[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Eggerthella lenta DSM 2243 (elen0)
Gene : ACV56226.1
DDBJ   :       protein of unknown function DUF92 transmembrane
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 2/68 : Bacteria 20/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:516 amino acids
:PSIPRED
:RPS:PFM  295->503 PF01940 * DUF92 1e-10 32.0 %
:HMM:PFM  253->510 PF01940 * DUF92 1.3e-53 39.4 221/225 
:HMM:PFM  17->207 PF01148 * CTP_transf_1 6.9e-10 18.9 159/259 
:BLT:SWISS 39->166 PHYK1_SOYBN 2e-06 33.3 %
:BLT:SWISS 326->505 TMM19_MOUSE 2e-06 37.4 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ACV56226.1 GT:GENE ACV56226.1 GT:PRODUCT protein of unknown function DUF92 transmembrane GT:DATABASE GIB01015CH01 GT:ORG elen0 GB:ACCESSION GIB01015CH01 GB:LOCATION complement(2662890..2664440) GB:FROM 2662890 GB:TO 2664440 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT protein of unknown function DUF92 transmembrane GB:NOTE PFAM: protein of unknown function DUF92 transmembrane; phosphatidate cytidylyltransferase; KEGG: bha:BH1418 hypothetical protein GB:PROTEIN_ID ACV56226.1 GB:DB_XREF GI:257475906 InterPro:IPR000374 InterPro:IPR002794 LENGTH 516 SQ:AASEQ MMGDVMENLIGLGVSLAYVLAVLGASSLAARRGASSEATRKFVHIALGGWWLIAARFFDSPLWAAALPAAFILVNAFAYRRQKLSFMGRDGGEDTPGTVYYAVSLTALALFSFGIGTPYVGALGFFCMAFGDGFAAVLGKRFGRRVLVGCCGKTLVGSATMLAVSFASCAVVLMAPPPFGAGGILGAPGGAFAPLGSLAASLLAAALLAAVAAAIEAFSVEGLDNLFVPLGVSALYAVLFLPAAAYTPALAGLLLSGAVALASFRLRLLTVAGGLGAVAVGTLAFAIGGWPLWLLLMWFFGSSNVASKLMALSAVKRNGGAPASRKHSGPRTLRQVLANSVPFLACALAYTATGEPWLLLLASGALAASTADTWASEVGVYSRRPPVNILTREPMQRGLSGGVSPLGLAATVVGAVTSAFLAMLLFHAFGYAIPTGPDAFFFIIACGVVGSLVDSVLGVVMQAKYRCPNDAEGGLVETPPCGAQAALVSGYAWVTNDAVNLMSGIAVVLLGLLVVV GT:EXON 1|1-516:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 39->166|PHYK1_SOYBN|2e-06|33.3|126/302| BL:SWS:REP 326->505|TMM19_MOUSE|2e-06|37.4|174/336| TM:NTM 12 TM:REGION 7->29| TM:REGION 42->55| TM:REGION 61->79| TM:REGION 107->129| TM:REGION 150->172| TM:REGION 189->211| TM:REGION 233->255| TM:REGION 273->295| TM:REGION 405->427| TM:REGION 440->462| TM:REGION 478->495| TM:REGION 501->516| SEG 11->36|glgvslayvlavlgasslaarrgass| SEG 175->215|apppfgaggilgapggafaplgslaasllaaallaavaaai| SEG 249->263|alaglllsgavalas| SEG 268->284|lltvagglgavavgtla| SEG 358->371|llllasgalaasta| SEG 447->460|gvvgslvdsvlgvv| SEG 507->515|vvllgllvv| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 295->503|PF01940|1e-10|32.0|200/258|DUF92| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 253->510|PF01940|1.3e-53|39.4|221/225|DUF92| HM:PFM:REP 17->207|PF01148|6.9e-10|18.9|159/259|CTP_transf_1| OP:NHOMO 24 OP:NHOMOORG 22 OP:PATTERN ---------------------1------------1--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------21111-----111------11---------11111----------------------------------------------------21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PSIPRED ccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEccccccEEEEEcccccccEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcc //