[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]

Result of HMM:PFM for paer1:AAL64927.1


[Show Plain Result]

## Summary of Sequence Search
  1::999
 22::486 PF03065 0.0% 45.014245014245 Glycosyl hydrolase family 57 
 690::904 PF09985 0.0% 45.2380952380952 Domain of unknown function (DUF2223) 
  1::999


## Multiple Alignment
             -     -     -     -     +     -     -:70
query      MKWTFLLTLFVIFLAAEPINIIFIFHNHQPWYLDFSKNELALPWVRMHAVGNYLKVPLLINQSGVSVAFT
PF03065     ---------------------afvvhqhqplyrspgegeyelpwvrlhaakdYiplisllekfpeikvtv
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     *     -     -     -     -:140
query      LSGSLIEQLNWYSNGTYTDARFRISEKIARGEPLTIEEKYAMLAVPGGFFDINWQNILNKHPRYAVLLGV
PF03065     slsGslleqledylnev.kdkyleis..iakeelltt.ekekllea........................
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             +     -     -     -     -     *     -:210
query      RNDAFNKCPPGNMTCVVSRFSDQDFIDLATLFNLLWIDPYIARQNPEIWALRNKTNYTREDLKKVLQIHL
PF03065     ........................................................nftredlkkvlskq
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     -     +     -     -     -:280
query      ELIKQVLPVYKKLAEQGRIELVPVPYSHPLMPLLADMGAIYDLKLHVNLSNSLFKRYLGVTPTGVWPPEQ
PF03065     lellknilelfrellesgqvElltspyyHpllpllad...sedieaqvkkakelykeyfgvePrgfwlpE
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     *     -     -     -     -     +:350
query      AVNDEVLRLFANAGYIWTVTDEDVLKATAPGASHFKLYFVQYGDRKLYVFFRDKTLSDNIGFRYSSLSPE
PF03065     lavspeileilaeaGieyvltdeavliksvessenlyrpYlaeanggkgiavffRnkelsdligfryggl
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     -     -     *     -     -:420
query      AALADFVNYLKRVPREKCSVVVIALDGENPWENYPNFGDDFLRVFFQGLAQLEKNGTVKIWKPSDFIKAC
PF03065     ptdeavedfinyllaklaakasedkgevvvialDgenfweehpengsgfleelyqlleeleknglielvt
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     +     -     -     -     -:490
query      GNEAAELPQREFKYFDLHLDLSFYKSIRDLPTRLVNGRIAEGSWSGGGSLAVWIGDPDENVWWMWLKKAR
PF03065     vsefikkfkpkaiilapqaael...........................gsWaddgslsaWignpt----
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             *     -     -     -     -     +     -:560
query      EEVGVNRTWDVIFPLLIAEASDWPFWYGGDMGSPITFDPIAKSALITYYKRAGLEPPRYLLSPAYPAGTP
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     -     *     -     -     -:630
query      REDKVAGRGDGRIRTYQGLTVHVNTTHIWAEGAPCGVLYISNPDIPRSPYIFRGAVRGIYGESLNIIADM
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     +     -     -     -     -     *:700
query      AIDTCSGVVYLSDGGVFYPVGRAASLSFIGARPGGRLYLEFKGLVYIVNIPEAEVAQQLLLKAADPVGDD
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     -----------------------------------------------------------ilelkDplGDd


             -     -     -     -     +     -     -:770
query      FGPGRYQYPKNPVFKPGVFDLTEFSLYDVGDKLRFVFKVRELGDNPWGGPAGFSLQFFHVYINRGSGSRN
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     nGpGtytYPtnkvfkpglfDLtkvrvlekgdeyvfkvklael.tNpWngpnGfSlqliniYldtkegget


             -     -     *     -     -     -     -:840
query      DTLGLRVALCRDAAWDVALLIGPGWSGGNRIVYSDNTYVDDAMSIKVAPNNTVVADVPKRYIGEFNSSWK
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     sllkpGanvel..ehpWdvalkia.gwdtqgeavkaadGtkvtsevkvevdpenntIvvkvpkkllelek


             +     -     -     -     -     *     -:910
query      ITVFLTSWDGYGPDNIRNFGVVSDEWTAGGADPVAVLANVAPRVFDLLAETAEQQIKALTSYQVTRLPNG
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     nlaklkvavlvgsydgygpdkvRpvaveateWelGgadpsa.tadvaPrvvDvlvpegqkQeev------


             -     -     -     +     -     -     -:980
query      TYLGRPTRVCAYISGGKATETYTVTQTITITQTEVSTTTKTIATRETITSTYVTTATQVIKEADWTTASL
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     ----------------------------------------------------------------------


             -     *     -     -     -     -     +:1050
query      IGILALTIGLVAGLLTRRR---------------------------------------------------
PF03065     ----------------------------------------------------------------------
PF09985     ----------------------------------------------------------------------