[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of BLT:SWS for tthe0:AAS81530.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::187
  13::188   1e-26 40% 202 aa Y925_SYNY3 RecName: Full=Uncharacterized protein sll0925;
  5::155   7e-20 36% 177 aa Y1609_SYNY3 RecName: Full=Uncharacterized protein sll1609;
  12::188   4e-18 37% 190 aa Y1290_SYNY3 RecName: Full=Uncharacterized protein slr1290;
  1::187

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxARLRRLTAEEYLREEATSPVKRELVEGVPYAMAGAGRAHNLIVTNLVLLLGPLARRKGGRLYVADM
Y925_SYNY3   ------------DDYLELESRSDVKHEYIDGQIYAMAGTGGIHNIISGNFYMALRSRLQNSGCRVYFADL
Y1609_SYNY3   ----ATTKILTAAEYLQREEQATEKSEFIQGEIIPIAGASANHNRLTFNLSRLLPLEIGDRQYEIFVSDM
Y1290_SYNY3   --------KLSPEEYLQWEERQREKHEYFDGQIYAMGGGSKNHSVISVRLSTLF--CNHLDGGDCEIGNS


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      KLKVGEATFYYPDLMAVCAPPPESPLYEEAPCLVVEVLSPATEGVDRREKLWRYLSLPSLEGYLLVSARE
Y925_SYNY3   KVKLKEGRFYYPDLLVTCERDAPSQAFVNFPRVIIEVLSESTEGFDRGKKFQDYRTLPSLWAYILVNAQQ
Y1609_SYNY3   RLWIAESSYFYPDVMVIAEEPKNSQMAVTNPSLIAEVLSTSAAGFDKNQKFGFYRTIPKLQEYLLIDQFC
Y1290_SYNY3   DLKVNTQNYTCPDVSVTCDPRDKSTQFITYPCLVVEVLSPSTEAYDRGGKFRLYAHNPMLQDYLLVSSTS


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      RRVELYRKEGDILHQVAEEGEVPLPCLEGSLPVAEVYAGVELxxxxx
Y925_SYNY3   YLVECFRTPQDFWLLKSYEGLEAIADIEAAIPLAEIYATLNL-----
Y1609_SYNY3   YRVEHYQKVGD------------------------------------
Y1290_SYNY3   VEIDLYHKNDDILNYQASD-RLELKSIGLSFAVDVIYRGL-------