[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Vibriophage VP2 (bpvp2)
Gene : AAR97631.1
DDBJ   :       hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 24/915 : Eukaryota 61/199 : Viruses 8/175  --->[See Alignment]
b.1.1b.1.14d.58.4
:741 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  231->437 3b43A PDBj 2e-13 32.0 %
:RPS:PDB  230->388 3dmkA PDBj 7e-15 18.8 %
:RPS:PDB  361->461 1dqmH PDBj 4e-05 19.4 %
:RPS:SCOP 215->379 2cb2A1 d.58.4.17 * 2e-11 8.7 %
:RPS:SCOP 383->475 1cwvA4 b.1.14.1 * 6e-05 5.7 %
:HMM:SCOP 216->299 1fnlA2 b.1.1.4 * 1.2e-12 26.2 %
:HMM:SCOP 302->388 1vcaA1 b.1.1.3 * 5.5e-13 28.7 %
:HMM:SCOP 359->476 2ck0H2 b.1.1.2 * 2.4e-07 32.6 %
:RPS:PFM  228->288 PF07679 * I-set 1e-04 34.4 %
:RPS:PFM  313->379 PF07679 * I-set 3e-04 31.6 %
:RPS:PFM  389->491 PF07705 * CARDB 2e-04 30.0 %
:HMM:PFM  225->298 PF07679 * I-set 2.9e-09 27.4 73/90 
:HMM:PFM  308->381 PF07679 * I-set 1.9e-08 27.8 72/90 
:HMM:PFM  410->477 PF00047 * ig 0.00043 30.6 49/64 
:BLT:SWISS 232->429 TITIN_HUMAN 1e-15 35.9 %
:REPEAT 2|218->298|303->387
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links DAD DDBJ Abbreviations Back to title page
GT:ID AAR97631.1 GT:GENE AAR97631.1 GT:PRODUCT hypothetical protein GT:DATABASE AY505112 GT:ORG bpvp2 GB:ACCESSION AY505112 GB:LOCATION 9329..11554 GB:FROM 9329 GB:TO 11554 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT hypothetical protein GB:NOTE similar to bacteriophage RB30 outer capsid protein deposited under GenBank Accession Number AAM52483 GB:PROTEIN_ID AAR97631.1 GB:DB_XREF GI:40950040 LENGTH 741 SQ:AASEQ MPSLVSIYNKALAHVGAKPVLSETDANTRAEMCNAMYEFALRSALEAREWSFAAMRVRLLPDPLITPAWGYNYGYRLPNDCIRVCEVRDGNSYNIDWAIESGFLYATRPTVDVKYNRLVEDPNAFTPTFVEALSLKLASDICIPLTENRGLGNDLISRYLMAVSEGAALDGLQASRERLRADTLINARRGCGRMDRPYPQTGSGKFYDIAPPTIPDSPPLGNISGPSSVQLGQPFSFIAQVTGTQPISYQWYKNGIAIPSATSVSFGVESATNNDEGEYHCLFSNSAGIVVSNKISLEIGCFPPVHNITGPTTVGEGKSFSMVCTVTAGNLPVTYQWQRDGQNIAGATTATLSVAAAIVADSGQYDCLVSNQCASGVSSTNKVTLDVIPLVVPTVSISPTSASPLEPAPVTFTASVVDDGGAPPVTLKWYLNGSLVQNGGTTYTTPPTAVNQNRTVSVVGTNSVGDSAPAVATVTPVSNFISQSTFTTNAAFTLHPDCTFVQVQGCGGGGGGGSGRTAGGNDSIGGGGGGGAALVSVLSSNAIGGQTATIVVGGGGGGAANRAIAAGNGGNSSVSGAGIVGLSWTGGRAGANGVQGYYASGGNGGNNSSNVGAGAGASSGNAASGVSGGGGGGTGPGNGGWRSGNGGGSNAGVGTSNGNNAQAAGGGGGGNSAVWWDNAAAGKGGDGTASSGASGGNATGNGNGGGGGSGGTSILGNGTDGSAGGNGSGGKVIIRQYRRPI GT:EXON 1|1-741:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 232->429|TITIN_HUMAN|1e-15|35.9|192/34350| NREPEAT 1 REPEAT 2|218->298|303->387| SEG 505->520|gcgggggggsgrtagg| SEG 525->531|ggggggg| SEG 543->581|iggqtativvggggggaanraiaagnggnssvsgagivg| SEG 599->673|asggnggnnssnvgagagassgnaasgvsggggggtgpgnggwrsgngggsnagvgtsngnnaqaaggggggnsa| SEG 678->730|naaagkggdgtassgasggnatgngngggggsggtsilgngtdgsaggngsgg| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 231->437|3b43A|2e-13|32.0|194/569| RP:PDB:NREP 2 RP:PDB:REP 230->388|3dmkA|7e-15|18.8|154/775| RP:PDB:REP 361->461|1dqmH|4e-05|19.4|98/209| RP:PFM:NREP 3 RP:PFM:REP 228->288|PF07679|1e-04|34.4|61/89|I-set| RP:PFM:REP 313->379|PF07679|3e-04|31.6|66/89|I-set| RP:PFM:REP 389->491|PF07705|2e-04|30.0|100/102|CARDB| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 225->298|PF07679|2.9e-09|27.4|73/90|I-set| HM:PFM:REP 308->381|PF07679|1.9e-08|27.8|72/90|I-set| HM:PFM:REP 410->477|PF00047|0.00043|30.6|49/64|ig| RP:SCP:NREP 2 RP:SCP:REP 215->379|2cb2A1|2e-11|8.7|161/307|d.58.4.17| RP:SCP:REP 383->475|1cwvA4|6e-05|5.7|87/91|b.1.14.1| HM:SCP:REP 216->299|1fnlA2|1.2e-12|26.2|84/0|b.1.1.4|1/3|Immunoglobulin| HM:SCP:REP 302->388|1vcaA1|5.5e-13|28.7|87/0|b.1.1.3|2/3|Immunoglobulin| HM:SCP:REP 359->476|2ck0H2|2.4e-07|32.6|95/110|b.1.1.2|3/3|Immunoglobulin| OP:NHOMO 370 OP:NHOMOORG 93 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1--2--12--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-11--------------------------------------------------------------------------------------------------------11------------------------------------1--------------------------------------------------------1--------------------1--1121------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------1--1------------------------------------------1--------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------18525963221583A72C3Gj81E8G2321A15B52312-942933446231-11-2C117-212------------------------ ------------------------------------------111---------111---------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2---------- STR:NPRED 360 STR:RPRED 48.6 SQ:SECSTR ###########################################################################################################################GGGTTTEEEEEEEETTc######cEEccccccTTTEEEcTTcccGGGGccEEEETTTccEEEccccEEEEEEcTTccEEEEEEEEEcccccccccEEEEEcccEEEEcccEEEEEEcccccccccEEEEEETTccccGTEEEEEEEcccGGGcEEEEEEEEccccEEEEEEEEEcEEEEEEEEEccccEEEETTccEEEEcEEEcEEcccEEEccEEccccEEEETTEEEEccccGGGcEEEEEEEEccccccEEEEEEEEEEEEcccEEEEEcccccEEEEETccEEEETTTEEEEEEccccccEEHHTccccccccccccccccccccGGGGccccccccccccccTTcccccEEEEccHHHHH############################################################################################################################################################################################################################################################ DISOP:02AL 1-1,23-25,438-439,441-442,484-491,604-633,648-650,654-667,684-707,724-724,741-742| PSIPRED ccHHHHHHHHHHHHcccHHHccccccccHHHccHHHcHHHccHHHHHcccccccEEEEEccccccccccccccEEccccccEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEEcccccEEEEEccccccccccEEEEcEEEEEccccccccccccccccccccccccEEEEcccEEEEccccccccccEEEEccEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEccEEEccccEEEEcccEEEEccccEEEEEEEEcccccEEEEEEccEEccccccEEEEEccccHHHcEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEEEEcccEEEccccEEEEccccEEEEEEEEccccccEEEEEEccEEcccccccEEEEEEccHHHcEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEccEEccEEEEccccEEEEccccEEEEEEEEccccccccEEEEEEccEEccccccEEEEEcccHHHcEEEEEEEEEccccccEEEEEEEEccccccccEEEEcccEEccccccEEEEEEcccccccccccccccccccccccccHHHHEEEcccccccccEEEEEEEcccccccccEEEccccccccccccEEEEEEEEccccccccccEEEEcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEccccccccccccccEEEEEEccccc //