hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_9014.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: BAB81382.1
Accession:   [none]
Description:  cper0 spoIIIE GIB00075CH01 "stage III sporulation protein E"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0036857 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  187.4   2e-59  1
0053153 "Winged helix" DNA-binding domain        87.6  2.7e-24  1
0053154 "Winged helix" DNA-binding domain        86.3  2.2e-23  1
0043798 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  69.7  8.5e-20  1
0043792 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  58.2  9.4e-17  1
0043001 Nucleic acid-binding proteins          31.1  2.5e-08  1
0050356 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  20.3  3.8e-06  1
0052726 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  22.9   6e-06  1
0043794 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  18.2  0.00013  1
0047420 P-loop containing nucleoside triphosphate hy  14.0   0.0004  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0043792  1/1   100  734 ..   1  224 []  58.2 9.4e-17
0050356  1/1   220  616 ..   1  359 []  20.3 3.8e-06
0036857  1/1   403  697 ..   1  433 []  187.4  2e-59
0052726  1/1   422  623 ..   1  181 [.  22.9  6e-06
0047420  1/1   429  638 ..   1  160 [.  14.0  0.0004
0043798  1/1   452  728 ..   1  252 []  69.7 8.5e-20
0043794  1/1   453  623 ..   1  227 []  18.2 0.00013
0043001  1/1   636  741 ..   1  114 []  31.1 2.5e-08
0053153  1/1   724  793 ..   1  70 []  87.6 2.7e-24
0053154  1/1   724  792 ..   1  69 []  86.3 2.2e-23

Alignments of top-scoring domains:
0043792: domain 1 of 1, from 100 to 734: score 58.2, E = 9.4e-17
          *->lglllveklrpkllddvvgqeealerlllalkagk............
            + v + ++++d++ q +  ++ ++ + + + ++  ++
 BAB81382.1  100  ALITSVLLIQTVNINDYYVQGSIWGSIKTIWHSQSewhggvvgfliv 146 

          ..................................................
           ++ + ++  ++ ++ + + + + +++ + + +   ++++ +++
 BAB81382.1  147 lplyklvgkiglfvifvtlylissmlifdynlvsirnffggfkekaskvk 196 

          ..................................................
          ++++++++++++ ++++ + + +++ +++++ ++++++++ + +++  
 BAB81382.1  197 fvdkkyekddyinlkkkdgasegnkeskkddisednnkikildfmknssl 246 

          ..................................................
          +++++++++++++ ++++++++ +++ ++ +  +++++++  + +++
 BAB81382.1  247 ndiednkkekdnqlkdnikindfkqeskmprdlsldntiieqrgfnseka 296 

          ..................................................
          ++++ +++++ ++++ +  + + +++ +++ + +++++ +++++++ 
 BAB81382.1  297 keeesidkeisnniaskgssvgasyvapnadllnlnnnneldkddkkall 346 

          ..................................................
          +++++ +++ +  +++++ ++++  ++ + + ++ +++ ++++ +++
 BAB81382.1  347 anaakleetlmsfgveakilqvtkgpsvtrfelqpkagikvskivnladd 396 

          ..................................................
          ++  +++ + +++ + + ++ +++ +++++ +  ++++ ++ +++ 
 BAB81382.1  397 ialglaakgvrieapipgksaigievpnkeqtpvffreiveskefldnkf 446 

          .....................lphlllvGppGvGKTtlaralarll..lg
          +++ + ++++ ++++++ ++ph+l++G +G+GK+ ++++l+ ++ ++ 
 BAB81382.1  447 kvacalgkditgkavvtdlskMPHVLIAGATGSGKSVCINTLIVSIlyKY 496 

          sgggvdvielda....................sdlrgvddlreligevlq
          s+ +v+++++d+++++ ++++ + + + ++++  ++++l+ ++e+ +
 BAB81382.1  497 SPDEVKLLMIDPkvvelnvyngiphllipvvtDPKKAAAALNWAVNEMTR 546 

          alglllgg.....................kpdvlllDEi.drl...dpda
          ++ l++++ + +++ +++ +++ ++ ++ +++v+++DE++d +++ + d+
 BAB81382.1  547 RYKLFADNgvrniesynalynkgevpeklPYIVIIVDELaDLMmacPHDV 596 

          qnallklleel.pagvtlilttnrle..ellpallsrfd.iiefkplsee
          ++ + +l ++ +ag++l+++t+r++++++++ ++ +++ +i f + s+ 
 BAB81382.1  597 EDYICRLAQMArAAGMHLVIATQRPSvdVITGVIKANIPsRISFAVSSQI 646 

          elleilkrilee.....................egvklsdealealaels
          ++++il+  +e+   ++ + + + + + ++g ++s+e +e++++++
 BAB81382.1  647 DSRTILDSAGAEkllgrgdmlfypvgeskpqrvQGAFISEEEVEHVVSFI 696 

          ...ggdpraalnlleraaa...grelitledvkellgekPydrLldivgigfltaddialalgiagdsperlllalallsellge
                                   
 BAB81382.1   -  ----------------------------------------------- -  

          ghlylplddlveellklleldelllelieleellkelleeilvellkedl
                 +++++++++ e ++++++l++ +++ l +++++++
 BAB81382.1  220 ---------------NKESKKDDISEDNNKIKILDFMKNSSLNDIEDNKK 254 

          elvlderrlyleeleldelglaellkelleeleideklldkilddle...
          e++ + +++  +++++e+++ ++l+   +e  + +k +++ +++
 BAB81382.1  255 EKDNQLKDNIKINDFKQESKMPRDLSLDNTIIEQRGFNSEKAKEEESidk 304 

          ..................................................
          ++ +++ +  +  ++ + + + +++++ ++++++  + + ++
 BAB81382.1  305 eisnniaskgssvgasyvapnadllnlnnnneldkddkkallanaaklee 354 

          ..................................................
          +   ++ ++ ++++  ++ + + + +++ ++++ +++   +
 BAB81382.1  355 tlmsfgveakilqvtkgpsvtrfelqpkagikvskivnladdialglaak 404 

          .............................................gilpl
          + ++ + + + +++ +++++ +  ++++ ++ +++ ++  l 
 BAB81382.1  405 gvrieapipgksaigievpnkeqtpvffreiveskefldnkfkvaCALGK 454 

          npeQkeaieailkgrvvliqGppGtGKTtlalaliaellkelkgkgkril
          +  k+++ + k ++vli G +G+GK++ + li +l+++ + + l
 BAB81382.1  455 DITGKAVVTDLSKMPHVLIAGATGSGKSVCINTLIVSILYKYSPDEVKLL 504 

          vlaptraaaeqlaerlkkllgklvlllvlalllgvevgtlh.........
          ++                +++v +l +++ + + 
 BAB81382.1  505 MI-------------------------------DPKVVELNvyngiphll 523 

          ......................rllkelldga..........llrserlr
          + ++ + ++++++ + ++++ r k + d+ + +++ +++ + e +
 BAB81382.1  524 ipvvtdpkkaaaalnwavnemtRRYKLFADNGvrniesynalYNKGEVPE 573 

          llkfdliiiDEahdls.......epqllallkllr.ggkklvlvGDpkQL
          +l++ +ii+DE dl ++ +++e+ + l +++r+ g +lv+    
 BAB81382.1  574 KLPYIVIIVDELADLMmacphdvEDYICRLAQMARaAGMHLVI------- 616 

          ppiyfggllvslferlkkrmhpdiaeflselfygklplargrvlgaladp
                                   
 BAB81382.1   - -------------------------------------------------- -  

          vvrLtknyRllgvrllpplppklagllplagladgd.................glg
            +gvr+++p+p+k a+++++++ + ++  ++++ ++ +++ + 
 BAB81382.1  403  AKGVRIEAPIPGKSAIGIEVPNKEQTPvffreiveskefldnkfKVA 449 

          vllGklldgvpvtldlgelgrhllivGptGsGKStllrllaglllpd...
          +lGk+++g+ v+ dl+++ +h+li+G+tGsGKS+ +++l+ ++l+++ 
 BAB81382.1  450 CALGKDITGKAVVTDLSKM-PHVLIAGATGSGKSVCINTLIVSILYKysp 498 

          .ggrviviDpkgeyaglarglgvvildpgdgrsvrlnplaliddeedaae
          +++++++iDpk      v+l++++g++++l p+ ++d+++aa 
 BAB81382.1  499 dEVKLLMIDPKV-----------VELNVYNGIPHLLIPV--VTDPKKAAA 535 

          llralvsemgrgeddfftpaarallralilalaeepeptldellellsel
          +l++ v em r                +++l+++ 
 BAB81382.1  536 ALNWAVNEMTR-------------------------------RYKLFADN 554 

          glrdladrleklvagglagllegaektaasilellrkllallldlggpaf
          g+r+++ +++ + +g++ + l               
 BAB81382.1  555 GVRNIESYNALYNKGEVPEKL----------------------------- 575 

          dlrdllslgeglivlillslggekqrvalarallsllfeallelggrlkp
                                  p
 BAB81382.1  576 -------------------------------------------------P 576 

          pillllDEptslld......lellerllrelrklGvtlvlvtqdpsdldk
          +i++++DE++ l+ + +++++++ rl++++r++G++lv++tq+ps +d+
 BAB81382.1  577 YIVIIVDELADLMMacphdvEDYICRLAQMARAAGMHLVIATQRPS-VDV 625 

          iyGseladailsncntriilrlsafdpedaelilellgltevevksvsls
          i+G   i++n+++ri +++s ++ d+++il+++g      
 BAB81382.1  626 ITG-----VIKANIPSRISFAVS--SQIDSRTILDSAG------------ 656 

          tgllgsvslsiseeerpllladelaslpkgealvllpggrppvrvkvpyv
                    a+ l l++g++l++ g ++p rv+++++
 BAB81382.1  657 --------------------AEKL--LGRGDMLFYPVGESKPQRVQGAFI 684 

          sdpevkavvdlvknpfilgpkvdledfigreeelkeleeal.................p.
            p  ++v + +++ +e l++ +  + ++++ ++++++ ++
 BAB81382.1  422  VPNKEQTPVFFREIVESKEFLDNKFKVAcalgkditgkavvtdlsKm 468 

          kivlltGprGsGKTtllkalakel.......gkpviyidlselsskgyvd
          ++vl+ G++GsGK+ ++ l+ + +++ ++++++ id + +    
 BAB81382.1  469 PHVLIAGATGSGKSVCINTLIVSIlykyspdEVKLLMIDPKVV------- 511 

          leellrelaeelgellellkkllkklsellglsilglelilglsggdlee
           + ++ + + l++ +++ kk++ +l++ ++++  ++l+ + +++++e+
 BAB81382.1  512 ELNVYNGIPHLLIPVVTDPKKAAAALNWAVNEMTRRYKLFADNGVRNIES 561 

          lleelaellkk.lgkpvililDEiqslldvsskelleaLlrlldegk..n
          +   +  ++ ++++i+DE+ l+   ++ +++ rl ++ ++++
 BAB81382.1  562 YNALYNKGEVPeKLPYIVIIVDELADLMMACPHDVEDYICRLAQMARaaG 611 

          vtiiltgsdlgldeelelleklslllveklrpvllddlvgqeeakeallealr......
                     pv ++++v +e ++  + +++ +++
 BAB81382.1  429  -------------------PVFFREIVESKEFLDNKFKVACalgkdi 456 

          ........agrpghvllvGppGtGKT.....tlaralanelprs....lp
          + ++++++ +++hvl+ G +G+GK++ ++++++ +l++++p++++ + 
 BAB81382.1  457 tgkavvtdLSKMPHVLIAGATGSGKSvcintLIVSILYKYSPDEvkllMI 506 

          glpfvrvnasdltdvglleellgkllgaat....................
          + ++v++n+ + ++ +ll  + + ++aa + + ++++++ ++ +++ 
 BAB81382.1  507 DPKVVELNVYNGIP-HLLIPVVTDPKKAAAalnwavnemtrryklfadng 555 

          ................fllakpgvlflDEidkl....dpdvqnaLlrlle
          + +++ +++ +++ ++ ++ ++ v+++DE+ l+++ + dv + + rl +
 BAB81382.1  556 vrniesynalynkgevPEKLPYIVIIVDELADLmmacPHDVEDYICRLAQ 605 

          .elpsnvrviattnrpl......eldpallsRflveklrpknldkvigqeealkdlslalkpgeiphalllvGppGsGKt
                l+k i ++ ++ dls   ++ph +l++G +GsGK+
 BAB81382.1  452  ---------LGKDITGKAVVTDLS------KMPH-VLIAGATGSGKS 482 

          tlaralagll....gpdsgkilldgkdi.....rrgiglvfqliglfphl
          +++ l+ ++ +++ pd++k+l++++++++ ++++gi++++ ++++p+ 
 BAB81382.1  483 VCINTLIVSIlykySPDEVKLLMIDPKVvelnvYNGIPHLLIPVVTDPK- 531 

          tvlelvalglggilveevrellkel..............lsgGqkqrvai
             a+ ++++ v e+ +++k+++++ + +++ +++ ++ G+   
 BAB81382.1  532 -----KAAAALNWAVNEMTRRYKLFadngvrniesynalYNKGEV----- 571 

          aralagdpkvlllDEptaldpdaqnaLlklleelak.....gvtvilath
           +  +++v+++DE+ +l+++ + + + + +la+++ ++g+++++at+
 BAB81382.1  572 --PEKLPYIVIIVDELADLMMACPHDVEDYICRLAQmaraaGMHLVIATQ 619 

          dls..ellpallsrcq.virfpplseeelleildril.............
          ++s++++++ ++ +++ +i f + s+ + ++ild + +++   ++ +
 BAB81382.1  620 RPSvdVITGVIKANIPsRISFAVSSQIDSRTILDSAGaekllgrgdmlfy 669 

          .......vleggklvedgaleelael...sggdprkalnlldraaalarl
          + + + +++g +++++++e++++++++s++d+ + ++l+ + + + 
 BAB81382.1  670 pvgeskpQRVQGAFISEEEVEHVVSFikeSQRDAQYEEDILEHINSATIA 719 

          ellslvleilrplveklrpknlddvygqeevlkalslalekgrpehlllvGppGtG
            ++++ k+ + +l+++          +h+l+ G +G+G
 BAB81382.1  453  GKDITGKAVVTDLSKM-------------------PHVLIAGATGSG 480 

          KT....tlakalaglllptsggvrvlgidaselld...............
          K++ ++tl+ ++ + p+ +v++l id+ + ++++ + + + +++
 BAB81382.1  481 KSvcinTLIVSILYKYSPD--EVKLLMIDPKVVELnvyngiphllipvvt 528 

          ...........................pselsggerqrvliaralladpk
          + ++++++ + ++++++ ++ +++ + +++++ ++  +  + ++ 
 BAB81382.1  529 dpkkaaaalnwavnemtrryklfadngVRNIESYNALYNKGEVPEKLPYI 578 

          vlllDEi.dal...dpeaqnaLlklleelpk.gvtvilttnrleeldpal
          v+++DE++d +++  ++ + + +l + +++g++++++t+r++   
 BAB81382.1  579 VIIVDELaDLMmacPHDVEDYICRLAQMARAaGMHLVIATQRPSV----- 623 

          lsRfdviefpppdeeelleilklilkkeglklddealellaelsggsprd
                                   
 BAB81382.1   - -------------------------------------------------- -  

          alnlldraavlaagriveegtpedllealekevmelpspringsllaqfvgktVrivgkvtklrgtgnvlilvdgdgk
               +ri++++++q++++t+++ +++kl g+g++l+++ g++k
 BAB81382.1  636  -------SRISFAVSSQIDSRTILDSAGAEKLLGRGDMLFYPVGESK 675 

          nvtirllepldlevggvvevi......Gkvspd.ltiraltyiefgedga
          + ++++++ + +ev++vv +i++ + +++ ++d+l +  i  ++g+
 BAB81382.1  676 PQRVQGAFISEEEVEHVVSFIkesqrdAQYEEDiLEHINSATIASEGNGD 725 

          efdlelynelvelvaefpqlfplgddeeedelydeavelvlesgkasisllqrrlriGynrAarlieqlee
           +d+++del+dea+e+v+esg+as+s+lqrrlriG+nrAar+ie+lee
 BAB81382.1  724  GDGDRDELLDEAIEIVVESGQASASYLQRRLRIGFNRAARIIEELEE 770 

          egivgpaegskpRevlvseedledddeedelydeavelvleegkasvsllqrrlriGynrAarlieqlee
           +d+++del+dea+e+v+e+g+as+s+lqrrlriG+nrAar+ie+lee
 BAB81382.1  724  GDGDRDELLDEAIEIVVESGQASASYLQRRLRIGFNRAARIIEELEE 770 

          egivgpaegskpRevlvseedl