPGED
1lnsA      KKTHEIKASWANGKVAMTGKSYLGTMAYGAATTGVEGLELILAEAGISSWYNYYRENGLVRSPGGFPGED


             .     .     +     .     .     .     .:490
query      ADILAEECFSRQKSAGDYNHSKDGFNKFLSTITKDQDRTTGNYNTFWDARNYLKDVGNIKCDIVMVHGLN
1lnsA      LDVLAALTYSRNLDGADFLKGNAEYEKRLAEMTAALDRKSGDYNQFWHDRNYLINTDKVKADVLIVHGLQ


             *     .     .     .     .     +     .:560
query      DWNVKLKNVFNLYNKLGDVEVTKKLILHQGQHIYINNFQSLDFTDMMNLWLSHKLYGVENNAKELLPDIL
1lnsA      DWNVTPEQAYNFWKALPEGH-AKHAFLHRGAHIYMNSWQSIDFSETINAYFVAK--XXXXXXXXXXXXVI


             .     .     .     *     .     .     .:630
query      VQNNTKESTWETYSSWQSKNFTKLYLNSDSLSAQKKENQTLEFSDHLPETTFKHYQTDIANWKEEILAST
1lnsA      LQENSKDQVWTMMNDFGANTQIKLPLGKTAVS-------FAQFDNNYDDETFKKYSKDFNVFKKDLFEN-


             .     +     .     .     .     .     *:700
query      SPKLETNRLILTSKPLKHETLLKGVAKIKLKIASQLDHGLVSVKLVDYGDAKRLGATPTILERRGLDLGY
1lnsA      ----KANEAVIDLE-LPSMLTINGPVELELRLKLNDTKGFLSAQILDFGQKKRLEDKVRVKDFKVLDRGR


             .     .     .     .     +     .     .:770
query      HWKEDNLVEFKLAKETPFKMITQAHLNLQNRHNDFSTDELEANKFYDVEITTQPMFYHLPKGHKLGLVIY
1lnsA      NFMLDDLVELPLV-ESPYQLVTKGFTNLQNQ-SLLTVSDLKADEWFTIKFELQPTIYHLEKADKLRVILY


             .     .     *     .     .     .     .:840
query      ATDMEMTLQGNEENSYRIDTTGSYCLLPIEx
1lnsA      STDFEHTVRDNRKVTYEIDLSQSKLIIPIE-