[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]

Result of HMM:PFM for spne4:ACF56471.1


[Show Plain Result]

## Summary of Sequence Search
  1::234
  1::234


## Multiple Alignment
             -     -     -     -     +     -     -:70
query      MVLSTLAILVACGKTDKEADAPTTFSYVYAVDPASLGYSIATRTSTTDVIGNVIDGLMENDKYGNVAPSQ


             -     -     *     -     -     -     -:140
query      KDYDLNSTGWAPSYQDPASYLNIMDPKSGSAMKHLGITKGKDKDVVAKPGLDKYKKLLEDAVSETTDLEK


             +     -     -     -     -     *     -:210
query      RYEKYAKAQAWSTDSSLLMPTASSGGSPVVSNVVPFSKPYSQVGIKGEPYIFKGMKLQKDIVTTKEYNEV


             -     -     -     +     -     -     -:280
query      FKKWQKEKLESNSKYQKELEKYIK----------------------------------------------