hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_22944.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: AAZ21514.1
Accession:   [none]
Description:  pubi0 ycaD GIB00256CH01 "transporter"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0042501 MFS general substrate transporter       137.5  1.4e-44  1
0042480 MFS general substrate transporter       136.3  2.5e-43  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0042501  1/1    1  394 [.   1  447 []  137.5 1.4e-44
0042480  1/1    6  388 ..   1  417 []  136.3 2.5e-43

Alignments of top-scoring domains:
0042501: domain 1 of 1, from 1 to 394: score 137.5, E = 1.4e-44
          *->Msdsssseeddpelprpllrrrrwrillllflgyflagldrsiigpa
           M++ ++          ++lflg + +++++ g +
 AAZ21514.1   1  MNKVLKN-------------------SWALFLGIGFLMMAYGFQGSL 28  

          lpll.edlglsaaqaglllsafflgyalgallaGplaDrfGrrrvlllgl
          l + + + ++s ++ g+++s +f+gy++ga+ + l+ ++G+ rv+++ +
 AAZ21514.1  29 LGVRaVQEQFSLTATGFMMSGYFVGYFIGAMTISNLISKVGHIRVFAAFA 78  

          llfalgslllalaallgpslalllllrflqGlgagglfpaalallaewfp
          l +l+ l+ ++   +++++++lr+l+G+++ +++++a ++l + +
 AAZ21514.1  79 SLASLVILVHSIF----INPYVWFILRVLTGISMVCIYTVAESWLNDRSS 124 

          pkergralglfgaggglGgalgpllggllleldlgWrwafliaailalll
          k+rg +l+++++ + ++ +g++l +   +++  l+++i +l+ 
 AAZ21514.1  125 NKNRGSILSIYMVILYGSMGIGMFLLNFSRP--ENYQPFILVSIITSLA- 171 

          alllllllpesprflllkglseeerkvlerrlkadaeakaasplsllell
          ++ +ll+ + +p f            k+ + ++l+el 
 AAZ21514.1  172 LIPILLTKKKPPTF------------------------KKIQGMPLKELY 197 

          rnprflllllayfllflgfyglltflplylqevlglsasqaglllalfgl
           + + ++ +++++++ +l+t+l++y+ + +++++ q++l+++l+++
 AAZ21514.1  198 E--TSPFGMVSALFYGTIQSALFTLLAVYAAS-MNFTIFQISLVTFLLAI 244 

          ggilgsllagrlsdrlpegrrrrllliglllaalgllllall........
          g+++++ +g+lsd++ + rr++++i++++a l+ ll++l+ +++  
 AAZ21514.1  245 SGAISQYPIGKLSDKY--D-RRKVIIISTFGASLFALLAILSsgqmylpg 291 

          .pgtslallllllfllgfglggafpllfalvaelfppelrgtasgllnla
          + +ts ++++++l+l+++++ +f+l+ a++ ++ p+e+ +a + ++++
 AAZ21514.1  292 eLATSKVWFFIFLILFSICSLPMFSLICAHTNDYIPKEKFVAAGAGIQFT 341 

          gnlggallgpllagllldatgyaaaflllaalallalllllllrretkgr
          ++lg++ gp+l +++++ g +++f++l ++ +l +++ ++ +r + +
 AAZ21514.1  342 FGLGAMS-GPFLCSIFMNIVGSNGFFVFLLFFHALIGVFGIYRMRVRETV 390 

          sleeieeeekMkekrrrvllllflgyflsgldfgligpllplilkdflglsaaqigl
              ++ ++lflg + ++++g+ g ll + + + ++s +++g+
 AAZ21514.1   6  ------KNSWALFLGIGFLMMAYGFQGSLLGVRAVQ-EQFSLTATGF 45  

          lfsayllgaalgsplaGrlsDrfGrrkvlllglllfalgslllafaptys
          ++s y++g+++g++ + l+ ++G+ +v+ + + l +l +l+ +++  
 AAZ21514.1  46 MMSGYFVGYFIGAMTISNLISKVGHIRVFAAFASLASLVILVHSIF---- 91  

          tslwlllllrflqGlgagglfpaalaliaelfppeerglaleygllsagg
          +++++++lr+l+G+++ +++++a +++ + ++ ++rg +l ++++++ 
 AAZ21514.1  92 INPYVWFILRVLTGISMVCIYTVAESWLNDRSSNKNRGSIL--SIYMVIL 139 

          slGallgpllggllldlgwrlvfliaailalllllllllflpesprflaa
          + ++ +g++l +  +++  l+++i +l+l + +ll+ + +p   
 AAZ21514.1  140 YGSMGIGMFLLNFSRPENYQPFILVSIITSLAL-IPILLTKKKPPT---- 184 

          kgkleeekkaslklslkellknprllllllavfllflgfyalltylplyl
              k+  ++lkel  + + ++ +++++++ +al+t+l++y+
 AAZ21514.1  185 -------FKKIQGMPLKELY--ETSPFGMVSALFYGTIQSALFTLLAVYA 225 

          qslfevlglsasqaglllalfglggilgsllagrlsdrlgrrrllligll
            +++++ q++l+++l+++ g+++++ +g+lsd+++rr++++i+++
 AAZ21514.1  226 ----ASMNFTIFQISLVTFLLAISGAISQYPIGKLSDKYDRRKVIIISTF 271 

          llalgllllal...........apslwllllllillgfgfglafpllfal
          ++ l+ ll +l  +++  + a+s ++++++lil+ ++  +f+l+ a+
 AAZ21514.1  272 GASLFALLAILssgqmylpgelATSKVWFFIFLILFSICSLPMFSLICAH 321 

          lselfppelrgtalgllnllagslggalgpllagllldalgysaafllla
           +++p+e+ +a + ++++ ++lg++ gp+l ++++++ g +++f++l+
 AAZ21514.1  322 TNDYIPKEKFVAAGAGIQFT-FGLGAMSGPFLCSIFMNIVGSNGFFVFLL 370 

          alallallllllllretkgrsleeieeeeee