[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Eggerthella lenta DSM 2243 (elen0)
Gene : ACV54294.1
DDBJ   :       small GTP-binding protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 41/68 : Bacteria 512/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
c.37.1
:678 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  9->223 3i8sA PDBj 2e-39 42.6 %
:RPS:PDB  10->218 3a1tA PDBj 9e-46 37.4 %
:RPS:SCOP 10->153 1h65A c.37.1.8 * 7e-14 14.6 %
:HMM:SCOP 6->190 1jalA1 c.37.1.8 * 1.6e-35 30.4 %
:RPS:PFM  9->164 PF02421 * FeoB_N 7e-41 50.0 %
:RPS:PFM  457->511 PF07664 * FeoB_C 2e-05 38.9 %
:HMM:PFM  9->167 PF02421 * FeoB_N 1.5e-58 47.8 159/189 
:HMM:PFM  356->442 PF07670 * Gate 1.5e-08 13.8 87/109 
:HMM:PFM  516->646 PF07670 * Gate 2.1e-17 25.2 107/109 
:HMM:PFM  457->511 PF07664 * FeoB_C 9.5e-15 37.0 54/54 
:BLT:SWISS 10->675 FEOB_METJA 2e-62 29.0 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ACV54294.1 GT:GENE ACV54294.1 GT:PRODUCT small GTP-binding protein GT:DATABASE GIB01015CH01 GT:ORG elen0 GB:ACCESSION GIB01015CH01 GB:LOCATION 397363..399399 GB:FROM 397363 GB:TO 399399 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT small GTP-binding protein GB:NOTE TIGRFAM: small GTP-binding protein; PFAM: GTP-binding protein HSR1-related; Ferrous iron transport B domain protein; KEGG: sat:SYN_02208 Fe2+ transport system protein B GB:PROTEIN_ID ACV54294.1 GB:DB_XREF GI:257473974 InterPro:IPR002917 InterPro:IPR005225 InterPro:IPR011640 LENGTH 678 SQ:AASEQ MVSGAPTCSVALLGQPNSGKSTLFNALTGSRQRVGNWPGKTVEKKEGGFSRGGVDYAVCDLPGTYSLSANSEEEVVTRDYIASGRADVVCVLADASQLERSLYMLADFAGVDCACMLVLNLMDVAEAQGKRIDAKVLERRLGIPVVPFVAADRAHCDLFYQALDRAVADPHALDATALAEACRVEFGAVYDDVRALVPERSVGALTPAWLTGKLLEGDVPVRALVDEALDERDRARLAAALEPIEHGVQRGGTCKFSWIDGVLDGAVRGSRTRSTLSRFDRIATGSRWGKPLAIGIILVGLLATFVPAMPIMAVGGLFSLIGEYAAAGLVALGAPAVLGSFVSGVLFDSLRFATMMVGFVFGINLVFGALEEVGYMARISYVFDSTMARFGLQGKSIMPFVVCLGCTIGGASGTRVIDSWGQRVLTVAMAWAVPCASTWGVVPVLAVAFFGPWSPVVVVAIFLTSLLLMYLVGKLFGPHLVSGDERAGLVMELPPYHAPRWKNVFSTAIARSKHVFKRAVRVVFIVTAVVWLLVYSPDGNPQNTALYAIGEAIEPVTSFFGLGWQTFMAYLCAMAIKESALGVLSGLFLGTGTLTTAVGGMGPVAADIGQVMASAISQPEALAFMFAFTFNVPCMASVAATYGETHSGKWTALMIAFYFCASLALAFVVFHVSSLFLG GT:EXON 1|1-678:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 10->675|FEOB_METJA|2e-62|29.0|638/668| TM:NTM 9 TM:REGION 289->311| TM:REGION 320->342| TM:REGION 351->373| TM:REGION 391->413| TM:REGION 424->446| TM:REGION 454->476| TM:REGION 567->589| TM:REGION 619->640| TM:REGION 652->674| SEG 226->242|dealderdrarlaaale| SEG 292->303|laigiilvglla| SEG 325->339|aaaglvalgapavlg| SEG 518->530|ravrvvfivtavv| SEG 581->602|lgvlsglflgtgtlttavggmg| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 9->223|3i8sA|2e-39|42.6|209/260| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 10->218|3a1tA|9e-46|37.4|206/254| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 9->164|PF02421|7e-41|50.0|156/188|FeoB_N| RP:PFM:REP 457->511|PF07664|2e-05|38.9|54/54|FeoB_C| HM:PFM:NREP 4 HM:PFM:REP 9->167|PF02421|1.5e-58|47.8|159/189|FeoB_N| HM:PFM:REP 356->442|PF07670|1.5e-08|13.8|87/109|Gate| HM:PFM:REP 516->646|PF07670|2.1e-17|25.2|107/109|Gate| HM:PFM:REP 457->511|PF07664|9.5e-15|37.0|54/54|FeoB_C| GO:PFM:NREP 7 GO:PFM GO:0005525|"GO:GTP binding"|PF02421|IPR011619| GO:PFM GO:0015093|"GO:ferrous iron transmembrane transporter activity"|PF02421|IPR011619| GO:PFM GO:0015684|"GO:ferrous iron transport"|PF02421|IPR011619| GO:PFM GO:0016021|"GO:integral to membrane"|PF02421|IPR011619| GO:PFM GO:0015093|"GO:ferrous iron transmembrane transporter activity"|PF07664|IPR011640| GO:PFM GO:0015684|"GO:ferrous iron transport"|PF07664|IPR011640| GO:PFM GO:0016021|"GO:integral to membrane"|PF07664|IPR011640| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 10->153|1h65A|7e-14|14.6|144/257|c.37.1.8| HM:SCP:REP 6->190|1jalA1|1.6e-35|30.4|184/0|c.37.1.8|1/1|P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases| OP:NHOMO 726 OP:NHOMOORG 553 OP:PATTERN --1111----------2--11112-----1--11211111222132231222211111211---1--- 111--1------11----------------------------------1--1----------11-------11111--1133-1111112111122---121111111-1---------------221222211112--24112--22-1111-------1---12-32-1-------------11--121-1-112221122222222--11--222333--1-1111112-111111111111111111--1---11-1---111112----1-111---1----11-------------------------11111111-11222232233333313333132232121223344342251-321311--1211111-------1111112-111--------------------------------------1-----1111--------------11211------------------------------11111-----------1-----------------111111111-11-11--11-112--1111-----------111321212223311112122121232222-1112---11-21-11111111111212211111--11-1--1111111111111111111--1----------111111-1111111111-1111111111111111111111--111111111111111111111111111--111111111111--1-1111111111-1-1111212-111111111113111--1211111-------------11111111111112111111112211111111111111--11111111--------1---------------------------1211112111111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 223 STR:RPRED 32.9 SQ:SECSTR ccccccEEEEEEEccTTccHHHHHHHHHTTcEEEEEcTTcccEEEEEEEEETTEEEEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTTccEEEEEEcHHHHHHTTccccHHHHHHHHcccEEEccTTTcTTHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccccccHHHHHHHHHTTcHHHHH####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 678-679| PSIPRED ccccccccEEEEEccccccHHHHHHHHHccccEEccccccEEEEEEEEEEEccEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccccccccHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc //