[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for sent8:ACF67339.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::135
  1::135   3e-76 100% 135 aa LGUL_SALTY RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  1::135   3e-76 100% 135 aa LGUL_SALTI RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  1::135   4e-71 92% 135 aa LGUL_SHIFL RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  1::135   4e-71 92% 135 aa LGUL_ECOLI RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  1::135   4e-71 92% 135 aa LGUL_ECO57 RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  1::135   4e-54 71% 135 aa LGUL_HAEIN RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  5::136   5e-51 68% 138 aa LGUL_VIBPA RecName: Full=Probable lactoylglutathione lyase;    
  1::127   7e-51 69% 138 aa LGUL_NEIMB RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  1::127   7e-51 69% 138 aa LGUL_NEIMA RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  5::136   2e-49 67% 138 aa LGUL_VIBCH RecName: Full=Probable lactoylglutathione lyase;    
  1::125   4e-45 62% 131 aa LGUL_SYNY3 RecName: Full=Probable lactoylglutathione lyase;    
  17::140   1e-41 59% 282 aa LGUL_BRAOG RecName: Full=Putative lactoylglutathione lyase;    
  24::148   1e-35 53% 291 aa LGUL_ORYSJ RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
 185::320   2e-25 51% 326 aa LGUL_YEAST RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  32::179   2e-23 50% 186 aa LGUL_CICAR RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  31::183   1e-22 48% 185 aa LGUL_BRAJU RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  26::176   2e-22 50% 176 aa LGUL_PSEAE RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  28::175   5e-22 46% 185 aa LGUL_SOLLC RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  31::178   2e-21 46% 185 aa LGUL_ARATH RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  32::175   1e-20 45% 184 aa LGUL_RAT RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  32::175   4e-20 44% 184 aa LGUL_MACFA RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  32::175   6e-20 44% 184 aa LGUL_HUMAN RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  32::175   8e-20 43% 184 aa LGUL_MOUSE RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
 166::302   7e-19 43% 302 aa LGUL_SCHPO RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  27::169   1e-16 45% 173 aa LGUL_PSEPU RecName: Full=Lactoylglutathione lyase;    
  4::134   6e-16 38% 281 aa GLOD4_CAEEL RecName: Full=Glyoxalase 1;    
  4::134   5e-15 38% 281 aa GLOD4_CAEBR RecName: Full=Glyoxalase 1;AltName: Full=Glyoxalase
  5::127   3e-13 38% 298 aa GLOD4_RAT RecName: Full=Glyoxalase domain-containing protein 4;
  5::127   3e-12 38% 298 aa GLOD4_MOUSE RecName: Full=Glyoxalase domain-containing protein 4;
  4::125   9e-11 39% 126 aa YWBC_BACSU RecName: Full=Uncharacterized protein ywbC;
  5::142   3e-10 38% 313 aa GLOD4_HUMAN RecName: Full=Glyoxalase domain-containing protein 4;
  46::175   2e-07 28% 175 aa MCEE_BOVIN RecName: Full=Methylmalonyl-CoA epimerase,
  47::176   2e-07 29% 176 aa MCEE_HUMAN RecName: Full=Methylmalonyl-CoA epimerase,
  8::116   8e-07 32% 140 aa FOSB_GEOTN RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
  49::178   1e-06 26% 178 aa MCEE_MOUSE RecName: Full=Methylmalonyl-CoA epimerase,
  8::117   2e-05 31% 142 aa FOSB_STAES RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
  8::116   2e-04 31% 141 aa FOSB_LYSSC RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
  11::120   2e-04 31% 154 aa FOSB_BACLD RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
  3::132   4e-04 26% 140 aa YQJC_BACSU RecName: Full=Uncharacterized protein yqjC;
  5::41   4e-04 41% 129 aa GLOD5_DICDI RecName: Full=Glyoxalase domain-containing protein 5
  8::116   7e-04 29% 139 aa FOSB_BACCN RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
 400::442   9e-04 47% 475 aa RBL_BIGNA RecName: Full=Ribulose bisphosphate carboxylase large
  7::116   9e-04 30% 151 aa FOSB_STAS1 RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
  6::116   9e-04 28% 139 aa FOSB_OCEIH RecName: Full=Metallothiol transferase fosB;    
  1::135

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      MRLLHTMLRVGDLQRSIAFYTNVLGMKLLRTSENPEYKYSLAFVGYGPETEEAVIELTYNWGVESYDMGN
LGUL_SALTY   MRLLHTMLRVGDLQRSIAFYTNVLGMKLLRTSENPEYKYSLAFVGYGPETEEAVIELTYNWGVESYDMGN
LGUL_SALTI   MRLLHTMLRVGDLQRSIAFYTNVLGMKLLRTSENPEYKYSLAFVGYGPETEEAVIELTYNWGVESYDMGN
LGUL_SHIFL   MRLLHTMLRVGDLQRSIDFYTKVLGMKLLRTSENPEYKYSLAFVGYGPETEEAVIELTYNWGVDKYELGT
LGUL_ECOLI   MRLLHTMLRVGDLQRSIDFYTKVLGMKLLRTSENPEYKYSLAFVGYGPETEEAVIELTYNWGVDKYELGT
LGUL_ECO57   MRLLHTMLRVGDLQRSIDFYTKVLGMKLLRTSENPEYKYSLAFVGYGPETEEAVIELTYNWGVDKYELGT
LGUL_HAEIN   MQILHTMLRVGDLDRSIKFYQDVLGMRLLRTSENPEYKYTLAFLGYEDGESAAEIELTYNWGVDKYEHGT
LGUL_VIBPA   -RILHTMLRVGDLDKSIKFYTEVMGMQLLRTNENKEYEYTLAFVGYGDESQGAVIELTYNWGKTEYDLGT
LGUL_NEIMB   MRLLHTMLRVGNLEKSLDFYQNVLGMKLLRRKDYPEGRFTLAFVGYGDETDSTVLELTHNWDTERYDLGN
LGUL_NEIMA   MRLLHTMLRVGNLEKSLDFYQNVLGMKLLRRKDYPEGRFTLAFVGYGDETDSTVLELTHNWDTERYDLGN
LGUL_VIBCH   -RILHTMLRVGDLDKSIEFYTQVMGMSLLRKNENTEYKYTLAFLGYGDESQGAVIELTYNWGVADYEKGN
LGUL_SYNY3   MFLLHTMIRVGDLDKSLQFYCDILGMNLLRKKDYPSGEFTLAFVGYGKESENAVIELTHNWGTDKYDLGN
LGUL_BRAOG   -RFLHVVYRVGDLDRTIQFYTECFGMKVLRKRDVPEEKYSNAFLGFGPETSNFVVELTYNYGVSSYDIGT
LGUL_ORYSJ   -RLLHAVYRVGDLDRTIKCYTECFGMKLLRKRDVPEEKYTNAFLGFGPEDTNFALELTYNYGVDKYDIGA
LGUL_YEAST   ----HTMIRIKNPTRSLEFYQNVLGMKLLRTSEHESAKFTLYFLGYGPKTDESVLELTHNWGTENYHNGN
LGUL_CICAR   -----TMFRIKDPKVSLDFYSRVLGMSLLKRLDFPEMKFSLYFMGYEDTTEKATIELTHNWGTESYHNGN
LGUL_BRAJU   -----TMFRVKDPKASLDFYSRVLGMSLLKRLDFSEMKFSLYFLGYEDTSRPATIELTHNWGTESYHNGN
LGUL_PSEAE   ----HTMLRVKDPKRSLDFYSRVLGMRLLRRLDFEEGRFSLYFLAMGEEVPDAVLELTHNWGSESYHNGN
LGUL_SOLLC   --LQQTMFRIKDPKVSLEFYSKVLGMSLLKRLDFPEMKFSLYFMGYEDTSQKSTLELTHNWGTESYHNGN
LGUL_ARATH   -----TMFRIKDPKASLDFYSRVLGMSLLKRLDFSEMKFSLYFLGYXXXXQPATIELTHNWGTESYHNGN
LGUL_RAT    --LQQTMLRIKDPKKSLDFYTRVLGLTLLQKLDFPSMKFSLYFLAYEDKNDKATLELTHNWGTESYHNGN
LGUL_MACFA   --LQQTMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPAMKFSLYFLAYEDKNDKATLELTHNWGTESYHNGN
LGUL_HUMAN   --LQQTMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPIMKFSLYFLAYEDKNDKATLELTHNWGTESYHNGN
LGUL_MOUSE   --LQQTMLRIKDPKKSLDFYTRVLGLTLLQKLDFPAMKFSLYFLAYEDKNDKATLELTHNWGTESYHNGN
LGUL_SCHPO   -RFNHTMVRVKDPEPSIAFYEK-LGMKVIDKADHPNGKFTNYFLAYPSDLREGLLELTHNWGTEKYHNGN
LGUL_PSEPU   ----HTMLRVKDIEKSLDFYTRVLGFKLVDKRDFVEAKFSLYFLAVDPATIPAVLELTHNHGTEAYHHGN
GLOD4_CAEEL   -RALHYVFKVANRAKTIDFFTNVLNMKVLRHEENGPYRWSKTMIGYGSEDEHFVLEITYNYPIHKYELGN
GLOD4_CAEBR   -RALHYVFKVANRAKTIDFYTKILEMKVLRHEENGPYRWSKTMIGYGSEDEHFVLELTYNYPIHKYELGN
GLOD4_RAT    -RALHFVFKVGNRFQTVHFFRDVLGMQVLRHEENGPYKWSKTMVGFGPEDDHFVAELTYNYGIGDYKLGN
GLOD4_MOUSE   -RALHFVFKVKNRFQTVHFFRDVLGMQVLRHEENGPYKWSKTMVGFGPEDDHFVAELTYNYGIGDYKLGN
YWBC_BACSU   -RIDHTGIMVRDINASITFYEEVLGMKLKDRITHTNGVIELAFLGFGPETE---IELIQGYSSELPAEGK
GLOD4_HUMAN   -RALHFVFKVGNRFQTARFYRDVLGMKVTRITEDSDGKWSKTMVGFGPEDDHFVAELTYNYGVGDYKLGN
MCEE_BOVIN   -RLNHVAVAVPDLEKARAFYKNVLGAEVGEPVPLPEHGVSVVFVNLGNTKMELLHPLGSDSPIAGFLKKN
MCEE_HUMAN   -RLNHVAIAVPDLEKAAAFYKNILGAQVSEAVPLPEHGVSVVFVNLGNTKMELLHPLGRDSPIAGFLQKN
FOSB_GEOTN   ----HLTFSVSDLEKSIHFYQNVFGAKLLVKGRNLAYF----------DLNGIWLALNVQQDIPRNDIQH
MCEE_MOUSE   -RLNHVAVAVPDLEKASSFYRDVLGAQVSEVVPLPEHGVSVVFVNLGNTKMELLHPLGSDSPITGFLQKN
FOSB_STAES   ----HICFSVSDLNTSIQFYKDILHGDLLVSGRTTAY----LTIGH------TWIALNQEKNIPRNEISH
FOSB_LYSSC   ----HLLFSVSDLEKSIAFYENVFGAKLLVKGNSTAYF----------DVNGLWLALNVEKDIPRNDIQY
FOSB_BACLD   ----HLLFSVSDLSVSISFYEKVFDAKWLVKAEKTAY-FDLNGIWLAFNEEK---------DIKRQEIHD
YQJC_BACSU   -RLDHIGIAVFSIKDARSFYENVLGLAFLHQETVEEQKVNVAFFQAGSVKLELIEPLTADSPVHLFKKGQ
GLOD5_DICDI   -RLDHLVLTVSDIEKTCNFYENILGMKVITFGKDNERK--------------------------------
FOSB_BACCN   ----HICFSVSNLETSIAFYEKVLGELLVKGRKLAYFRICGTWVALNEETD-----------IPRKEIHQ
RBL_BIGNA    --------------------------------------------------------LQFGGGTLGHPWGN
FOSB_STAS1   ----HVTYSVSDISKSINFYKDILKAKILVESDKTAY-----FILGG-----LWLALNEEKDIPRNEIRY
FOSB_OCEIH   --LNHLLFSVSNLEQSIDFYQQVFDAKLLVKGRSTAY-FDLNGIWLALNEEK---------HIPRNEINE


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      AYGHIALSVDNAAEACERIRQNGGNVTREAGPVKGGSTIIAFVEDPDGYKIELIEAKDAGRGLGN
LGUL_SALTY   AYGHIALSVDNAAEACERIRQNGGNVTREAGPVKGGSTIIAFVEDPDGYKIELIEAKDAGRGLGN
LGUL_SALTI   AYGHIALSVDNAAEACERIRQNGGNVTREAGPVKGGSTIIAFVEDPDGYKIELIEAKDAGRGLGN
LGUL_SHIFL   AYGHIALSVDNAAEACEKIRQNGGNVTREAGPVKGGTTVIAFVEDPDGYKIELIEEKDAGRGLGN
LGUL_ECOLI   AYGHIALSVDNAAEACEKIRQNGGNVTREAGPVKGGTTVIAFVEDPDGYKIELIEEKDAGRGLGN
LGUL_ECO57   AYGHIALSVDNAAEACEKIRQNGGNVTREAGPVKGGTTVIAFVEDPDGYKIELIEEKDAGRGLGN
LGUL_HAEIN   AYGHIAIGVDDIYATCEAVRASGGNVTREAGPVKGGSTVIAFVEDPDGYKIEFIENKSTKSGLGN
LGUL_VIBPA   AFGHIAIGVDDIYATCDAIKAAGGNVTREAGPVKGGTTHIAFVKDPDGYMIELIQNKQASAGL--
LGUL_NEIMB   AYGHIAVEVDDAYEACERVKRQGGNVVREAGPMKHGTTVIAFVEDPDGYKIEFIQKK--------
LGUL_NEIMA   AYGHIAVEVDDAYEACERVKRQGGNVVREAGPMKHGTTVIAFVEDPDGYKIEFIQKK--------
LGUL_VIBCH   AYGHIAIGVDDIYATCDTIKAAGGIVTREPGPVKGGTTHIAFVKDPDGYMIELIQNKQAHAGL--
LGUL_SYNY3   GFGHIALGVEDIYSTCDKIRDKGGKVVREPGPMKHGTTVIAFVEDPDGYKIELIQ----------
LGUL_BRAOG   GFGHFAISTQDVSKMVEAVRAKGGNVTREPGPVKGGGSVIAFVKDPDGYTFELIQ----------
LGUL_ORYSJ   GFGHFAIATEDVYKLAEKIKSSCCKITREPGPVKGGSTVIAFAQDPDGYMFELIQ----------
LGUL_YEAST   SYGHICISCDDAGALCKEIEVKYGDKIQWSPKFQGRMKNIAFLKDPDGYSIEVV-----------
LGUL_CICAR   SFGHIGITVDDTYKACERFQNLGVEFVKK--PDDGKMKGIAFIKDPDGYWIELFDRKTIG-----
LGUL_BRAJU   SFGHIGVTVDDVHKACERFEQLGVEFVKK--PHDGKMKNIAFIKDPDGYWIEIFDLKTIGTTAGN
LGUL_PSEAE   GFGHICFSVPDLVAACERFETLGVNFVK---PLDRGMKNVAFISDPDGYWVEIVQASEMGRG---
LGUL_SOLLC   SFGHIGVTVDDVYKACERFESLGVEFVKK--PLDGKMKGIAFIKDPDGYWIEIFDTK--------
LGUL_ARATH   SFGHIGVTVDDVHKACERFEELGVEFAKK--PNDGKMKNIAFIKDPDGYWIEIFDLKTIG-----
LGUL_RAT    SFGHIGIAVPDVYEACKRFEELGVKFVKK--PDDGKMKGLAFVQDPDGYWIEIL-----------
LGUL_MACFA   SFGHIGIAVPDVHSACKRFEELGVKFVKK--PDDGKMKGLAFIQDPDGYWIEIL-----------
LGUL_HUMAN   SFGHIGIAVPDVYSACKRFEELGVKFVKK--PDDGKMKGLAFIQDPDGYWIEIL-----------
LGUL_MOUSE   SFGHIGIAVPDVYSACKRFEELGVKFVKK--PDDGKMKGLAFIQDPDGYWIEIL-----------
LGUL_SCHPO   GYGHVCISVDNINAACSKFEAEGLPFKKKL--TDGRMKDIAFLLDPDNYWVEVIEQK--------
LGUL_PSEPU   GFGHICVSVPDVVAACERF--EALQVPFQKRLSDGRMNHLAFIKDPDGYWVEVIQ----------
GLOD4_CAEEL   DYRAIVIDSDQLFEKVEKINHRKSGCGRLA------------VKDPDGHEFKIGKADQSPKVL--
GLOD4_CAEBR   DYRAIVIDSDQLFDKISRIDHRKSGCGRLA------------VKDPDGHEFKIGKADHAPKVL--
GLOD4_RAT    DFMGLTLASSQAV----------SNARRLEWPLSKVAEGVFETEAPGGYKFYL------------
GLOD4_MOUSE   DFMGITLASSQAV----------SNARKLEWPLSKVAEGIFETEAPGGYKFYL------------
YWBC_BACSU   VH-HIALLTDDAAEYTKAEKMNAKFIDEEITTLPNGYRYF-YIEGPDGEWIEFFQ----------
GLOD4_HUMAN   DFMGITLASSQAV----------SNARKLEWPLTEVAEGVFETEAPGGYKFYL------------
MCEE_BOVIN   KAGHVCIEVDNINVAVMDLKEKKIRILSEEAKIGAHGKPVIFLHPSDGVLVELEQA---------
MCEE_HUMAN   KAGHICIEVDNINAAVMDLKKKKIRSLSEEVKIHGKPVIFLHPKDCGGVLVELEQA---------
FOSB_GEOTN   SYTHIAFSVEDFDHVVEKLKELGVNILPGRERDERDKRSVYFT-DPDGHKFE-------------
MCEE_MOUSE   KAGHVCIEVDNISAAVMDLKKKKIRSLSDEAKIHGKPVIFLHPKDCGGVLVELEQA---------
FOSB_STAES   SYTHIAFSIDEEQQWIQWLKENQVNILKRPRDIKDKKSI--YFTDPDGHKIEL------------
FOSB_LYSSC   SYTHIAISEDEFDKMYDKLVQLKVLILDGRQRDERDKKSIYFT-DPDGHKFE-------------
FOSB_BACLD   SYTHIAFSIQQEDLPFKKLHDLGVNVLKGRKRHEGDRDSIYF-SDPDGHKFEL------------
YQJC_BACSU   GLHHIAFLCNCLSEQLQALSDQHVQLIDRFPRQGANGKKIAFIRETNGVLVELCEPK--------
GLOD5_DICDI   -----------------------------------------------------------------
FOSB_BACCN   SYTHIAFSIEDFERLLQRLKENDVHILQRKRDVRDCKSI--YFTDPDGHKFE-------------
RBL_BIGNA    APGAVANRV--ALEACIKIRNQGQNVLREGG----------------------------------
FOSB_STAS1   SYTHMAFTIEESEEWYQWLNDNNVNITRDVRDKKS-----IYFTDPDGHKFEL------------
FOSB_OCEIH   SYTHTAFSIDESESAIQHLKALNVNILEGRERAEQDKQSIYFT-DPDGHKFE-------------