[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Agrobacterium tumefaciens str. C58 (atum0)
Chromosome : circular
Gene : pleD
DDBJ   :pleD     two component response regulator
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 26/68 : Bacteria 854/915 : Eukaryota 73/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
c.23.1d.58.29
:456 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  2->456 1w25A PDBj e-123 51.2 %
:RPS:PDB  1->54 2dvyD PDBj 2e-08 16.7 %
:RPS:PDB  25->167 3cwoX PDBj 1e-25 17.0 %
:RPS:PDB  202->416 3btaA PDBj 7e-52 13.4 %
:RPS:SCOP 4->121 1a0oA c.23.1.1 * 1e-28 28.8 %
:RPS:SCOP 155->294 1w25A2 c.23.1.1 * 2e-13 40.7 %
:RPS:SCOP 296->456 1w25A3 d.58.29.2 * 1e-43 52.2 %
:HMM:SCOP 2->137 1s8nA_ c.23.1.1 * 9e-40 44.4 %
:HMM:SCOP 151->295 1w25A2 c.23.1.1 * 3.9e-20 30.1 %
:HMM:SCOP 296->457 1w25A3 d.58.29.2 * 4.2e-58 46.9 %
:RPS:PFM  5->117 PF00072 * Response_reg 2e-20 47.3 %
:RPS:PFM  157->265 PF00072 * Response_reg 1e-06 29.1 %
:RPS:PFM  294->449 PF00990 * GGDEF 7e-32 46.8 %
:HMM:PFM  291->450 PF00990 * GGDEF 2.2e-52 45.0 160/161 
:HMM:PFM  5->117 PF00072 * Response_reg 5.6e-33 43.2 111/112 
:HMM:PFM  157->266 PF00072 * Response_reg 3.3e-13 28.7 108/112 
:BLT:SWISS 1->456 PLED_CAUCR e-123 51.3 %
:REPEAT 2|4->145|156->296

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAK87090.1 GT:GENE pleD GT:PRODUCT two component response regulator GT:DATABASE GIB00072CH01 GT:ORG atum0 GB:ACCESSION GIB00072CH01 GB:CHROMOSOME circular GB:LOCATION 1286797..1288167 GB:FROM 1286797 GB:TO 1288167 GB:DIRECTION + GB:GENE pleD GB:PRODUCT two component response regulator GB:PROTEIN_ID AAK87090.1 GB:DB_XREF GI:15156350 GB:GENE:GENE pleD LENGTH 456 SQ:AASEQ MTARVLVVDDIPANVKLLEARLVAEYFDVVTAEDGFKALAICDEEQVDIILLDIMMPGMDGFEVCERLKANPNTAHIPVVMVTALDQPSDRVRGLKAGADDFLTKPVNDLQLIARVKSLVRLKAVSDELRLRAETARQIGIEEMLRSDGLMQTPGRVLVADGRASSQERIIRALKPVAEVDAVTEPQAALLKAASSPFELVIVNSNFEDYDPLRLCSQFRSLERTRFLPLLLVAEQGADEMVARALDLGVNDYILRPIDPNELVARSLTQIRRKRYNEHLRLNLQHTMELAIVDGLTGLNNRRYLDSHLKILFDRAAVRGRPISICMTDIDRFKLVNDTYGHDVGDEVLREFAARIRSTVRGADLACRYGGEEFVVVMPDTPIELAASVAERLRAIVEDKPFYVRSIDRELSITASLGIATSSGAFGAPDEILKQADKALYEAKHAGRNRVVAAAA GT:EXON 1|1-456:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 1->456|PLED_CAUCR|e-123|51.3|450/454| NREPEAT 1 REPEAT 2|4->145|156->296| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 2->456|1w25A|e-123|51.2|449/454| RP:PDB:NREP 3 RP:PDB:REP 1->54|2dvyD|2e-08|16.7|54/214| RP:PDB:REP 25->167|3cwoX|1e-25|17.0|141/236| RP:PDB:REP 202->416|3btaA|7e-52|13.4|202/1277| RP:PFM:NREP 3 RP:PFM:REP 5->117|PF00072|2e-20|47.3|110/111|Response_reg| RP:PFM:REP 157->265|PF00072|1e-06|29.1|107/111|Response_reg| RP:PFM:REP 294->449|PF00990|7e-32|46.8|156/160|GGDEF| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 291->450|PF00990|2.2e-52|45.0|160/161|GGDEF| HM:PFM:REP 5->117|PF00072|5.6e-33|43.2|111/112|Response_reg| HM:PFM:REP 157->266|PF00072|3.3e-13|28.7|108/112|Response_reg| GO:PFM:NREP 6 GO:PFM GO:0000156|"GO:two-component response regulator activity"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0000160|"GO:two-component signal transduction system (phosphorelay)"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0006355|"GO:regulation of transcription, DNA-dependent"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0000156|"GO:two-component response regulator activity"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0000160|"GO:two-component signal transduction system (phosphorelay)"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0006355|"GO:regulation of transcription, DNA-dependent"|PF00072|IPR001789| RP:SCP:NREP 3 RP:SCP:REP 4->121|1a0oA|1e-28|28.8|118/128|c.23.1.1| RP:SCP:REP 155->294|1w25A2|2e-13|40.7|139/153|c.23.1.1| RP:SCP:REP 296->456|1w25A3|1e-43|52.2|161/162|d.58.29.2| HM:SCP:REP 2->137|1s8nA_|9e-40|44.4|133/190|c.23.1.1|1/2|CheY-like| HM:SCP:REP 151->295|1w25A2|3.9e-20|30.1|143/0|c.23.1.1|2/2|CheY-like| HM:SCP:REP 296->457|1w25A3|4.2e-58|46.9|162/0|d.58.29.2|1/1|Nucleotide cyclase| OP:NHOMO 21978 OP:NHOMOORG 953 OP:PATTERN -----------------------1---4-324--11-11121264-5E2AB4A-1-11-1-------- Rka9Z456667435DD999-9X668A999996QHIIGTLGNRNo*9564876HEG45711QNJ5W7aYUQB433344457PBE9GPCCMMiW-K33---A6P4ECh9bGQ1---------11112323A96665I8joomlH8Cs8****vtGRSVW556BA8fuTI***R484554574544fNRA9DD4HHJbbcbcYabJcadddZGLEEFGaciDJJkAXYDCCDCEqp79999998999999977786959599544349966AA566685464ABA65578886666667666655555666666558555545456CdUQ*UUUZaYaZXUHoYYEGKFXLT56NRXLGsnhUIFCGID98DE527XSPTWWL56546KJ***MJZxrfryFHIKFJKHIJV-yvustdpuPsJ4miioutl***fXlaLROIIDSPQPLMHAAAAAAAAKPPC9*Xm333333331122332233533332322223FIVDDIOLDEojmqrleQQQNee**TRTVFTqyzctou14hlg*Zxae*LS*VIorwkboo*T1111111EEPg**N**obX*qM**lis4****u*zrmedod**PaSBAC5444445-2-------eQPXUA9*yR**y*Z*ux***********s**z*s**--7JoSt------OUXRGYIQQQPQQQRQO-OTQSQLMQPQPOPPQQPPQXZXQTBAALHKMLLLLKLKJLJMLTIJIHGINB-SIKKLLKIILLK--5h35343JMKMRS*Q*444333244443114OMLLOCKADCavzu*x*********vy**221215212jglltpooomvzx**qtnpppncegBBAB1-*7OOEEJJ21121312929-------------------------FI6FBEEFDE6X3 ----671-------911--1---3-11-------------------1123122222---111-22----1--1-1------11111---1--1-112221412324-222------------------------------------------------7----8---------D21572H2-11-BBFR2972-I1-2- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 456 STR:RPRED 100.0 SQ:SECSTR EEccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHTTccEEEEEccccccccccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccEEEEEccTTccccTTccHHHHHHHHHHHTTcccEEEEcccGGGTEEEETTEEEETTEEGGTEEGcGGGGccccTTcEEEEEEcccHHHHHHHHHHTTTTEEEEEEccHHHHHHHHHHHcccEEcccccccTTccHcccccEEEEEcccccccccEEEEETTEEEEEEEcccccGGGccccccccccccccccccTTTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcHHHHHHHHHHHHHHccccccTTccTTcccccGGGEEEEEcTTccEEEEEccEEEEccccTTccEEEccccccccTTTccccccEEEEccccEEcEEcEcccccGGGTcTTEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHTTTcccEEEcEc DISOP:02AL 456-457| PSIPRED cccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHccccEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHcccccEEEEccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHcccccEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEcccccccHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEccccccEEEEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcc //