[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for spne4:ACF56471.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::234
 464::663   8e-37 40% 663 aa SARA_STRGC RecName: Full=Oligopeptide-binding protein sarA;AltName:
 475::660   3e-35 42% 660 aa ALIA_STRPN RecName: Full=Oligopeptide-binding protein aliA;AltName:
 489::652   9e-35 45% 652 aa ALIB_STRR6 RecName: Full=Oligopeptide-binding protein aliB;Flags:
 489::652   9e-35 45% 652 aa ALIB_STRPN RecName: Full=Oligopeptide-binding protein aliB;Flags:
 476::659   8e-32 43% 659 aa AMIA_STRPN RecName: Full=Oligopeptide-binding protein amiA;Flags:
 381::507   4e-06 30% 543 aa OPPA_SALTY RecName: Full=Periplasmic oligopeptide-binding
 143::269   4e-04 31% 273 aa GLNH_BACSU RecName: Full=ABC transporter glutamine-binding protein
 362::477   5e-04 33% 514 aa Y213_HAEIN RecName: Full=Putative binding protein HI0213;Flags:
 437::512   9e-04 33% 545 aa OPPA_BACSU RecName: Full=Oligopeptide-binding protein oppA;AltName:
  1::234

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxxADAPTTFSYVYAVDPASLGYSIATRTSTTDVIGNVIDGLMENDKYGNVAPSQ
SARA_STRGC   ----------------------------------SIESSLGTDNVVVDIHQMKTDDVL-NITYYAASAAE
ALIA_STRPN   ---------------------------------------------------------LQKDEVNNITAAG
ALIB_STRR6   --------------------------------------------------------------------AQ
ALIB_STRPN   --------------------------------------------------------------------AQ
AMIA_STRPN   ---------------------------------------------------------MTSDEFLNITASS
OPPA_SALTY   ------------------ADKPLTFDLLYNTSDLHKKLAIAVASIWKKNLGVNVN--LENQEWKTFLDTQ
GLNH_BACSU   ----------------------------------------------------------------------
Y213_HAEIN   -------------------------------DDLSLNQTIAMRLSQSDLLRVENQGMSWQEL--QTARTK
OPPA_BACSU   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      KDYDLNSTGWAPSYQDPASYLNIMDPKSGSAMKHLGITKGKDKDVVAKPGLDKYKKLLEDAVSETTDLEK
SARA_STRGC   EDWDISNVGWSPDYQDPSTYLEIIKPGGENTKTFLGFD-GKENAAAEQVGLKEYAKLVDEAAAEKTDVNK
ALIA_STRPN   EDWDLSNVGWGPDFADPSTYLDIIKPSVGESTKYLGFDSGEDNVAAKKVGLYDYEKLVTEAGDETTDVAK
ALIB_STRR6   KDYDLYHGGWGPDYQDPSTYLDIFNTNSGGFLQNLGLEPGEANDKAKAVGLDVYTQMLEEANKE-QDPAK
ALIB_STRPN   KDYDLYHGGWGPDYQDPSTYLDIFNTNSGGFLQNLGLEPGEANDKAKAVGLDVYTQMLEEANKE-QDPAK
AMIA_STRPN   EDWDVSGVSWGPDYQDPSTYLDILKTTSSETTKYLGFDNPNSPSVV-QVGLKEYDKLVDEAARETSDLNV
OPPA_SALTY   GTFDVARAGWCADYNEPTSFLNTMLSDSSNNTAH-----------YKSPAFD---KLIADTLKVADDTQ-
GLNH_BACSU   --------------------------KKGSKIKSVE-NLGKGSKVLAVKGSTSSQNIREKA-PEASVLE-
Y213_HAEIN   GDFQLIRSGWCADFNDPAAFLNLFYSKSPD-------NKNGYKNA-------EFDRLFESAM--TTISEK
OPPA_BACSU   QDYQIGRMGWLGDFNDPINFLELFRDKNG----------GNNDTGWENP---EFKKLLNQSQTE-TDKTK


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      RYEKYAKAQAWSTDSSLLMPTAXXXXXXXXXXXXXFSKPYSQVGIKGEPYIFKGMKLQKDIVTTKEYNEV
SARA_STRGC   RYEKYATAQAWLTDSALLIPTTSRTGRPVLTKIVPFTAPFAWSGAKGRDMAYKYLKLQDKAVTAKEYQKA
ALIA_STRPN   RYDKYAAAQAWLTDSALIIPTTSRTGRPILSKMVPFTIPFALSGNKGEPVLYKYLELQDKAVTVDEYQKA
ALIB_STRR6   RYEKYADIQAWLIDSSLVLPSVSRGGTPSLRRTVPFAAAYGLTGTKGVE-SYKYLKVQDKIVTTDEYAKA
ALIB_STRPN   RYEKYADIQAWLIDSSLVLPSVSRGGTPSLRRTVPFAAAYGLTGTKGVE-SYKYLKVQDKIVTTDEYAKA
AMIA_STRPN   RYEKYAAAQAWLTDSSLFIPAASSGAAPVLSRIVPFTGASAQTGSKGSDVYFKYLKSQDKVVTKEEYEKA
OPPA_SALTY   RSELYAKAEQQLDKDSAIVP--------------------------------------------------
GLNH_BACSU   -FENYAEADALTTDNAILYGMADENKNYQLTGKPFTDEPYGIAVKKGQSALAKEINASKKMKSDGRYDEI
Y213_HAEIN   RLENYAKLKGIVQQEHLVLP--------------------------------------------------
OPPA_BACSU   RAELLKKAEGIFIDEMPVAP--------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      FKKWQKEKLESNSKYQKELEKYIK
SARA_STRGC   QEKWNKERAESNKKAQEELEKHVK
ALIA_STRPN   QEKWMKEKEESNKKAQEDLAKHVK
ALIB_STRR6   REKWLKEKEESNKKAQEELAKHVK
ALIB_STRPN   REKWLKEKEESNKKAQEELAKHVK
AMIA_STRPN   REKWLKEKAESNEKAQKELASHVK
OPPA_SALTY   ------------------------
GLNH_BACSU   YKKWIKE-----------------
Y213_HAEIN   ------------------------
OPPA_BACSU   ------------------------