[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]

Result of HMM:PFM for spne4:ACF54875.1


[Show Plain Result]

## Summary of Sequence Search
  1::738
 290::687 PF02065 0.0% 53.6895674300254 PF02065 Melibiase 
  1::738


## Multiple Alignment
             -     -     -     -     +     -     -:70
query      MTIYINKDETVFHLAMKDSSYIFRILENGELQHLHFGKRIHVKENYNQLMAYEKRGFEVSFSEEFEDIQQ
PF02065     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     *     -     -     -     -:140
query      SMIQNEYSSYGKGDFRHPAFQVQGMNGSRITTLKYQDFELEKGKNRLNSLPSTFDDIGQCAETLTIILTD
PF02065     ----------------------------------------------------------------------


             +     -     -     -     -     *     -:210
query      SILDLTVRLNYTIFPEYNVLVRNTEFLNNSNNKLTLLKAMSLQLDLPDSQYDFIQFSGAWLRERQLYRTS
PF02065     ----------------------------------------------------------------------


             -     -     -     +     -     -     -:280
query      LRPGIQAIDSLRYSSSPQQNPFFMLSRRETTEHSGEVYGFNFIYSGNFQNMIEVDHFDTARVTVGINPVE
PF02065     ----------------------------------------------------------------------


             -     *     -     -     -     -     +:350
query      FRFLLNPAESFVTPEAIVIYSDQGMNQMSQQLSDFYRHHLVNPNFSQASRPIILNSWETFYFDLGTEKIL
PF02065     ---------sfqtpelvavysdkGlngvsqkyhellrkrlvrskfaekerpvllnnWeavyfdfnedkll


             -     -     -     -     *     -     -:420
query      DLAKAAKDLGIELFVLDDGWFGHRKDDKSSLGDWVTDRSRLPEGIGFLADEIHKIGLQFGLWFEPEMISI
PF02065     eladeakdlGvelfvlDDgWfgeRnddnasLGdwvvdeekfPnGlkaladkvhekglkFGlwvEPEmvsa


             -     -     +     -     -     -     -:490
query      DSDLYKNHADWTIHLLDREKSVGRNQYVLDLTRQEVVDYLFDSISKIIIKTNLDYIKWDMNRHITDIYSI
PF02065     dsklyrehPdwvlkvadrsrslgRnqlvldlskpdvvdyiieelaqllaeakidYvKwDnnrnlteigsp


             *     -     -     -     -     +     -:560
query      ELDSEQQMEFGHRYILGLYQLLDRLITKFPSVLFESCSSGGGRFDLGLMYYAPQAWTSDDTDPIERLKIQ
PF02065     ele.....eaahryilglYrlldaLkkafpkilfesCssGGgRfDlglleyapqiWtSdntdaveRlkiq


             -     -     -     *     -     -     -:630
query      HGTSYGYSPSMMTAHVSISPNEQSGRQTSLDTRTNVAYFSSFGYELDVTRLSVEEKEQVREQIQFYKKYR
PF02065     igtsllyppsaigaHvsavpnhqtgrktsletraavalfgslglEldvakltdeekkavkelvalykkvr


             -     +     -     -     -     -     *:700
query      SLFQYGDFYRINSPFSCDSASWQVVSKDKCQSILLYAQLNSKLNPGYTRVYFSGLDKDKCYSVSRFDEFF
PF02065     elvakgtlyrlkspeesnqvaklivsedkkealvlytqllakaekeeqvvkLkgLda-------------


             -     -     -     -     +     -     -:770
query      YGDELMNAGIKVSLSNLALCVPEYLTKLFVIEEVVCKY--------------------------------
PF02065     ----------------------------------------------------------------------