[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Eggerthella lenta DSM 2243 (elen0)
Gene : ACV56759.1
DDBJ   :       transcriptional regulator, LuxR family
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 11/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.4.6
:522 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  430->512 1yioA PDBj 1e-07 38.6 %
:RPS:PDB  456->515 3cloA PDBj 1e-13 33.3 %
:RPS:SCOP 456->515 1fseA a.4.6.2 * 1e-13 40.0 %
:HMM:SCOP 455->515 1p4wA_ a.4.6.2 * 1.2e-13 42.6 %
:RPS:PFM  457->509 PF00196 * GerE 2e-10 49.1 %
:HMM:PFM  456->510 PF00196 * GerE 9.9e-18 50.9 55/58 
:BLT:SWISS 457->506 MALT_YERPY 4e-08 44.0 %
:PROS 471->498|PS00622|HTH_LUXR_1
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ACV56759.1 GT:GENE ACV56759.1 GT:PRODUCT transcriptional regulator, LuxR family GT:DATABASE GIB01015CH01 GT:ORG elen0 GB:ACCESSION GIB01015CH01 GB:LOCATION complement(3258698..3260266) GB:FROM 3258698 GB:TO 3260266 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT transcriptional regulator, LuxR family GB:NOTE PFAM: regulatory protein LuxR; SMART: regulatory protein LuxR; KEGG: plu:plu4288 hypothetical protein GB:PROTEIN_ID ACV56759.1 GB:DB_XREF GI:257476439 InterPro:IPR000792 LENGTH 522 SQ:AASEQ MSGAAGDRDVRTVERRNMIRLEKRGIIKRFDLLDTLSFFAFCMSVPLFLPVLEQWRGMTSSVAVSWSFLPSVSFSAALSLAAMFTALAFLFICLLKTAHARVSRTIMLLALACYAIGYGLLDLWSFGALDGSVVEAGSGLMMGFGAAVMCLVWMSRLHVLEFRRALVVAWVAGCVLFASASLLPMLGATPARTVLTVAAALSVVGCARLFFRSEGEDERSAQAGVNWRDVFGHLDVSVVEGTGDFKTPLARALFFAVMPFAMLLLFVADNSLVRTMDWGVAPLALAGVLAVAVMVPLIRMKTDQALINFSYRFFLPLVAFAVFAATAFVEPPLQRSVMAVGSLSFCAIYALVMSAMLVAMAGRMRSLALPAGGIMIIVGCLVCLLSDANMNTGVLAACQYQVLIVLFVVMAIALMVTPSSRLWRVMLEGIDAVESNALGAQEGYNRRCADLSDEYRLTAREAEILLLLGRGHTSSFVADELTVAESTVRSHRKNIYRKLGVSSREELFKLLDDEGDGPDKGV GT:EXON 1|1-522:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 457->506|MALT_YERPY|4e-08|44.0|50/903| PROS 471->498|PS00622|HTH_LUXR_1|PDOC00542| TM:NTM 11 TM:REGION 30->52| TM:REGION 68->90| TM:REGION 106->128| TM:REGION 136->158| TM:REGION 167->189| TM:REGION 247->269| TM:REGION 277->299| TM:REGION 312->334| TM:REGION 340->362| TM:REGION 367->389| TM:REGION 395->417| SEG 67->91|sflpsvsfsaalslaamftalaflf| SEG 188->204|atpartvltvaaalsvv| SEG 279->297|gvaplalagvlavavmvpl| SEG 313->332|fflplvafavfaatafvepp| SEG 350->361|alvmsamlvama| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 430->512|1yioA|1e-07|38.6|83/198| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 456->515|3cloA|1e-13|33.3|60/249| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 457->509|PF00196|2e-10|49.1|53/57|GerE| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 456->510|PF00196|9.9e-18|50.9|55/58|GerE| GO:PFM:NREP 4 GO:PFM GO:0003700|"GO:transcription factor activity"|PF00196|IPR000792| GO:PFM GO:0005622|"GO:intracellular"|PF00196|IPR000792| GO:PFM GO:0006355|"GO:regulation of transcription, DNA-dependent"|PF00196|IPR000792| GO:PFM GO:0043565|"GO:sequence-specific DNA binding"|PF00196|IPR000792| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 456->515|1fseA|1e-13|40.0|60/67|a.4.6.2| HM:SCP:REP 455->515|1p4wA_|1.2e-13|42.6|61/0|a.4.6.2|1/1|C-terminal effector domain of the bipartite response regulators| OP:NHOMO 71 OP:NHOMOORG 11 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------5lB----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11--------------------------------------------------------1------------------------------------11------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 104 STR:RPRED 19.9 SQ:SECSTR ###########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################EEEEEcTTcHHHHHHHHHTGGGEEEEEEEEEccccEEEEETTTccccHHHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHTccHHHHHHHHHHHHHHTTcccHHHHHHHHHHTc####### DISOP:02AL 59-59,67-67,73-73,76-76,81-81,95-95,109-109,115-115,118-118,123-123,137-137,143-143,146-146,151-151,165-165,171-171,199-200,202-202,207-207,213-213,241-241,249-249,291-291,297-298,300-300,305-306,311-311,314-314,319-319,522-523| PSIPRED cccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHccccHHHHHHHccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccccHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHccccccccc //