[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Eggerthella lenta DSM 2243 (elen0)
Gene : ACV55436.1
DDBJ   :       ABC transporter related
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 30/68 : Bacteria 893/915 : Eukaryota 6/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
c.37.1e.11.1
:843 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  19->843 2r6fB PDBj e-141 42.3 %
:RPS:PDB  14->102 1dapA PDBj 1e-16 16.9 %
:RPS:PDB  192->578 2dpiA PDBj 5e-29 12.6 %
:RPS:PDB  593->675 3caoA PDBj 2e-08 8.4 %
:RPS:PDB  700->842 1aroP PDBj 2e-20 9.6 %
:RPS:SCOP 19->150,157->278 1bgwA e.11.1.1 * 4e-11 11.1 %
:RPS:SCOP 372->475 1f2t.1 c.37.1.12 * 4e-21 24.5 %
:RPS:SCOP 523->553 1ji0A c.37.1.12 * 2e-04 41.9 %
:RPS:SCOP 539->824 1f2t.1 c.37.1.12 * 4e-25 20.5 %
:HMM:SCOP 21->471 1ii8.1 c.37.1.12 * 3.3e-34 22.5 %
:HMM:SCOP 524->841 1tq4A_ c.37.1.8 * 1.6e-32 34.8 %
:HMM:PFM  364->417 PF00005 * ABC_tran 1.9e-10 43.1 51/118 
:HMM:PFM  714->767 PF00005 * ABC_tran 3.2e-08 33.3 51/118 
:HMM:PFM  639->673 PF00684 * DnaJ_CXXCXGXG 0.00022 22.9 35/79 
:HMM:PFM  534->562 PF06745 * KaiC 0.00011 41.4 29/226 
:HMM:PFM  821->836 PF12399 * BCA_ABC_TP_C 0.00063 50.0 16/23 
:BLT:SWISS 19->138,173->843 UVRA_THET8 e-129 42.0 %
:PROS 738->752|PS00211|ABC_TRANSPORTER_1
:REPEAT 2|14->200|510->659
:REPEAT 2|306->494|664->843

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ACV55436.1 GT:GENE ACV55436.1 GT:PRODUCT ABC transporter related GT:DATABASE GIB01015CH01 GT:ORG elen0 GB:ACCESSION GIB01015CH01 GB:LOCATION complement(1752829..1755360) GB:FROM 1752829 GB:TO 1755360 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT ABC transporter related GB:NOTE PFAM: ABC transporter related; KEGG: bja:blr8051 putative excinuclease ABC subunit A GB:PROTEIN_ID ACV55436.1 GB:DB_XREF GI:257475116 InterPro:IPR003439 InterPro:IPR017871 LENGTH 843 SQ:AASEQ MDQQSATAADAGRDLHGPDRIEVRGARVHNLKNIDASIPLNRLVGIAGVSGSGKSSLALGVLYAEGSRRYLEALSTYTRRRLTQAGRASVDEVLHVPAALALHQRPSVPGVRSTFGTSTELLNSLRLLFSRAGSHVCPNGHRVPPTLNVAAERPITCPVCGVEFFGPGAEDLAFNSGGACPECDGTGIVRTVDLDSLVPDEGLAIDEGAVAPWSTLMWDLMKQVAREMGVRTDVPFNQLTPAERDIVFSGPAEKKHILYKAKKTDTFAELDFTYYNAVYTVENALAKVKDEKGLGRAARFLKQGVCPECDGTRLSPEARLPQVAGIDLAEASAKTLDELVAWTDAVPEGLTPEMRPMAHNIVESFQHTARRLVDLGLGYLALDRAGSTLSTGERQRVQLARAVRNRTTGVLYVLDEPSIGLHPSNIDGLVEVMRDLLADGNSVVMVDHDTRILAAADWLVEMGPGAGADGGRIVAQGTLTEVEANPASLIGGFLSGAETVRVRERIPAADVFAHGSIELATEALHTVKPLEVAVPRGRLTAVTGVSGSGKTTLVLESLIPSLVANASGAKLPAHVKRIEAAGIERANLIDATPIGSNVRSTVATYAGVHDELRRAFARTPEAKAAGLKAGDFSYNTGKLRCPECDGTGSISLDVQFLPDVDITCPVCGGSRYAPEASRIHRAAEGCEDPGCTLPQFMAMTVDEARTPASGLKKARARLDTLHRLGLGYLTLGEATPALSGGEAQRLKLASEMGRAQDDAVFVFDEPTIGLHPLDVRTLLGVFERLVEQGATVVVIEHDLDVIANADYVVDLGPGGGASGGRIVAVGTPEQVADNPESVTGRYL GT:EXON 1|1-843:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 19->138,173->843|UVRA_THET8|e-129|42.0|774/952| PROS 738->752|PS00211|ABC_TRANSPORTER_1|PDOC00185| NREPEAT 2 REPEAT 2|14->200|510->659| REPEAT 2|306->494|664->843| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 19->843|2r6fB|e-141|42.3|795/864| RP:PDB:NREP 4 RP:PDB:REP 14->102|1dapA|1e-16|16.9|89/320| RP:PDB:REP 192->578|2dpiA|5e-29|12.6|348/372| RP:PDB:REP 593->675|3caoA|2e-08|8.4|83/102| RP:PDB:REP 700->842|1aroP|2e-20|9.6|135/774| HM:PFM:NREP 5 HM:PFM:REP 364->417|PF00005|1.9e-10|43.1|51/118|ABC_tran| HM:PFM:REP 714->767|PF00005|3.2e-08|33.3|51/118|ABC_tran| HM:PFM:REP 639->673|PF00684|0.00022|22.9|35/79|DnaJ_CXXCXGXG| HM:PFM:REP 534->562|PF06745|0.00011|41.4|29/226|KaiC| HM:PFM:REP 821->836|PF12399|0.00063|50.0|16/23|BCA_ABC_TP_C| RP:SCP:NREP 4 RP:SCP:REP 19->150,157->278|1bgwA|4e-11|11.1|234/679|e.11.1.1| RP:SCP:REP 372->475|1f2t.1|4e-21|24.5|102/288|c.37.1.12| RP:SCP:REP 523->553|1ji0A|2e-04|41.9|31/240|c.37.1.12| RP:SCP:REP 539->824|1f2t.1|4e-25|20.5|258/288|c.37.1.12| HM:SCP:REP 21->471|1ii8.1|3.3e-34|22.5|338/370|c.37.1.12|1/3|P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases| HM:SCP:REP 524->841|1tq4A_|1.6e-32|34.8|227/400|c.37.1.8|2/2|P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases| OP:NHOMO 1681 OP:NHOMOORG 929 OP:PATTERN ------------------------21121131111---1121211121-1111-1-1-------1-11 2341643222233211111-13111511111135553635123242243322587223112232343665333334331133211111222223222--2222324242311111111111111233223232322233331114111111111111111112111111111111111111112221111122122222332132233222111223311232124333333341112111111111132224323255212224333554212233332222333233222222222223333333333333233333333312221444345323245222222321112111122311121111111111423111111111112221112223211111111111-332332241211222343214243211111321211121212222221112211211111111--11111111111111111111211112222244444524444334544442453524331122222322255323211111111111111111122122311111132111111122311112124412111111111111111-11111111111223211112121111111111111121112--12222------22231222222222222-2212222222222222222121221112222222222222222222222221-111111111111--1111111111111112111211111-111111112211123111111223222223111111111111111111111111111132222221111111111111111111111111111111-1-21112111111111111111111121212223 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------1--------1-1--1-----1---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 832 STR:RPRED 98.7 SQ:SECSTR ###########EcTTTTTccEEccccHHHHHHHccccEETTcEEEEEccTTccHHHHHHEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccEEEEGGGccGGGGccTTcEEEETccGGGcEEEEcTTHHHHccGGGGGGccTTccccccccccHHHccEEEETTEEEcccEEccccccccHHHTcEEEEccccEEEETTHHHcGGGTTccEEEEETTHHEEEEEcHHHHHTTccTTEEHHHHHcccTTcEEEEccccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHcccEEEETHHHHHHHHcTTTHTTEEEEEcHHHHHHHHHHccTTGGGccccccEEGGGccccTTcHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcHHHHHHHHTccccccEEEccGGGHHHHHHHcccGGGcTTccHHHHHHHHHcccHHHHcEEHHccHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHTccTcccccccccccccEEHHHEEEEccccccccccTTHHHHHHHHHHEEEEEHHHHHHHcccEEEEEEEEccccccHcccccEEEEEEccHHHHccHHHHHHHHHHHHHTcccEEETTccccccccEEccccHHHHHHHccccEETcEEEEEccTTccHHHHHHHccccEETTcHHHHHHTccccEEEEEccccccHHHHHHHTccGGcccHHHHHHHTccGGGcEEGcEEEccccHHHHHHHHHHHHTTcccEEcGGGcHccHHHHcccccHHHHTHHHHHHHTTTTHHTcEEEEEEcccTTHHHHEEEEEEEEEcccEEcccEEEEEEEEEEEEcccccccEEEEHTcHHHEEETTTEEcHHHHHHHHHHHHHHHTH DISOP:02AL 843-844| PSIPRED cccccccccccccccccccEEEEEEEEEEcccccEEEEccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEccccEEEEEEccccccccccEEEEHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEccHHHccccccccHHHccccccccHHHHHHHHHHHHccccccccHHHccHHHHHHHEEcccccEEEEEEccccccEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccEEEEccEEHHHHccccHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHccHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEEccHHHHHHccEEEEccccccccccEEEEEccHHHHHHcHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccEEEccccccccccccEEEEcccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccEEEEcccccccccccccccHHHHHHHHHHHcccccccccccccccEEEEEcccEEEcccccccHHEEEHHHccccccccEEEccEEEcHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHccccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcHHHHHHccEEEEccccccccccEEEEEccHHHHHHccccHHcccc //