[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]

Result of HMM:PFM for rmet0:ABF07116.1


[Show Plain Result]

## Summary of Sequence Search
  1::444
 148::314 PF00158 0.0% 59.2814371257485 Sigma-54 interaction domain 
 10::119 PF00072 0.0% 39.0909090909091 Response regulator receiver domain 
 402::442 PF02954 0.0% 46.3414634146341 Bacterial regulatory protein, Fis family 
 171::288 PF07728 0.0% 24.0740740740741 AAA domain (dynein-related subfamily) 
  1::444


## Multiple Alignment
             -     -     -     -     +     -     -:70
query      MIAMQDGLRVLFVEDEPLVRQATAQSLELAGFSVLALPSAEAAMPHLGADFPGVLVTDVRLSGASGLDLL
PF00158     ----------------------------------------------------------------------
PF00072     ---------vlivdDeplvrellrqalekegyeevaeaddgeealellkekdpDlillDiempgmdGlel
PF02954     ----------------------------------------------------------------------
PF07728     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     *     -     -     -     -:140
query      QHCRNAAPGVPVILVTGHGDITMAVQAMREGAYDFIEKPFGADRLTETVRRALERRALELENHALRRELA
PF00158     ----------------------------------------------------------------------
PF00072     lkeireeepklpiivvtahgeeedalealkaGakdflsKpfdpeelvka---------------------
PF02954     ----------------------------------------------------------------------
PF07728     ----------------------------------------------------------------------


             +     -     -     -     -     *     -:210
query      GPAAGTRIIGRSPAIAQVRDLIANVAATDVPVMINGETGTGKELVARSLHALSTRRDQPFIALNCGAVPE
PF00158     -------ligesealkelleqikkvaktdltvlitGesGtGKellAraiheaskrkkkpfvavncaaipe
PF00072     ----------------------------------------------------------------------
PF02954     ----------------------------------------------------------------------
PF07728     ------------------------------dvlLvGppGtgKselaerlaeal.nreveyvqltrdttee


             -     -     -     +     -     -     -:280
query      SIFESEMFGHEAGAFTGAGKRRVGKLEHASGGTLFLDEIESMPLALQVKLLRVLQEGTLERLGSNTSIPI
PF00158     eLleseLFGhekGaFtGAekekkGlfekadgGtLfLDeigelplelQekLlrvlqegeverlGsekeikv
PF00072     ----------------------------------------------------------------------
PF02954     ----------------------------------------------------------------------
PF07728     dlkgrreiangttslvdsplvraar.........egeilvlDEveraesevlnsLlslleerrlllpegg


             -     *     -     -     -     -     +:350
query      DVRIIAASKGDMEALVAQGTFRQDLLYRLNVVTIPLPPLRERREDIVPLFEHFMLVAAVRYQRPAPILSE
PF00158     dvriiaatnedleeaveegkfredLyyrlnvvei------------------------------------
PF00072     ----------------------------------------------------------------------
PF02954     ----------------------------------------------------------------------
PF07728     elvkaknd--------------------------------------------------------------


             -     -     -     -     *     -     -:420
query      MQRQQLMQRPWPGNVRELRNAADRLVLGVPEGGHAGGKADPVDESTPLRERMERYERAVIADTLARTGGA
PF00158     ----------------------------------------------------------------------
PF00072     ----------------------------------------------------------------------
PF02954     ---------------------------------------------------leevEkelIeqALertgGn
PF07728     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     +     -     -     -     -:490
query      VSQAADLLQVGKATLYDKIKRYGL----------------------------------------------
PF00158     ----------------------------------------------------------------------
PF00072     ----------------------------------------------------------------------
PF02954     isrAArlLGisRrtLyrKLkky------------------------------------------------
PF07728     ----------------------------------------------------------------------