hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_9006.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: BAB80503.1
Accession:   [none]
Description:  cper0 CPE0797 GIB00075CH01 "conserved hypothetical protein"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0036249 Acid phosphatase/Vanadium-dependent halopero  99.5  4.5e-29  1
0042804 Acid phosphatase/Vanadium-dependent halopero  77.2  9.3e-23  1
0044900 Acid phosphatase/Vanadium-dependent halopero  57.0  9.6e-17  1
0042785 Acid phosphatase/Vanadium-dependent halopero  24.2  2.1e-07  1
0044476 Acid phosphatase/Vanadium-dependent halopero  14.2  0.00052  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0036249  1/1    2  176 ..  37  224 .]  99.5 4.5e-29
0042804  1/1   12  176 ..   1  555 []  77.2 9.3e-23
0044900  1/1   70  158 ..  343  504 ..  57.0 9.6e-17
0042785  1/1   78  158 ..  398  595 .]  24.2 2.1e-07
0044476  1/1   102  158 ..  480  563 ..  14.2 0.00052

Alignments of top-scoring domains:
0036249: domain 1 of 1, from 2 to 176: score 99.5, E = 4.5e-29
          *->aldlalflainal..rnplldrlavfltalgdgavllllaaalll.l
           ++ ++f in+l+ +n+lld ++ f ++  +++++++++++l+ +
 BAB80503.1   2  NFWNDIFNSINGLagKNHLLDSIMLFSSKRLPYILFATVIVVYLIgI 48  

          lllrrrlrlaalllllalalallltlllKllfgrpRPfllllegictvdp
          ++++++ r a+ ++ ++++l+l++++ ++f pRPf+ ++  + +
 BAB80503.1  49 ISKNKKARGIAVDTIVFTGINLILAVIVGHFFYAPRPFVNDP----NAKL 94  

          llvlaggySFPSGHaaaafalalalalllprrgilllllallvglSRvyl
          l ++ ++SFPSGH++ ++++al l + +++g ++++l++l+g+SRvy+
 BAB80503.1  95 LYPHKPDSSFPSGHSVGSMSIALGLNRYNKALGTICVILSILMGISRVYV 144 

          gvHypsDVlaGallGaavalllllllarlrllaaarleleeeletvagiflsydgpnpiprldealavrlafialelkvdlvlidlnnnee
                                   
 BAB80503.1   -  ----------------------------------------------- -  

          dfianftkglnhdlfvainaaaaelllearlndglddiepvppgvaplgp
                                   
 BAB80503.1   - -------------------------------------------------- -  

          vwglvnpfaglaidlvlpsalaltppppPaldslelaadlaevywlallr
                                   
 BAB80503.1   - -------------------------------------------------- -  

          dtprtlaqtddaifaaaavlallpgfagldaalinlggevvnvsklfrgi
                                   
 BAB80503.1   - -------------------------------------------------- -  

          tigvetgpfisqllilsipigsitveplvrtaapgldyltafqewldvqn
                                   
 BAB80503.1   - -------------------------------------------------- -  

          nahlvgpalldplmvfittlgdlatlflldalltaalaaalillgggllf
          n+ +++ lld++m+f ++  +      a +++++l+g+  
 BAB80503.1  12 NGLAGKNHLLDSIMLFSSKRLPYILF---------ATVIVVYLIGI---- 48  

          flgllgpyfdldrqagfverrrrllallllaallaalllnvllKylfrrp
                 ++ ++++r +a+ +++ + + l+l v++ ++f p
 BAB80503.1  49 ---------------ISKNKKARGIAVDTIVFTGINLILAVIVGHFFYAP 83  

          RPftaiglvhpliaggllgeldlsvlrlaellkrptdgnpgteadplwty
          RPf+ +++ +l +                  
 BAB80503.1  84 RPFVNDPNAKLLYP------------------------------------ 97  

          llpmalgegtpphpSFPSGHataafafatvLallfprrlggfaltnpsvp
              + p++SFPSGH++ + ++a+ L ++ +       
 BAB80503.1  98 ---------HKPDSSFPSGHSVGSMSIALGLNRYNKA------------- 125 

          ileglglvrvrlkwltlgilllalAllvalSRvylGvHypsDvlaGallG
                  lg ++++l++l+++SRvy+G Hyp v+a++l+ 
 BAB80503.1  126 ----------------LGTICVILSILMGISRVYVGHHYPQHVVASFLI- 158 

          aavaalvlrlvlrtyleksllafrlfsgtvkkvendllfrtdgllarpav
            +++l++ + +l+ks +              
 BAB80503.1  159 ----VIILNVLYMKFLSKSVQK---------------------------- 176 

          lgatellpglaawllKllygrpRPfvairdgnlngeadptwltlgsfllnvapll
           +++a++ +++ pRPfv ++          n +l 
 BAB80503.1  70  LILAVIVGHFFYAPRPFVNDP--------------------NAKLLY 96  

          ptpphpSfPSGHatfsfavagvLallfprrlltfsdtsgdliavelgpse
          p+ p++SfPSGH++ s+ +a+ L +++ +           
 BAB80503.1  97 PHKPDSSFPSGHSVGSMSIALGLNRYNKALGT------------------ 128 

          elnivspdlvvpyddglelleqkgtlrtrlllawalllilallvalSRvy
                           +++il++l+++SRvy
 BAB80503.1  129 -----------------------------------ICVILSILMGISRVY 143 

          lGvHwpsDvlaGallflvhgrlRPetaiglvgllvtgglsldillvefdpsvlensglldrv
           +++  +RP+  + +                
 BAB80503.1  78  HFF-YAPRPFVNDPNA------------------------------- 92  

          ailndtdgnegtvvdpgwtpLlpqaategtPphpsYPSGHAtfagaaatv
                   + L p    p +s+PSGH++ + ++a 
 BAB80503.1  93 ------------------KLLYP------HKPDSSFPSGHSVGSMSIALG 118 

          LkalfggdklgpnvtepdleglsligyslpdvltlaglllklAanvaisR
          L +                l+   l+++++isR
 BAB80503.1  119 LNRYNK---------------------------ALGTICVILSILMGISR 141 

          vyaGvHypsDvlaGlllGeliallileifalvlkeafgfafrlfdgtvir
          vy+G Hyp v+a l+                 
 BAB80503.1  142 VYVGHHYPQHVVASFLI--------------------------------- 158 

          ipsYPSGHAtfagAlatvLkalfg..ggavtpilfevdsdglelilst
           +s+PSGH++ + ++a L ++ + g ++         
 BAB80503.1  102  SSFPSGHSVGSMSIALGLNRYNKalGTICVI---------------- 132 

          lpdvlrvaglllklaaevaisRvyaGvHypsDvlaGllL