[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Lactobacillus salivarius UCC118 (lsal0)
Gene : brnQ
DDBJ   :brnQ     Branched-chain amino acid transport system carrier protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 325/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:460 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PFM  30->434 PF05525 * Branch_AA_trans 2e-69 43.9 %
:HMM:PFM  11->442 PF05525 * Branch_AA_trans 1.2e-129 44.7 421/428 
:BLT:SWISS 30->434 BRNQ_BACSU 2e-56 33.0 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABE00438.1 GT:GENE brnQ GT:PRODUCT Branched-chain amino acid transport system carrier protein GT:DATABASE GIB00337CH01 GT:ORG lsal0 GB:ACCESSION GIB00337CH01 GB:LOCATION complement(1722418..1723800) GB:FROM 1722418 GB:TO 1723800 GB:DIRECTION - GB:GENE brnQ GB:PRODUCT Branched-chain amino acid transport system carrier protein GB:NOTE COG1114 [E] Branched-chain amino acid permeases GB:PROTEIN_ID ABE00438.1 GB:DB_XREF GI:90821799 GB:GENE:GENE brnQ LENGTH 460 SQ:AASEQ MEKLVERKLTKKDYFVVSSLLFALFFGAGNLIFPLHLGQLAGHNWLPATLGFLVTGVLLPLLSVLAIAITRSKGVYDVGLPLGPTFALVFMVLIHATIGPLFGTPRTATVSFTVGLAPLVPQQYQQVALFGFSALFFLAAFLLSYKENNIASNLGKVLNPVFLVLLFLVFLVSFLKPMGSVSQAAPTAQYLHGAFTNGFLEGYNTMDALAGLAFGVTVVTAVRAMGKKREKSVAAVTAKAGFFSMSAVVVIYLLLIVVGAMSLGRFKLSADGGVAFSQIVNAYAGSFGQAVLATLITVTCLTTAVGLVAAFAQDFHAHFPKVSYHTWLALSCLASFLTANFGLEQIIAWSTPMLMFLYPLSMVLILLSVFSPLFKRDGAVYFMVVLFTVVPAFFDMVVAFPAVVSQSAFGKAVAAFRLHYLPLASIGLSWVVPALVGLVLGLGVYFYKKARVSVGVTEKE GT:EXON 1|1-460:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 30->434|BRNQ_BACSU|2e-56|33.0|397/440| TM:NTM 12 TM:REGION 15->37| TM:REGION 48->70| TM:REGION 79->101| TM:REGION 116->138| TM:REGION 153->175| TM:REGION 205->226| TM:REGION 237->259| TM:REGION 295->317| TM:REGION 323->345| TM:REGION 350->372| TM:REGION 381->403| TM:REGION 418->440| SEG 15->29|fvvssllfalffgag| SEG 128->144|alfgfsalfflaaflls| SEG 161->175|vflvllflvflvsfl| SEG 248->258|vvviylllivv| SEG 435->444|lvglvlglgv| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 30->434|PF05525|2e-69|43.9|394/428|Branch_AA_trans| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 11->442|PF05525|1.2e-129|44.7|421/428|Branch_AA_trans| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0015658|"GO:branched-chain aliphatic amino acid transmembrane transporter activity"|PF05525|IPR004685| GO:PFM GO:0015803|"GO:branched-chain aliphatic amino acid transport"|PF05525|IPR004685| GO:PFM GO:0016021|"GO:integral to membrane"|PF05525|IPR004685| OP:NHOMO 541 OP:NHOMOORG 325 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- -----1111111-1---------------------------------1--------1------1--------111111--1-------------------2---1-------------------1-------------------------------------------------------------------116676766656676661-21227662-12121------3-2333333333333332222213312211212332222-1-111-1121221121--11111111111111111111-1111221111112--1113333323323-3--3333-4-23-----11-----2-------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------1---1--------------------------11----------------------311--------11111111--11111-111--1----------11112111111111111-11111111111111111111111111211111111111111112111111111111111111111--1---------------111-211111111111111111--1--22221111111111111----------33341111122111--------------------------------11--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-5,454-461| PSIPRED ccHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHccccHHHHHHHHHHHHccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccc //