hmmpfam - search one or more sequences against HMM database
HMMER 2.3.2 (Oct 2003)
Copyright (C) 1992-2003 HHMI/Washington University School of Medicine
Freely distributed under the GNU General Public License (GPL)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/genome/SCOP/1.73/Scop1.73.bin
Sequence file:      /home/genome/FASTA/gib_24350.fasta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Query sequence: ABE37710.1
Accession:   [none]
Description:  rpal2 ABE37710.1 GIB00345CH01 "protein of unknown function DUF589"

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N 
-------- -----------                  -----  ------- ---
0052864 PUA domain-like                178.9  1.4e-49  1
0051555 PUA domain-like                178.7  1.6e-49  1
0051817 PUA domain-like                170.2  5.8e-47  1
0052524 PUA domain-like                165.2  1.8e-45  1
0052824 PUA domain-like                162.6  1.1e-44  1
0050660 PUA domain-like                122.0  1.9e-32  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
0050660  1/1    1  136 [.   1  145 []  122.0 1.9e-32
0051555  1/1    1  136 [.   1  146 []  178.7 1.6e-49
0051817  1/1    1  136 [.   1  157 []  170.2 5.8e-47
0052524  1/1    2  135 ..   1  148 []  165.2 1.8e-45
0052824  1/1    2  135 ..   1  148 []  162.6 1.1e-44
0052864  1/1    2  137 ..   1  136 []  178.9 1.4e-49

Alignments of top-scoring domains:
0050660: domain 1 of 1, from 1 to 136: score 122.0, E = 1.9e-32
          *->mnYWLlksep...............dnwdgvrnygargvpegkknll
           m+YWL+ksep +  ++++++ ++ + w+gvrn+ a +    +
 ABE37710.1   1  MAYWLVKSEPsvwswdqqvakgakgEAWTGVRNHSAKLH-------M 40  

          krmkpgDlvlfYhsktgepggklllqsivGigeVvseaypdptpifdpes
          +mk+gD+++fYhs++g    ++i+Gi+e+++eaypdpt    
 ABE37710.1  41 IAMKKGDRAFFYHSNEG--------KEIIGIAEIIREAYPDPT------- 75  

          laddprpyrvdvkaviilevpikpllpsLefiknkpklgdlll....rls
          +++ ++++vd+ka ++l++p+   +L +k++p+l++++l ++ rls
 ABE37710.1  76 -DESGKFVCVDLKADKKLKTPV-----TLVAVKAEPRLAEMALlkysRLS 119 

          vfpiseedfelIlellgmayWLlksePdvysiddlvalgeqttlwdGvrnyqarnflremkvGD
           mayWL+kseP+v+s+d++va+g + + w+Gvrn+ a ++ +mk+GD
 ABE37710.1   1  MAYWLVKSEPSVWSWDQQVAKGAKGEAWTGVRNHSAKLHMIAMKKGD 47  

          lvlfYhsnkkpgivGiaevvseaypdptafddprwllvdvkfveklkkpv
          +++fYhsn++++i+Giae+++eaypdpt+ +++++++vd+k+ +klk+pv
 ABE37710.1  48 RAFFYHSNEGKEIIGIAEIIREAYPDPTD-ESGKFVCVDLKADKKLKTPV 96  

          tlselkalpeledllllkgsrlsvlpvteeewelilellgleglkelle<
          tl ++ka+p+l++++llk srlsv+pvt++ew+li++++g     
 ABE37710.1  97 TLVAVKAEPRLAEMALLKYSRLSVQPVTADEWKLICKMGG--------- 136 

          -*
           
 ABE37710.1   -  -  

0051817: domain 1 of 1, from 1 to 136: score 170.2, E = 5.8e-47
          *->slskmayWLlksePdaysiddll..kegttlWdGvrnyqarnflrdm
             mayWL+kseP+++s+d++++++ + + W+Gvrn+ a+ ++ +m
 ABE37710.1   1  ----MAYWLVKSEPSVWSWDQQVakGAKGEAWTGVRNHSAKLHMIAM 43  

          kvGDlvlfYhsnakepgivGiaevvseaypdptafdpespyydpkskpek
          k+GD+++fYhsn ++++i+Giae+++eaypdpt+       e+
 ABE37710.1  44 KKGDRAFFYHSN-EGKEIIGIAEIIREAYPDPTD--------------ES 78  

          prwllvdvkfvrklkkpvtlkelkalpelkdllllrgsrlsvqpvteeew
          +++++vd+k+ +klk+pvtl ++ka+p+l++++ll+ srlsvqpvt +ew
 ABE37710.1  79 GKFVCVDLKADKKLKTPVTLVAVKAEPRLAEMALLKYSRLSVQPVTADEW 128 

          dlilkllgldllaYWLlksePdeysiddllkeg..ttlWdgvrnyqarnflrdmkvGDl
           aYWL+kseP+++s+d+++++g++ + W+gvrn+ a+ ++ +mk+GD+
 ABE37710.1   2  AYWLVKSEPSVWSWDQQVAKGakGEAWTGVRNHSAKLHMIAMKKGDR 48  

          vlfYhsnckepgivGiaevvseaypdptqfdpeskyydpkskpekprwvl
          ++fYhsn ++++i+Giae+++eaypdpt+       e++++v+
 ABE37710.1  49 AFFYHSN-EGKEIIGIAEIIREAYPDPTD--------------ESGKFVC 83  

          vdvkfvkklkrpvtlselkalpeledllllkrgsrlsvlpvteeewdlil
          vd+k+ kklk+pvtl ++ka+p+l++++ll + srlsv+pvt++ew+li+
 ABE37710.1  84 VDLKADKKLKTPVTLVAVKAEPRLAEMALL-KYSRLSVQPVTADEWKLIC 132 

          ellaYWLlksePdvysiddlv..kegttlWdGvrnyqarnflrdmkvGdl
           aYWL+kseP+v+s+d++v+++ + + W+Gvrn+ a ++ +mk+Gd+
 ABE37710.1   2  AYWLVKSEPSVWSWDQQVakGAKGEAWTGVRNHSAKLHMIAMKKGDR 48  

          vlfYhsnlkepgivGiaevvseaypdptafdpeskyydpkskpekprwvl
          ++fYhsn ++++i+Giae+++eaypdpt+       e++++v+
 ABE37710.1  49 AFFYHSN-EGKEIIGIAEIIREAYPDPTD--------------ESGKFVC 83  

          vdvkfvkllkkpvtlaelkalpalkdllllrkgsrlsvlpvteeewdlil
          vd+k+ k+lk+pvtl ++ka+p+l++++ll k srlsv+pvt++ew+li+
 ABE37710.1  84 VDLKADKKLKTPVTLVAVKAEPRLAEMALL-KYSRLSVQPVTADEWKLIC 132 

          elaaYWLlksePdvysiddlvaegeqltlwdgvrnyqarnflrdmkvGDl
           aYWL+kseP+v+s+d++va+g + + w+gvrn+ a ++ +mk+GD+
 ABE37710.1   2  AYWLVKSEPSVWSWDQQVAKGAKGEAWTGVRNHSAKLHMIAMKKGDR 48  

          vlfYhsncekgivGiaevvkeaypdptafdprwllvdvkfveklkkpvtl
          ++fYhsn++k+i+Giae+++eaypdpt+ ++++++vd+k+ +klk+pvtl
 ABE37710.1  49 AFFYHSNEGKEIIGIAEIIREAYPDPTDESGKFVCVDLKADKKLKTPVTL 98  

          selkalpeledllllrgsrlsvlpvteeewelilkllgl