[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Halobacterium sp. NRC-1 (halo0)
Plasmid : pNRC100
Gene : repI.1
DDBJ   :repI     RepI
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 5/68 : Bacteria 0/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.4.5c.108.1g.41.6
:1128 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  10->67 1dw7A PDBj 4e-09 12.5 %
:RPS:SCOP 10->67 1gh9A g.41.6.1 * 5e-10 12.5 %
:RPS:SCOP 821->859 1wr8A c.108.1.10 * 2e-04 20.5 %
:RPS:SCOP 938->1010 1ku9A a.4.5.36 * 1e-04 31.9 %
:HMM:PFM  781->803 PF10147 * CR6_interact 0.00079 30.4 23/217 
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAC82879.1 GT:GENE repI.1 GT:PRODUCT RepI GT:DATABASE GIB00041PL01 GT:ORG halo0 GB:ACCESSION GIB00041PL01 GB:PLASMID pNRC100 GB:LOCATION 97984..101370 GB:FROM 97984 GB:TO 101370 GB:DIRECTION + GB:GENE repI GB:PRODUCT RepI GB:NOTE Halobacterium repH, gp:gi-305350; % similarity 43.9, % identity 34.8, length 1186;probably involved in plasmid replication GB:PROTEIN_ID AAC82879.1 GB:DB_XREF GI:2822373 GB:GENE:GENE repI LENGTH 1128 SQ:AASEQ MSGHHTIWLVGCSHCSELWFTAAGRKTTDCPRCRTTYRTRTLRKFAEDTDRDALVEKRTQILASRSDPRARDQYRATVDDALTDYDSLEDAAQSSLIDEAAVRRHIGADDAADLRSANDESTTSSSSSSGMEEPESEHTNSFDPLGIPLPVAADSGISRIPPEQDGQTDLSTTVVYRGLQPQMRRWIPSLLEDLLPTLTAAVAQWTVDQDTLTLEDANTEGIATALLDKLDIDPGTVEIDGDRQAPVEVRAWVRDLVAFTVRAVEEDVTINDAPESLTRIGTGRGLLNAGRAALRAGPVALLDVLEVTPQVAATLNEGEWVGTRKETRARSLGALDSLSDALDIQLVFSTPRMESLLVEDHPDWTSRHLNLTEDADTSYPSKTDTAAGEDAALAREAWDILREREWSGTGYTRILGNIPASGATRGDLAADDDVSLSEGSIYAYVDDLAATGFVTIDDSTRPSRVVLTELGASIADYVDAKGSVQNPVQASLTQSPNRGTSECTPQHQQDPPGDSHQLGDDRVSAAESFLARTGDVSEDGYTRFLGRYSGGTAPREIEPATLHHQLQAGRCTEGVSVVEDANLQKFDDGRVSYLSGGPSFDDDVAVVLEWGNPLGTLARLVGTLLGSRAWSKILRRSRLGSSLENLWAGADQFDSALADVAKFGAQMGWMSSREESDYLSYRERLEAVRCSLLEDVGRFDDLDYEQRSALLSKLIGLATTATTLYHAAGYDLTVHLRVPDSKQLRRDDDRYGRFLAFFRSVVAKQGVYRGPDGVHSIYRMQRERRSEKLKRRLGYEIDPGDPRAELTCSWVVAVDGTGGEVASDIEGALCVEDHRVRERIQEGTEEAAVMDVPVVVANGAETTRRIVEAFAMKKGFSAGARQDLDRLVNVIHAALGTQERAPSPFDVAAVMQALESKDEPSDKLDVGALARGIATLPANRLLPSLFDEGERPKLAIQKMVRALLGSDGAVSRGDLVEVSSQNSVDRYLQRLRALDIVERVGPGEYRAYLEPWWVSGNGQSEPYSEAYDGEIAATGLGDGRWDAVLLGAAHELGADTASAASVEAFSQPVVFEEVLEAHPVLEQYEHILRVYVDGVEEDGPPSTVARIGSPPPGTAPDQQTLTAAVSSD GT:EXON 1|1-1128:0| SEG 27->43|ttdcprcrttyrtrtlr| SEG 120->137|esttssssssgmeepese| SEG 283->297|grgllnagraalrag| SEG 328->343|rarslgaldslsdald| SEG 383->397|tdtaagedaalarea| SEG 716->730|glattattlyhaagy| SEG 782->793|rerrseklkrrl| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 10->67|1dw7A|4e-09|12.5|56/71| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 781->803|PF10147|0.00079|30.4|23/217|CR6_interact| RP:SCP:NREP 3 RP:SCP:REP 10->67|1gh9A|5e-10|12.5|56/71|g.41.6.1| RP:SCP:REP 821->859|1wr8A|2e-04|20.5|39/230|c.108.1.10| RP:SCP:REP 938->1010|1ku9A|1e-04|31.9|72/151|a.4.5.36| OP:NHOMO 15 OP:NHOMOORG 5 OP:PATTERN ------------------------255-1-2------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 56 STR:RPRED 5.0 SQ:SECSTR #########EEETTcccEE#EETTccEEEETTTEEEEccccc#cccccccHHHHHHHHHHHcccccc##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 1-3, 128-136, 374-391, 484-522, 1125-1128| PSIPRED ccccccEEEEEcccccEEEEEEcccccccccccccccHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHcccccHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccHHHcccccccccccccccccccccccccccccHHcccccccccEEEccEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHccEEEEEccccccEEEEEcccHHHHHHHHHcccccccccccEEcccccccccccccccccccccccccccccccccHHHHccccccccccEEEEccccccccccccccccHHHHHHHcccccccEEEEEccccccccccccccccccccccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHcHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccEEEEEEEEcccHHHHHHcccccccccccEEEEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHcccHHHHcccccccEEEccEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHccccccccEEEHHHHHHHHHcccHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEcccccEEEEEEcEEcccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHcccccccHHHEEcccccHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccEEEcccccccccccHHEEEcccccc //