[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for tmar0:AAD35671.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::301
  13::262   2e-25 30% 306 aa YBFH_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter ybhF;
  75::255   2e-17 34% 289 aa Y510_ARCFU RecName: Full=Uncharacterized transporter AF_0510;
  71::261   3e-14 27% 305 aa YYAM_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter yyaM;
  25::211   2e-13 27% 253 aa YSO2_ACIAM RecName: Full=Uncharacterized transporter in sor
  9::245   6e-13 28% 276 aa Y266_ARCFU RecName: Full=Uncharacterized transporter AF_0266;
  97::255   3e-11 26% 306 aa YDFC_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter ydfC;
  53::254   8e-10 27% 299 aa EAMA_ECOLI RecName: Full=Probable amino-acid metabolite efflux
  77::252   7e-09 26% 292 aa YOAV_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter yoaV;
  49::252   7e-08 26% 308 aa Y788_ARCFU RecName: Full=Uncharacterized transporter AF_0788;
  82::258   1e-06 26% 305 aa YVBV_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter yvbV;
  82::264   3e-05 25% 311 aa YXXF_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter yxxF;
  12::174   3e-05 24% 321 aa YHBE_SHIFL RecName: Full=Uncharacterized inner membrane transporter
  12::174   3e-05 24% 321 aa YHBE_ECOLI RecName: Full=Uncharacterized inner membrane transporter
  12::174   3e-05 24% 321 aa YHBE_ECO57 RecName: Full=Uncharacterized inner membrane transporter
  1::127   8e-05 26% 170 aa Y976A_HAEIN RecName: Full=Uncharacterized transporter HI0976.1;
 144::218   8e-05 29% 343 aa Y841_METTH RecName: Full=Uncharacterized transporter MTH_841;
  43::180   4e-04 28% 540 aa QCRB_CORDI RecName: Full=Probable menaquinol-cytochrome c reductase
 121::269   5e-04 29% 321 aa YRDR_BACSU RecName: Full=Uncharacterized transporter yrdR;
  71::262   5e-04 23% 311 aa Y3017_CLOK5 RecName: Full=Uncharacterized transporter
  13::260   9e-04 22% 304 aa YTR1_BUCSC RecName: Full=Uncharacterized transporter in trpA
  99::152   9e-04 39% 442 aa YMD8_YEAST RecName: Full=Uncharacterized transporter YML038C;
  1::301

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxxxAWLVVVFWGISFLATKVVVQVLDPXXXXXXXXXXXXXXXXXXSGGRPKLFNKNIVMAGFWGVF
YBFH_BACSU   -------AIVTILIWGTTFISTKVLLADFSPMEILFYRFLMGFIALILV---RPNMWRQELLFAGLFGVT
Y510_ARCFU   -------------------------------------------------------------------GVT
YYAM_BACSU   -------------------------------------------------------------IVLGIIGIF
YSO2_ACIAM   ---------------------------------------------------------NRDIFLLSIFTTL
Y266_ARCFU   ---------LTVTFWGLAFTAIKYSVRFLSPIAIASLRFAIANTLFAVIIGKRIKWKDLPKVFAGIFGVS
YDFC_BACSU   ----------------------------------------------------------------------
EAMA_ECOLI   ----------------------------------------------------RPKVPLNLLLGYGLTISF
YOAV_BACSU   ----------------------------------------------------------------GYMGIL
Y788_ARCFU   ---------LVALIWGSTFPVVKIALDSMSPFAFNTVRFFIACLFFLPFLKGWDFKDGFKIGIASFLG--
YVBV_BACSU   ----------------------------------------------------------------------
YXXF_BACSU   ----------------------------------------------------------------GFFLVF
YHBE_SHIFL   -------ALTTAICWGALPIAMKQVLEVMEPPTIVFYRFLMASIGLGAILAVKKRLPPLRVFRKPRWGLF
YHBE_ECOLI   -------ALTTAICWGALPIAMKQVLEVMEPPTIVFYRFLMASIGLGAILAVKKRLPPLRVFRKPRWGLF
YHBE_ECO57   -------ALTTAICWGALPIAMKQVLEVMEPPTIVFYRFLMASIGLGAILAVKKRLPPLRVFRKPRWGLF
Y976A_HAEIN   ----------------------------------------------------------------------
Y841_METTH   ----------------------------------------------------------------------
QCRB_CORDI   ----------------------------------------------------------------------
YRDR_BACSU   ----------------------------------------------------------------------
Y3017_CLOK5   ------------------------------------------------------------LALCGILAVS
YTR1_BUCSC   ---------IVSITWGTTFIAIRIASDTIPPLCITGMRFLLASFFLIFLCTKTPLLFPSNKKIFQLIICI
YMD8_YEAST   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      SYFAFENSALMFTEPTNAAIIVSSAPVFFLLFSHLVQKKKTTSKMYLGVILSFLGVALVVLNGRFVLKLN
YBFH_BACSU   LYFLLENIALTYTYASNVGMIVSIIPMITAVLAHLLEGEKLRLTFLIGFISALIGLLLITFNGNVVLRLN
Y510_ARCFU   LLYAFQFLALKYTTATNASILINTSAVFVALWG--LVKGEANPRKLAGVFLSFAGVVLIVSKGEFFSSKT
YYAM_BACSU   GFNALFFVGLKYTSPVNGALIMGLNPLLTAILARIILKDNMTKKQVLGIFFAFIGVLLVITQGSITIKTL
YSO2_ACIAM   ST-SFWAYGLLYVEPSESAVLSYTMPLIAIPLSTLILREKTTKTEVIGILIGFSGVVIYSLNLGIYFSL-
Y266_ARCFU   VYHVFLNLGEVYISSGVASVVISLAPIFVLILSAIFLRERITYSKVVGIIIAFLGV-VVISEPSYA---N
YDFC_BACSU   -----------------ASLLVTTAPIFSAMLSRLFYKEHFGFTKWLGSMISLLGVLLIAFGGDFTYSMS
EAMA_ECOLI   AQFAFLFCAINFGMPAGLASLVLQAQAFFIMLGAFTFGERLHGKQLAGIALAIFGVLVLILNGQHVAML-
YOAV_BACSU   TY------GMQFVDSGKTSVLVYTMPIFVTVISHFSLNEKMNVYKTMGLVCGLFG--LLFIFGKEMLNID
Y788_ARCFU   --YTFQTVGLDYTTATNAGFITSTYVVLAPIISWLVYKDVFDKRDVSGVLLAFVGYFLSGYSGFNIGDIL
YVBV_BACSU   -FYGLQTIGLNYLPAGLFSAIVFFQPVLMGVFSWLWLGESMFVMKVIGLILGFAGVAVISAAG-FGGHIS
YXXF_BACSU   NW-VFLFKSFEETSVTIAISVYHLAPVLVLLLGSFFYREKLNVISVSSIIICFLGTALISINGSTSLQLM
YHBE_SHIFL   GNFILFSSSLQYLSPTASQVIGQLSPVGMMVASVFILKEKMRSTQVVGALMLLSGL-VMFFNTSLVEIFT
YHBE_ECOLI   GNFILFSSSLQYLSPTASQVIGQLSPVGMMVASVFILKEKMRSTQVVGALMLLSGL-VMFFNTSLVEIFT
YHBE_ECO57   GNFILFSSSLQYLSPTASQVIGQLSPVGMMVASVFILKEKMRSTQVVGALMLLSGL-VMFFNTSLVEIFT
Y976A_HAEIN   --------------------------------------------------MAFIGVAILINGGKNIDNIS
Y841_METTH   ------------TTAVNASLILNVEVLFIILLGYLIFRETLQLKDFLGIVLIILGAVYLLTEGDFSTILR
QCRB_CORDI   --------------------------------------------LYSFIILLLTGVYLTLFFDPSITKVI
YRDR_BACSU   -------------------------------YKHVKPKKYTM----ISILIAFLGASMVITKGNISFFFS
Y3017_CLOK5   ISMSMLQFAVTYTKASTAAVLFCTNAVFTIPFAYFILKEKIKXXXXXXXXXXXXXXXXXFNPAKVMEGIG
YTR1_BUCSC   FYFSLPFLLILYVNSTIASVIFAIMPIIVLFLSFIFFNKKLYFFQFIGLVLAIIFLSII------LFKEI
YMD8_YEAST   ------NVSFQYVPLTIYTIIKSSSIAFVLLFGCIFKLEKFHWKLALSVIIMFVGVALMV----------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      PLGDLLAFGAALSWVFYTHHIESLGSLSFRENAGIMFWGVVFFLPFSAGKFQQIREMNSIVVISLLYLGL
YBFH_BACSU   PLGDIMAAGAALVFGGYSIFMKKLSAYEYELTQRVFLYGLLFMVPLFDFHFDLSRFSSASNILNMLFLGI
Y510_ARCFU   IFGDVLMIVDGFLWAVYT----VLGSKMLLKTAYAFALGTIFLIPFALSGFANPVTFNPETVAALLYLSI
YYAM_BACSU   SIGDLIIFTGNVCWALY----GVLGRRFVKDGTPLMVIGAVSLIVVSLFTSKPVSLSNIPIGVAIAFMAF
YSO2_ACIAM   -IGIVLTLINAFFWALFTVYFRKLGFDATSVNAVQLLLGSLIFFTLSPIQFYFKYSINFLV--DLLYVSV
Y266_ARCFU   IYGIALVMVSTVAAAIYTTFGKSLLSITLTSNA--MVLGSIPLYPFLPDSIRSLGDLN--LIGSIVFLGI
YDFC_BACSU   GILVILAFSESIYFVFQARYIKKYGFIPF---VTFTIWGTIPMLVFLPGLGEEMMNASISATLSIVYLGL
EAMA_ECOLI   --GFMLTLAAAFSWACGNIFNKKIMSHSTRPAVSLVIWSALIIIPFSATMIHSLVTIDMTTILSLMYLAF
YOAV_BACSU   QFGELCVLVAALSWVFSKLQFKHIDIIHM--NAWHLMMGAVMLLVFSF-IFEAVAEWTYQAVWSLLFNGL
Y788_ARCFU   MLFCALFFGAEIAMISHYSRLSNPTMLAFWQSFAIFILSAPFAV-FTTTKF----EINTTVILCLLITAF
YVBV_BACSU   VIGVLLALGSAVSWALGTVYMKKTGSRSIWMVALQLTIGSVFLLGFWTESFSAI-QWTAPFITSLLFISV
YXXF_BACSU   GSGIIWXXXXXXXXXXXXXXGKGIHNLSPYTTTFLQTLGVIILIPFHFGAFADLSQGNWIMVVS---TGI
YHBE_SHIFL   KLTDIFGVGAATVWVSY-----------------------------------------------------
YHBE_ECOLI   KLTDIFGVGAATVWVSY-----------------------------------------------------
YHBE_ECO57   KLTDIFGVGAATVWVSY-----------------------------------------------------
Y976A_HAEIN   LFGCLLVFAAVLRW---TQRVVAKVSTQAYTSVSIVXXXXXXXXXXXXXXENWQISLNSTGIAGLLYLAI
Y841_METTH   NVGNFLVMAAAFFW--------------------------------------------------------
QCRB_CORDI   YDGAYLP----LNGVEMSRAYETALNLSFEVRGGLFIWAALTFMVFFTGAFRRPREANWIIGCVLLFLGM
YRDR_BACSU   -LGDLFIFIGVLGWVVYT-----MGGQIFREWSGTAITGIMTAILTAQG-YVSVPSIKVIAAIKYDFLFM
Y3017_CLOK5   GSRDLIALVAAVVWSLYTKRIEIYGGYVF--NCISFFFGVIALLILLVVTGRPIFSLNNILV--LLYMGI
YTR1_BUCSC   ELGDLLAMTSAIIYLYSKEKYSNISILTF--NALPSLLSGLFFLVISHPKFDNFSNISILATFYLSYFSG
YMD8_YEAST   ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      VCSGLAYFLWNKAIERLGSRTTTNMIYYIPVVTAVAExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
YBFH_BACSU   GASALCFATWNYSVGVLGAVKSSAYIYMVPVITIAA----------------------------------
Y510_ARCFU   LCSVFAYVVWYYALTNADSTSVAVYVYLVPLFTAI-----------------------------------
YYAM_BACSU   FTSVLGYLWWNQGIKEIGASKTSLFFNLVPVVTMI-----------------------------------
YSO2_ACIAM   LGGGISFYLWNSMLKTERVSKVTVLSFSVPAVTAVDE---------------------------------
Y266_ARCFU   FSTFFGYLGWYYFLEKEEASRASVFLLAIPVVSLLA----------------------------------
YDFC_BACSU   LPTVIPYFALAYVTSFVGASEATLSLYVTPALALI-----------------------------------
EAMA_ECOLI   VATIVGYGIWGTLLGRYETWRVAPLSLLVPVV--------------------------------------
YOAV_BACSU   LSTGFTFVVWFWVLNQIQASKASMALMFVPVL--------------------------------------
Y788_ARCFU   FATFVAKMLQN-----------------------------------------------------------
YVBV_BACSU   FVIALGWLVFFTLVGSGEASKVASYTFLIPLISIVA----------------------------------
YXXF_BACSU   IHTGIVYLLFFDSLRFLSTKFISIIVFLDPAVAIVLD---------------------------------
YHBE_SHIFL   ----------------------------------------------------------------------
YHBE_ECOLI   ----------------------------------------------------------------------
YHBE_ECO57   ----------------------------------------------------------------------
Y976A_HAEIN   GCSWLAYWLWNKGLNSVDANISGVLVALEPL---------------------------------------
Y841_METTH   ----------------------------------------------------------------------
QCRB_CORDI   AEGFMGYSLPDDLLSGVGLRIMSAIILALPII--------------------------------------
YRDR_BACSU   ITLPIALLSWNYGIKILSSINGILFINFVPITT-------------------------------------
Y3017_CLOK5   FIKAVGYICYLGAIKETSAVTASTVFLIKPALATV-----------------------------------
YTR1_BUCSC   VFGILSYFYLQKKVSAFQAST---IFFIFPIINLMLE---------------------------------
YMD8_YEAST   ----------------------------------------------------------------------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
YBFH_BACSU   ---------------------
Y510_ARCFU   ---------------------
YYAM_BACSU   ---------------------
YSO2_ACIAM   ---------------------
Y266_ARCFU   ---------------------
YDFC_BACSU   ---------------------
EAMA_ECOLI   ---------------------
YOAV_BACSU   ---------------------
Y788_ARCFU   ---------------------
YVBV_BACSU   ---------------------
YXXF_BACSU   ---------------------
YHBE_SHIFL   ---------------------
YHBE_ECOLI   ---------------------
YHBE_ECO57   ---------------------
Y976A_HAEIN   ---------------------
Y841_METTH   ---------------------
QCRB_CORDI   ---------------------
YRDR_BACSU   ---------------------
Y3017_CLOK5   ---------------------
YTR1_BUCSC   ---------------------
YMD8_YEAST   ---------------------