hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_12729.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: ACV54563.1
Accession:   [none]
Description:  elen0 ACV54563.1 GIB01015CH01 "transcriptional regulator, LuxR family"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0048694 C-terminal effector domain of the bipartite   42.9  1.3e-11  1
0051317 C-terminal effector domain of the bipartite   43.6  8.3e-11  1
0046851 C-terminal effector domain of the bipartite   41.1  5.9e-10  1
0047924 C-terminal effector domain of the bipartite   38.3  1.8e-09  1
0045681 C-terminal effector domain of the bipartite   36.6  5.4e-09  1
0042501 MFS general substrate transporter        12.0  0.00075  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0042501  1/1    1  398 [.   1  447 []  12.0 0.00075
0048694  1/1   392  470 ..   1  87 []  42.9 1.3e-11
0051317  1/1   402  471 ..   1  70 []  43.6 8.3e-11
0045681  1/1   408  470 ..   1  67 []  36.6 5.4e-09
0046851  1/1   410  470 ..   1  67 []  41.1 5.9e-10
0047924  1/1   410  470 ..   1  65 []  38.3 1.8e-09

Alignments of top-scoring domains:
0042501: domain 1 of 1, from 1 to 398: score 12.0, E = 0.00075
          *->Msdsssseeddpelprpllrrrrwrillllflgyflagldrsiigpa
           M++ + e+ + + ++++ +r i l +f++ ++ g+  ++g 
 ACV54563.1   1  MQQATGGEKSRVVAKPARSDIQRGGIALDAFASALFWGYVAIMFGSS 47  

          lpll.edlglsaaqaglllsafflgyalgallaGplaDrfGrrrvlllgl
           ++e+ gl + ++l    g +++ + +G l+ r   +++lgl
 ACV54563.1  48 EIKIaESIGLAPENVAL-----ICGNVVALVAVGLLGPRAHGSHLFVLGL 92  

          llfalgslllalaallgpslalllllrflqGlgagglfpaalallaewfp
          ++++ +++l ++ l p + ++ +r+++ ++++l a  ++ + 
 ACV54563.1  93 AGSGTACILQTVSLLS-PEMVPVAWSRLFACGASAILVLAWCEHISSET- 140 

          pkergralglfgaggglGgalgpllggllleldlgWrwafliaailalll
          +er ++l+l ++     ++ l+  lg r+a l++++l ++ 
 ACV54563.1  141 SQERPLFLALCSLL--------TIVIVLVSIQ-LGARSAILFGGVLPVVS 181 

          alllllllpesprflllkglseeerkvlerrlkadaeakaasplsllell
          a+l++++ + s r+         ++++ ++++pl l  
 ACV54563.1  182 AALGAYRTRASART------------------APSVTIQPPFPLYL---- 209 

          rnprflllllayfllflgfyglltflplylqevlglsasqaglllalfgl
            ++l+++++++ f+++  t + ++  g+++ ag+ ++++ +
 ACV54563.1  210 ---IVILFVFGFMISFFSLLNRRTGTVENFMIPAGIDPFLAGWTVLVLVI 256 

          ggilgsllagrlsdrlpegrrrrllliglllaalgllllallpgtslall
          +g++ +ll r    + + ++ ++ + la lglll +l ++  l
 ACV54563.1  257 AGCVWMLLPQR-------H-ASLVTTVLIPLASLGLLLPPFLRYGLQETL 298 

          llllfllgfglggafpllfalvaelfppelrgtasgllnlagnlggallg
          ++++++ ++ +++ ++ ++ + ++f   t + ++ ++g +g+++ g
 ACV54563.1  299 PAVVAFIVICEAIICSVGPSNAKKYFH-IGSFTFVFWTRSFGLIGMIV-G 346 

          pllagllldat....gyaaaflllaalallalllllllrretkgrsleei
          ++a ll+d +++++++ ++++++aa a+l+l ++++l+r  + ++e++
 ACV54563.1  347 YAAAILLFDIMkiaiDFDILLIMFAAYAILCLTVAVMLGRIGLKAPAERE 396 

          eeeeklllelllllllllalllaalalLtprErevlrllaeGlsnkeIAerl
            +++  ++ +a +la + Lt+rE evl+l+a+G+++ + ++l
 ACV54563.1  392  PAERERESTPAAAAHALAERYGLTAREAEVLELVAQGRNMTYVQKAL 438 

          gisekTVkthlsrilrKlgvrnraelvalalrlglldldelllldllallllLtprElevlrllaeglsnkeIAellgisekTVkth
             ++la ++Lt+rE evl l+a+g+++ +  l+is++T +th
 ACV54563.1  402  AAAAHALAERYGLTAREAEVLELVAQGRNMTYVQKALCISPGTSSTH 448 

          lsrilrKlgvrsraelvalalelddllllLtprelevlrllaeglsnkeiAellgisekTVkthlsnilr
             + Lt+re evl l+a+g+++ + + l+is++T +th+++i +
 ACV54563.1  408  LAERYGLTAREAEVLELVAQGRNMTYVQKALCISPGTSSTHINHIHQ 454 

          KlgvrsraelvalalelgllpllsLtprElevlrllaeglsnkeiAellgisekTVkthlsnilrKl
           + ++Lt+rE evl l+a+g+++ + +l+is++T +th+++i +Kl
 ACV54563.1  410  ERYGLTAREAEVLELVAQGRNMTYVQKALCISPGTSSTHINHIHQKL 456 

          gvssraelvalalrlglldldllsLtprelevlrllaeGlsnkeiAellgisekTVkthlsnilrkl
           + ++Lt re+evl l+a+G+++ + +l+is++T +th+++i +kl
 ACV54563.1  410  ERYGLTAREAEVLELVAQGRNMTYVQKALCISPGTSSTHINHIHQKL 456 

          gvrsraelvalalrlgli