hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_20031.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: ABA56702.1
Accession:   [none]
Description:  noce0 ABA56702.1 GIB00281CH01 "adenine phosphoribosyltransferase"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0051163 PRTase-like                  160.1  3.3e-50  1
0046909 PRTase-like                  159.7   2e-46  1
0048919 PRTase-like                  159.5  1.4e-45  1
0041991 PRTase-like                  147.2  4.5e-43  1
0040356 PRTase-like                  148.0  9.7e-43  1
0041687 PRTase-like                  132.6  8.8e-42  1
0048249 PRTase-like                  142.9  3.3e-40  1
0051755 PRTase-like                  117.3  8.1e-35  1
0050136 PRTase-like                  110.6  2.7e-34  1
0035791 PRTase-like                  115.6  1.5e-33  1
0036900 PRTase-like                  103.6  2.2e-32  1
0047309 PRTase-like                  105.8  1.5e-31  1
0048678 PRTase-like                  104.2  1.9e-31  1
0035468 PRTase-like                  100.5  9.1e-31  1
0034851 PRTase-like                   98.5  2.7e-30  1
0041997 PRTase-like                  101.6  1.2e-29  1
0041576 PRTase-like                   99.4  1.4e-29  1
0046155 PRTase-like                  106.1   3e-29  1
0038017 PRTase-like                  100.6  5.3e-29  1
0050151 PRTase-like                   90.6  3.9e-28  1
0050105 PRTase-like                   92.5  2.4e-27  1
0044334 PRTase-like                   88.4   7e-27  1
0038588 PRTase-like                   88.2  7.9e-26  1
0041489 PRTase-like                   85.3  4.1e-25  1
0048493 PRTase-like                   75.4  2.3e-23  1
0050349 PRTase-like                   73.0  1.5e-22  1
0036560 PRTase-like                   77.5  2.5e-22  1
0051301 PRTase-like                   67.8  7.6e-20  1
0047030 PRTase-like                   62.0  1.2e-18  1
0051105 PRTase-like                   62.2   6e-17  1
0046852 PRTase-like                   59.3  5.1e-16  1
0052114 PRTase-like                   43.4  7.8e-12  1
0049833 PRTase-like                   28.2   5e-08  1
0042536 PRTase-like                   26.1  3.3e-07  1
0050435 PRTase-like                   25.3  3.4e-07  1
0046350 PRTase-like                   26.4  4.1e-07  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0035468  1/1   21  213 ..   1  224 []  100.5 9.1e-31
0051755  1/1   33  213 ..   1  208 []  117.3 8.1e-35
0048493  1/1   35  214 ..   1  210 []  75.4 2.3e-23
0041687  1/1   36  213 ..   1  202 []  132.6 8.8e-42
0036560  1/1   37  202 ..   1  230 []  77.5 2.5e-22
0047309  1/1   37  213 ..   1  208 []  105.8 1.5e-31
0050105  1/1   37  213 ..   1  208 []  92.5 2.4e-27
0046909  1/1   38  211 ..   1  178 []  159.7  2e-46
0051105  1/1   38  192 ..   1  169 [.  62.2  6e-17
0035791  1/1   40  213 ..   1  214 []  115.6 1.5e-33
0041991  1/1   40  215 ..   1  179 []  147.2 4.5e-43
0036900  1/1   41  209 ..   1  243 []  103.6 2.2e-32
0040356  1/1   41  213 ..   1  181 []  148.0 9.7e-43
0051163  1/1   44  214 ..   1  191 []  160.1 3.3e-50
0050136  1/1   45  211 ..   1  174 []  110.6 2.7e-34
0048919  1/1   46  215 ..   1  236 []  159.5 1.4e-45
0048249  1/1   47  212 ..   1  216 []  142.9 3.3e-40
0041997  1/1   50  214 ..   1  213 []  101.6 1.2e-29
0046155  1/1   51  211 ..   1  228 []  106.1  3e-29
0044334  1/1   52  203 ..   1  178 []  88.4  7e-27
0034851  1/1   54  212 ..   1  178 []  98.5 2.7e-30
0050349  1/1   54  213 ..   1  182 []  73.0 1.5e-22
0050435  1/1   56  216 .]   1  208 []  25.3 3.4e-07
0048678  1/1   58  214 ..   1  210 []  104.2 1.9e-31
0051301  1/1   62  211 ..   1  178 []  67.8 7.6e-20
0038017  1/1   64  213 ..   1  177 []  100.6 5.3e-29
0038588  1/1   64  208 ..   1  173 []  88.2 7.9e-26
0042536  1/1   64  211 ..   1  183 []  26.1 3.3e-07
0041489  1/1   66  212 ..   1  179 []  85.3 4.1e-25
0050151  1/1   67  214 ..   1  153 []  90.6 3.9e-28
0041576  1/1   68  208 ..   1  150 []  99.4 1.4e-29
0046852  1/1   70  211 ..   1  233 []  59.3 5.1e-16
0047030  1/1   73  215 ..   1  231 []  62.0 1.2e-18
0052114  1/1   90  212 ..   1  140 [.  43.4 7.8e-12
0049833  1/1   92  214 ..   1  109 [.  28.2  5e-08
0046350  1/1   94  189 ..   1  84 [.  26.4 4.1e-07

Alignments of top-scoring domains:
0035468: domain 1 of 1, from 21 to 213: score 100.5, E = 9.1e-31
          *->elllmidalksakritvvi..pyhplarqlltilrdkptsaklfrdl
            +l+ +++k +++i+v++ + ++ ++ +++ ++d+p++++lf d+
 ABA56702.1  21  ICLFNPNHIKCLPQILVYLgkASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDI 67  

          ldrlgrllvyeallhlpqiqgffdtpvdnlyagvldldnlvvVsilrgGv
          ++++g++ +       + v++l + +l+ d+++v +i+++G+
 ABA56702.1  68 TPLVGDPAT-------------LRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIEARGF 104 

          llaaalakllgdaplgfilirrdek..........tlepvlyylklpgdv
          +++a +a +lg  +gfi++r+ +k +++ + + le+++ l+ + d 
 ABA56702.1  105 IFGALVAWELG---VGFIPLRKSGKlpyevrsisyQLEYGSASLEAHTDS 151 

          ..kgrrVllvDdmlaTGgTllaAielLkelGakvvriavlhllasgegie
           +g++VllvDd+laTGgT+ a +el+ +lGa+v +a++++l++++g+e
 ABA56702.1  152 lgPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRE 201 

          rlleafpdvvivtatidlelneklyivpglgdagdrlfgtePitaklvadlllelladriltfglftlksglqspgffdirvllldpe
           P  ++ + +e l+++i+ +++f+++++l  f di++l+ dp+
 ABA56702.1  33  PQILVYLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVL----FKDITPLVGDPA 75  

          llrllarllaelikdlgleidvvvgpdagGiplaaalalalgvplvfvrk
          lrl++++l++ + ++ +i++v g++a+G++++a +a +lgv++++ rk
 ABA56702.1  76 TLRLAVHQLLHPFLEQ--DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRK 123 

          erk..............ghgeveliegalvkgkrVlivDDvitTGgTlla
          +k +++ + ++ ++g  +e + + l +g++Vl+vDD+++TGgT++a
 ABA56702.1  124 SGKlpyevrsisyqleyGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKA 173 

          aaellkeaGaevvgvavlvdllsggarerledagipvlsltdlidllevl
          +el++++Ga+v+++a++++l ++++rerl d+ ++ l+      
 ABA56702.1  174 SCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLVH---------- 213 

          kelgkikplsvapllaeaidrlfgdalkrvsaldiplvkplltylrddrtpggdfrlgsgrlstlllyealf
           +l ++  +  +k +++ ++d+++pg f++++++++     
 ABA56702.1  35  ILVYLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVG--------- 72  

          dlpvddlealtplaeelaell.dlkidvvvgilrgGlplaaglaralpga
            d+ l++ +++l + +  +i++v gi+++G++++a +a +l g+
 ABA56702.1  73 -----DPATLRLAVHQLLHPFlEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWEL-GV 116 

          plgfirkrrkgatl....gpvleygklpgdv......kgkrVllvDDvia
          +++++rk+ k++ ++ ++++leyg  + +++  +g++VllvDD++a
 ABA56702.1  117 GFIPLRKSGKLPYEvrsiSYQLEYGSASLEAhtdslgPGDNVLLVDDLLA 166 

          TGgTllaaielLkeaGakvvivavlvar..pegldrlgaagpdvvivtyg
          TGgT++a +el+++ Ga v +a++++++ + g++rl + +  +++ 
 ABA56702.1  167 TGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELdfLHGRERLSDYTVHSLVHY-- 214 

          idlplnekgyilpglgdagdrlfgtelvakllldagalkfgiftlpsgpisgi.fvdllkllvdpellrrlae
           lv+  +++ lk i+++p++p++g+ f d+++l++dp lr+ +
 ABA56702.1  36  LVYLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVlFKDITPLVGDPATLRLAVH 82  

          elaeriagldidvvvgvprgGiplaaalaralgvplvivrkkaklpgddt
          +l  + ++di++v g++++G++++a++a +lgv++++ rk +klp ++
 ABA56702.1  83 QLLHPFLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPY-EV 131 

          lsvgyvlerstgvleillilgalvegkrVllVDDviatGgTlraaielLr
          s++y+le+++ le +  ++l +g++VllVDD++atGgT++a +el++
 ABA56702.1  132 RSISYQLEYGSASLEAH--TDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVE 179 

          eaGakvvgvavlvdkpggrellilpdvpvislptddelvgygldypelgr
          ++Ga+v+ +a+++++  + +++l d++v+sl+         
 ABA56702.1  180 SLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLVH---------------- 213 

          aldaislrepitaklvadlllragadflipgdlhvdisdlllswevikalire
           ++ + +  ++ +r+++df++pg l++di+ l+ ++ ++++++ +
 ABA56702.1  37  VYLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDPATLRLAVHQ 83  

          laeeiaedykdgvepdvivgvlrgGlpfaallarelgvplavdrkrvksy
          l + ++e   +++++ g++ +G++f+al+a elgv ++ rk k++
 ABA56702.1  84 LLHPFLEQ-----DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLP 128 

          gg........trstgelkilkdldgdlegkkVLiVDDiidtGgTllaaae
          ++ + ++ ++++ l+ + d  + g++VL+VDD+++tGgT++a +e
 ABA56702.1  129 YEvrsisyqlEYGSASLEAHTDS--LGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCE 176 

          lLkeagaksvkvavvll.dkpegrkvdikpdyvgfevptdtfivGygldy
          l+++ ga++ +a+v+ d+ +gr+             
 ABA56702.1  177 LVESLGATVAACAFVIElDFLHGRER------------------------ 202 

          aedyrnlpyiavlkpegyevlsladllaeaidgviidesissitvvvpylpylrqdltiirdkltsgilfrdyvdrlltlldlealril
           + +  + l+ +++ i+d++++g+lf+d+++++++     
 ABA56702.1  37  VYLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGD---------- 73  

          gffdipvdtplaelllalrglkqlvvvgilrgGvplaaalaralpgaplg
           + +++ +++ll +++ ++++v gi+++G++++a +a +l g++++
 ABA56702.1  74 ---PATLRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWEL-GVGFI 119 

          fvrkrrklpglgpvleylllpgdv..........egrrVllvDDvlaTGg
          ++rk++klp + +++ y l++g+  +++++  +g++VllvDD+laTGg
 ABA56702.1  120 PLRKSGKLPYEVRSISYQLEYGSAsleahtdslgPGDNVLLVDDLLATGG 169 

          TllaaieaLkeaGakvvgvavlvd..apegldrlgeavpdvvvvtatidl
          T++a +e+++++Ga+v +a++++ +++ g++rl + ++ +v    
 ABA56702.1  170 TAKASCELVESLGATVAACAFVIEldFLHGRERLSDYTVHSLVH------ 213 

          elnevlyilpglgdagdrlfgtekrasaldiplvipyltylrddrtpgirfrdladrlatlllhealfdl
            ++  +  ++ +++ ++d+++pg++f+d++++++      
 ABA56702.1  37  VYLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVG----------- 72  

          pvddlealtplaeelaelr.glkqlvvvgilrgGvplaaalaralpgapl
           d+ l++ +++l++ +  ++++v gi+++G++++a +a +l g+++
 ABA56702.1  73 ---DPATLRLAVHQLLHPFlEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWEL-GVGF 118 

          giirkrrk............eyglgpvliyldlpgdvegrrVllvDDvla
          +++rk++k +++ + ++ eyg++ +++++d g +g++VllvDD+la
 ABA56702.1  119 IPLRKSGKlpyevrsisyqlEYGSASLEAHTDSLG--PGDNVLLVDDLLA 166 

          TGgTllaaaelLkeaGakvvivavlva..apeglerlgkavpdvvvvtag
          TGgT++a +el++++Ga+v +a++++ ++ g+erl + ++ +v+  
 ABA56702.1  167 TGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIEldFLHGRERLSDYTVHSLVH--- 213 

          idlelnekgyilpglgdagdrlfgtelvaelllelladriltvglfplksglyfditkllldpelllelarll
           ++ + +e l+++i+++++fp++++l++dit+l++dp+ l++++++l
 ABA56702.1  38  YLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDPATLRLAVHQL 84  

          aeeiaellpgldidvvvgiergGiplaaalaralgvplvlvrkkgklhgt
          + ++e+  di++v gie++G++++a++a +lgv+++++rk+gkl+++
 ABA56702.1  85 LHPFLEQ----DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYE 130 

          tlsveyrlenvegalklpkdalvkgkrVllVDDvlaTGgTllaaaellke
          ++s++y le+++ l+ + d l +g++VllVDD+laTGgT++a +el+++
 ABA56702.1  131 VRSISYQLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVES 180 

          aGakvvgvavlvdrpegggrelleeagvdlylvvvpdhpllkhlltilrdkntssidfrflldrlgrllvyealrilp
           ++  +  lk +++ + d++ ++++f        +i+p
 ABA56702.1  38  YLGKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFK---------------DITP 69  

          leeievetplgatligellkdlkklvvvsilrgGlplaaglarllpsapv
          l++ + + l++++ + +++ + ++v +i+++G++++a +a l+  v
 ABA56702.1  70 LVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELG---V 116 

          gfilirrygetvvevllelepvlyylk....lpgdilkgknVllvDdmia
          gfi +r+ g+ ++ev + +++++y+  +++ +++ +g+nVllvDd++a
 ABA56702.1  117 GFIPLRKSGKLPYEVRSISYQLEYGSAsleaHTDSLGPGDNVLLVDDLLA 166 

          TGgTllaaielLkkagpkriivavlldlhagqilgffdfpldslcispyyyddrpdllldpeliyelvrrlae
             + + l+ ++ +++++++++++ d+++l+ dp ++ +v++l +
 ABA56702.1  40  GKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDPATLRLAVHQLLH 86  

          elaeklggkpdvvvgvprgGvplaaalaralgvplvivrkrrklpvdfls
          ++e  ++++v g++++G++++a++a +lgv+++++rk +klp+++ s
 ABA56702.1  87 PFLEQ---DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRS 133 

          vssyvgrtliegnvilrlrldgdvkGkrVllVDDvidTGgTlraaaelLr
          +s+  +l++g+ l+ + d++ +G++VllVDD+++TGgT++a +el++
 ABA56702.1  134 ISY----QLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVE 179 

          eaGakvvgvavlvdkpsgravdilpdyygievpttdligygldveekyrn
          ++Ga+v +a+++++ + ++++l dy +++++         
 ABA56702.1  180 SLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLVH---------------- 213 

          lpsiapllaeallravgrvltldlllkqirffldspvdgllyiditkllldpellrelarllae
             ++ l+ ir ++d+p++g+l++dit+l++dp+ lr+++++l +
 ABA56702.1  40  GKASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDPATLRLAVHQLLH 86  

          elaellpleidvvvgiprgGfplaaalaralgvplvlvrkrrklpgttls
          ++e  +i++v gi+++Gf+++a++a +lgv+++++rk++klp +++s
 ABA56702.1  87 PFLEQ---DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRS 133 

          reerlenlkvalelslgadvegkrVllVDDvlaTGgTlraaaelLkeaGa
          ++++le++  le + +++ +g++VllVDD+laTGgT++a +el++++Ga
 ABA56702.1  134 ISYQLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGA 183 

          kvvgvavlvdkpeggarlrlegvdveslvgydkacafelly..ydlpdsqiigffkydvdpll.....grllaeelaer
           ka + +l+++++d+pd++++g+++ d++pl + +++rl +++l++ 
 ABA56702.1  41  KASMERLKTkiRDIPDFPKPGVLFKDITPLVgdpatLRLAVHQLLHP 87  

          lkdldidvvvgvprgGiplaaalaralgvplvivrkrrkyygrtqiglgr
          + ++di++v g++++G++++a++a +lgv++++ rk k++ ++ ++++ 
 ABA56702.1  88 FLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISY- 136 

          eerekgvrlkllpldadvkgkrVllVDDviatGgTlraaielLreaGAkv
          ++e+g  ++ + d++ +g++VllVDD++atGgT++a +el++ +GA+v
 ABA56702.1  137 -QLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATV 185 

          vgvavlvdkpsgpafegidlsgreeliatgtiveelaeiigadslvvlsl
           +a+++    e+ +l gre+l + +          
 ABA56702.1  186 AACAFVI--------ELDFLHGRERLSDYTVH------------------ 209 

          ddllaavglripglgslsdllftdyygfeipdefvvgygldyaelyrnlp
                                   
 ABA56702.1   - -------------------------------------------------- -  

          yigdlllelladriltvglfgkpgflyidilkllgdpellrlladllaer
           + +e l+++i+++++f+kpg+l+ di++l gdp +lrl++++l++ 
 ABA56702.1  41  KASMERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHP 87  

          lkdldidvvvgiprgGfplaaalaralgvplvivrkkrklpvqvillsye
          + ++di++v gi+++Gf+++a++a +lgv+++++rk +klp++v ++sy+
 ABA56702.1  88 FLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISYQ 137 

          leygldvafelklpadvkgkrVllvDDvlaTGgTllaaielLkeaGakvv
          leyg + +e + +++ +g++VllvDD+laTGgT++a +el++++Ga+v 
 ABA56702.1  138 LEYGSA-SLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVA 186 

          gvavladrpllslggrerlveagvdvviltdtidlkellelireigalpkggfllfidilsllldpellrllgellaerla
           +++l+ +ir+i+++pk+g+l f di++l+ dp+ lrl++++l + + 
 ABA56702.1  44  MERLKTKIRDIPDFPKPGVL-FKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHPFL 89  

          glkidvvvgveagGiplaaalaralgvplvfvrkegklhgegrtiegsvy
          +++i++v g+ea+G++++a++a +lgv+++++rk gkl++e  + s++
 ABA56702.1  90 EQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYE----VRSIS 135 

          srleygvdllllsldallkgkrVlivDDvlatGgTllaaiellkeaGakv
          + leyg + l+ ++d+l +g++Vl+vDD+latGgT++a +el++++Ga+v
 ABA56702.1  136 YQLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATV 185 

          vgvavlidkpelggreklvgagvpveslvgldlllnelvrilpgelleldllkfgdfvltyglhsdsyidffkvlvdpellrrlarllaer
              +l+ ++ ++++++++ ++ d++++ +dp+ lr+++++l++ 
 ABA56702.1  45  ----ERLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHP 87  

          lkd.didvvvgvplgGfplaaalaralglplvivrkrrkyvlpgfiglss
          + ++di++v g++++Gf+++a++a +lg+++++ rk +k lp ++ + s
 ABA56702.1  88 FLEqDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGK--LPYEVRSIS 135 

          ysrdygvggalellkgllgdvegkrVllVDDvittGgTlraaaelLkeaG
          y+++yg++ le + + lg +g++VllVDD+++tGgT++a +el++++G
 ABA56702.1  136 YQLEYGSA-SLEAHTDSLG--PGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLG 182 

          akvvgvavlvdk..pegr..lpdyslvvlpvltaviPylgyarqdrkllpleaisaklvgrfildsgkksiifvdlrkl
                      ++k +r i+d++k++++f+d+++l
 ABA56702.1  46  ----------------------RLKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPL 70  

          lsdpellllladllaelikelllkidvvvgvelgGiplAaalalrlglpl
          ++dp+ l+l++++l++ + e  +i++v g+e++G++++a++a +lg+++
 ABA56702.1  71 VGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ--DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGF 118 

          vivrkrrklpgttvviellyryeleygavtlelklgalvkgkrVllvDDv
          ++ rk +klp ++++i+  y leyg+++le + ++l +g++VllvDD+
 ABA56702.1  119 IPLRKSGKLPYEVRSIS----YQLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDL 164 

          laTGgTalaaaellkeaGakvvgvavlvdllslggrerleeagidlvslt
          laTGgTa+a +el++++Ga+v +a++++l +l+grerl ++ ++ ++ +
 ABA56702.1  165 LATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLVHY 214 

          dtidllevalllglitleslelllellldplewseengecavipylgyarqdrcakclehplaklklrflldsgkpsiifidllkl
                       +k k+r ++d++kp+++f d+++l
 ABA56702.1  47  -----------------------LKTKIRDIPDFPKPGVLFKDITPL 70  

          lgdpellealadllaelikellldidvvvgvplrGfplaaalalrlglpl
          gdp+ l+++ ++l+ + e+ di++v g+++rGf+++a++a +lg+++
 ABA56702.1  71 VGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ--DITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGF 118 

          vivrkkrklpgtrvtieglylselergpnllllklpalvkgkrVllvDDv
          ++ rk +klp ++++i++   le+g  l+ + ++l +g++VllvDD+
 ABA56702.1  119 IPLRKSGKLPYEVRSISY----QLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDL 164 

          ltTGgTalaaaelLkeaGakvvgvlvlvdlpegggrerladpgvkllilt
          l+TGgTa+a +el+++ Ga+v ++++++l ++ grerl d+ v+ l+ 
 ABA56702.1  165 LATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLV-- 212 

          ddidlnevgyivpglgdeeepitakllaellleagalrvgefdlhsgqispiffdi.kvlldpell
                    +r ++++++ g +  f di+++++dp+ l
 ABA56702.1  50  ----------------KIRDIPDFPKPGVL---FKDItPLVGDPATL 77  

          ralgrllaelirelgldidvvvgvplgGiplaaalaralglplnrgvpfv
          r+++++l++ + e  di++v g++++G++++a++a +l   gv+f+
 ABA56702.1  78 RLAVHQLLHPFLEQ--DITAVGGIEARGFIFGALVAWEL------GVGFI 119 

          firkerk............eygevvllig...lvkgkrVllVDDvittGg
          + rk +k +++ + ++ eyg  l+ +++ l +g++VllVDD+++tGg
 ABA56702.1  120 PLRKSGKlpyevrsisyqlEYGSASLEAHtdsLGPGDNVLLVDDLLATGG 169 

          TlraaaelLreaGakvvgvavlvdrpelggpaiedleellvtigvpvlsl
          T++a +el++++Ga+v +a+++++++l+g+    +++ +++v+sl
 ABA56702.1  170 TAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGR--------ERLSDYTVHSL 211 

          lsldvlieflvgagllaeeilrilpgigvyplrqdrklcgrelisaklvadllallgydfvltsdlhslkyqdifillv
                        ++ +++++++++ ++di++l 
 ABA56702.1  51  -------------------------IRDIPDFPKPGVLFKDITPLVG 72  

          dilallailaaiiekdlgpkplvvvgilrgGfpfaaalarelglplviir
          d+++l+ +++++ +l ++ +v gi+++Gf+f+a++a elg+ ++++r
 ABA56702.1  73 DPATLRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLR 122 

          kvgklprvtvtisqsslygktrsegvvvilldldgdlkGkhVllVDDvid
          k gklp+ + +is++++yg++ e    + d++ G++VllVDD+++
 ABA56702.1  123 KSGKLPYEVRSISYQLEYGSASLE------AHTDSLGPGDNVLLVDDLLA 166 

          TGgTlaaaaelLkkagaksvkvavlldkpsgralpilpdyvgfeipdsfv
          TGgT++a +el++++ga + +a+++++  ++++l dy ++++   
 ABA56702.1  167 TGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSL----- 211 

          vgygldyaelyrnlpyiyvlkpevleklkaagaqsdiffdgelvrdlarllae.........eiaerlkgldpdvvvg
           ++++d++ +g l++d+++l+++ ++  +++++++ + + d+ +v g
 ABA56702.1  52  RDIPDFPKPGVLFKDITPLVGDpatlrlavhQLLHPFLEQDITAVGG 98  

          iprgGvplaaalaralglplvivrkvgklgrtryrdeqkelslgerlkll
          i+++G++++a++a +lg+ ++++rk gkl++++  ++ +l++g  ++ 
 ABA56702.1  99 IEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISY-QLEYGSASLEA 147 

          rlpadlkgkrVllVDDvidTGgTlraaielLreaGrakvvgvavlvdrp.
          + +++ +g++VllVDD+++TGgT++a +el++++G a+v +a+++++ 
 ABA56702.1  148 HTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLG-ATVAACAFVIELDf 196 

          .egraklrpdyvglsipdeflvgygldvpelrdlddllvlslfsdilldgllirdlarllad.........eiaerlkglkpdvvvgil
           ++d++ +g+l++d+++l++d ++  +++++++ + + ++++v gi+
 ABA56702.1  54  IPDFPKPGVLFKDITPLVGDpatlrlavhQLLHPFLEQDITAVGGIE 100 

          rgGvplaaalaralgvplvivrkvgklgvtsytddqyalergegnliigf
          ++G++++a++a +lgv ++++rk gkl+ ++ + + y+le+g++ l+ ++
 ABA56702.1  101 ARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSIS-YQLEYGSASLEAHT 149 

          dlpgdvkgkrVllVDDviaTGgTlraaidlLkeagrakvvgvavlvdkp.
          d +g +g++VllVDD++aTGgT++a ++l++++g a+v +a+++++ 
 ABA56702.1  150 DSLG--PGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLG-ATVAACAFVIELDf 196 

          .egrkrlradyvgvliptdfvvgygldydeflrnlpyivpglrpdvlldgedirelgrllar..elaedlalllveveglkpdvvvgip
           +pd++ +g +++++++l+++ + l+ ++ +ll+ +  ++++v gi+
 ABA56702.1  54  IPDFPKPGVLFKDITPLVGDpaTLRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIE 100 

          rgGvplaaalaralglplvlvrklgvlgitfyrdeqkllgrgavleglkl
          ++G++++a++a +lg+ ++++rk g+l++++  ++ l+++ a le + +
 ABA56702.1  101 ARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISYQLEYGSASLEAHTD 150 

          pfdvegkrVllVDDvltTGgTlraaidaLreaGrakvvgvavlvdrp..e
           + +g++VllVDD l+TGgT++a ++++++ G a+v +a++++  +
 ABA56702.1  151 -SLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLG-ATVAACAFVIELDflH 198 

          grkplapdyvglevptsldefvvgygldydefgrilpgillFedrpiaaklladlLeaagadrvltldlhrggvpvaaeiagfldi
                         d++++gv++ + + + d 
 ABA56702.1  56  ----------------------------DFPKPGVLFKDITPLVGDP 74  

          pldlllarkilapyldelv..lvaialggvvv...lspdlg.gvlragel
           +l++ +l+p+l+++++++++i +g+++ + ++ +lg+g++++++ 
 ABA56702.1  75 ATLRLAVHQLLHPFLEQDItaVGGIEARGFIFgalVAWELGvGFIPLRKS 124 

          divly..rdyaeldkrrplvrevrlpgdvegktVllVDDvidTGgTlraa
          +++ y++r++ + ++++ + e + +  g++VllVDD+++TGgT+ a 
 ABA56702.1  125 GKLPYevRSISYQLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKAS 174 

          ldaLrelgaksvvaavlvlspralrrlpisadvvglntpplfvevgvgld
          ++++ +lga+ v a++ v  + l  +  d+ ++ ++ +     
 ABA56702.1  175 CELVESLGAT-VAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLVHYXX------- 216 

          efdqlrdleviellaealsPkpyiafrdilldlleirealrrlaellaerlkglelldlgkpdvvv
           Pkp+++f+di ++l +++ lr+ +++l++ + + +   +++v 
 ABA56702.1  58  PKPGVLFKDI-TPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQD------ITAVG 97  

          gilrgGvplaaalaralgllgvpvpl.gfllvssyrdetr.elgvvrlle
          gi+++G++++a++a +lg++++p+++ g+l++++ + +++ e+g + l+ 
 ABA56702.1  98 GIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKsGKLPYEVRSISYQlEYGSASLEA 147 

          glpadvkgkrVllVDDviaTGgTlraaielLreaGakvvgvavlvdkpeg
          + +++ +g++VllVDD++aTGgT++a +el++++Ga+v +a+++++ ++
 ABA56702.1  148 HTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFL 197 

          raleilpdyvgielpdkfvigygldagerlrglpliavlklevllklkll
          +++e+l dy +++l +                 
 ABA56702.1  198 HGRERLSDYTVHSLVHY--------------------------------- 214 

          lelkakllaelelgllhyfdiqklllspedileairllaeeiaedlggkpdvvvgvlrgGvp
           + + di+ l+ +p+ ++ a+ +l + ++e+  ++++v g+ +G++
 ABA56702.1  62  VLFKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ---DITAVGGIEARGFI 105 

          laaalaralglplavgfkrrksygddlstlgeverlkdlpg.....dveg
          ++a++a +lg+ ++ ++k k+ ++ s++ ++e+++  +++++  g
 ABA56702.1  106 FGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISYQLEYGSASLEahtdsLGPG 155 

          kdVllVDDvidTGgTlraaaeaLkeagaksvkvavlvdkpegraleilpd
          ++VllVDD+++TGgT++a +e+++++ga++ +a ++ +   e+l d
 ABA56702.1  156 DNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSD 205 

          yvgfevpdefvvgygldydellrnlpyivvllgdagYfdiqgllidpedilaaiellaeeiaeklkgglepdvvvgvprgGvp
           ++di++l+ dp ++ a+ +l + ++e+   ++++v g++++G++
 ABA56702.1  64  FKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ-----DITAVGGIEARGFI 105 

          laaalaralgvplaivrkrrksyggtfslsgeleil.....ldlrgdvkg
          ++a++a +lgv+++ rk k+++++ s+s++le++ + + + +++ +g
 ABA56702.1  106 FGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISYQLEYGsasleAHTDSLGPG 155 

          krVllVDDvidtGgTlraaaelLkeagakvvgvavlldkpsgraverlpd
          ++VllVDD+++tGgT++a +el++++ga+v +a+++++ + +++erl d
 ABA56702.1  156 DNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSD 205 

          yvgieipttdligygldyeeilrnlpaislllldlyldffkllvdpeliralarllaeeilelyggepdvvvgvprgGvpla
           ++d+++l+ dp+ +r ++++l + +le+  ++++v g++++G++++
 ABA56702.1  64  FKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ---DITAVGGIEARGFIFG 107 

          aalaralgvplvivrkrrksygd......terrgnvkilkdlpgdvegkr
          a++a +lgv+++++rk k+++++ + +++++g  + + +++ +g++
 ABA56702.1  108 ALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEvrsisyQLEYGSASLEAHTDSLGPGDN 157 

          VllVDDvidTGgTlraaaelLkeagakvvgvavlvdkpsggaelklkpdy
          VllVDD+++TGgT++a +el++++ga+v +a+++++ + +++++l + 
 ABA56702.1  158 VLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYT 207 

          vglevptdfvvgypldyfeklrnlpviallaeydrlldvllseeqiqgfidiladelaedyllldyiglepdvvvgvlr
           ++++ ++ + + + ++ +l +  e     +  v g+ 
 ABA56702.1  64  FKDITPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ---------DITAVGGIEA 101 

          gGvvfaadlaralgllg........lplpldfidksryggdtsslgnvvi
          +G++f a++a +lg+ ++  + +lp+++ i + +g++   ++
 ABA56702.1  102 RGFIFGALVAWELGVGFiplrksgkLPYEVRSISYQLEYGSA------SL 145 

          vkdligdvegkhVllVDDiidtGgTlraaaelLkeagaksvkvavlldkp
           + ++  g +VllVDD++ tGgT +a +el+ ++ga++ +a ++  
 ABA56702.1  146 EAHTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELD 195 

          sgravdiipdyvgfelpdkfvvgygldyaekyrnlpyigvlkpediipllldyevirelgrllaeeiaerlkglkpdvvvgiprgGfplaa
           di+pl+ d+ +r+++ +l + +   + ++++v gi+++Gf+++a
 ABA56702.1  66  DITPLVGDPATLRLAVHQLLHPF----LEQDITAVGGIEARGFIFGA 108 

          alaralglpl.....ggklpvgfvrkerylegglsrlerlknvlgafklp
          ++a +lg+ ++  + gklp+ + +++ le+g+++le +     +
 ABA56702.1  109 LVAWELGVGFiplrkSGKLPYEVRSISYQLEYGSASLEAHT--------D 150 

          adlkgkrVllVDDvitTGgTlraaielLreaGrakvvgvavlvdkp.egr
          ++ +g++VllVDD+++TGgT++a +el++++G a+v +a+++++   
 ABA56702.1  151 SLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLG-ATVAACAFVIELDfLHG 199 

          aklladyvgveiptnddeligyglddaedrrnlpviglifkllvdpelilrlgrllaeeikdlkpdvvvgvprgGfplaaalara
           i++l dp+ ++ ++++l + +++ ++++v g++++Gf+++a++a +
 ABA56702.1  67  ITPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWE 113 

          lgiplvivlkrrkytget......lelggvvlllnldgdvkgkrvllVDD
          lg+++++ +k +k++ e  + ++le+g + l+ + d + +g++vllVDD
 ABA56702.1  114 LGVGFIPLRKSGKLPYEVrsisyqLEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDD 163 

          vidTGgTlraaaelLkeagakvvkvavlvdkpsgparpdlygidipeliv
          +++TGgT++a +el++++ga+v +a+++++ + ++r++l +++ +l++
 ABA56702.1  164 LLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHSLVH 213 

          ygldyaedrrnlltllldpeqiqalidelaeklkelykidvvvgvlrgGlplaaalara
           ++l+ dp+ ++ ++ +l + ++e+ +i++v g++++G++++a +a +
 ABA56702.1  68  TPLVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQ-DITAVGGIEARGFIFGALVAWE 113 

          lgvplvivrkvgkyp..........etgnvklvldldadvegkrvliVDD
          lgv++++ rk gk+p+++ + ++ e+g +l+ + d++ +g++vl+VDD
 ABA56702.1  114 LGVGFIPLRKSGKLPyevrsisyqlEYGSASLEAHTDSLGPGDNVLLVDD 163 

          iidTGgTllaaaellkeagakvvgvavlldkppdyagerlpdefvvlytl
          +++TGgT++a +el++++ga+v +a+++++ +++++erl d+ v   
 ABA56702.1  164 LLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTV----- 208 

          dlaeklrnlpyivPylgyarqdrkclpgepisaklvalllylagldrlltsdkhsgqlql
                                   
 ABA56702.1   -  ----------------------------------------------- -  

          alisaeeileairelaeeieddigpkplvvvgilrgGfnfaallaralgl
           + +++ +  +++++ ++ ++ +v gi +Gf+f+al+a +lg+
 ABA56702.1  70 ---LVGDPATLRLAVHQLLHPFLEQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGV 116 

          pliiilkvdllprvrltitqssyyrktrskgvvvilldldgdvkgkhVLl
          +i+ +k ++lp+ ++ i+++ y+ ++ +    + d++ +g++VLl
 ABA56702.1  117 GFIPLRKSGKLPYEVRSISYQLEYGSASLE------AHTDSLGPGDNVLL 160 

          VDDvvdTGgTlraaaelLkkaGaksvkvavlldkpsgraldikpdyvgfe
          VDD++ TGgT +a +el+++ Ga + +a ++ +   +++ dy++++
 ABA56702.1  161 VDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFLHGRERLSDYTVHS 210 

          ipdwfvvgygldynelyrnlpyiyvlkeevleklekrcifedlyfarpdsffdgpvvylllarllaelarel.dleadvvvgv
                     ++++l+  ++l+ +  ++++v g+
 ABA56702.1  73  --------------------DPATLRLAVHQLLHPFlEQDITAVGGI 99  

          plggiplAaalaralgiplaivlkrnryvgrtfirpsqelrekgvrvkln
          +++g++++a +a +lg+++++ +k ++++ ++ ++++q  e+g   
 ABA56702.1  100 EARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEVRSISYQ--LEYGSASLEA 147 

          alvglveGkrVllVDDvittGtTlraaaeaLreaGAkevhvavlvprlsg
          + ++l +G++VllVDD+++tG+T++a +e+++ +GA++ +a ++++ + 
 ABA56702.1  148 HTDSLGPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACAFVIELDFL 197 

          pavygidmssldeliatdtivdeiaeaigadslaylsledllaalirrin
          +++++ +++ +l+++                 
 ABA56702.1  198 HGRERLSDYTVHSLVHYX-------------------------------- 215 

          ndesgfclacftGeYptglidelllelleelrndedlendvvvgpdrggvpraaaladalglplavvlkrrkragvvpilra
           + + + v g+ ++g+++ a +a +lg++++ ++k +k + +v   
 ABA56702.1  90  EQDITAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKLPYEV----- 131 

          gllrldgvllllsylrelerlgnveellrlvgdvkgrtVllVDDiidtGg
               + +++ + + +e + + g  g +VllVDD+++tGg
 ABA56702.1  132 ----------RSISYQLEYGSASLEAHTDSLG--PGDNVLLVDDLLATGG 169 

          TliaaaelLkeaGakevyvavthgllsgpalerleeaaidevvd.dvvvgvdrggvplaagladllglplavlrkrry............
           d+ v g+  g+++ a +a +lg++++ lrk+ + +++ + ++ 
 ABA56702.1  92  DiTAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGKlpyevrsisyql 138 

          edgvvrklnlvgdv.kgkrVllvDDiidtGgTllaaadaLreagAkevha
          e+g     ++ g +VllvDD+++tGgT +a ++++ ++gA++ +
 ABA56702.1  139 EYGSASLEAHTDSLgPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAAC 188 

          avlhpvlagpaverldgaaidelvvtndvvvgpddggvpraalladrlglplavilkrr............rs
             v g+ + g+++ al+a +lg++++ ++k + +++ + ++ +
 ABA56702.1  94  -TAVGGIEARGFIFGALVAWELGVGFIPLRKSGklpyevrsisyqLE 139 

          lgvvrklnivgdv.kgkrvllvDDiidtGgTllaaaeaLreagAkevhaa
          +g +   +++ g +vllvDD+++tGgT +a +e++ ++gA++ +a
 ABA56702.1  140 YGSASLEAHTDSLgPGDNVLLVDDLLATGGTAKASCELVESLGATVAACA 189