[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD54930.1
DDBJ   :       putative membrane protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 12/68 : Bacteria 119/915 : Eukaryota 2/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.35.1
:720 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  401->524 3d9bA PDBj 3e-04 18.3 %
:RPS:SCOP 584->698 1iwgA7 f.35.1.1 * 2e-06 14.2 %
:HMM:SCOP 105->333 1iwgA8 f.35.1.1 * 2.9e-28 29.8 %
:HMM:SCOP 459->702 1iwgA8 f.35.1.1 * 5.3e-27 27.8 %
:RPS:PFM  486->698 PF03176 * MMPL 1e-11 36.6 %
:HMM:PFM  45->365 PF03176 * MMPL 5.4e-45 29.6 314/333 
:HMM:PFM  397->707 PF03176 * MMPL 1.2e-36 28.8 295/333 
:BLT:SWISS 39->719 MMPL3_MYCTU 5e-49 32.4 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD54930.1 GT:GENE BAD54930.1 GT:PRODUCT putative membrane protein GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 72253..74415 GB:FROM 72253 GB:TO 74415 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative membrane protein GB:PROTEIN_ID BAD54930.1 LENGTH 720 SQ:AASEQ MFDVLGGFIVRRARWILVASVLALVAGAALGVTAFGKMQSGGQDDPGAESSLAATQLREKFGSGTDYLFLVRATGGSIDDDAAAAFGRDLTARLAADPRLADVVSYWDTGSPAMRAADGTAAVILAGNADPDTEDHSAASGIIADYRSAGPVAQVQVGGTDPTFEAITEQIGKDLGLAEGIAVPLILALLVLAFGNVVAALLTLLTGGIAILGTFAELSVLGSLTDVSIYAVNLTTALGLGLAVDYGLLMVARFRERRAAGATTDEAVVGAVATAGRTIVFSAATVVAALSSLVIFPQYFLRSFAYAGIGVVAISALAAVLTLPALLAVLGDRSDAWHIRGVRGIRGDAAPFWAAVARTATRRPLLTGVPVVLILLLAAAPLLGVRFGTPDDRVLPTTTEVRQVGDAMRTEFGGGEANALSVVIGAAVPAQPLADYAAQLSRVEHVTRVDSAAGTFVAGRPVATSPADLRFARPDAQRLEVHTGLDRNSTEARELVDRVRAVPEPAGATALVGGQVAELRDSLSAIGSRLPIAVGWIVATTFVLLFLFTGSVVQPVRALLSNALSLAATLGLMVFVFQDGHLSGLLGFTPAPLDVSMLLLLFCITFGLSMDYEVFVVSRIKEVHDRGADTETAVIEGVARTGRLVTTAAALISISFLAFVSSDVRFIQFFGLGAGLAILIDATLVRGVLVPVAMRLLGPAAWFAPRPLRVVHRRFGLAEA GT:EXON 1|1-720:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 39->719|MMPL3_MYCTU|5e-49|32.4|663/944| TM:NTM 11 TM:REGION 16->38| TM:REGION 188->210| TM:REGION 230->252| TM:REGION 270->292| TM:REGION 308->330| TM:REGION 366->387| TM:REGION 528->550| TM:REGION 556->578| TM:REGION 589->610| TM:REGION 642->664| TM:REGION 674->696| SEG 17->34|lvasvlalvagaalgvta| SEG 181->193|iavplilallvla| SEG 199->214|aalltlltggiailgt| SEG 259->276|aagattdeavvgavatag| SEG 280->294|vfsaatvvaalsslv| SEG 316->330|alaavltlpallavl| SEG 369->383|vpvvlilllaaapll| SEG 558->572|allsnalslaatlgl| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 401->524|3d9bA|3e-04|18.3|115/1045| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 486->698|PF03176|1e-11|36.6|202/284|MMPL| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 45->365|PF03176|5.4e-45|29.6|314/333|MMPL| HM:PFM:REP 397->707|PF03176|1.2e-36|28.8|295/333|MMPL| GO:PFM:NREP 1 GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 584->698|1iwgA7|2e-06|14.2|113/199|f.35.1.1| HM:SCP:REP 105->333|1iwgA8|2.9e-28|29.8|215/223|f.35.1.1|1/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| HM:SCP:REP 459->702|1iwgA8|5.3e-27|27.8|216/223|f.35.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| OP:NHOMO 365 OP:NHOMOORG 133 OP:PATTERN ------1111111111-1----1--------------------------------------------- ----B223444413E7944-4933C6646663997B7545155C31111221322111--23413227B71-----------1----------------------------------------------------------11--1-------------------------------------111-----1-1111111111111111--11-1111---2-111------1-111111111111111-112---------------------1---------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------4------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 115 STR:RPRED 16.0 SQ:SECSTR ################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################HHHHHHHHHHHHHcEEccEEEEEEEEcGGGcccGGGGGGc#######EEEcccccEEEHHHHEEEccccEEEEETTEEEEEEccTTccHHHHHHHHH##HHTTTcTTEEEEEcTHHHHcccTTT#################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 37-63, 106-117, 131-138, 341-351, 459-464, 467-468, 486-492, 717-720| PSIPRED cHHHHHHHHHHccccEEEHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEcccccccccccccccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHccccccccccccccHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHcccccHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccEEccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHcccccccccc //