[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for rpal2:ABE39200.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::95
  1::81   5e-09 38%  82 aa Y2523_STAHJ RecName: Full=UPF0213 protein SH2523;
  1::80   1e-08 38%  85 aa Y776_NATPD RecName: Full=UPF0213 protein NP0776A;
  16::82   7e-08 37%  89 aa Y3675_HALWD RecName: Full=UPF0213 protein HQ3675A;
  1::80   1e-07 32% 105 aa Y972_PSEPK RecName: Full=UPF0213 protein PP_0972;
  4::77   3e-07 36%  93 aa Y1444_CLOPE RecName: Full=UPF0213 protein CPE1444;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y530_STAAC RecName: Full=UPF0213 protein SACOL0530;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y489_STAAR RecName: Full=UPF0213 protein SAR0489;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y488_STAAM RecName: Full=UPF0213 protein SAV0488;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y485_STAA1 RecName: Full=UPF0213 protein SAHV_0485;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y465_STAA3 RecName: Full=UPF0213 protein SAUSA300_0465;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y458_STAA8 RecName: Full=UPF0213 protein SAOUHSC_00458;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y446_STAAN RecName: Full=UPF0213 protein SA0446;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y445_STAAS RecName: Full=UPF0213 protein SAS0445;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y443_STAAW RecName: Full=UPF0213 protein MW0443;
  3::81   8e-07 34%  82 aa Y437_STAAB RecName: Full=UPF0213 protein SAB0437;
  16::84   8e-07 33%  98 aa Y019_BACP2 RecName: Full=UPF0213 protein BPUM_0019;
  14::81   1e-06 32%  82 aa Y2295_STAES RecName: Full=UPF0213 protein SE_2295;
  1::81   1e-06 33%  82 aa Y2268_STAS1 RecName: Full=UPF0213 protein SSP2268;
  14::81   1e-06 32%  82 aa Y126_STAEQ RecName: Full=UPF0213 protein SERP0126;
  1::85   1e-06 39%  87 aa Y1043_SYNAS RecName: Full=UPF0213 protein SYNAS_10430;
  7::76   2e-06 34%  99 aa Y1535_STRPN RecName: Full=UPF0213 protein SP_1535;
  1::81   4e-06 32%  86 aa Y043_OCEIH RecName: Full=UPF0213 protein OB0043;
  7::76   5e-06 33%  99 aa Y1390_STRR6 RecName: Full=UPF0213 protein spr1390;
  7::76   5e-06 33%  99 aa Y1364_STRP2 RecName: Full=UPF0213 protein SPD_1364;
  15::82   6e-06 32%  87 aa Y709_STRSV RecName: Full=UPF0213 protein SSA_0709;
  3::85   6e-06 31%  90 aa Y5558_RALEJ RecName: Full=UPF0213 protein Reut_B5558;
  5::95   8e-06 30% 101 aa Y1228_XANOM RecName: Full=UPF0213 protein XOO1228;
  3::83   8e-06 31%  99 aa Y044_BACA2 RecName: Full=UPF0213 protein RBAM_000440;
  24::91   1e-05 34% 110 aa Y2720_DESPS RecName: Full=UPF0213 protein DP2720;
  16::83   1e-05 32%  88 aa Y903_STRA1 RecName: Full=UPF0213 protein SAK_0903;
  16::83   1e-05 32%  88 aa Y798_STRA3 RecName: Full=UPF0213 protein gbs0798;
  16::83   1e-05 32%  88 aa Y778_STRA5 RecName: Full=UPF0213 protein SAG0778;
  19::83   2e-05 34%  99 aa YAZA_BACSU RecName: Full=UPF0213 protein yazA;
  21::76   2e-05 39%  77 aa Y2274_HALSA RecName: Full=UPF0213 protein VNG_2274C;
  3::83   3e-05 31%  97 aa Y536_BACLD RecName: Full=UPF0213 protein BLi00048/BL00536;
  5::83   3e-05 30% 102 aa Y3202_XANAC RecName: Full=UPF0213 protein XAC3202;
  5::80   3e-05 31%  88 aa Y2693_ENTFA RecName: Full=UPF0213 protein EF_2693;
  11::79   5e-05 32% 104 aa Y1257_PSEA7 RecName: Full=UPF0213 protein PSPA7_1257;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y708_STRPG RecName: Full=UPF0213 protein SpyM50708;
  3::89   7e-05 28%  89 aa Y1587_LACC3 RecName: Full=UPF0213 protein LSEI_1587;
  20::85   7e-05 37%  90 aa Y147_LISW6 RecName: Full=UPF0213 protein lwe0147;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1420_STRP8 RecName: Full=UPF0213 protein spyM18_1420;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1412_STRP1 RecName: Full=UPF0213 protein SPy_1412/M5005_Spy1151;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1258_STRPF RecName: Full=UPF0213 protein MGAS10750_Spy1258;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1222_STRPD RecName: Full=UPF0213 protein MGAS10270_Spy1222;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1218_STRPB RecName: Full=UPF0213 protein MGAS2096_Spy1218;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1198_STRPC RecName: Full=UPF0213 protein MGAS9429_Spy1198;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1178_STRP6 RecName: Full=UPF0213 protein M6_Spy1178;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1146_STRPM RecName: Full=UPF0213 protein M28_Spy1146;
  17::82   7e-05 39%  92 aa Y1077_STRP3 RecName: Full=UPF0213 protein SpyM3_1077/SPs0786;
  25::73   7e-05 50% 299 aa SLX1_DROAN RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  5::83   9e-05 29% 102 aa Y3072_XANCP RecName: Full=UPF0213 protein XCC3072;
  20::82   9e-05 35%  89 aa Y181_LISMF RecName: Full=UPF0213 protein LMOf2365_0181;
  20::82   9e-05 35%  90 aa Y166_LISMO RecName: Full=UPF0213 protein lmo0166;
  5::83   9e-05 29% 102 aa Y1086_XANC8 RecName: Full=UPF0213 protein XC_1086;
  22::70   9e-05 48% 303 aa SLX1_DROMO RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  20::75   1e-04 36%  90 aa Y209_LISIN RecName: Full=UPF0213 protein lin0209;
  17::52   1e-04 44% 275 aa SLX1_HUMAN RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  16::66   1e-04 48% 286 aa SLX1_DROGR RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  20::91   2e-04 31% 110 aa Y3309_DESVH RecName: Full=UPF0213 protein DVU_3309;
  24::72   2e-04 48% 298 aa SLX1_DROSE RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  24::72   2e-04 48% 297 aa SLX1_DROME RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  20::86   2e-04 30%  95 aa Y875_PEDPA RecName: Full=UPF0213 protein PEPE_0875;
  5::85   2e-04 26% 106 aa Y5222_VIBPA RecName: Full=UPF0213 protein VPA1222;
  11::79   2e-04 30% 104 aa Y3854_PSEAE RecName: Full=UPF0213 protein PA3854;
  11::79   2e-04 30% 104 aa Y1415_PSEAB RecName: Full=UPF0213 protein PA14_14150;
  4::53   4e-04 41% 104 aa YSIG_LACLA RecName: Full=UPF0213 protein ysiG;
  16::83   4e-04 28%  96 aa Y032_BACAN RecName: Full=UPF0213 protein
  16::83   4e-04 28%  96 aa Y031_BACHK RecName: Full=UPF0213 protein BT9727_0031;
  16::83   4e-04 28%  96 aa Y031_BACCZ RecName: Full=UPF0213 protein BCE33L0031;
  17::65   4e-04 48% 291 aa SLX1_DROPS RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  17::65   4e-04 48% 291 aa SLX1_DROPE RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  16::86   6e-04 28%  96 aa Y033_BACC1 RecName: Full=UPF0213 protein BCE_0033;
  25::69   6e-04 48% 294 aa SLX1_DROER RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  20::87   8e-04 29%  98 aa Y98_PEDAC RecName: Full=UPF0213 protein in ldhD 5'region;AltName:
  4::74   8e-04 30%  91 aa Y1266_LACSS RecName: Full=UPF0213 protein LSA1266;
  6::39   8e-04 50% 104 aa Y079_NPVOP RecName: Full=UPF0213 protein ORF82;
  5::78   8e-04 34%  94 aa Y048_BACHD RecName: Full=UPF0213 protein BH0048;
 173::217   8e-04 48% 443 aa SLX1_CAEEL RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
 168::212   8e-04 48% 439 aa SLX1_CAEBR RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  10::45   8e-04 42% 267 aa SLX1_BOVIN RecName: Full=Structure-specific endonuclease subunit
  1::95

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      MSRSYDVYILASRYRGTLYVGVTNDLPRRIAEHKAGAADGFTKKYNIKILVHVEEYSSILEARTREHVLK
Y2523_STAHJ   MAKHY-VYIVKCK-DNSLYTGYTTNVEARIATHNAGKGAKYTKTRRPVVLVYQEMFSSKSEAMRREYEIK
Y776_NATPD   MAADHYVYVLSCADE-TLYTGYTTNVERRVAEHDAGEGAKYTRGRTPVELVHTERFDSKSAAMQREHEIK
Y3675_HALWD   ----------------SLYTGYTTDVERRVREHNAGEGAKYTRGRTPVQLVHFECFDTRSAALSREHEIK
Y972_PSEPK   MGKPWFVYLVRAA-NGSLYCGISDDPQRRFAAHQKGQGARYFKTSPAQALVYVEQWPDKSAALRQERLVK
Y1444_CLOPE   ------VYILKCKDE-SLYTGWTNNLEKRIKAHNNGCGAKYTRGRGPVKLVYFEFFENKREAQSREYYIK
Y530_STAAC   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y489_STAAR   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y488_STAAM   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y485_STAA1   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y465_STAA3   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y458_STAA8   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y446_STAAN   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y445_STAAS   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y443_STAAW   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y437_STAAB   ---SHFVYIVKCS-DGSLYTGYAKDVNARVEKHNRGQGAKYTKVRRPVHLVYQEMYETKSEALKREYEIK
Y019_BACP2   ---------------GSLYAGYTNDLQKRLMTHNSGKGAKYTRARRPVELYYHECFATKREAMQQEYRFK
Y2295_STAES   ---------------GSLYTGYAKDVNARVIKHNNGKGAKYTKIRRPVELVYQETYTTKSEALKREYEIK
Y2268_STAS1   MDKHY-IYIVKCK-DGSLYTGYAKDIEKRIIKHNNGQGAKYTKIRRPVQLVYQEMFDTKSEALKREYEIK
Y126_STAEQ   ---------------GSLYTGYAKDVNARVIKHNNGKGAKYTKIRRPVELVYQETYTTKSEALKREYEIK
Y1043_SYNAS   MSKNY-VYILECSDK-TLYTGWTVNIEKRLQEHNSGKYGAYTKSRRPVKLVHLEMVDSLSGVLKREAQIK
Y1535_STRPN   ------MYVLECR-DGSYYIGYTTDMRRRLAIHNSGKGAKYTRARLPVKLIYAQGFASKEEAMSAEALLK
Y043_OCEIH   MDEQHYVYILRCRDQ-SLYTGYTNNLEHRLQMHETGKGAKYTRGRGPFEVLYVKKFINKSEAMQEEYRIK
Y1390_STRR6   ------MYVLECR-DGSYYIGYTTDMRRRLAIHNSGKGAKYTRARLPVKLIYAQGFASKEEAMSAEALFK
Y1364_STRP2   ------MYVLECR-DGSYYIGYTTDMRRRLAIHNSGKGAKYTRARLPVKLIYAQGFASKEEAMSAEALFK
Y709_STRSV   ---------------GSLYTGYTTDVQARLKKHQAGKGAKYTRARLPVTLLYQEEHPSKPAAMSAEALFK
Y5558_RALEJ   VERQWYLYLLECT-GGSIYTGITTDVARRFAQHQAGKGAKYTRSRKPLRVLGQVAFPSKSEALKAELATK
Y1228_XANOM   --KPWHLYLLLCR-NGSYYAGITNDLERRFQAHLHGTGARYTRANPPVQVLASHRYPDRASASRAECALK
Y044_BACA2   -TNSHFFYVLLCN-DNSLYAGYTNDLQKRLKTHNEGKGAKYTRARRPVSLCHAESFETKREAMQAEYRFK
Y2720_DESPS   ---------------GTLYTGITTNIARRITEHNSSAKGAYTRSRRPVMLVYRETCRDRSEASKREYAIK
Y903_STRA1   ---------------GTLYTGYTTDVKRRLNTHNTGKGAKYTRARLPVKLLYSEAFNSKQEAMRAEALFK
Y798_STRA3   ---------------GTLYTGYTTDVKRRLNTHNTGKGAKYTRARLPVKLLYSEAFNSKQEAMRAEALFK
Y778_STRA5   ---------------GTLYTGYTTDVKRRLNTHNTGKGAKYTRARLPVKLLYSEAFNSKQEAMRAEALFK
YAZA_BACSU   ------------------YAGYTNDLHKRVKTHNDGKGAKYTKVRRPVELIFAESFSTKREAMQAEYYFK
Y2274_HALSA   ------------------------DVQRRVAEHNAGDGAKYTRGRTPVTLRHTESFDSKSEAMRREYRIK
Y536_BACLD   -TNSHYFYVLSCR-DGSLYAGYTNNIEKRLKTHNDGKGAKYTRARLPVKLHYAECFSTKREAMQAEYYFK
Y3202_XANAC   --KPWHLYLLLCR-NGSYYAGITNDLERRFQAHLRGTGARYTRANPPVQMLASHPYPDRASASRAECALK
Y2693_ENTFA   --KSHYFYVLLCQ-DGSFYGGYTTEPERRLTEHNSGTGAKYTRKRRPVIMIHTEKFETRSEATKAEAAFK
Y1257_PSEA7   LGKSWSVYLVRAA-NGALYCGISDDPLRRFDTHCSGKGARFFHSSPARALVYVEACASKGDALRRERAIK
Y708_STRPG   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1587_LACC3   -TKTYYFYVLLCA-DGSFYGGFTDDVKARVATHNAGKGAKYTQRLPVRLLYH-QAFADKHDALSAEWHFK
Y147_LISW6   ------------------YGGYTTDVTRREAEHNAGIRCKYTKTRRPVKVIHFEKFETRSEATKAEAAFK
Y1420_STRP8   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1412_STRP1   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1258_STRPF   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1222_STRPD   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1218_STRPB   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1198_STRPC   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1178_STRP6   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1146_STRPM   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
Y1077_STRP3   ----------------TLYTGYTTDLKKRLATHNAGKGAKYT-RYRLPVLLYYEVFDSKEAAMSAEALFK
SLX1_DROAN   ----YGVYLLCSRYRGKCYVGFTVNPKRRIKQHNRGCDFGGAKKTSRK----------------------
Y3072_XANCP   --KPWHLYLLLCR-NGSYYAGITNDLERRFQAHLRGTGARYTRANPPLQVLASHPYPDRATASRAEWLLK
Y181_LISMF   ------------------YGGYTTDVIRREAEHNAGIRCKYTKTRRPVKVIHFEKFETRSEATKAEAAFK
Y166_LISMO   ------------------YGGYTTDVLRREAEHNAGIRCKYTKTRRPVKVIHFEKFETRSEATKAEAAFK
Y1086_XANC8   --KPWHLYLLLCR-NGSYYAGITNDLERRFQAHLRGTGARYTRANPPLQVLASHPYPDRATASRAEWLLK
SLX1_DROMO   ----YGVYLLCSRHRGKCYVGFTVNPKRRIRQHNRGSSFGGAKKTSKK----------------------
Y209_LISIN   ------------------YGGYTTDVMRREAEHNAGIRCKYTKTRRPVKVIHFEKFETRSEATKAEAAFK
SLX1_HUMAN   ----YLLYCLNPRYRGRVYVGFTVNTARRVQQHNGGRKKG------------------------------
SLX1_DROGR   --RFYGVYLLCSRYRGKCYVGFTVNPKRRIGQHNRGCDFGGAHKTSRK----------------------
Y3309_DESVH   ---------------GTLYCGVTNNIERRLTQHHXXXXXXXXXXXXPFILLGHAPFPGRGEAQRVEYRIK
SLX1_DROSE   ----YGVYLLCSRYRGKCYVGFTVNPKRRIRQHNLGCDFGGARKTSRK----------------------
SLX1_DROME   ----YGVYLLCSRYRGKCYVGFTVNPKRRIRQHNLGCDFGGARKTSRK----------------------
Y875_PEDPA   ----------------TLYGGYTINLINRVERHNKGQGAKYTKARRPVQLIYFESFDNQHDAMSAEYQFK
Y5222_VIBPA   VEQHWSVYLIRNN-RNALYCGVTNDIERRFKQHQXXXXXXXXXXXXPLVLEWSTSFDSKVTAMRAEYFIK
Y3854_PSEAE   IGKCWSVYLVRAE-NGALYCGISDDPLRRFDTHCSGKGARFFHSSPARALVYVEACASKGDALRRERAIK
Y1415_PSEAB   IGKCWSVYLVRAE-NGALYCGISDDPLRRFDTHCSGKGARFFHSSPARALVYVEACASKGDALRRERAIK
YSIG_LACLA   ----YFTYILQCSDK-TLYCGYTTDLEKRLATHNSGKGAKYTKRLPVKLLASVD----------------
Y032_BACAN   ---------------GSYYAGYTNHIEKRIGTHNSGRGAKYTRARLPVVLKYVEFHEDKRTAMQAEYYFK
Y031_BACHK   ---------------GSYYAGYTNHIEKRIGTHNSGRGAKYTRARLPVVLKYVEFHEDKRTAMQAEYYFK
Y031_BACCZ   ---------------GSYYAGYTNHIEKRIGTHNSGRGAKYTRARLPVVLKYVEFHEDKRTAMQAEYYFK
SLX1_DROPS   ----YGVYLLCSRYRAKCYVGFTVNPKRRIKQHNRGCDFGGAKKTSKK----------------------
SLX1_DROPE   ----YGVYLLCSRYRAKCYVGFTVNPKRRIKQHNRGCDFGGAKKTSKK----------------------
Y033_BACC1   ---------------GSYYAGYTNHIEKRIETHNSGKGAKYTRARLPVALKYVEFHEDKRTAMQAEYYFK
SLX1_DROER   ----YGVYLLCSRFRGKCYVGFTVNPKRRIRQHNLGCDFGGARK--------------------------
Y98_PEDAC    ----------------TLYTGYTVNLKQRVARHNSGQGAKYTRKRRPVQLLYYESFENQHDAMSAEYFFK
Y1266_LACSS   --KAYYFYVLVCADR-SFYGGFTTDVTKRAATHNAGKGAKYTKLRRPVRLLYYETFADKSSALKAEYAFK
Y079_NPVOP   -SKVWCVYIVR-RDDGQLYTGITSDLSRRLGEHARG----------------------------------
Y048_BACHD   ------VYILECK-DGSWYTGYTTDVDRRIKKHASGKGAKYTRGRGPFRLVATWAFPSKEEAMRWEYEVK
SLX1_CAEEL   ----YGVYCLISRYKNRCYIGYTVDPNRRIMQHNGGRDKGGAKK--------------------------
SLX1_CAEBR   ----YGVYCLISRYKNRCYIGYTVDPNRRIMQHNGGRFKGGAKK--------------------------
SLX1_BOVIN   ----YLLYCLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGRKKG------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      RWRRDWKIALIEKLNPDWRDLSNDx
Y2523_STAHJ   TFSRQQKLKMIEE------------
Y776_NATPD   SLSRAKKERLV--------------
Y3675_HALWD   SYTREKKQQLAEE------------
Y972_PSEPK   RLRKSAKEALV--------------
Y1444_CLOPE   KLTRNQKLQLI--------------
Y530_STAAC   TYTRQKKLRLIKE------------
Y489_STAAR   TYTRQKKLRLIKE------------
Y488_STAAM   TYTRQKKLRLIKE------------
Y485_STAA1   TYTRQKKLRLIKE------------
Y465_STAA3   TYTRQKKLRLIKE------------
Y458_STAA8   TYTRQKKLRLIKE------------
Y446_STAAN   TYTRQKKLRLIKE------------
Y445_STAAS   TYTRQKKLRLIKE------------
Y443_STAAW   TYTRQKKLRLIKE------------
Y437_STAAB   TYTRQKKLRLIKE------------
Y019_BACP2   TWTRKKKDLYIEEM-----------
Y2295_STAES   TYTRQQKLKMIQE------------
Y2268_STAS1   TFSRQKKLKLISE------------
Y126_STAEQ   TYTRQQKLKMIQE------------
Y1043_SYNAS   KMSRAEKLQLI-KQNPE--------
Y1535_STRPN   RKKRPQK------------------
Y043_OCEIH   QLPRFEKLKLIE-------------
Y1390_STRR6   RKKRPQK------------------
Y1364_STRP2   RKKRPQK------------------
Y709_STRSV   KKTRQAKLAYIKE------------
Y5558_RALEJ   RMSSAQKIAFCAKL-----------
Y1228_XANOM   RQPRARKLAWLQAQSSDTESHSAD-
Y044_BACA2   QLTRKKKEQYIEE------------
Y2720_DESPS   QLSPTRKRTLVK-------------
Y903_STRA1   QKTRQAKLTYIKQ------------
Y798_STRA3   QKTRQAKLTYIKQ------------
Y778_STRA5   QKTRQAKLTYIKQ------------
YAZA_BACSU   KLTRKKKELYIEE------------
Y2274_HALSA   QLSRAQKEAL---------------
Y536_BACLD   KLSRKNKERYIEE------------
Y3202_XANAC   RLPRARKLAWLQ-------------
Y2693_ENTFA   KLTRKQK------------------
Y1257_PSEA7   -------------------------
Y708_STRPG   RKTRSQKLAYI--------------
Y1587_LACC3   HQTRHRKEVFLEDHQVEWR------
Y147_LISW6   KLSRKNKDSLIER------------
Y1420_STRP8   RKTRSQKLAYI--------------
Y1412_STRP1   RKTRSQKLAYI--------------
Y1258_STRPF   RKTRSQKLAYI--------------
Y1222_STRPD   RKTRSQKLAYI--------------
Y1218_STRPB   RKTRSQKLAYI--------------
Y1198_STRPC   RKTRSQKLAYI--------------
Y1178_STRP6   RKTRSQKLAYI--------------
Y1146_STRPM   RKTRSQKLAYI--------------
Y1077_STRP3   RKTRSQKLAYI--------------
SLX1_DROAN   -------------------------
Y3072_XANCP   QQPRARKLAWLQ-------------
Y181_LISMF   KLSRKNKDAYL--------------
Y166_LISMO   KLSRKNKDAYL--------------
Y1086_XANC8   QQPRARKLAWLQ-------------
SLX1_DROMO   -------------------------
Y209_LISIN   KLSR---------------------
SLX1_HUMAN   -------------------------
SLX1_DROGR   -------------------------
Y3309_DESVH   RQPTDQKLACLATIGGD--------
SLX1_DROSE   -------------------------
SLX1_DROME   -------------------------
Y875_PEDPA   QRTRSSKIKFLKK------------
Y5222_VIBPA   QLTKSKKEQLVE-------------
Y3854_PSEAE   -------------------------
Y1415_PSEAB   -------------------------
YSIG_LACLA   -------------------------
Y032_BACAN   QLNRKQKEEYMQK------------
Y031_BACHK   QLNRKQKEEYMQK------------
Y031_BACCZ   QLNRKQKEEYMQK------------
SLX1_DROPS   -------------------------
SLX1_DROPE   -------------------------
Y033_BACC1   QLNRKQKEEYMQKGEP---------
SLX1_DROER   -------------------------
Y98_PEDAC    KQSRKEKLKYLK-------------
Y1266_LACSS   HQSR---------------------
Y079_NPVOP   -------------------------
Y048_BACHD   HLSRRKKEQLV--------------
SLX1_CAEEL   -------------------------
SLX1_CAEBR   -------------------------
SLX1_BOVIN   -------------------------