[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147 (ftul2)
Gene : ACD31062.1
DDBJ   :       transporter-associated protein, HlyC/CorC family
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 19/68 : Bacteria 860/915 : Eukaryota 49/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
d.145.1d.37.1
:419 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:BLT:PDB  198->326 3hf7A PDBj 4e-22 37.8 %
:BLT:PDB  342->406 2o1rA PDBj 8e-08 34.4 %
:RPS:PDB  114->327 3bp1B PDBj 2e-24 8.4 %
:RPS:PDB  337->414 3dedB PDBj 1e-09 21.3 %
:RPS:SCOP 186->330 2v8qE2 d.37.1.1 * 2e-14 12.6 %
:RPS:SCOP 337->414 2pliA1 d.145.1.4 * 2e-15 23.1 %
:HMM:SCOP 196->258 1nf7A3 d.37.1.1 * 1.1e-05 16.1 %
:HMM:SCOP 265->329 1vr9A2 d.37.1.1 * 1.2e-06 26.2 %
:RPS:PFM  24->178 PF01595 * DUF21 7e-24 37.3 %
:RPS:PFM  340->414 PF03471 * CorC_HlyC 1e-06 25.3 %
:HMM:PFM  6->180 PF01595 * DUF21 4.1e-58 41.6 173/183 
:HMM:PFM  340->415 PF03471 * CorC_HlyC 6.4e-19 28.9 76/81 
:HMM:PFM  278->324 PF00571 * CBS 1.6e-06 23.4 47/57 
:BLT:SWISS 24->413 YFJD_ECOLI 2e-68 32.7 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ACD31062.1 GT:GENE ACD31062.1 GT:PRODUCT transporter-associated protein, HlyC/CorC family GT:DATABASE GIB00719CH01 GT:ORG ftul2 GB:ACCESSION GIB00719CH01 GB:LOCATION complement(1267754..1269013) GB:FROM 1267754 GB:TO 1269013 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT transporter-associated protein, HlyC/CorC family GB:PROTEIN_ID ACD31062.1 GB:DB_XREF GI:187712765 LENGTH 419 SQ:AASEQ MSTYTVVIIIFILICISAFFSSSETAMMALNKYKLKHLAKKNHRAAKRSLSLVRNPERLLVAILIGNTFANIFAGTVISSYSEDHFGDLGLLIATIVVTILVLVFGEIIPKSFAAIYPQRLAFPFSLPLKIIMLILYPAVIFLSMVSKVTLKLFGVKIEAVNNESLDKEEIQTVVNESNAKLGAKNKNMLLGVLELDKVLVQEVMTHFNKIEYIDLSNSIDKILARIAKMRSLNIILCENGVNNIIGVIRLKEITNLLISSKKGQISKAALRKIAQEAYFIPETVSLQTQLINFQQKSKRFAIVVDEYGDVCGTVTIEDIMEEIVGEFSDRFDVNNNIRKLEDNSYLIGGSATLREINRHIGIEFESEDAKTLSGLIIEEIENLPSGPCCIKYNNILLEITNIRDNKIVSIKLTITTET GT:EXON 1|1-419:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 24->413|YFJD_ECOLI|2e-68|32.7|388/428| TM:NTM 4 TM:REGION 4->26| TM:REGION 58->80| TM:REGION 89->111| TM:REGION 131->153| SEG 8->23|iiifilicisaffsss| SEG 91->104|lliativvtilvlv| BL:PDB:NREP 2 BL:PDB:REP 198->326|3hf7A|4e-22|37.8|127/127| BL:PDB:REP 342->406|2o1rA|8e-08|34.4|64/78| RP:PDB:NREP 2 RP:PDB:REP 114->327|3bp1B|2e-24|8.4|214/250| RP:PDB:REP 337->414|3dedB|1e-09|21.3|75/83| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 24->178|PF01595|7e-24|37.3|153/184|DUF21| RP:PFM:REP 340->414|PF03471|1e-06|25.3|75/81|CorC_HlyC| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 6->180|PF01595|4.1e-58|41.6|173/183|DUF21| HM:PFM:REP 340->415|PF03471|6.4e-19|28.9|76/81|CorC_HlyC| HM:PFM:REP 278->324|PF00571|1.6e-06|23.4|47/57|CBS| RP:SCP:NREP 2 RP:SCP:REP 186->330|2v8qE2|2e-14|12.6|143/159|d.37.1.1| RP:SCP:REP 337->414|2pliA1|2e-15|23.1|78/84|d.145.1.4| HM:SCP:REP 196->258|1nf7A3|1.1e-05|16.1|62/0|d.37.1.1|1/2|CBS-domain| HM:SCP:REP 265->329|1vr9A2|1.2e-06|26.2|61/0|d.37.1.1|2/2|CBS-domain| OP:NHOMO 2330 OP:NHOMOORG 928 OP:PATTERN ------------------------222222411----------12122---11------------112 2221213544432222222-24--2222222-44443133223331334342656123--322242344421222222112-2222223333-322---223133424-13333333333333322211122213122222111221442332221111111-22132332211222211222323111-1-344444443444444442-5435445322234333333343222222222222222222221212222222211222221111121111111111111111111111111111111111111111111111-22231112222212123312222-122-22-13311-11-------11231-333322222233333333333333333333334-222225222332322233433323211323142222222333333331332132422222222222222122222222222222-1121132223333333333333333333323333333422444324334322322253323432222222222333212222431223222222222222333323121111111111113111111111--122554223223424444434744434552324--3422221-22255444555555555554-4555555555555555554555444445555445444554555555555552-55555556455521322222233332222333333333332233333333344325244443444333343444332323323244434444434444333333322222222253111111222222223321111---1---11------1-----1111111111113 --------211-------------------------------------------------------------------------------------------------2---1312--111-1-1111-14111-21---2111------1-------2-----12---11--1-1--17111--41-3-21112---3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 310 STR:RPRED 74.0 SQ:SECSTR ########################################################################################################cccccccEEcccccEEEEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEEETTccEEEcHHHHHHTTTTcccccHHHHHHHHHHHHHHTcccEEEEEEGGGGTTcccccccEEccccccccccccccGGGGTTcEEEEEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEcHHHHHHTTTTccccHHHHHHHHHHHHHHTcccEEEEEEEEcccTTEEEEEEEEcccccccccHTTccc##ccEEEcTTccEEEETTccHHHHHHHHTcccGGcccccHHHHHHHHHcccccTTcEEEETTEEEEEEEEETTEEEEEEEEEc### PSIPRED ccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHcccEEHHcccEEHHHEEEEcccccHHHHHHHHHHccccEEEEEEcccccEEEEEEHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHccccEEccccccHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccEEEEEEHHHHHHHHcccccccccccHHHHcccccEEEEEccccHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHccccccccEEEEccEEEEEEEEcccEEEEEEEEEcccc //