[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Agrobacterium tumefaciens str. C58 (atum0)
Chromosome : circular
Gene : AAK88338.2
DDBJ   :       conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 95/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:1386 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PFM  1097->1342 PF04357 * DUF490 1e-17 32.4 %
:HMM:PFM  837->1030 PF04357 * DUF490 3.2e-06 19.8 167/368 
:HMM:PFM  1038->1386 PF04357 * DUF490 1.6e-76 34.8 342/368 
:BLT:SWISS 523->631 LEU1_CLOK5 6e-04 31.2 %
:BLT:SWISS 1153->1343 Y696_HAEIN 1e-04 25.7 %
:PROS 753->768|PS00399|SUCCINYL_COA_LIG_2
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAK88338.2 GT:GENE AAK88338.2 GT:PRODUCT conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00072CH01 GT:ORG atum0 GB:ACCESSION GIB00072CH01 GB:CHROMOSOME circular GB:LOCATION 2596144..2600304 GB:FROM 2596144 GB:TO 2600304 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT conserved hypothetical protein GB:PROTEIN_ID AAK88338.2 GB:DB_XREF GI:159140551 LENGTH 1386 SQ:AASEQ MKTLIRLLKWLGYAALCCVVLVLLAVLFVGFTPMGARIAANQISSLVSTPDQTIEISPPGGLLTGRLRLDNVTLSDRQGPYARLNQIAVDWSPLSLLAGTFHADHVSAGSIDVERQPLPAQQTTGKSSGGSSLPIEIVIDNFSFPDISLGQSLLGRAFDLTAEGNLKAAQDDMRLSLTAHRRNAVDAEVNADVAFLPNENVLKLKAEMKEPEGGLLATLLSLPGTPAVAIDLNGEGPLSSWTGTLRGNVAGNAVVNVTGRHLLGDDGTRRIEIAGGGQPDLLLPPAFRQLFAGETKLDANATLYPQGRIEIGSSTLETGALLLTASGTVDPNGQNDLAANLIGTAGPVDFRWPLGNGEIQALINGLDLSLKGGADAAHLNTTVSLRSLALPQGRLDDVKLTAESADLNITNRSGTIATVLSVAQSSFVSPDIDRLVRAPLTIKAPLSLTSSAIGFNGATLESASVGGTLNGSFDLADNRLTSSVQLFALPATLPPALAEKFDTTIALQGDIDLTIGGRTSIENLVIKSGTIEAAGNVSLENDALSADLKGKFPALEKLTPQAKGIADFAIEASGALAAPDFNVTLSSESAILAGRKLEALKVNASGKADPAAPQAKFTASGSLDRQKIDANANVVQTENGTAIPELHVAVGRNILNGKLQFSQQFLPTGNLSFNFPDLALLAALAAQQADGDIAGDIALSNANGKIAATIKANGGNIRQGTTTISKLAADISIDDIKALAINGKISADSVNAGTAAISGLNATIGHSGTTTAFDVNGRYDNAPLVVKGSADTGGSPMTVRVDTFSAAPKGIPVRLEKPSTIAIQNGTARIADLTIITGDGRVEVNGTAGSTLDIKADIRSLPASLANAFAAGLDAAGSISGTVSAKGAASDPSVDYNLNWANAEVAQTRAAGLAALGIKANGRFAGGNLQIDTDVTGQGGMSLSGGGSLGIAGNRPLSMAFSGRLPFSAVAAQTAAQGLDVDGTAAIDVNISGTASAPVVTGSITTDGTRLTDVRRNLTINGLGATIKFDRDRAVISRLTGKLVGGGTISGTGSVGIAGGSGFPADISITLDRAGYNDGTLVTTVVSGTLTLKGPLLNSPALGGNLTLDRSAITIPEKLPASLTEIDVKHKNAPPKVRAQAKALGADQGGSGSSSTINLDLQVNAPSGIFVRGRGIDAELTGNLTIRGTAAVPVISGGFEMRRGRLEILTRRLDFTTGNITFGGGLVPVLDMKADSTVGSTTVTVSVSGNANDPTFAFSSAPALPQDEVMAQLIFGQSMSKLSALQIARLADAAAQLAGGRSTSLFDKLRSNLGVDDLDISTDSEGQARVSAGKYLNERTYLELQQSGESGAKAIINLDVGRGVKLRGEAGGNGEGAAGIFYEKEY GT:EXON 1|1-1386:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 523->631|LEU1_CLOK5|6e-04|31.2|109/514| BL:SWS:REP 1153->1343|Y696_HAEIN|1e-04|25.7|191/1298| PROS 753->768|PS00399|SUCCINYL_COA_LIG_2|PDOC00335| TM:NTM 1 TM:REGION 9->31| SEG 14->29|aalccvvlvllavlfv| SEG 60->69|gglltgrlrl| SEG 125->132|gkssggss| SEG 183->194|navdaevnadva| SEG 247->257|gnvagnavvnv| SEG 486->498|lfalpatlppala| SEG 677->699|dlallaalaaqqadgdiagdial| SEG 860->878|slpaslanafaagldaags| SEG 937->950|gqggmslsgggslg| SEG 1044->1062|vgggtisgtgsvgiaggsg| SEG 1079->1094|gtlvttvvsgtltlkg| SEG 1236->1249|stvgsttvtvsvsg| SEG 1284->1298|alqiarladaaaqla| SEG 1368->1379|geaggngegaag| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 1097->1342|PF04357|1e-17|32.4|241/356|DUF490| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 837->1030|PF04357|3.2e-06|19.8|167/368|DUF490| HM:PFM:REP 1038->1386|PF04357|1.6e-76|34.8|342/368|DUF490| OP:NHOMO 96 OP:NHOMOORG 95 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11111111111---11------11111111111-11111111111-1111111111111111111111111111111111111-11-11------------------------------11112----------------------------------------------------------------------------11-11-1111----1--1-----------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-1,113-133,533-533,535-537,1121-1159,1280-1290| PSIPRED ccHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEcccccccEEEEEEEEEEccccEEEEcccEEEEcHHHHcccEEEEEEEEEccEEEEccccccccccccccccccccEEEEEEEEEccEEEEcccccccccEEEEEEEEEccccccEEEEEHHHccccccccEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHccccccccccEEEEEEEcccHHHcEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEccccccEEEEEccccccccccHHHHHHccccEEEEEEEEEcccccEEEcccEEccccEEEEEEEEEcccccccEEEEEEccccccccccccccccEEEEEccEEEEEccccccccEEEEEEEEEcccccccccccEEEEcccccccccccccEEEEEEccccccccccccccccccccccccEEEEcccccccccEEEEcccccEEEEEEEEcccccccccEEEEcccccccccccccccccccEEccEEEccEEEEEcccEEccccEEEcccEEEEEccEEEEEEEEccccccccccccccccEEEEEEEEccccccEEEEEccccccccccccccEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEccccEEcccEEEEccccEEEEEEEEcccccccEEEEEEccccccccccccccEEEEEEEEEEEcccccccEEEEEEccccccccccEEEEEEEEEEEcccccccEEEEEEEcccccccEEccccEEEEEccccEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEcccEEEEccccccccccccEEEccccEEccccEEEEEEcccccEEEEEEEccccccHHccccccccccEEEEEEEEEEccccccEEEEEEEccccEEcccccccccccEEEEEEEEcccEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEcccccccEEEEEEEEEcccccccccccccEEEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEcccEEEEcccccEEcccEEEEEEEccEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEccccccccEEEEEEEcccEEEccccEEEEEcccEEEEEcccccccEEEEEEEEEEEEEEccccccccccccEEEEccccccccccccccccccccccccccccEEEEEccccEEEEccEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEccEEEEcccEEEEEccEEEEccccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHccccEEEEEcccccEEEEEEEEEccccEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEccEEEEEEEEcccccEEEEEEEEcc //