[GTOP][HELP][ORGANISMS][SEARCH][SUMMARY][COMMENT/QUESTION(gtop-admin@spock.genes.nig.ac.jp)]

Result of RPS:PFM for tthe0:AAS81275.1

[Show Plain Result]


## Summary of Sequence Search
  1::618
  3::362   8e-88 50% 363 aa PF09334 tRNA-synt_1g "tRNA synthetases class I (M)"
  1::98   2e-20 54% 100 aa PF01588 tRNA_bind "Putative tRNA binding domain"
  31::172   6e-13 31% 593 aa PF00133 tRNA-synt_1 "tRNA synthetases class I (I, L, M and V)"
  13::92   7e-07 36% 300 aa PF01406 tRNA-synt_1e "tRNA synthetases class I (C) catalytic
  13::105   1e-04 34% 153 aa PF08264 Anticodon_1 "Anticodon-binding domain"
  1::618

## Multiple Alignment
             .     .     .     .     +     .     .:70
query      xxxxxYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAF
PF09334     ------ITTAIPYANGKPHLGHAYTYIAADVLARYQRLRGYDVLFLTGTDEHGTPIELKAEKEGITPQEL
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     ------------YANGSLHIGHALNYTIKDIIARYKRMQGYNVLYPPGWDCHGLPIELKVEKKREKCREW
PF01406     -----YVCGPTVYDYA--HIGHARTYVVFDVLRRYLRDFGYDVTYVRNITDVDDKIIKRAREEGESIREL
PF08264     ----------------------------------------------------------------------


             .     .     *     .     .     .     .:140
query      VDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHXXXXXXXXXXXYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTEKELV
PF09334     VDKYHAEFKELFKKFGISFDNFIRTTSPEHKELVQEIFLRLYENGDIYKGEYEQWYCPSDETFLPDRQ-V
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     AEEYIGEIREQLKRLGLSWDREYFTMDPNYEAAVQWVFVKLYEKGLIYRGKRPVNWCPVCGTALADAEV-
PF01406     AERYIAAFHEDMDALNV-----------------------------------------------------
PF08264     ----------------------------------------------------------------------


             +     .     .     .     .     *     .:210
query      EGLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLAEPIGDLSISRPKSRV
PF09334     EGTCPARGDQCEVKEEEHYFFRLSKFQDRLLEWYESNPD---PPSRVNEIINWLKEGLQDLSISR---DL
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     ----------------------------------------------------------------------
PF01406     ----------------------------------------------------------------------
PF08264     ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     +     .     .     .:280
query      PWGIPLPWDENHVTYVWFDALLNYVSALDYPEGEAYRTFWPHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPM
PF09334     DWGIPVPGDPGKVFYVWFDALIGYISALGYCDGEDFDKFWADLYHFIGKDIVRFHTIYWPAMLMALGLPL
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     ---------DTDVLDTWFDSGSWPFATLGWPEREEFEYFYPADLYVEGSDQIRGWFAS-SLMLSTAGKAP
PF01406     -----------------------------------------------GIDLIFPHHENEIAQSEAAGKPF
PF08264     ----------------------------------------------------------------------


             .     *     .     .     .     .     +:350
query      YRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLA
PF09334     PKKVFAHGFLT-VEGGKMSKSRGNVVDPDDLLDRYGADALRYYLLREGPEGSDGDFSWEDFVERVNSDLA
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     FKNVLTHGLVLDEDGRKMSKSLGNVVDPLDVIDKYGADALRLWLASSDP-GRD-----------------
PF01406     ANYWMHNGFLT-IDGEKMSKSLGNFITIRDLLKKYDPEVLRLFLL-STHYRSPLNFSEEAL---------
PF08264     ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     .     *     .     .:420
query      DDLGNLVQRTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKRLRPLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINE
PF09334     NKLGNLVNRT------------------------------------------------------------
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     ----------------------------------------------------------------------
PF01406     ----------------------------------------------------------------------
PF08264     --------------------------------------KKVTEAYENYRFNTALRAIMEFFDLCNWYIDE


             .     .     +     .     .     .     .:490
query      KKPWELFKKEPEEARAVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAELRRALGLKEEVRLxxxxxxxxxxxxxxx
PF09334     ----------------------------------------------------------------------
PF01588     ----------------------------------------------------------------------
PF00133     ----------------------------------------------------------------------
PF01406     ----------------------------------------------------------------------
PF08264     TKPWLLAKDEDSKAQTVLYEVLEALRLLAPFLPFTAEEIWQQLEELLGKEESVHL---------------


             *     .     .     .     .     +     .:560
query      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLRVAEVLAAEKHPNADRLLVLRLSLGNEERTVVSGIA
PF09334     ----------------------------------------------------------------------
PF01588     ---------------------------------LVVGKVLEAEKHPNADKLLVCQVDVGEEERQIVCGAP
PF00133     ----------------------------------------------------------------------
PF01406     ----------------------------------------------------------------------
PF08264     ----------------------------------------------------------------------


             .     .     .     *     .     .     .:630
query      KWYRPEELVGKKVVLVANLKPAKLRGIESQGMILAAQEGEALALVTVEGEVPPGxxxx
PF09334     ----------------------------------------------------------
PF01588     NFYEPEVLVGKPGVVVANLKPRKLRGVESEGMICSAREDDHDGILVLPEDAPPG----
PF00133     ----------------------------------------------------------
PF01406     ----------------------------------------------------------
PF08264     ----------------------------------------------------------