hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_20045.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: ABA58119.1
Accession:   [none]
Description:  noce0 ABA58119.1 GIB00281CH01 "serine O-acetyltransferase"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0043743 Trimeric LpxA-like enzymes           178.0  2.5e-49  1
0043848 Trimeric LpxA-like enzymes           173.7  2.4e-48  1
0049600 Trimeric LpxA-like enzymes           143.2  1.7e-43  1
0047822 Trimeric LpxA-like enzymes           147.8  3.2e-40  1
0050899 Trimeric LpxA-like enzymes           144.7  2.8e-39  1
0047866 Trimeric LpxA-like enzymes           136.3  6.5e-39  1
0048541 Trimeric LpxA-like enzymes           117.5  5.6e-34  1
0039338 Trimeric LpxA-like enzymes           118.8  6.4e-34  1
0047206 Trimeric LpxA-like enzymes           112.5  3.4e-30  1
0044607 Trimeric LpxA-like enzymes           100.1   2e-27  1
0050963 Trimeric LpxA-like enzymes           93.8  2.1e-26  1
0049025 Trimeric LpxA-like enzymes           83.7  1.5e-25  1
0052621 Trimeric LpxA-like enzymes           85.2  3.4e-25  1
0047244 Trimeric LpxA-like enzymes           92.3  8.1e-25  1
0053166 Trimeric LpxA-like enzymes           79.7  1.7e-23  1
0051363 Trimeric LpxA-like enzymes           47.8  1.3e-12  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0043848  1/1    1  169 [.   1  262 []  173.7 2.4e-48
0043743  1/1    3  168 ..   1  241 []  178.0 2.5e-49
0047822  1/1   12  169 ..   1  207 []  147.8 3.2e-40
0047866  1/1   12  185 ..   1  200 []  136.3 6.5e-39
0049600  1/1   12  168 ..  49  256 .]  143.2 1.7e-43
0048541  1/1   14  171 ..   1  182 []  117.5 5.6e-34
0050899  1/1   18  217 ..   1  208 []  144.7 2.8e-39
0047206  1/1   27  169 ..   1  208 []  112.5 3.4e-30
0050963  1/1   33  197 ..   1  172 []  93.8 2.1e-26
0044607  1/1   35  226 ..   1  173 []  100.1  2e-27
0052621  1/1   39  177 ..  129  320 .]  85.2 3.4e-25
0047244  1/1   52  175 ..   1  201 []  92.3 8.1e-25
0051363  1/1   58  179 ..   1  135 []  47.8 1.3e-12
0039338  1/1   60  237 ..   1  259 []  118.8 6.4e-34
0053166  1/1   61  170 ..  79  262 .]  79.7 1.7e-23
0049025  1/1   65  213 ..  74  210 .]  83.7 1.5e-25

Alignments of top-scoring domains:
0043848: domain 1 of 1, from 1 to 169: score 173.7, E = 2.4e-48
          *->avigpgavigvnvvigpgvvigdgvvigdgtvalilpnvvllgatri
                                   
 ABA58119.1   -  ----------------------------------------------- -  

          glgvvilsgavigdalfglaydllgslleilvllladllavrlrdpaars
                        ++ +l + + v++rdpaar 
 ABA58119.1   1 -----------------------------MFKRLQEEIKCVFERDPAARN 21  

          llevllllkgllalllyrlahllggkvrigpavvigpgvvigggvvigpg
          +ev+ +++g++a+ ++rl h+l++   +a+ i+ +++++g++i+pg
 ABA58119.1  22 AFEVITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLSRWLTGIEIHPG 71  

          aeigegvvidhltgvvIghdavigdnvvigagvtlggvgdgvvkrpvtIg
          a ig +++idh++gvvIg++a+ig+++++++gvtlgg+ + +kr++t+g
 ABA58119.1  72 AQIGQRFFIDHGMGVVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKGKRHPTLG 121 

          dgvwIGagatilggvtIGdgavigagsvVtkdvppgsvvaGnPAkvirel
          ++v++Gaga++lg+++IG+g++ig +svV+k+vp++++v G+P++ +  
 ABA58119.1  122 NNVVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMVQ-- 169 

          deeelalllesllgglldpllalalllallllelelllgillsagildrallaealaillla
                                   
 ABA58119.1   -  ----------------------------------------------- -  

          viedlavigvtvvigagvvigkdveigedvvidpnvviigdvaigdgvvi
                       + + ++ +v+++d+a+++ +++
 ABA58119.1   3 ---------------------------KRLQEEIKCVFERDPAARNAFEV 25  

          llgaviggalqryrlahlllkkagvgpavrigdgveiganitIgpgarIg
          + +++++a++++rl+h+l++ + +++a+ i+ ++++++i+I+pga+Ig
 ABA58119.1  26 ITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLSRWLTGIEIHPGAQIG 75  

          dgvkidhgtgvvighdavigdnvtigagvtlggtldglgkrhvtIgdgvw
          +++idhg+gvvig++a+ig+++t+++gvtlggt++ +gkrh+t+g++v+
 ABA58119.1  76 QRFFIDHGMGVVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKGKRHPTLGNNVV 125 

          IGagatilggvtIGdgavigagsvVtkdvppgsvvvGnPArvialiggdpviignvtillsvvigngvtiiggaviiylgaliglapgigp
           ++ +dp+++++++++ +++++++++++ +++++ +  +la+ i 
 ABA58119.1  12  VFERDPAARNAFEVITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAIST 58  

          yirilpgvvigdnveIGenvtidrgtviviggnvtigdnvnighgvvign
          +r+l+g++i++++ IG +++id+g+++vig++++ig++++++hgv++g+
 ABA58119.1  59 LSRWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDHGMGVVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGG 108 

          hdhplviaggvviaggvtIgdnvwIGagavilpgvtIGdgavigagsvVt
          +++     ++++t+g+nv++Gaga++l++++IG+g+ ig++svV+
 ABA58119.1  109 TSW-------QKGKRHPTLGNNVVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVV 151 

          kdvppgslvaGnPakvirerfeeevillllslawydwllekilellelll
          k+vp++++v+G+P + +                 
 ABA58119.1  152 KSVPANTTVIGVPGRMVQ-------------------------------- 169 

          sldleelelllpellellaqgelyltddigllalllralllllllnlliglatlihp
           + e +   ++++t ++g++a+++++l ++l+ +  +la+ i+ 
 ABA58119.1  12  VFERDPAARNAFEVITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAIST 58  

          tavilggveigegvvIgpgvvidhggnvvIGdnvvigpnvvildggdvvI
           + l+g+ei++g++Ig +++idhg++vvIG+       +++I
 ABA58119.1  59 LSRWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDHGMGVVIGE--------------TAEI 94  

          GdnvligpgvvigtdnhglgtitrnydgvlkgpvvIgdnvwiGanatilp
          G+++++++gv++g++++ g      +++++g+nv++Ga+a +l+
 ABA58119.1  95 GNDCTLYHGVTLGGTSWQKGK----------RHPTLGNNVVVGAGAKVLG 134 

          gvtIgdgavigagsvVtkdvppgslvvGnParvirllleglarlllldll
          +++Ig+g+ ig++svV+k+vp++++v+G+P r ++  ++++r +++ +
 ABA58119.1  135 PIHIGSGVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMVQ--SKDQRREAKHQAM 182 

          lkevldldpaagllklaillyfglpalafarvavllgndklilklayilp
           v+++dpaa+ +++i +y+g++a++++r+ + l+n + ++++ i+ 
 ABA58119.1  12  VFERDPAARNAFEVITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAIST 58  

          sagigtgvrigpgavigkgavigegtvimpavinagayigentiintgav
           ++ tg+ i+pga ig +++i++g+           g+v
 ABA58119.1  59 LSRWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDHGM---------------------GVV 87  

          ighdavIGdnvhigpgvtiggdlfglqagpviIgdnvlIGagatilggvv
          ig++a+IG+++++++gvt+gg+ + +++++++g+nv++Gaga +lg ++
 ABA58119.1  88 IGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKGKRHPTLGNNVVVGAGAKVLGPIH 137 

          IgegavigagsvvtkdvpigslvvGvpakvvviagsvvvagslligdgvl
          Ig+g+ ig +svv+k+vp++++v+Gvp + v          
 ABA58119.1  138 IGSGVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMV------------------- 168 

          llgqavivghvlklleyllqgewylvgtpelalealrlllllllllllglallihpta
           ++ +  + e++ +++ ++a+ ++rl + l+ l  +la+ i ++ 
 ABA58119.1  14  ERDPAARNAFEVITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLS 60  

          lillgakigegvvigpgavigyggnvvigdnvvigpgvvildvggvvIgd
          + l+g++i++g+ ig++++i++g++vvig       +++ Ig+
 ABA58119.1  61 RWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDHGMGVVIG--------------ETAEIGN 96  

          nvligpgvtighdshigdnvtigngveiagpvvigdnvwigagavilpgv
          ++++++gvt+g ++  ++     ++++++g+nv++gaga +l+++
 ABA58119.1  97 DCTLYHGVTLG-GTSWQKG---------KRHPTLGNNVVVGAGAKVLGPI 136 

          tIgdgavigagsvVtkdvppgsvvvGnParvirelcvigplvvigdgtvlhalvvirggtrigllnlillgagigvlvqilp
           + + ++vi +++++ha+v++r+++r+++l ++l++ i+ l+++l+
 ABA58119.1  18  AARNAFEVITTYPGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLSRWLT 64  

          yadigggviIGdnvsigagvtivdgggttiGdnvligpgvtighdvhigd
          +++i++g+ IG +++i++g+ +v+g++++iG+++++++gvt+g++++ +
 ABA58119.1  65 GIEIHPGAQIGQRFFIDHGMGVVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKG 114 

          nviigvvlaghvtIgddvwIGagatilpgvtIGdgavigagsvVtkdvpp
              ++h+t+g++v++Gaga++l++++IG+g+ ig++svV+k+vp+
 ABA58119.1  115 --------KRHPTLGNNVVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVVKSVPA 156 

          ysvvaGnPakvirlrfeglkrllllelaiwdlraaylllflslllledil
          +++v+G+P++ +  +  + ++ ++  ++a+  + ++ +  i 
 ABA58119.1  157 NTTVIGVPGRMVQSKDQRREAKHQAMAKRIGFDAYGTPQDTPDPIERAIH 206 

          ellellleedaltllipptavidggvvigedvvigpnvviggnvvigdnvvigpnvvi
                                 +++
 ABA58119.1  27  --------------------------------------------TTY 29  

          rgtvigdnvrilsglvigagifgaayigpfarllggvvIgdnvsigagvt
          +g++++ ++r+ + l+   ++a+ i+ +r+l+g++I++++ ig ++
 ABA58119.1  30 PGFHAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLSRWLTGIEIHPGAQIGQRFF 79  

          idrgtlggtvigdnvligdnvhighdvtigdgviiangvgviaggvtIgd
          id+g+ g+vig+++ ig++++++h+vt+g+ ++ + ++   +t+g+
 ABA58119.1  80 IDHGM--GVVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKGKRH-----PTLGN 122 

          nvwiGagatilpgvtIGdgavigagsvVtkdvppgslvvGnPakvirerf
          nv++Gaga +l++++IG+g+ ig++svV+k+vp++++v+G+P + +  
 ABA58119.1  123 NVVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMVQ--- 169 

          eeevillllpellihptaligpgavigegvviapnavi...ggnvvigdgvvigpgvv
            i ++ l ++ + +g   + +++  + +++i++g+ ig +++
 ABA58119.1  33  HAIVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLsrwLTGIEIHPGAQIGQRFF 79  

          irgdvglvvIgdnvvigdgvtihtgthkdtvigdgvkighlvvigdvvIg
          i++++g vvIg+ ++ig+++t++  +++++g+ ++ ++  +++++g
 ABA58119.1  80 IDHGMG-VVIGETAEIGNDCTLY----HGVTLGGTSWQKGK---RHPTLG 121 

          dnvwigagavilggvtigdgavigagsvVtkdtvvppgslvvGnPakvir
          +nv++gaga +lg+++ig+g+ ig +svV+k+ vp++++v+G+P +++ 
 ABA58119.1  122 NNVVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVVKS--VPANTTVIGVPGRMVQ 169 

          elseeelallllalkllvlllkrllealipptalidlgakigegvvigpgavi...ggnvvigdgavigpgvvir
           i + l ++ + +g +  + +++  + +++i++ga+ig +++i+
 ABA58119.1  35  IVWHRLSHRLWNLGAKWLARAISTLsrwLTGIEIHPGAQIGQRFFID 81  

          gdvglvvIGdnvvigdgvtihlhvghdsvigdgvtigngvviggviIgdn
          +++g vvIG+ ++ig+++t++  h++++g+  + + ++++++g+n
 ABA58119.1  82 HGMG-VVIGETAEIGNDCTLY----HGVTLGG---TSWQKGKRHPTLGNN 123 

          vwigagavilggvtigdgavigagsvVtggkdvppgslvvGnPakvi...
          v++gaga++lg+++ig+g+ ig +svV+ k+vp++++v+G+P+++++ +
 ABA58119.1  124 VVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVV--KSVPANTTVIGVPGRMVqsk 171 

          .......................rglsdeeiallrkaakllvrllkllle
          ++ +++++++++ + +++ + + +d+ ++++ ++++++rl +++++
 ABA58119.1  172 dqrreakhqamakrigfdaygtpQDTPDPIERAIHGLIEHIQRLDERIEQ 221 

          llaelrildgavigellgllpligellliapnaviyenvvigdnvvigsgav
           r+++ ++ ++++ l++ i+ l+++ ++ i+ ++ ig++++i   
 ABA58119.1  39  RLSHRLWNLGAKWLARAISTLSRWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDH--- 82  

          ilelallgadgfgfalikipqlgnviigdnveiganttidrgtlldagvk
             g                     
 ABA58119.1  83 -------GMG---------------------------------------- 85  

          lnhltvigdgakidnlvqighnvvigdntiian.gsvtigdnvligggat
            +vig++a i+n ++++h+v++g+ ++ +++++t+g+nv++g+ga 
 ABA58119.1  86 ----VVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKGkRHPTLGNNVVVGAGAK 131 

          ilggvtIgdnavigagsvVtkdvppgvvvvGvParvikewlknlkklalligptavidegvvigkdvvigpnvviggnvligdnvvigpnvvi
                                   
 ABA58119.1   -  ----------------------------------------------- -  

          ggtiigdnvriksgaviggvgiglavrigpfarirggvvigdnvvigagv
                     la i+ +r ++g++i+++++ig +
 ABA58119.1  52 -----------------------LARAISTLSRWLTGIEIHPGAQIGQRF 78  

          tidrgtiggtvigdnvsiggnvvighnvhigdgviiangvgvlaggvvIg
          +id+g+ g+vig+++ ig++++++h+v++g+ ++ +   ++++++g
 ABA58119.1  79 FIDHGM--GVVIGETAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKG-----KRHPTLG 121 

          dnvfiGagavilpgvtIgdgavigagsvVtkdvppgslvaGnPakvirel
          +nv++Gaga +l++++Ig+g+ ig++svV+k+vp++++v+G+P +++  
 ABA58119.1  122 NNVVVGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMVQSK 171 

          feeetsarilppaviigdvligegvvigpgavinvvigdnvvigdgavied
           t r+l + i+++++ig+ +i +g  +vvig+ + ig+++++++
 ABA58119.1  58  TLSRWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDHGM--GVVIGETAEIGNDCTLYH 102 

          dvvigdnvligpgaviggnvvigdnvtIganavilnaiigkgvlIgdnvv
          +v++g ++ +   + ++g+nv++ga+a++l   + ++Ig++v+
 ABA58119.1  103 GVTLGGTSWQKGKR----HPTLGNNVVVGAGAKVL-----GPIHIGSGVR 143 

          igagavvlnddtvigdnvi.vgggavvvkgvvigdgvlilrihptavidpgavigegvvigpgaviggnvvigdgvvigpgvvigg
           +r++++++i+pga+ig++++i++g+        gvvig+
 ABA58119.1  60  SRWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDHGM----------------GVVIGE 90  

          divIGdnvvigdgaviggdgfglpkaglrggviIgdnvtIgenvtihrgt
          +++IG+++++++g+++gg+++ ++k             
 ABA58119.1  91 TAEIGNDCTLYHGVTLGGTSWQKGK------------------------- 115 

          hpldgvtrigdgvkidhlvyighdcvigdnviigagvvlaggvtigddvw
                              +++t+g++v+
 ABA58119.1  116 ----------------------------------------RHPTLGNNVV 125 

          iGagavilpgvtIgdgavigagsvVtkdvppgslvvGnParvirlllegl
          +Gaga++l++++Ig+g++ig++svV+k+vp++++v+G+P+r ++ ++ 
 ABA58119.1  126 VGAGAKVLGPIHIGSGVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMVQSKDQRR 175 

          lrllfssalialllalklllrslelleealelllelllellellllldfl
          + ++ a   a+    + +e+a++ l+e++ +l e ++++  
 ABA58119.1  176 EAKHQAMAKRIGFDAYGTPQDTPDPIERAIHGLIEHIQRLDERIEQMTAE 225 

          kkslrgilrllkgllggviIgdnvtIgegvtihggthpldgvtvigdgvkidhlvhigh
           + l+g++I++++ Ig+  i++         + +v+ig+
 ABA58119.1  61  RWLTGIEIHPGAQIGQRFFIDH-----------------GMGVVIGE 90  

          dvvigdgviiangvglag........hvtigdnvwiGgnavilpgvtIgd
          +++ig+++++++gv+l+g+ ++ + h+t+g+nv++G++a +l++++Ig+
 ABA58119.1  91 TAEIGNDCTLYHGVTLGGtswqkgkrHPTLGNNVVVGAGAKVLGPIHIGS 140 

          gavigagsvVtkdvppgslvvGnParvirlrleglarlgllpelierlla
          g+ ig++svV+k+vp++++v+G+P+r ++           
 ABA58119.1  141 GVRIGSNSVVVKSVPANTTVIGVPGRMVQS-------------------- 170 

          ayklllrlglsleealellelllsldlevlllldfiedskrgilrgvvihlrgaligdgtvigdgvidngvvig.dviIGdnvtigpgvtlg
           g+ ih +ga ig++++i++g  +gvvig++++IG+++t+++gvtlg
 ABA58119.1  65  GIEIH-PGAQIGQRFFIDHG---MGVVIGeTAEIGNDCTLYHGVTLG 107 

          ........gpvtIgdnvwiGagavilp.vtIgdgavigagsvvtevt.vp
          + ++ ++++t+g+nv++Gaga +l+ ++Ig+g+ ig +svv v+ vp
 ABA58119.1  108 gtswqkgkRHPTLGNNVVVGAGAKVLGpIHIGSGVRIGSNSVV--VKsVP 155 

          pgsslvvGnvarrlfdeelialllkalkl........llllealkllell
          ++ ++v+G+ r++ ++++ + ++ ++ + + +++ + ++ + +e 
 ABA58119.1  156 AN-TTVIGVPGRMVQSKDQRREAKHQAMAkrigfdayGTPQDTPDPIERA 204 

          leellelll