[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for lsal0:ABE00097.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::807
  15::797    0.0 48% 798 aa PHSG_BACSU RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  49::814   e-180 44% 815 aa PHSG_SHIFL RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  49::814   e-180 44% 815 aa PHSG_ECOLI RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  39::818   e-178 45% 818 aa PHSG_PASMU RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  41::830   e-177 43% 844 aa PYG_DROME RecName: Full=Glycogen phosphorylase;     EC=2.4.1.1;
  48::829   e-177 42% 849 aa PHSG_SYNY3 RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  54::818   e-176 44% 821 aa PHSG_HAEIN RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  41::832   e-175 41% 842 aa PYGM_SHEEP RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;   
  41::830   e-175 41% 843 aa PYGM_RABIT RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;   
  41::832   e-175 41% 842 aa PYGM_BOVIN RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;   
  41::830   e-175 41% 842 aa PYGM_HUMAN RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;   
  41::830   e-175 42% 851 aa PYGL_BOVIN RecName: Full=Glycogen phosphorylase, liver form;    
  41::830   e-175 41% 842 aa PYGM_MOUSE RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;   
  41::830   e-174 41% 842 aa PYGM_MACFA RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;   
  41::830   e-174 42% 851 aa PYGL_SHEEP RecName: Full=Glycogen phosphorylase, liver form;    
  41::830   e-173 42% 850 aa PYGL_MOUSE RecName: Full=Glycogen phosphorylase, liver form;    
  41::830   e-173 42% 850 aa PYGL_RAT RecName: Full=Glycogen phosphorylase, liver form;    
  41::830   e-172 41% 842 aa PYGM_RAT RecName: Full=Glycogen phosphorylase, muscle form;    
  41::830   e-171 41% 847 aa PYGL_HUMAN RecName: Full=Glycogen phosphorylase, liver form;    
  41::830   e-169 41% 843 aa PYGB_PONAB RecName: Full=Glycogen phosphorylase, brain form;    
  41::830   e-169 40% 843 aa PYGB_HUMAN RecName: Full=Glycogen phosphorylase, brain form;    
  41::830   e-169 40% 843 aa PYGB_MOUSE RecName: Full=Glycogen phosphorylase, brain form;    
  41::826   e-168 41% 843 aa PYGB_BOVIN RecName: Full=Glycogen phosphorylase, brain form;    
  41::830   e-168 40% 838 aa PYGB_RAT RecName: Full=Glycogen phosphorylase, brain form;    
  41::826   e-168 40% 843 aa PYGB_SHEEP RecName: Full=Glycogen phosphorylase, brain form;    
 132::911   e-165 42% 993 aa PHS2_DICDI RecName: Full=Glycogen phosphorylase 2;    
  34::814   e-165 40% 824 aa PHSG_CHLPN RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  30::810   e-165 40% 813 aa PHSG_CHLMU RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  30::810   e-160 39% 814 aa PHSG_CHLTR RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  76::846   e-158 40% 853 aa PHS1_DICDI RecName: Full=Glycogen phosphorylase 1;    
  92::901   e-155 41% 902 aa PHSG_YEAST RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
  59::793   e-154 41% 797 aa PHSM_ECOLI RecName: Full=Maltodextrin phosphorylase;    
  47::835   e-153 39% 841 aa PHSH_ARATH RecName: Full=Alpha-glucan phosphorylase, H isozyme;  
  8::752   e-153 41% 752 aa PHSM_STRPN RecName: Full=Maltodextrin phosphorylase;    
  55::836   e-151 38% 842 aa PHSH_VICFA RecName: Full=Alpha-glucan phosphorylase, H isozyme;  
  49::833   e-149 37% 838 aa PHSH_SOLTU RecName: Full=Alpha-glucan phosphorylase, H isozyme;  
  42::827   e-141 37% 832 aa PHSH_WHEAT RecName: Full=Alpha-glucan phosphorylase, H isozyme;  
 119::485   1e-91 42% 1003 aa PHSL_VICFA RecName: Full=Alpha-1,4 glucan phosphorylase L isozyme,
 101::467   2e-89 41% 966 aa PHSL1_SOLTU RecName: Full=Alpha-1,4 glucan phosphorylase L-1
  97::470   1e-88 41% 955 aa PHSL_IPOBA RecName: Full=Alpha-1,4 glucan phosphorylase L isozyme,
 570::972   1e-87 42% 974 aa PHSL2_SOLTU RecName: Full=Alpha-1,4 glucan phosphorylase L-2
 110::604   2e-16 29% 692 aa PHSG_AQUAE RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
 130::632   7e-13 28% 863 aa PHSG_MYCTU RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
 130::632   2e-12 28% 863 aa PHSG_MYCBO RecName: Full=Glycogen phosphorylase;    
 163::468   7e-05 23% 519 aa Y1631_METJA RecName: Full=Uncharacterized protein MJ1631;
  91::267   2e-04 27% 477 aa Y078_NANEQ RecName: Full=UPF0027 protein NEQ078;
  1::807

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxxxxxxxxRLDEKYALDVKDATPQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGKKQIYYFSIEF
PHSG_BACSU   --------------RLEMTCGKSFKDSAKLDQYKTLGNMVREYISADWIETNEKSRSNSGKQTYYLSIEF
PHSG_SHIFL   ---------------------------------------VRDRLVERWLRSNRAQLSQETRQVYYLSMEF
PHSG_ECOLI   ---------------------------------------VRDRLVERWLRSNRAQLSQETRQVYYLSMEF
PHSG_PASMU   ------------------------KEASQRDWLNATLYAVRDFVTEGWITTARQSRSEETRRVYYLSMEF
PYG_DROME    -----------------------VKDSTLRDYYFALANTVKDNMVGRWIRTQQHYYEKDPKRVYYLSLEY
PHSG_SYNY3   --------------------------ATKNDCYMALAYTIRDRLLQRWLNTFQTYLNCDNRVVCYLSAEY
PHSG_HAEIN   ---------------------------------------VRDLVTEGWITTARQTRAEDSRRVYYLSMEF
PYGM_SHEEP   -----------------------VKDATPRDYYFALAYTVRDHLVGRWIRTQQHYYEKDPKRIYYLSLEF
PYGM_RABIT   -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYEKDPKRIYYLSLEF
PYGM_BOVIN   -----------------------VKDATPRDYYFALAYTVRDHLVGRWIRTQQHYYEKDPKRIYYLSLEF
PYGM_HUMAN   -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYEKDPKRIYYLSLEF
PYGL_BOVIN   -----------------------VKDATPRDYFFALAHTVRDHLVGRWIRTQQYYYEKCPKRVYYLSLEF
PYGM_MOUSE   -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYEKDPKRIYYLSLEF
PYGM_MACFA   -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYEKDPKRIYYLSLEF
PYGL_SHEEP   -----------------------VKDATPRDYFFALAHTVRDHLVGRWIRTQQYYYEKCPKRVYYLSLEF
PYGL_MOUSE   -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYDKCPKRVYYLSLEF
PYGL_RAT    -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYDKCPKRVYYLSLEF
PYGM_RAT    -----------------------VKDATPRDYYFALAHTVRDHLVDRWIRTQQHYYAKDPKRIYYLSLEL
PYGL_HUMAN   -----------------------VKDATTRDYYFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYDKCPKRVYYLSLEF
PYGB_PONAB   -----------------------VKDATPRDYLFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYERDPKRIYYLSLEF
PYGB_HUMAN   -----------------------VKDATPRDYFFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYERDPKRIYYLSLEF
PYGB_MOUSE   -----------------------VKDATPRDYFFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYERDPKRIYYLSLEF
PYGB_BOVIN   -----------------------VKDATRRDYYLALAHTVRDHLVGRWIRTQQRYYERDPKRIYYLSLEF
PYGB_RAT    -----------------------VKDATPRDYFFALAHTVRDHLVGRWIRTQQHYYERDPKRIYYLSLEF
PYGB_SHEEP   -----------------------VKDATRRDYYLALAHTVRDHLVGRWIRTQQRYYERDPKRIYYLSLEF
PHS2_DICDI   -------------------------ECTDFSSFQALSYCTRDRLIERWKDTKLFFKQKNVKQVNYMSLEF
PHSG_CHLPN   ------------------------ESASPRDIFTAVAKTVMEWLAKGWLKTQNGYYKNDVKRVYYLSMEF
PHSG_CHLMU   ------------------------QSASTRDIFTAVAKTVSEWMAKGWLKTQSSYYDNDVKRVYYISMEF
PHSG_CHLTR   ------------------------QSASTRDIFTAVAKTVLEWMAKGWLKTQSSYYDNDVKRVYYISMEF
PHS1_DICDI   ---------------------------------------VRDRLIERWNETQQYYTERDPKRVYYLSMEF
PHSG_YEAST   --------------------------------YEAASMSIRDNLVIDWNKTQQKFTTRDPKRVYYLSLEF
PHSM_ECOLI   -----------------------------------------------------------QRHVNYISMEF
PHSH_ARATH   -----------------------LKFGPEQALYATAESL-RDRLIQLWNETYVHFNKVDPKQTYYLSMEY
PHSM_STRPN   ---------------VQNRYNKTIAECSNEELYLALLNYSKLASSQ-------KPVNTGKKKVYYISAEF
PHSH_VICFA   -----------------------------QQAYYATAESVRDRLIQQWNETYLHFHKVDPKQTYYLSMEF
PHSH_SOLTU   -----------------------------QAYYAATADSVRDRLIKQWNDTYLHYDKVNPKQTYYLSMEY
PHSH_WHEAT   ----------------------------PEQAFYATAESVRDHLLQRWNDTYLHFHKTDPKQTYYLSMEY
PHSL_VICFA   ----------------------------PQAFIATAQS-VRDALIINWNATYDYYEKLNVKQAYYLSMEF
PHSL1_SOLTU   ----------------------------PKAFFATAQS-VRDSLLINWNATYDIYEKLNMKQAYYLSMEF
PHSL_IPOBA   --------------------------------YFATAQSVRDALIVNWNATYDYYEKLNMKQAYYLSMEF
PHSL2_SOLTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_AQUAE   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_MYCTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_MYCBO   ----------------------------------------------------------------------
Y1631_METJA   ----------------------------------------------------------------------
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      LPGRLLMSNLLNMGWLETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRLASAFMDSLASDGLPGNGNGI
PHSG_BACSU   LLGQLLEQNLMNLGVRDVVEAGLKEIGINLEEILQIENDXXXXXXXXXXXXXCFLDSLASLNLPGHGMGI
PHSG_SHIFL   LIGRTLSNAMLSLGIYEDVQGALEAMGXXXXXXXXXXXXPXXXXXXXXXXAACFLDSLATLGLPGRGYGI
PHSG_ECOLI   LIGRTLSNAMLSLGIYEDVQGALEAMGXXXXXXXXXXXXPXXXXXXXXXXAACFLDSLATLGLPGRGYGI
PHSG_PASMU   LIGRTLSNAMLAEGVYDVAKQALSELNVNLEDVLEKEVDPXXXXXXXXXXAACFMDSIATLALPGVGYGI
PYG_DROME    YMGRSLTNTMINLGIQSECEEAMYQLGLDIENLEEMEEDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PHSG_SYNY3   LLGPHLGNNLINLGLWEPVQQAVEESGLSXXXXXXXXXXPXXXXXXXXXXAACFMDSLATLEIPAIGYGI
PHSG_HAEIN   LIGRTLSNAMIAEGIYGLAQEALSXXXXXXXXXXXXXXDPXXXXXXXXXXAACFMDSIATLGLPGMGYGI
PYGM_SHEEP   YIGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGM_RABIT   YMGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGM_BOVIN   YIGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGM_HUMAN   YMGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGL_BOVIN   YMGRTLQNTMINLGLQNACDEAIYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGM_MOUSE   YMGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGM_MACFA   YMGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGL_SHEEP   YMGRTLQNTMINLGLQNACDEAIYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGL_MOUSE   YMGRTLQNTMINLGLQNACDEAIYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGL_RAT    YMGRTLQNTMINLGLQNACDEAIYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGM_RAT    YMGRTLQNTMVNLALENACDEATYQLGLDMXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGL_HUMAN   YMGRTLQNTMINLGLQNACDEAIYQLGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGB_PONAB   YMGRTLQNTMVNLGLQNACDEAIYQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGB_HUMAN   YMGRTLQNTMVNLGLQNACDEAIYQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGB_MOUSE   YMGRTLQNTMVNLGLQTACDEATYQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGB_BOVIN   YMGRTLQNTMVNLGLQNACDEAIYQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGB_RAT    YMGRTLQNTMVNLGLQTACDEATYQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PYGB_SHEEP   YMGRTLQNTMVNLGLQNACDEAIYQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGLAAYGYGI
PHS2_DICDI   LLGRSLQNSLSALGLVGKYSDALMDLGFKLEDLYDEERDXXXXXXXXXXXXXCFMDSLATCNFPGYGYGL
PHSG_CHLPN   LLGRSLKSNLLNLGILDLVRKALKTLNYDFDHLVEMESDXXXXXXXXXXXXXCYLDSMATLAVPAYGYGI
PHSG_CHLMU   XXXXXXXXXXXXXXXXXXVNEALSDLGYDFDQLVEMEHDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLGIPAYGYGL
PHSG_CHLTR   XXXXXXXXXXXXXXXXXXVKEALFDLGYDFDQLVEMEHDXXXXXXXXXXXXXCFLDSMATLEIPAYGYGL
PHS1_DICDI   LMGRSLQNAIYNMNLKDEYHNALLELGFEMEDLYEEEKDXXXXXXXXXXXXXCFMDSLATLKYPAWGYGL
PHSG_YEAST   LMGRALDNALINMKIREMIKGALDEGGFKLEDVLDQEPDXXXXXXXXXXXXXCFVDSMATEGIPAWGYGL
PHSM_ECOLI   XXXXXXXXXXXXXXWYQDVQDSLKAYDINLTDLLEEEIDPXXXXXXXXXXXXCFLDSMATVGQSATGYGL
PHSH_ARATH   LQGRALTNAIGNLNLQGPYADALRTLGYELEEIAEQEKDXXXXXXXXXXXXSCFLDSMATLNLPAWGYGL
PHSM_STRPN   LIGKLLSNNLINLGLYDDVKKELAAAGKDLIEVEEVELEPSLGNGGLGRLAACFIDSIATLGLNGDGVGL
PHSH_VICFA   LQGRALTNAIGNLNIQDAYADALRKFGLELEEITEQEKDXXXXXXXXXXXXSCFLDSMATLNLPAWGYGL
PHSH_SOLTU   LQGRALTNAVGNLDIHNAYADALNKLGXXXXXXXXXXKDXXXXXXXXXXXXSCFLDSMATLNLPAWGYGL
PHSH_WHEAT   LQGRALTNAVGNLAITGAYADALKKFGYELEAIAGQERDXXXXXXXXXXXXSCFLDSMATLNLPSWGYGL
PHSL_VICFA   LQGRALLNAIGNLELTGPYAEALSQLSYKLEDVAHQEPDXXXXXXXXXXXXSCFLDSLATLNYPAWGYGL
PHSL1_SOLTU   LQGRALLNAIGNLELTGAFAEALKNLGHNLENVASQEPDXXXXXXXXXXXXSCFLDSLATLNYPAWGYGL
PHSL_IPOBA   LQGRALLNAIGNLELTGEYAEALNKLGHNLENVASKEPDXXXXXXXXXXXXSCFLDSLATLNYPAWGYGL
PHSL2_SOLTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_AQUAE   --------------------------------------------GGLGFLAGDILKESSDLGFPLIGVGF
PHSG_MYCTU   -------------------------------------------SGGLGILAGDHLKSASDLGVPLIAVGL
PHSG_MYCBO   -------------------------------------------SGGLGILAGDHLKSASDLGVPLIAVGL
Y1631_METJA   ----------------------------------------------------------------------
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      RYRYGLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVTVRLGGKVYLVDRGNYLEPVYEDAQLIKAVP
PHSG_BACSU   RYKHGLFEQKIVDGHQVELPEQWLKNGNVWEVRNADQAVDVPFWGEVHMTEKSGRLHFRHEQATIVTAVP
PHSG_SHIFL   RYDYGMFKQNIVNGSQKESPDYWLEYGNPWEFKRHNTRYKVRFGGRIQQEGK----KTRWIETEEILGVA
PHSG_ECOLI   RYDYGMFKQNIVNGSQKESPDYWLEYGNPWEFKRHNTRYKVRFGGRIQQEGK----KTRWIETEEILGVA
PHSG_PASMU   RYEYGMFKQEIEDGHQVEKPDAWLDKGAAWEFIRPSKRHTVRFGGGIHFEGK----KCIWTSKEEVEALA
PYG_DROME    RYEYGIFAQKIKNGEQVEEPDDWLRYGNPWEKARPEFMLPVNFYGRVIDTPEGKK----WVDTQRVFAMP
PHSG_SYNY3   RYEFGIFDQEIKDGWQVEITDKWLQLGNPWEIARPESAVLVKLGGHTYTDDQGNY-RVRWIAGSLVKGIP
PHSG_HAEIN   RYEYGMFRQKIENGQQVERPDAWLEKGAPWEFIRPSKRFTVEFGGNIHFEGK----KCIWQDTEKVTALA
PYGM_SHEEP   RYEFGIFNQKISGGWQMEEADDWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGRVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGM_RABIT   RYEFGIFNQKICGGWQMEEADDWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGRVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGM_BOVIN   RYEFGIFNQKISGGWQMEEADDWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGRVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGM_HUMAN   RYEFGIFNQKISGGWQMEEADDWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGHVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGL_BOVIN   RYEYGIFNQKIRDGWQIEEADDWLRHGNPWEKARPEFMLPVHFYGRVEHTEAGTK----WTDTQVVLALP
PYGM_MOUSE   RYEFGIFNQKICGGWQMEEADDWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGRVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGM_MACFA   RYEFGIFNQKISGGWQMEEADVWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGHVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGL_SHEEP   RYEYGIFNQKIRDGWQIEEADDWLRHGNPWEKARPEFMLPVHFYGRVEHTEAGTK----WIDTQVVLALP
PYGL_MOUSE   RYEYGIFNQKIREGWQVEEADDWLRHGNPWEKARPEFVLPVHFYGRVEHTQTGTK----WVDTQVVLALP
PYGL_RAT    RYEYGIFNQKIREGWQVEEADDWLRHGNPWEKARPEFMLPVHFYGRVEHTQAGTK----WVDTQVVLALP
PYGM_RAT    RYEFGIFNQKICGGWQMEEADDWLRYGNPWEKARPEFTLPVHFYGRVEHTSQG----AKWVDTQVVLAMP
PYGL_HUMAN   RYEYGIFNQKIRDGWQVEEADDWLRYGNPWEKSRPEFMLPVHFYGKVEHTNTGTK----WIDTQVVLALP
PYGB_PONAB   RYEFGIFNQKIVNGWQVEEADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHTPDG----VKWLDTQVVLAMP
PYGB_HUMAN   RYEFGIFNQKIVNGWQVEEADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHTPDG----VKWLDTQVVLAMP
PYGB_MOUSE   RYEFGIFNQKIVNGWQVEEADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHTPDG----VLWLDTQVVLAMP
PYGB_BOVIN   RYEFGIFNQKIVNGWQVEEADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHSPEGVR----WLDTQVVLAMP
PYGB_RAT    RYEFGIFNQKIVNGWQVEEADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHTPNG----VLWLDTQVVLAMP
PYGB_SHEEP   RYEFGIFNQKIVNGWQVEEADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHSPEGVR----WLDTQVVLAMP
PHS2_DICDI   RYKFGMFYQTLVDGEQVELPDYWLNYGSPWEIERLDVSYPINFYGKVSEVEDENGKKVMWDQGEQMLAVA
PHSG_CHLPN   RYDYGIFDQRIVNGYQEEAPDEWLRYGNPWEICRGEYLYPVRFYGRVYTDSRGKQVADLV-DTQEVLAMA
PHSG_CHLMU   RYDYGIFDQQIENGYQVESPDEWLRYGNPWEICRGEYLYPVHFYGKVKMDSRGRDVAELV-DSQEVLAMA
PHSG_CHLTR   RYDYGIFDQKIENGFQVESPDEWLRYGNPWEICRGEYLYPVHFYGKVHSIDSRGRDVAELVDSQEVLAMA
PHS1_DICDI   RYNYGMFEQGIYDGYQTEVPDYWLVAGNPWEIERLDVQYTVRFYGQVTEKKSSDGSKFEWDHGELVQAIA
PHSG_YEAST   RYEYGIFAQKIIDGYQVETPDYWLNSGNPWEIERNEVQIPVTFYGYVDRPEGGKTTLSASQGGERVLAVA
PHSM_ECOLI   NYQYGLFRQSFVDGKQVEAPDDWHRSNYPWFRHNEALDVQVGIGGKVTKDGR-------WEPEFTITGQA
PHSH_ARATH   RYRHGLFKQIITKKGQEEIPEDWLEKFSPWEIVRHDVVFPVRFFGKVQVNPDGSRK---WVDGDVVQALA
PHSM_STRPN   NYHFGLFQQVLKNNQQETIPNAWLTEQN-WLVR-SSRSYQVP-----------------FADFTLTSTL-
PHSH_VICFA   RYRYGLFKQIITKEGQEEVAEDWLEKFSPWEIVRHDVLYPIRFFGQVEVNPDGSRQ---WIGGEVIQALA
PHSH_SOLTU   RYRYGLFKQLITKAGQEEVPEDWLEKFSPWEIVRHDVVFPIRFFGHVEVLPSGSRK---WVGGEVLQALA
PHSH_WHEAT   RYRYGLFKQRIAKEGQEEIAEDWLDKFSPWEIVRHDVVYPIRFFGHVEISPDG---KRKWAGGEVLNALA
PHSL_VICFA   RYKYGLFKQRITKDGQEEVAEDWLEMGNPWEIVRNDVSYPVRFYGKVVSGSDGKKHWVGGED---IKAVA
PHSL1_SOLTU   RYKYGLFKQRITKDGQEEVAEDWLEIGSPWEVVRNDVSYPIKFYGKVSTGSDGKRYWIGGED---IKAVA
PHSL_IPOBA   RYKYGLFKQRITKDGQEEVAEDWLELGNPWEIIRMDVSYPVKFFGKVITGSDGKKHWIGGED---ILAVA
PHSL2_SOLTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_AQUAE   MYPQGYVKQRIVDGWQ-----EDLDAQNQKELMPVKKVLDKELKCYVYVRDEKVYFGVWEVNVGKTKLYL
PHSG_MYCTU   YYRSGYFRQSLTDGWQHETYPSLDPQGLPLRLLTDANG-----------------------DPVLVEVAL
PHSG_MYCBO   YYRSGYFRQSLTDGWQHETYPSLDPQGLPLRLLTDANG-----------------------DPVLVEVAL
Y1631_METJA   ----------------------------------------------------------------------
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      YDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEEAKYRTIEQRREVEDLVSVLYPDDSKESGRILRLKQEYFFVSA
PHSG_BACSU   YDIPIIGYETGTVNTLRLWNAE-PYAHYHGGNILSYKRETEAVSEFLYPDDTHDEGKILRLKQQYFLVCA
PHSG_SHIFL   YDQIIPGYDTDATNTLRLWSAQASSNQGDYFAAVEDKNHSENVSRVLYPDDSTYSGRELRLRQEYFLVSS
PHSG_ECOLI   YDQIIPGYDTDATNTLRLWSAQASSNQGDYFAAVEDKNHSENVSRVLYPDDSTYSGRELRLRQEYFLVSS
PHSG_PASMU   YDQMIPGYANDSAATLRLWSADLADFNKGDYFAAVQDRTLSKNISVLYPDDSTWSGRELRLRQEYFLVSA
PYG_DROME    YDNPIPGYNNNHVNTLRLWSAKSPIDFNLKFQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFMCAA
PHSG_SYNY3   YDTPILGYKVSTANNLRLWKSEAAESFDFQYGAVQDKMSSENLTKVLYPNDEQIQGKELRLAQQYFFVSC
PHSG_HAEIN   YDQMIPGYQNNSAATLRLWSAHAGENRGEHLAALEEHSANKNLSRVLYPDDSTWNGRELRLRQEYFLVSA
PYGM_SHEEP   YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPNDFNLKIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGM_RABIT   YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPNDFNLKIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGM_BOVIN   YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPNDFNLKIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGM_HUMAN   YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPNDFNLKIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGL_BOVIN   YDTPVPGYLNNTVNTMRLWSARAPNDFNLRIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGM_MOUSE   YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPNDFNLKIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGM_MACFA   YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPNDFNLKIQAVLDRNLAENIPRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGL_SHEEP   YDTPVPGYLNNTVNTMRLWSARAPNDFNLRIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGL_MOUSE   YDTPVPGYMNNTVNTMRLWSARAPNDFNLQIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGL_RAT    YDTPVPGYMNNTVNTMRLWSARAPNDFNLQIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGM_RAT    YDTPVPGYRNNVVNTMRLWSAKAPPYFNLKIQAVLDRNLAENISRVLYPNDKFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGL_HUMAN   YDTPVPGYMNNTVNTMRLWSARAPNDFNLRIQAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGB_PONAB   YDTPVPGYKNNTVNTMRLWSAKAPNDFKLQIEAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGB_HUMAN   YDTPVPGYKNNTVNTMRLWSAKAPNDFKLQIEAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGB_MOUSE   YDTPVPGYKNNTVNTMRLWSAKAPNDFKLKIEAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGB_BOVIN   YDTPVPGYKNDTVNTMRLWSAKAPNDFKLHIEAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGB_RAT    YDTPVPGYKNNTVNTMRLWSAKAPNDFKLKIEAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PYGB_SHEEP   YDTPVPGYKNDTVNTMRLWSAKAPNDFKLHIEAVLDRNLAENISRVLYPNDNFFEGKELRLKQEYFVVAA
PHS2_DICDI   YDYPIPGFKTYNTVAIRLWSSK-PSDERGDYLAIEEKEKSENITNVLYPNDNTMQGKELRLKQQYLFVSA
PHSG_CHLPN   YDIPIPGYGNDTVNSLRLWQAQSPRGFEFSYQAIEDIALIENISRVLYPNDSITEGQELRLKQEYFLVSA
PHSG_CHLMU   YDVPVPGFNNDTVNSLRLWQAQSRHGFEFSYRAIEDIALASNITRVLYPNDSISEGQELRLKQEYFLVSA
PHSG_CHLTR   YDVPVPGFNNDAVNSLRLWQAQSRHGFEFSYRAIEDIALAGNITRVLYPNDSISEGQELRLKQEYFLVSA
PHS1_DICDI   YDTPVPGYHTTNTNNIRLWSSDLDAFNGGNYLSVEAKQRSENITSVLYPNDNTYSGKELRLKQQYFFVAA
PHSG_YEAST   YDFPVPGFKTSNVNNLRLWQAR-PTTEFAKFNSVPQQQRAESITAVLYPNDNFAQGKELRLKQQYFWCAA
PHSM_ECOLI   WDLPVVGYRNGVAQPLRLWQADLTKFNDGDFLRAEQQGNAEKLTKVLYPNDNHTAGKKLRLMQQYFQCAC
PHSH_ARATH   YDVPIPGYGTKNTISLRLWEAKARAEDEGEYELAAQHSRAQQICTVLYPGDATENGKLLRLKQQFFLCSA
PHSM_STRPN   YDIDVTGYETATKNRLRLFDLDSVDSSIIKDGINFDKTDIRNLTLFLYPDDSDRQGELLRIFQQYFMVSN
PHSH_VICFA   YDVPIPGYQTKNTISLRLWEAKACADDFDLFLFNDGQLEAQQICSVLYPGDATEGGKLLRLKQQYFLCSA
PHSH_SOLTU   YDVPIPGYRTKNTNSLRLWEAKASSEDDGQYDAAAQHSRAQQICAVLYPGDATENGKLLRLKQQFFLCSA
PHSH_WHEAT   YDVPIPGYKTKNAISLRLWDATATAEDDGQYESAAQHSRAQQICAVLYPGDATEEGKLLRLKQQYFLCSA
PHSL_VICFA   HDVPIPGYKTRSTINLRLWSTKAASEEGRHTEASEALANAEKICYILYPGDESIEGKTLRLKQQYTLCSA
PHSL1_SOLTU   YDVPIPGYKTRTTISLRLWSTQVPSADGEHTKACEAQANAEKICYILYPGDESEEGKILRLKQQYTLCSA
PHSL_IPOBA   YDVPIPGYKTRTTISLRLWSTKVPSEDFDLYKACEAQANAEKICYILYPGDESIEGKILRLKQQYTLCSA
PHSL2_SOLTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_AQUAE   LDT------NVEENTP--WNREISSR--------------------LYVPDKD-----LRLRQQ---IVL
PHSG_MYCTU   GDNAVLRARIWVAQVGRLLDSDIPENEH----------DLRNVTDRLYGGDQEH-----RIKQE---ILA
PHSG_MYCBO   GDNAVLRARIWVAQVGRLLDSDIPENEH----------DLRNVTDRLYGGDQEH-----RIKQE---ILA
Y1631_METJA   ----------------------------------------------------------------------
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      GIQSIVRHFKKYNKSMNKIGEYIGIHINDTHPAMSVAELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIM
PHSG_BACSU   SLKSIVNNYRKTHKSLSGLHKKVSIHINDTHPALAVPELMRILLDEENMSWEEAWHITVHTISYTNHTTL
PHSG_SHIFL   TIQDILSRHYQLHKTYDNLADKIAIHLNDTHPVLSIPEMMRLLIDEHQFSWDDAFEVCCQVFSYTNHTLM
PHSG_ECOLI   TIQDILSRHYQLHKTYDNLADKIAIHLNDTHPVLSIPEMMRLLIDEHQFSWDDAFEVCCQVFSYTNHTLM
PHSG_PASMU   SLQDIIYRHKRIHNTMENFADKVAIHLNDTHPALAIPELMVILIDQEGYEWKKAWDITRRVFSYTCHTLM
PYG_DROME    TLQDIIRRYKAVRNTFDHFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRILVDEEHLTWEKAWDITVRSCAYTNHTVL
PHSG_SYNY3   SLQDMIRIHLSDNPTLENFHEHFAVQMNDTHPSIAVAELMRLLVDEHHYEWQRAWAITEATFGFTNHTLL
PHSG_HAEIN   SLQDILRRHKRTHNSLENLADKVAIHLNDTHPALAIPELMRILVDDEGFEWKKAWEMTRNIFSYTCHTLM
PYGM_SHEEP   TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRILVDQERLEWEKAWEVTVKTCAYTNHTVL
PYGM_RABIT   TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRVLVDLERLDWDKAWEVTVKTCAYTNHTVL
PYGM_BOVIN   TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRILVDQERLEWEKAWEVTVKTCAYTNHTVL
PYGM_HUMAN   TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRILVDLERMDWDKAWDVTVRTCAYTNHTVL
PYGL_BOVIN   TLQDVIRRFKKFDSSFDAFPDQVAIQLNDTHPSLAIPELMRIFVDIEKLPWSKAWEITQKTFAYTNHTVL
PYGM_MOUSE   TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRILVDLERLDWDKAWDVTVKTCAYTNHTVL
PYGM_MACFA   TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELMRILVDLERMDWDKAWDVTVRTCAYTNHTVL
PYGL_SHEEP   TLQDVIRRFKKFDSSFDAFPDQVAIQLNDTHPALAIPELMRIFVDIEKLPWSKAWEITQKTFAYTNHTVL
PYGL_MOUSE   TLQDVIRRFKA-SKFGSKDGDQVAIQLNDTHPALAIPELMRIFVDIEKLPWAKAWEITKKTFAYTNHTVL
PYGL_RAT    TLQDVIRRFKA-SKFGSKDGDQVAIQLNDTHPALAIPELMRIFVDIEKLPWSKAWEITKKTFAYTNHTVL
PYGM_RAT    TLQDIIRRFKSVRTNFDAFPDKVAIQLNDTHPSLAIPELIRILVDLERLDWDKAWDVTVKTCAYTNHTVL
PYGL_HUMAN   TLQDIIRRFKKFGSTFDAFPDQVAIQLNDTHPALAIPELMRIFVDIEKLPWSKAWELTQKTFAYTNHTVL
PYGB_PONAB   TLQDIIRRFKSVRTCFETFPDKVAIQLNDTHPALSIPELMRILVDVEKVDWDKAWEITKKTCAYTNHTVL
PYGB_HUMAN   TLQDIIRRFKSVRTCFETFPDKVAIQLNDTHPALSIPELMRILVDVEKVDWDKAWEITKKTCAYTNHTVL
PYGB_MOUSE   TLQDIIRRFKSVRTCFETFPDKVAIQLNDTHPALSIPELMRILVDVEKVDWDKAWEITKKTCAYTNHTVL
PYGB_BOVIN   TLQDIIRRFKSVRTSFETFPDKVAIQLNDTHPALAIPELMRILVDVEKVDWDKAWEITKKTCAYTNHTVL
PYGB_RAT    TLQDIIRRFKSVRTCFETFPDKVAIQLNDTHPALSIPELMRILVDVEKVDWDKAWEITKKTCAYTNHTVL
PYGB_SHEEP   TLQDIIRRFKSVRTSFETFPDKVAIQLNDTHPALAIPELMRILVDVEKVDWGKAWEITKKTCAYTNHTVL
PHS2_DICDI   TIQDIISQFKETGKPFSEFHNFHAIQLNDTHPTLGIPELMRILIDEEKKSWDEAWDITTKTFSYTNHTVL
PHSG_CHLPN   TIQDIIRRYTKTHICLDNLADKVVVQLNDTHPALGIAEMMHILVDREELPWDKAWEMTTVIFNYTNHTIL
PHSG_CHLMU   TIQDILRRYTKTHLSLDKLSEKVSVQLNDTHPALGIAEMMHILVDREELDWDVAWDTTTKIFNYTNHTIL
PHSG_CHLTR   TIQDILRRYTKTHLSLDKLSEKVSVQLNDTHPALGIAEMMRLLVDREELDWDVAWDATTKIFNYTNHTIL
PHS1_DICDI   TLCDVIRRFKKSHQNWQDFPNKVAIQLNDTHPTIGVVELFRKLIDEEGLQWEEAWDIVTKTFAYTNHTIL
PHSG_YEAST   SLHDILRRFKKSKRPWTEFPDQVAIQLNDTHPTLAIVELQRVLVDLEKLDWHEAWDIVTKTFAYTNHTVM
PHSM_ECOLI   SVADILRRHHLAGRKLHELADYEVIQLNDTHPTIAIPELLRVLIDEHQMSWDDAWAITSKTFAYTNHTLM
PHSH_ARATH   SLQDIISRFRSTTEGSRKWSEFVAVQMNDTHPTLAIPELMRLLMDDNGLGWDEAWDVTSKTVAYTNHTVL
PHSM_STRPN   GAQLIIDEAIEKGSNLHDLADYAVVQINDTHPSMVIPELIRLLT-ARGIDLDEAISIVRSMTAYTNHTIL
PHSH_VICFA   SLQDIISRFKERRQGPWNWSEFVAVQLNDTHPTLSIPELMRLLMDDEGLGWDEAWAVTSKTVAYTNHTVL
PHSH_SOLTU   SLQDIIARFKKGSHQWSEFPKKVAIQLNDTHPTLTIPELMRLLMDDEGLGWDESWNITTRTIAYTNHTVL
PHSH_WHEAT   SLQDIIFRFKKADRVSGKWSEFVAVQMNDTHPTLAIPELMRLLMDVEGLGWDEAWAVTNKTVAYTNHTVL
PHSL_VICFA   SLQDIIARFRRSGASVNDFPEKVAVQMNDTHPTLCIPELMRILIDIKGLSWKDAWNITQRTVAYTNHTVL
PHSL1_SOLTU   SLQDIISRFERRSGDRIKWEEFVAVQMNDTHPTLCIPELMRILIDLKGLNWNEAWNITQRTVAYTNHTVL
PHSL_IPOBA   SLQDIIARFERRSGEYVKWEEFVAVQMNDTHPTLCIPELIRILIDLKGLSWKEAWNITQRTVAYTNHTVL
PHSL2_SOLTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_AQUAE   GFGTVIL--------LEKLGDAGGFHINEDYPSVFLAEIFKLL--KKGLTWDKAIEEVRKISLFTTHTPL
PHSG_MYCTU   GIGG-VRAIRAYT-AVEKLTPPEVFHMNEGHAGFLGIERIRELVTDAGLDFDTALTVVRSSTVFTTHTPV
PHSG_MYCBO   GIGG-VRAIRAYT-AVEKLTPPEVFHMNEGHAGFLGIERIRELVTDAGLDFDTALTVVRSSTVFTTHTPV
Y1631_METJA   -------------------------HMNEPHPLPLVFKLI------EEYGLEYTREHTV----FTTHTPL
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      AEALEKWPVHIMQQVQPRILQIIQEIDRRFVEEKQGKYARDMIERTRIIKDNQVRMANLSIIGSHSTNGV
PHSG_BACSU   SEALEKWPIHLFKPLLPRMYMIIEEINERFCRAVWEKYPGDWIENMAITAHGVVKMAHLAIVGSYSVNGV
PHSG_SHIFL   SEALETWPVDMLGKILPRHLQIIFEINDYFLKTLQEQYPNDLLGRASIIDESRVRMAWLAVVVSHKVNGV
PHSG_ECOLI   SEALETWPVDMLGKILPRHLQIIFEINDYFLKTLQEQYPNDLLGRASIIDESRVRMAWLAVVVSHKVNGV
PHSG_PASMU   SEALETWPVEMMAHILPRHLQMIFEINDYFLEYVRTYVSTDFIRRVSLIEEGKVRMGWLSVVGSNKVNGV
PYG_DROME    PEALERWPVSLLESILPRHLQIIYHINFLHMENVKKKFPDDLMRRMSMVEEDRINMAHLSIVGSHAVNGV
PHSG_SYNY3   PEALEKWSLPLFGEMLPRHLEIIYEINQRFLDQVRMKYPNDRLARLSIIDEKSVRMAYLATVGSHAINGV
PHSG_HAEIN   SEALETWPVEMMAKILPRHLQMIFEINDHFLEYVRTYVTNDFIRRVSLIEEGKVRMGWLSVVGSHKINGV
PYGM_SHEEP   PEALERWPVHLIETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAAAFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGM_RABIT   PEALERWPVHLLETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAAAFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGM_BOVIN   PEALERWPVHLIETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAAAFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGM_HUMAN   PEALERWPVHLLETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAAAFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGL_BOVIN   PEALERWPVELVEKLLPRHLQIIYEINQKHLDKIAALFPKDVLRRMSLIEEERINMAHLCIVGSHAVNGV
PYGM_MOUSE   PEALERWPVHLMETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAAAFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGM_MACFA   PEALERWPVHLLETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAATFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGL_SHEEP   PEALERWPVELVENLLPRHLQIIYEINQKHLDKIAALFPKDVLRRMSLIEEEGVKMAHLCIVGSHAVNGV
PYGL_MOUSE   PEALERWPVELVEKLLPRHLEIIYEINQKHLDRIVALFPKDIMRRMSLIEEERINMAHLCIVGCHAVNGV
PYGL_RAT    PEALERWPVDLVEKLLPRHLQIIYEINQKHLDRIVALFPKDIMRRMSLIEEERINMAHLCIVGCHAVNGV
PYGM_RAT    PEALERWPVHLMETLLPRHLQIIYEINQRFLNRVAAAFPGDVLRRMSLVEEGAVKMAHLCIAGSHAVNGV
PYGL_HUMAN   PEALERWPVDLVEKLLPRHLEIIYEINQKHLDRIVALFPKDVLRRMSLIEEERINMAHLCIVGSHAVNGV
PYGB_PONAB   PEALERWPVSMFEKLLPRHLEIIYAINQRHLDHVAALFPGDVLRRMSVIEEGRINMAHLCVIGSHAVNGV
PYGB_HUMAN   PEALERWPVSMFEKLLPRHLEIIYAINQRHLDHVAALFPGDVLRRMSVIEEGRINMAHLCVIGSHAVNGV
PYGB_MOUSE   PEALERWPVSMFEKLLPRHLEIIYAINQRHLDHVAALFPGDVLRRMSVIEEGRINMAHLCVIGSHAVNGV
PYGB_BOVIN   PEALERWPVSMFEKLLPRHLDIIYAINQRHLDHVAALFPGDVLRRMSVIEEGRINMAHLCVIGSHAVNGV
PYGB_RAT    PEALERWPVSMFEKLLPRHLEIIYAINQRHLDHVAALFPGDVLRRMSVIEEGRINMAHLCVIGSHAVNGV
PYGB_SHEEP   PEALERWPVSMFEKLLPRHLDIIYAINQRHLDHVAALFPGDVLRRMSVIEEGRINMAHLCVIGSHAVNGV
PHS2_DICDI   PEALEKWSVSMVENVLPRHIMIIYEINERFLKLVDQKWPGDMSKRLSIIDESDIRMAFLAIVGSHTINGV
PHSG_CHLPN   PEALERWPLDLFSKLLPRHLEIIYEINSRWLEKVGSRYPKDKRRSLSIVEEKRINMANLAVVGSAKVNGV
PHSG_CHLMU   PEALERWSLDLFSKVLPRHLEIIYEINARWLKKVSQKYPGDDDKRLSIIEEGSINMANLAVIGTSKVNGV
PHSG_CHLTR   PEALERWSLDLFSKVLPRHLEIIYEINARWLAKVSQKYPGDNDKRLSIIEEGSVNMANLAVVGTNKVNGV
PHS1_DICDI   PEALEMWPVSLIEDLLPRHMQLIYGINHRFLIQVTQKWPGDIMRGLSIIQEGEVRMAHLAIVGSHCVNGV
PHSG_YEAST   QEALEKWPRRLFGHLLPRHLEIIYDINWFFLQDVAKKFPKDLLSRISIIEENQIRMAFLAIVGSHKVNGV
PHSM_ECOLI   PEALERWDVKLVKGLLPRHMQIINEINTRFLVEKTWPGDEKVWAKLAVVHDKQVHMANLCXXXXXXXXXX
PHSH_ARATH   PEALEKWSQSLMWKLLPRHMEIIEEIDKRFVQTIRDTRVEDKISSLSILDNNPVRMANLCVVSSHTVNGV
PHSM_STRPN   AEALEKWPLEFLQEVVPHLVPIIEELDRRVKAEYKDPAVQIIDESGR------VHMAHMDIHYGYSVNGV
PHSH_VICFA   PEALEKWSQPVMWKLLPRHMEIIEEIDRRFVASKTRLDLEDEVSNMRILDNNLVRMANLCVVSSHTVNGV
PHSH_SOLTU   PEALEKWSQAVMWKLLPRHMEIIEEIDKRFVATIMSERPENKMPSMRILDHNAVHMANLCVVSSHTVNGV
PHSH_WHEAT   PEALEKWSQAVMKKLLPRHMEIIEEIDKRFREMSTRKDMEGKIESMRVLDNNPVRMANLCVVAGHTVNGV
PHSL_VICFA   PEALEKWSMDLMEKLLPRHVEIIEMIDEELIRTIIAEY----------------RMANLCVVGGHAVNGV
PHSL1_SOLTU   PEALEKWSYELMQKLLPRHVEIIEAIDEELVHEIVLKY---------VIPPKKVRMANLCVVGGHAVNGV
PHSL_IPOBA   PEALEKWSYELMEKLLPRHIEIIEMIDEQLINEIVSEYGTDMLEK---IPPKMVRMANLCVVGGHAVNGV
PHSL2_SOLTU   -------------------------------------------------KPQVVHMANLCVVSGHAVNGV
PHSG_AQUAE   RVAVNTYPFHMIEE------QFL------FVKDVYGIDVKKVLELGTNPEDPSEGFNSMSLRLAKYVNAV
PHSG_MYCTU   PAGIDRFPLEMVQ---------------RYVNDQRGDGRSRLLPADRIVEDDPAKMAHMGLRLAQRANGV
PHSG_MYCBO   PAGIDRFPLEMVQ---------------RYVNDQRGDGRSRLLPADRIVEDDPAKMAHMGLRLAQRANGV
Y1631_METJA   PEGNETQDINLLKS-----MGFFGNVDVKLAEKLGGNPFNYTVCALRVCK---------------RANAV
Y078_NANEQ   -------------------------------------------------------------VGFDINCGV


             .     .     +     .     .     .     .:490
query      AKLHTELLKDDVLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDPTKLQKLLKHQ
PHSG_BACSU   AKIHSDILKEREMRDFHLLFPNRFNNKTNGIAHRRWLLKANPGLSAIITEAIGDEWVKQPESLIRLEPYA
PHSG_SHIFL   SELHSNLMVQSLFADFAKIFPGRFTNVTNGVTPRRWLAVANPSLSAVLDEHLGRNWRTDLSLLNELQQHC
PHSG_ECOLI   SELHSNLMVQSLFADFAKIFPGRFTNVTNGVTPRRWLAVANPSLSAVLDEHLGRNWRTDLSLLNELQQHC
PHSG_PASMU   AAIHSELMVTSTFADFARIYPERFTNVTNGITPRRWIGVANPELSALFDRYIGKEWRRDLSQLTLLKDKV
PYG_DROME    AAIHSQILKDSLFHDFYEMEPQKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLSDLIAEKIGDEWPVHLDQLVALKKWA
PHSG_SYNY3   AALHSQLVKETILKDFYELWPEKFSNKTNGVTPRRWMVLSNPRLSNLISSRIGDGWIKNLDELKQLEPFA
PHSG_HAEIN   AEIHSDLMVTSTFADFARIFPERFTNVTNGITPRRWLAVANPQLAALFDKYIGSEWRCDLSQIEKLKPFA
PYGM_SHEEP   ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVMCNPGLAEVIAERIGEEYIADLDQLRKLLSYV
PYGM_RABIT   ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVLCNPGLAEIIAERIGEEYISDLDQLRKLLSYV
PYGM_BOVIN   ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVMCNPGLAEIIAERIGEEYIADLDQLRKLLSYV
PYGM_HUMAN   ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVLCNPGLAEVIAERIGEDFISDLDQLRKLLSFV
PYGL_BOVIN   AKIHSDIVKTQVFKDFSELEPDKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAELIAEKIGEDYVKDLSQLTKLNSFL
PYGM_MOUSE   ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVLCNPGLAEVIAERIGEDYISDLDQLRKLLSYV
PYGM_MACFA   ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVLCNPGLAEVIAERIGEDFISDLDQLRKLLSFV
PYGL_SHEEP   AKIHSDIVKTQVFKDFSELEPDKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAELIAEKIGEDYVKDLSQLTKLNSFL
PYGL_MOUSE   AKIHSDIVKTQVFKDFSELEPDKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLADLIAEKIGEDYVKDLSQLTKLHSFV
PYGL_RAT    AKIHSDIVKTQVFKDFSELEPDKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLADLIAEKIGEDYVKDLSQLTKLHSFV
PYGM_RAT    ARIHSEILKKTIFKDFYELEPHKFQNKTNGITPRRWLVLCNPGLAEVIAERIGEEYISDLDQLRKLLSYL
PYGL_HUMAN   AKIHSDIVKTKVFKDFSELEPDKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAELIAEKIGEDYVKDLSQLTKLHSFL
PYGB_PONAB   ARIHSEIVKQSVFKDFYELEPEKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLADTIVEKIGEEFLTDLSQLKKLLPLV
PYGB_HUMAN   ARIHSEIVKQSVFKDFYELEPEKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLADTIVEKIGEEFLTDLSQLKKLLPLV
PYGB_MOUSE   ARIHSEIVKQSVFKDFYELEPEKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAEIIVERIGEGFLTDLSQLKKLLSLV
PYGB_BOVIN   ARIHSEIVRQSVFKDFYELEPEKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAETIVERIGEGFLTDLSQLKKLLPLV
PYGB_RAT    ARIHSEIVKQSVFKDFYELEPEKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAEIIVERIGEGFLTDLSQLKKLLSLV
PYGB_SHEEP   ARIHSEIVRQSVFKDFYELEPEKFQNKTNGITPRRWLLLCNPGLAETIVERIGEDFLTDLSQLKKLLPLV
PHS2_DICDI   AYLHSELVKHDVFPLFYEIWPNKFQNKTNGVTPRRWIQQSNPQLAELITRSLNSDWLVNLDIIKDLVHLA
PHSG_CHLPN   SSFHSQLIKDTLXXXXXXXXXXXXINVTNGVTPRRWIALCNPRLSKLLNETIGDRYIIDLSHLSLIRSFA
PHSG_CHLMU   SSFHSQLIKNTLFKDFVEFFPDKFINVTNGITPRRWLALSNKRLSALLNRSIGTDYLTNLTHLNKVISLA
PHSG_CHLTR   STFHSQLIKSTLFKDFVEFFPDKFINVTNGITPRRWLAXXXXXXXXXXXRTIGTEYLTNLTHLHKVIPLA
PHS1_DICDI   AAMHSELVKHKVFPDFFCLWPEKFQNKTNGVTPRRWIEQANPGLSAIFTKWLGTDWTTNLELVKGIKEHM
PHSG_YEAST   VELHSELIKTTIFKDFIKFYPSKFVNVTNGITPRRWLKQANPSLAKLISETLNEEYLLDMAKLTQLEKYV
PHSM_ECOLI   XXLHSDLVVKDLFPEYHQLWPNKFHNVTNGITPRRWIKQCNPALAALLDKSLQKEWANDLDQLINLEKFA
PHSH_ARATH   AQLHSDILKAELFADYVSIWPNKFQNKTNGITPRRWLRFCSPELSDIITKWLKTDWITDLDLLTGLRQFA
PHSM_STRPN   AALHTEILKNSELKAFYDLYPEKFNNKTNGITFRRWLMHANPRLSHYLDEILGDGWHHEADELEKLLSYE
PHSH_VICFA   AQLHSDILKSELFASYVSIWPTKFQNKTNGITPRRWINFCSPELSRIITKWLKTDWVTNLDLLTGLREFA
PHSH_SOLTU   AQLHSDILKAELFADYVSVWPTKFQNKTNGITPRRWIRFCSPELSHIITKWLKTDWVTNLELLANLREFA
PHSH_WHEAT   AELHSNILKQELFADYVSIWPNKFQNKTNGITPRRWLRFCNPELSEIVTKWLKTQWTSNLDLLTGLRKFA
PHSL_VICFA   AEIHSEIVKDDVFNAFYKLWPEKFQNKTNGVTPRRWIRFCNPDLSKIITQWIGTEWILNTEKLAELRKFA
PHSL1_SOLTU   AEIHSEIVKEEVFNDFYELWPEKFQNKTNGVTPRRWIRFCNPPLSAIITKWTGTEWVLKTEKLAELQKFA
PHSL_IPOBA   AEIHSDIVKEDVFNDFYQLWPEKFQNKTNGVTPRRWIRFCNPALSNIITKWIGTEWVLNTEKLAELRKFA
PHSL2_SOLTU   AEIHSEIVKDEVFNEFYKLWPEKFQNKTNGVTPRRWLSFCNPELSEIITKWTGSDWLVNTEKLAELRKFA
PHSG_AQUAE   SKRHQEV--SSKMWSFLFKEKENIDYVTNGVHFPTWIC---SDLRRLYEEYLGENFVEDHKSLWELIRDI
PHSG_MYCTU   SLLHGRVSRAMFNELWAGFDPDEIGSVTNGVHAPTW---AAPQWLQLGRELAGSDSLREPVVWQRL--HQ
PHSG_MYCBO   SLLHGRVSRAMFNELWAGFDPDEIGSVTNGVHAPTW---AAPQWLQLGRELAGSDSLREPVVWQRL--HQ
Y1631_METJA   SKKHKE------------------------VCDRMWSWVKDRCEIVAITNAQDKYYWQDPVIREAAKKYD
Y078_NANEQ   RLLRTNLTIDEIKDRLNLLVNEIFRNVPAGVGEGGKLKLSIDELNKVLDYGVGFGWEEDRNRIESYLDFA


             *     .     .     .     .     +     .:560
query      NDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKRQLLKLMHIVKLYLDIKQGKV
PHSG_BACSU   TDPAFIEQFQNNKSKKKQELADLIFCTAGVVVNPESIFDVQVKRLHAYKRQLLNVLHIMYLYNRLKEDSG
PHSG_SHIFL   DFPMVNHAVHQAKLENKKRLAEYIAQQLNVVVNPKALFDVQIKRIHEYKRQLMNVLHVITRYNRIKADPD
PHSG_ECOLI   DFPMVNHAVHQAKLENKKRLAEYIAQQLNVVVNPKALFDVQIKRIHEYKRQLMNVLHVITRYNRIKADPD
PHSG_PASMU   QDPELKKSIAQIKYNNKVKLANYIKNELGVEVDPNALFDVQVKRIHEYKRQILNVLHIIARYNAMLENP-
PYG_DROME    KDPNFQRNVARVKQENKLKLAAILEKDYGVKINPSSMFDIQVKRIHEYKRQLLNCLHIITLYNRIKKDPT
PHSG_SYNY3   DLAGFRQDWCKVKREVKQDLARYIHTRTDLVVNPDSLFDVQVKRIHEYKRQHLNILHVIHLYLQIKNNP-
PHSG_HAEIN   QEKAFKEAVADIKFANKVKLAEYVKSELGVELDPHALFDVQVKRIHEYKRQMLNVLHIIARYNEMLTNP-
PYGM_SHEEP   DDESFIRDVAKVKQENKLKFSAYLEKEYKVHINPNSLFDIQVKRIHEYKRQLLNCLHVITLYNRIKK-EP
PYGM_RABIT   DDEAFIRDVAKVKQENKLKFAAYLEREYKVHINPNSLFDVQVKRIHEYKRQLLNCLHVITLYNRIK--KE
PYGM_BOVIN   DDESFIRDVAKVKQENKLKFSAYLEKEYKVHINPNSLFDIQVKRIHEYKRQLLNCLHVITLYNRIKK-EP
PYGM_HUMAN   DDEAFIRDVAKVKQENKLKFAAYLEREYKVHINPNSLFDIQVKRIHEYKRQLLNCLHVITLYNRIKR-EP
PYGL_BOVIN   GDDIFLREISNVKQENKLKFSQFLEKEYKVKINPSSMFDVQVKRIHEYKRQLLNCLHVVTMYNRIKKDP-
PYGM_MOUSE   DDEAFIRDVAKVKQENKLKFSAYLEREYKVHINPNSLFDVQVKRIHEYKRQLLNCLHIITLYNRIKR-EP
PYGM_MACFA   DDEAFIRDVAKVKQENKLKFAAYLEREYKVHINPNSLFDIQVKRIHEYKRQLLNCLHVITLYNRIKR-EP
PYGL_SHEEP   GDDIFLREISNVKQENKLKFSQFLEKEYKVKINPSSMFDVQVKRIHEYKRQLLNCLHVVTMYNRIKKDP-
PYGL_MOUSE   SDDIFLREIAKVKQENKLKFSQFLEKEYKVKINPSSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHVITMYNRIKKDP-
PYGL_RAT    GDDIFLREIAKVKQENKLKFSQFLEKEYKVKINPSSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHVITMYNRIKKDP-
PYGM_RAT    DDQAFIRDVAKVKQENKLKFSAYLETEYKVHINPNSLFDVQVKRIHEYKRQLLNCLHIITLYNRIKR-EP
PYGL_HUMAN   GDDVFLRELAKVKQENKLKFSQFLETEYKVKINPSSMFDVQVKRIHEYKRQLLNCLHVITMYNRIKKDP-
PYGB_PONAB   NDEVFIRDVAKVKQENKLKFSAFLEKEYKVKINPSSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHVVTLYNRIKRDP-
PYGB_HUMAN   SDEVFIRDVAKVKQENKLKFSAFLEKEYKVKINPSSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHVVTLYNRIKRDP-
PYGB_MOUSE   DDEAFIRDVAKVKQENKLKFSAQLEKEYKVKINPASMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHIITLYNRIKKDP-
PYGB_BOVIN   GDEALIRDVAQVKQENKVKFSAFLEKQYGVKVNPSSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHVVTLYNRIKKDPT
PYGB_RAT    DDEAFIRDVAKVKQENKLKFSAQLEKEYKVKINPCSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHIITLYNRIKKDPT
PYGB_SHEEP   GDEALIRDVAQVKQENKVKFSAFLEKQYGVKVNPSSMFDVHVKRIHEYKRQLLNCLHVVTLYNRIKKDPT
PHS2_DICDI   DNSSFQKEWMEIKRNNKIRLAKYIEKRCDIQVNVDVLFDVQVKRFHEYKRQLLNVLSVINRYLDIKEGKK
PHSG_CHLPN   EDSGFRDHWKGVKLKNKQDLTSRIYNEVGEIVDPNSLFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIYVYNDLKENP-
PHSG_CHLMU   EDSGFREEWHKIKIQNKEDLSARIYKELGVSVNPQSIFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIYFYNEIRNG--
PHSG_CHLTR   EDSGFREEWRNIKIQNKEELAARIYKELGVTVNPQSIFDCHIKRIHEYKRQLMNILRVIYFYNEIRNG--
PHS1_DICDI   DNPELIAEWKYVKQGNKQRLAEFILKHCGIHVNPNALFDVHIKRIHEYKRQLLNILSVIYRYLSIKKPKD
PHSG_YEAST   EDKEFLKKWNQVKLNNKIRLVDLIKKENGVDIINDTLFDMQVKRIHEYKRQQLNVFGIIYRYLAMKNEEV
PHSM_ECOLI   DDAKFRQQYREIKQANKVRLAEFVKVRTGIEINPQAIFDIQIKRLHEYKRQHLNLLHILALYKEIRENPQ
PHSH_ARATH   DNEELQSEWASAKTANKKRLAQYIERVTGVSIDPTSLFDIQVKRIHEYKRQLMNILGVVYRFKKLKEMKP
PHSM_STRPN   DKAVVKEKLESIKAHNKRKLARHLKEHQGVEINPNSIFDIQIKRLHEYKRQQMNALYVIHKYLDIKAGNI
PHSH_VICFA   DNEDLQAEWLSAKRANKQRLAQYVLQVTGENIDPDSLFDIQVKRIHEYKRQLLNILGVIYRYKKLKEPEE
PHSH_SOLTU   DNSELHAEWESAKMANKQRLAQYILHVTGVSIDPNSLFDIQVKRIHEYKRQLLNILGVIYRYKKLKSPEE
PHSH_WHEAT   DDEKLHAEWXXXXXXXXXXXXXHVLDVTGVTIDPDSLFDIQIKRIHEYKRQLMNILGAVYRYKKLKEMSA
PHSL_VICFA   DNEDLQTQWREAKRNNKVKVAAFLRERTGYSVSPDSMFDIQVKRIHEYKRQLLNIFGIVYRYKKMKEMNA
PHSL1_SOLTU   DNEDLQNEWREAKRSNKIKVVSFLKEKTGYSVVPDAMFDIQVKRIHEYKRQLLNIFGIVYRYKKMKEMTA
PHSL_IPOBA   DNEDLQIEWRAAKRSNKVKVASFLKERTGYSVSPNAMFDIQVKRIHEYKRQLLNILGIVYRYKQMKEMSA
PHSL2_SOLTU   DNEELQSEWRKAKGNNKMKIVSLIKEKTGYVVSPDAMFDVQIKRIHEYKRQLLNIFGIVYRYKKMKEEER
PHSG_AQUAE   PDEELWEY----HIRNKERLIEHIKDRAGLFLDSDVLTVGFARRMTGYKRPDLIFTDVERLK------KI
PHSG_MYCTU   VDPAIRSQLRSMLVEDVRARLRQSWLERG---ATDAAFDPNVRRVPTYKRLTLMLRRLEQLLLDEQQLIV
PHSG_MYCBO   VDPAIRSQLRSMLVEDVRARLRQSWLERG---ATDAAFDPNVRRVPTYKRLTLMLRRLEQLLLDEQQLIV
Y1631_METJA   ID-----MLRERKMELKEILFEEVADQTGKIFKKDRLTVVWARRFTAYKRPHIXXXXXXXXXXXXXXXRI
Y078_NANEQ   DSDAVSN---TAKQRGKDQLGTIGSGNHFLEIQVDQIYDEEIAKAFGIKNQVTVLIHVASDYLRLFEKKY


             .     .     .     *     .     .     .:630
query      ASDFQPRVFIFGXXXXXXXXXXXXXXXCINEVANMVNNDPEIGDKLKVVFLEDYRVSLAEKIIPAANISE
PHSG_BACSU   FSIY-PQTFIFGAKASPSYYYAKKIIKLIHSVAEKVNYDPAVKQLIKVVFLENYRVSMAERIFPASDVSE
PHSG_SHIFL   AK-WVPRVNIFGGKAASAYYMAKHIIHLINDVAKVINNDPQIGDKLKVVFIPNYSVSLAQLIIPAADLSE
PHSG_ECOLI   AK-WVPRVNIFGGKAASAYYMAKHIIHLINDVAKVINNDPQIGDKLKVVFIPNYSVSLAQLIIPAADLSE
PHSG_PASMU   EKDWVPRVFILXXXXXXXXXXXXQTINLINDVANIINHDERLQGRLKVVFIPNYSVSLAELIIPAADISE
PYG_DROME    A-NFTPRTIMIGGKAAPGYYVAKQIIKLICAVGNVVNNDPIVGDKLKVIFLENYRVTLAEKIMPAADLSE
PHSG_SYNY3   NLDVTPRTFIYGGKAAPGYFTAKLIIKLINSVADVVNNDPTIGDRLKVIFLPDYNVKFGQRVYPAADLSE
PHSG_HAEIN   EKDWQPRVFILXXXXXXXXXXXXQTIHLINDVANVINNDERLKGRLKVVFIPNYSVSLAQLIIPAADISE
PYGM_SHEEP   NKFFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKMIIRLITAIGDVVNHDPVVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSE
PYGM_RABIT   PNKFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKMIIKLITAIGDVVNHDPVVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSE
PYGM_BOVIN   NKFFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKMIIKLITAIGDVVNHDPVVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSE
PYGM_HUMAN   NKFFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKMIIRLVTAIGDVVNHDPAVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSE
PYGL_BOVIN   KKLFVPRTVIIGGKAAPGYYMAKLIIKLITSVAEVVNNDPVVGSKLKLIFLENYRVSLAEKVIPATDLSE
PYGM_MOUSE   NRFMVPRTIMIGGKAAPGYHMAKMIIKLITAIGDVVNHDPAVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSE
PYGM_MACFA   NKFFVPRTVMIGGKAAPGHHMAKMIIRLITAIGDVVNHDPTVGDRLRVIFLENYRVSLSEKVIPAADLSE
PYGL_SHEEP   KKLFVPRTVIIGGKAAPGYYMAKLIIKLITSVAEVVNNDPMVGSKLKLIFLENYRVSLAEKVIPATDLSE
PYGL_MOUSE   KKFFVPRTVIIGGKAAPGYHMAKMIIKLITSVAEVVNNDPMVGSKLKVIFLENYRVSLAEKVIPATDLSE
PYGL_RAT    KKFFVPRTVIIGGKAAPGYHMAKMIIKLVTSVAEVVNNDPMVGSKLKVIFLENYRVSLAEKVIPATDLSE
PYGM_RAT    NRFMVPRTIMIGGKAAPGYHMAKMIIKLITAIGDVVNHDPAVGDRFRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSE
PYGL_HUMAN   KKLFVPRTVIIGGKAAPGYHMAKMIIKLITSVADVVNNDPMVGSKLKVIFLENYRVSLAEKVIPATDLSE
PYGB_PONAB   AKAFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKLIIKLVTSIGDVVNHDPVVGDRLKVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSQ
PYGB_HUMAN   AKAFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKLIIKLVTSIGDVVNHDPVVGDRLKVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSQ
PYGB_MOUSE   AKAFVPRTVMIGGKAAPGYHMAKMIIKLVTSIGDVVNHDPVVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSQ
PYGB_BOVIN   QA-FVPRTVMIGGKAAPGYHMAKKIIKLVTSIGNIVNHDPIVGDRLKVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSQ
PYGB_RAT    KT-FVPRTVMIGGKAAPGYHMAKMIIKLVTSIGDVVNHDPVVGDRLRVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSQ
PYGB_SHEEP   QA-FVPRTVMIGGKAAPGYHMAKKIIKLVTSIGDIVNHDPIVGDRLKVIFLENYRVSLAEKVIPAADLSQ
PHS2_DICDI   VA---PRVVIFGGKAAPGYYMAKLIIKLINSVADVVNNDPKVGDLLKVVFIPNYCVSNAEIIIPASDISQ
PHSG_CHLPN   NQDVVPTTVIFSGKAAPGYVMAKLIIKLINSVADVVNQDSRVNDKLKVLFLPNYRVSMAEHIIPGTDLSE
PHSG_CHLMU   STEIVPTTVIFGGKAAPGYAMAKLIIKLINNVAHIVNNDPKAKDLLKVVFWPNYRVSLAEAIIPATDLSE
PHSG_CHLTR   SGEIVPTTVIFGGKAAPGYAMAKLIIKLINNVAAVVNNDPKVNDQLKVIFWPNYRVSLAEAIIPATDLSE
PHS1_DICDI   RAQVVPRVVIFAGKAAPGYVMAKRHIKLINSVAEVINRDKEVDQYLKVVFIANYNVSIAQVIVPASDINQ
PHSG_YEAST   AKKYPRKVSIFGGKSAPGYYMAKLIIKLINCVADIVNNDESIEHLLKVVFVADYNVSKAEIIIPASDLSE
PHSM_ECOLI   A-DRVPRVFLFGAKAAPGYYLAKNIIFAINKVADVINNDPLVGDKLKVVFLPDYCVSAAEKLIPAADISE
PHSH_ARATH   EERKKPRTVMIGGKAFATYTNAKRIVKLVNDVGDVVNSDPEVNEYLKVVFVPNYNVTVAEMLIPGSELSQ
PHSM_STRPN   PA--RPITIFFGGKAAPAYTIAQDIIHLILCMSEVIANDPAVAPHLQVVMVENYNVTAASFLIPACDISE
PHSH_VICFA   RKSTTARTVMIGGKAFATYTNAKRIVKLVDDVGSVVNSDPEVNSYLKVVFVPNYNVSVAEVLIPGSELSQ
PHSH_SOLTU   RKNTTPRTVMIGGKAFATYTNAKRIVKLVTDVGDVVNSDPDVNDYLKVVFVPNYNVSVAEMLIPGSELSQ
PHSH_WHEAT   AQKVTPRTVMVGGKAFATYTNAKRIVKLXXXXXXXXXXXXXXXKYLKVVFIPNYNVSVAEVLIPGSELSQ
PHSL_VICFA   AENFVPRVCIFGGKAFATYVQAKRIVKFITDVGATVNHDPEIGDLLKVIFVPDYNVSVAEMLIPASELSQ
PHSL1_SOLTU   ATNFVPRVCIFGGKAFATYVQAKRIVKFITDVGATINHDPEIGDLLKVVFVPDYNVSVAELLIPASDLSE
PHSL_IPOBA   RAKFVPRVCIFGGKAFATYVQAKRIAKFITDVGATINHDPEIGDLLKVIFVPDYNVSAAELLIPASGLSQ
PHSL2_SOLTU   KEKFVPRVCIFGGKAFATYVQAKRIVKFITDVGETVNHDPEIGDLLKVVFVPDYNVSVAEVLIPGSELSQ
PHSG_AQUAE   VNDSERPVQII--FAGKAHPADIEGKKIIQRIFNFAK-DPEFGGR--IAFVEDYDELLAHYMVRGVDVWL
PHSG_MYCTU   AGKSHP--------------ADDGGKALIQQVVRFADR-PQV--RHRIAFLPNYDMSMARLLYWGCDVWL
PHSG_MYCBO   AGKSHP--------------ADDGGKALIQQVVRFADR-PQF--RHRIAFLPNYDMSMARLLYWGCDVWL
Y1631_METJA   ------QVIWAGKPHPNDHNMIATFNWIVSKTRDMKG----------ATILTGYELKLSKMLKQGSDIWL
Y078_NANEQ   KYDVPDRELIY-----------------------------------------------------------


             .     +     .     .     .     .     *:700
query      QISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDGANIEIKDYVGEDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYN
PHSG_BACSU   QISTASKEASGTGNMKFMMNGALTIGTHDGANIEILERVGPDCIYTFGLKADEVLSYQENGGYRSREYYQ
PHSG_SHIFL   QISLAGTEASGTSNMKFALNGALTIGTLDGANVEMLDHVGADNIFIFGNTAEEVEELRRQG-YKPREYYE
PHSG_ECOLI   QISLAGTEASGTSNMKFALNGALTIGTLDGANVEMLDHVGADNIFIFGNTAEEVEELRRQG-YKPREYYE
PHSG_PASMU   QISLAGTEASGTSNMKFALNGALTIGTLDGANVEILDNVGQDHIFIFGNTVEQVESLRRHG-YRPFDYYQ
PYG_DROME    QISTAGTEASGTGNMKFQLNGALTIGTLDGANVEMAEEMGLDNIFIFGMTVDEVEALKKKG-YNAYDYYN
PHSG_SYNY3   QISTAGKEASGTGNMKFSMNGALTIGTLDGANIEIREEVGAENFFLFGLTTPEVEKTLAEG-YQPWEYYN
PHSG_HAEIN   QISLAGTEASGTSNMKFALNGALTLGTLDGANVEILENVGEDNIFIFGNTVEQVEQLRREG-YRSFEYYQ
PYGM_SHEEP   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENFFIFGMRVEDV-ERLDQKGYNAQEYYD
PYGM_RABIT   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENFFIFGMRVEDV-DRLDQRGYNAQEYYD
PYGM_BOVIN   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENFFIFGMRVEDV-ERLDQKGYNAQEYYD
PYGM_HUMAN   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENFFIFGMRVEDV-DKLDQRGYNAQEYYD
PYGL_BOVIN   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRIEDVAALDKKG-YEAKEYYE
PYGM_MOUSE   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENFFIFGMRVEDV-ERLDQRGYNAQEYYD
PYGM_MACFA   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENFFIFGMRVEDV-DKLDQRGYNAQEYYD
PYGL_SHEEP   QISTAGTEASGTGNMKFMQNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRVEDVAALDKKG-YEAKEYYE
PYGL_MOUSE   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRVDDVAALDKKG-YEAKEYYE
PYGL_RAT    QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRVDDVAALDKKG-YEAKEYYE
PYGM_RAT    QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEDNFFIFGMRVEDV-ERLDQRGYNAQEYYD
PYGL_HUMAN   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRIDDVAALDKKG-YEAKEYYE
PYGB_PONAB   QISTAGAEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGAENLFIFGLQVEDV-EALDRKGYNAREYYD
PYGB_HUMAN   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGAENLFIFGLRVEDV-EALDRKGYNAREYYD
PYGB_MOUSE   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRVEDV-EALDQKGYNAREFYE
PYGB_BOVIN   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGAENLFIFGLRVEDV-EALDRKGYNAHEYYD
PYGB_RAT    QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGEENLFIFGMRVEDV-EALDQKGYNAQEFYE
PYGB_SHEEP   QISTAGTEASGTGNMKFMLNGALTIGTMDGANVEMAEEAGAENLFIFGLRVEDV-EALDRKGYNAHEYYN
PHS2_DICDI   HISTAGTEASGTSNMKFSMNGGLIIGTLDGANIEIRDAIGHENMYIFGARSEEV----NKVKKIIHDKFT
PHSG_CHLPN   QISTAGMEASGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIGKENMFIFGLLEEQIVQL--RREYCPQTICD
PHSG_CHLMU   QISTAGMEASGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIGKEHMFIFGLLEEEISALRN--EYYPQGICN
PHSG_CHLTR   QISTAGMEASGTGNMKFALNGALTIGTMDGANIEMAEHIGKEHMFIFGLLEEEISEL--RKEYYPQGICN
PHS1_DICDI   QISTAGTEASGTSNMKFTMNGSLIIGTLDGANVEIAEEVGQENMFIFGLRTSEVEAAREKMTNKEVNIDP
PHSG_YEAST   HISTAGTEASGTSNMKFVMNGGLIIGTVDGANVEITREIGEDNVFLFGNLSENVEELRYNHQYHPQDLPS
PHSM_ECOLI   QISTAGKEASGTGNMKLALNGALTVGTLDGANVEIAEKVGEENIFIFGHTVEQVKAILAKG-YDPVKWRK
PHSH_ARATH   HISTAGMEASGTSNMKFALNGCLIIGTLDGANVEIREEVGEENFFLFGATADQVPRLRKEREDGLFKPDP
PHSM_STRPN   QISLASKEASGTGNMKFMLNGALTLGTMDGANVEIAELVGEENIYIFGEDSETVIDLYAKAAYKSSEFY-
PHSH_VICFA   HISTAGMEASGTSNMKFALNRVLIIGTLDGANVEIREEIGEENFFLFGATADEVPRLRKERENGLFKPDP
PHSH_SOLTU   HISTAGMEASGTSNMKFALNGCLIIGTLDGANVEIREEIGEDNFFLFGATADEVPQLRKDRENGLFKPDP
PHSH_WHEAT   HISTAGMEASGTSNMKFSLNGCVIIGTLDGANVEIREEVGQDNFFLFGAKADQVAGLRKDRENGLFKPDP
PHSL_VICFA   HISTAGMEASGTSNMKFAMNGCLQIGTLDGANVEIREEVGADNFFLFGAKAREIVGLRKERARGKFVPDP
PHSL1_SOLTU   HISTAGMEASGTSNMKFAMNGCIQIGTLDGANVEIREEVGEENFFLFGAQAHEIAGLRKERADGKFVPDE
PHSL_IPOBA   HISTAGMEASGQSNMKFAMNGCILIGTLDGANVEIRQEVGEENFFLFGAEAHEIAGLRKERAEGKFVPDE
PHSL2_SOLTU   HISTAGMEASGTSNMKFSMNGCLLIGTLDGANVEIREEVGEDNFFLFGAQAHEIAGLRKERAEGKFVPDP
PHSG_AQUAE   NNPLPPLEACGTSGMKASMNGVLHLSILDGWWIE------------------------------------
PHSG_MYCTU   NNPLRPLEACGTSGMKSALNGGLNLSIRDG----------------------------------------
PHSG_MYCBO   NNPLRPLEACGTSGMKSALNGGLNLSIRDG----------------------------------------
Y1631_METJA   NTPKLNHEASGTSGMTASMNASIHMSTLDGWHVEWAKMYPDDSFTIDGVRDDDAY---------------
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     +     .     .:770
query      NHEEIRRVLNAFVDGTIPNCQAEGQEIFDSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLV
PHSG_BACSU   HDRRIRQVADQLINGFFEGEADEFESIFDSLLPHNDEYFVLKDFSSYADAQERIQADYRERRKWSEHSIV
PHSG_SHIFL   KDEELHQVLTQIGSGVFPEDPGRYRDLVDSLINFGDHYQVLADYRSYVDCQDKVDELYELQEEWTAKAML
PHSG_ECOLI   KDEELHQVLTQIGSGVFPEDPGRYRDLVDSLINFGDHYQVLADYRSYVDCQDKVDELYELQEEWTAKAML
PHSG_PASMU   NDEELRKVVDQIISGRFSPTDANRYHQLLQSLQYHDYYQAFADFRSYVDMQQNVDAKYQDQNAWIDSTLQ
PYG_DROME    ANPEVKQVIDQIQGGFFPGNPNEFKNIAD-IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQDLVSKTYQNQAKWLEMSIN
PHSG_SYNY3   NNANLKAVVDLINSGFFSHGDALFRPLMDSLLG-QDPYLVFADFQAYVDCQNQVGEAYKDQENWARMAIL
PHSG_HAEIN   NDAQLRTVVDQIIEGKFPEDPQRYHQLLQGL-QYHDYYQAFADFRSYVETQKAVDEKYKQRDQWIESTIQ
PYGM_SHEEP   RIPELRHIIDQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEEYVKCQERVSALYKNPREWTRMVIR
PYGM_RABIT   RIPELRQIIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEEYVKCQERVSALYKNPREWTRMVIR
PYGM_BOVIN   RIPELRHVIDQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEEYIKCQERVSALYKNPREWTRMVIR
PYGM_HUMAN   RIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIR
PYGL_BOVIN   ALPELKLAIDQIDKGFFSPKQPDLFKDLVNMLFYHDRFKVFADYEAYVKCQEKVSQLYMNPKAWNIMVLK
PYGM_MOUSE   RIPELRQIIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEEYIKCQDKVSELYKNPREWTRMVIR
PYGM_MACFA   RIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIR
PYGL_SHEEP   ALPELKLAIDQIDKGFFSPKQPDLFKDLVNMLFYHDRFKVFADYEAYVKCQEKVSQLYMNPKAWNIMVLK
PYGL_MOUSE   ALPELKLVIDQIDNGFFSPNQPDLFKDIINMLFYHDRFKVFADYEAYVKCQEKVSQLYMNQKAWNTMVLK
PYGL_RAT    ALPELKLVIDQIDNGFFSPNQPDLFKDIINMLFYHDRFKVFADYEAYVKCQEKVSQLYMNQKAWNTMVLR
PYGM_RAT    RIPELRQIIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMVMHHDRFKVFADYEEYIKCQDKVSELYKNPREWTRMVIR
PYGL_HUMAN   ALPELKLVIDQIDNGFFSPKQPDLFKDIINMLFYHDRFKVFADYEAYVKCQDKVSQLYMNPKAWNTMVLK
PYGB_PONAB   HLPELKQAVDQISSGFFPNCFKD----IVNMLMHHDRFKVFADYEAYMQCQAQVDQLYRNPKEWTKKVIR
PYGB_HUMAN   HLPELKQAVDQISSGFFSPKEPDCFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEAYMQCQAQVDQLYRNPKEWTKKVIR
PYGB_MOUSE   RLPELRQAVDQISSGFFSPKDPDCFKDVVNMLMYHDRFKVFADYEAYIQCQAQVDRLYRNSKEWTKKVIR
PYGB_BOVIN   RLPELRQAVDQINGGFFSPREPDCFKDVVNMLLNHDRFKVFADYEAYVACQARVDQLYRNPKEWTKKVIR
PYGB_RAT    RLPELRQAVDQISSGFFSPKDPDCFKDVVNMLMYHDRFKVFADYEAYIQCQAQVDHLYRNPKDWTKKVIR
PYGB_SHEEP   HLPELQQAVDQINSGFFSPREPDCFKDVVNMLLNHDRFKVFADYEAYVACQAQVDQLYRNPKEWTKKVIR
PHS2_DICDI   PDTRWARVLTAIKEDTF-GPHEQFQDIINSVSGGNDHYILSYDFGSYLDIQNSIDQDFKDRAKWAKKSIM
PHSG_CHLPN   KNPKIRQVLDLLEQGFFSNDKDLFKPIVHRLLHEGDPFFVLADLESYIAAHENVNKLFKEPDSWTKISIY
PHSG_CHLMU   ANPKIQEILDMVLQARLPE---EDKDLFNRLLNEGDPFFVLADLESYLDAHNRVARLFTQPEEWTKKSIY
PHSG_CHLTR   ANPTIQEILDMIAQAKF---SQEDKDLFNRLLNEGDPFFVLADLEAYINTQNRVASLFKQPEEWTKKSIY
PHS1_DICDI   RLQEV--FLNIELGTFGP--PDVFRPILDSLI-FSDFYLSIQDFPLYLDSQASVDELWKDQSAWVKKSII
PHSG_YEAST   S---LDSVLSYIESGQFPENPNEFKPLVDSIKYHGDYYLVSDDFESYLATHELVDQEFHNQREWLKKSVL
PHSM_ECOLI   KDKVLDAVLKELESGKYSDGDKHADQMLHSIGKQGDPYLVMADFAAYVEAQKQVDVLYRDQEAWTRAAIL
PHSH_ARATH   RFEEAKQFVKSGVFGSY-----DYGPLLDSLEGRGDYFLVGYDFPSYMDAQAKVDEAYKDRKGWLKMSIL
PHSM_STRPN   AREAIKPLVDFIVDAVLAAGNKERLERFYNELINKDWFMTLLDLEDYIKVKEQMLADYEDRDAWLDKVIV
PHSH_VICFA   RFEEAKKFIRSGVFGSY-----DYNPLLDSLEGNSDYFLVGYDFPSYMDAQEKVDEAYRDKKRWLKMSIL
PHSH_SOLTU   RFEEAKQFIRSGAFGTYDNPLLESLE-GNSGYGRGDYFLVGHDFPSYMDAQARVDEAYKDRKRWIKMSIL
PHSH_WHEAT   RFEEAKQFIRSGAFGTY-----DYTPLLDSLEGRGDYFLVGYDFPSYIDAQARVDEAYKDKKKWVKMSIL
PHSL_VICFA   RFEEVKKFVRSGVFGSYNYDELEGNEGFGRA----DYFLVGQDFPSYLECQEEVDKAYRDQKKWTRMSIL
PHSL1_SOLTU   RFEEVKEFVRSGAFGSYNYGSLEGNEGFGRA----DYFLVGKDFPSYIECQEKVDEAYRDQKRWTTMSIL
PHSL_IPOBA   RFEEVKEFIKRGVFGSNTYDELEGNEGFGR----GDYFLVGKDFPSYIECQEKVDEAYRDQKIWTRMSIL
PHSL2_SOLTU   RFEEVKAFIRTGVFGTYNYEELMGSLEGNEGYGRADYFLVGKDFPDYIECQDKVDEAYRDQKKWTKMSIL
PHSG_AQUAE   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_MYCTU   ----------------------------------------------------------------------
PHSG_MYCBO   ----------------------------------------------------------------------
Y1631_METJA   ----------------------------------------------------------------------
Y078_NANEQ   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:840
query      NIAYGGMFSSDDTIKRYAEDIWNISPLKDExxxxxxx
PHSG_BACSU   NIAHSGYFSSDRTIREYAKDIWGIKPM----------
PHSG_SHIFL   NIANMGYFSSDRTIKEYADHIWHIDPVR---------
PHSG_ECOLI   NIANMGYFSSDRTIKEYADHIWHIDPVR---------
PHSG_PASMU   NIVNMSYFSSDRTILEYAEKIWKIKPVK---------
PYG_DROME    NIASSGKFSSDRTIAEYAREIWGVEP-----------
PHSG_SYNY3   NVARMGKFSSDRTIREYAEDIWAIKPV----------
PHSG_HAEIN   NIVNMGFFSSDRTIKEYAERIWKVEPVQ---------
PYGM_SHEEP   NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPTR---------
PYGM_RABIT   NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEP-----------
PYGM_BOVIN   NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPTR---------
PYGM_HUMAN   NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEP-----------
PYGL_BOVIN   NIAASGKFSSDRTIKEYARDIWNMEP-----------
PYGM_MOUSE   NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEP-----------
PYGM_MACFA   NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEP-----------
PYGL_SHEEP   NIAASGKFSSDRTIKEYARDIWNMEP-----------
PYGL_MOUSE   NIAASGKFSSDRTIKEYAKDIWNMEP-----------
PYGL_RAT    NIAASGKFSSDRTIREYAKDIWNMEP-----------
PYGM_RAT    NIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGLEP-----------
PYGL_HUMAN   NIAASGKFSSDRTIKEYAQNIWNVEP-----------
PYGB_PONAB   NIACSGKFSSDRTITEYAREIWGVEP-----------
PYGB_HUMAN   NIACSGKFSSDRTITEYAREIWGVEP-----------
PYGB_MOUSE   NIACSGKFSSDRTITEYAREIWGVEP-----------
PYGB_BOVIN   NIACSGKFSSDRTITEYAHDIW---------------
PYGB_RAT    NIACSGKFSSDRTITEYAREIWGVEP-----------
PYGB_SHEEP   NIACSGKFSSDRTITEYARDIW---------------
PHS2_DICDI   ASVCCGKFSSDRTIKEYAQQIWGIEEWK---------
PHSG_CHLPN   NTAGMGFFSSDRAIQDYARDIWHV-------------
PHSG_CHLMU   NVGGIGFFSSDRSITDYASNIWNVS------------
PHSG_CHLTR   NVGGIGFFSSDRSIAEYASNIWNVS------------
PHS1_DICDI   NSASTYFFSSDRAMNEYAEQIWDIKPCEVE-------
PHSG_YEAST   SLANVGFFSSDRCIEEYSDTIWNVEPV----------
PHSM_ECOLI   NTARCGMFSSDRSIRDYQARIW---------------
PHSH_ARATH   STAGSGKFSSDRTIAQYAKEIWNI-------------
PHSM_STRPN   NISKAGFFSSDRTIAQYNEDIWHLN------------
PHSH_VICFA   STAGSGKFSSDRTIAQYAKEIWNI-------------
PHSH_SOLTU   STSGSGKFSSDRTISQYAKEIWNIA------------
PHSH_WHEAT   NTAGSGKFSSDRTIDQYAKEIWGIS------------
PHSL_VICFA   NTAGSSKFSSDRTIHEYAREIWNIEPVKLE-------
PHSL1_SOLTU   NTAGSYKFSSDRTIHEYAKDIWNIEAVE---------
PHSL_IPOBA   NTAGSYKFSSDRTIHEYAKDIWNIQPV----------
PHSL2_SOLTU   NTAGSFKFSSDRTIHQYARDIWRIEPVE---------
PHSG_AQUAE   -------------------------------------
PHSG_MYCTU   -------------------------------------
PHSG_MYCBO   -------------------------------------
Y1631_METJA   -------------------------------------
Y078_NANEQ   -------------------------------------