[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD55101.1
DDBJ   :       putative membrane protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 17/68 : Bacteria 129/915 : Eukaryota 2/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.35.1
:763 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:SCOP 561->723 1iwgA7 f.35.1.1 * 4e-07 14.0 %
:HMM:SCOP 60->368 1iwgA8 f.35.1.1 * 1.4e-24 21.9 %
:HMM:SCOP 483->728 1iwgA8 f.35.1.1 * 3.2e-28 25.7 %
:RPS:PFM  60->117 PF12237 * PCIF1_WW 8e-04 34.0 %
:RPS:PFM  234->363 PF03176 * MMPL 3e-10 33.3 %
:RPS:PFM  471->723 PF03176 * MMPL 2e-17 36.7 %
:HMM:PFM  48->369 PF03176 * MMPL 1.1e-53 29.7 296/333 
:HMM:PFM  475->730 PF03176 * MMPL 1.3e-37 27.9 247/333 
:BLT:SWISS 1->759 YDFJ_BACSU 5e-98 39.1 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD55101.1 GT:GENE BAD55101.1 GT:PRODUCT putative membrane protein GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION complement(262950..265241) GB:FROM 262950 GB:TO 265241 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT putative membrane protein GB:PROTEIN_ID BAD55101.1 LENGTH 763 SQ:AASEQ MSVFLYRWGKFAFRRKWIVLPVWLALFLILGGLGAQLREPMTDDFSLPNLPSERATEILDKHFPGMSEAFAFDAVTGTYVIGAPEGQRLTDPANREAITAMIGRLEQLDIVDHAEPIVDPITATEQMGCLIPDPDPAECGSAPLNVLNQTAPATVAYFSVPFTIAEFADITAQDRAAAYGVADAARQAGLTVEMSGSIAIEEGGPSGKAEMIGMAVAFVVMIVAFGAIVAAFVPIVTAVVGLGAATSLIFLGTSVVSIPTFTTFLASMIGIALSIDYALFIVSRYKHELAVQDSPEEAAGTALGTAGSAVVFAGLTVIIALAGLSIVGVRFLTFMGLGGAVAAAFAVLVALTLMPALLGALGRFLFTPKLPLVAQHDPEDDTVVTNGMRVAKLIGRAPALTLLLSVVVLGLLAAPAVNLDLGLPGEDSMAKTTTVRKAYELRTAGFGEGSNGVLQVAVDLSGVPEDRRAEALTALRDKLASYPDMDYVSRPTPSADGQGALINGVPTAGPNDQRTKDLVRDARADEAALNEEFGMEYGVTGTTAIYADIDHVLLGKIVPYMAIVAGAAFVLLILVFRSILVPLTGALGFLLSMAATFGATVLIFQEGRFGLIDDPHPIVSFLPIMLIGLVFGLAMDYQVFLVTRIREEYVHGAEPRTAMINGYHHGARVVTAAAVIMISVFGSFLLETDATAKSMGFALAAGVLLDAFFVRMLLIPSLLALLGDKAWWMPRWLDRIVPDIDVEGAKLYALRAPAADKERAPVS GT:EXON 1|1-763:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 1->759|YDFJ_BACSU|5e-98|39.1|711/724| TM:NTM 11 TM:REGION 8->30| TM:REGION 222->244| TM:REGION 263->284| TM:REGION 306->328| TM:REGION 345->367| TM:REGION 395->417| TM:REGION 556->578| TM:REGION 587->609| TM:REGION 621->643| TM:REGION 666->688| TM:REGION 699->721| SEG 24->37|lalflilgglgaql| SEG 172->189|aqdraaaygvadaarqag| SEG 211->233|migmavafvvmivafgaivaafv| SEG 298->309|aagtalgtagsa| SEG 336->351|glggavaaafavlval| SEG 399->419|altlllsvvvlgllaapavnl| RP:PFM:NREP 3 RP:PFM:REP 60->117|PF12237|8e-04|34.0|50/172|PCIF1_WW| RP:PFM:REP 234->363|PF03176|3e-10|33.3|130/284|MMPL| RP:PFM:REP 471->723|PF03176|2e-17|36.7|240/284|MMPL| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 48->369|PF03176|1.1e-53|29.7|296/333|MMPL| HM:PFM:REP 475->730|PF03176|1.3e-37|27.9|247/333|MMPL| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 561->723|1iwgA7|4e-07|14.0|150/199|f.35.1.1| HM:SCP:REP 60->368|1iwgA8|1.4e-24|21.9|219/223|f.35.1.1|1/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| HM:SCP:REP 483->728|1iwgA8|3.2e-28|25.7|218/223|f.35.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| OP:NHOMO 512 OP:NHOMOORG 148 OP:PATTERN -----11-11111112-11--11----------------------------------12--2------ ----C234444423JBC88-8C44EA889983AB9B898A266F42211321322222--34815338D71-----------1----------------------------------------------------------111-1-------------------------------------111-----212222221222221222--22-2222---2-2211111--2-111111111111111-112---------------------1---------------------------------------------------11---------------111----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------B------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 64-70, 373-385, 424-437, 484-495, 510-513, 741-763| PSIPRED cHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHccccccccccccccEEEEEEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHcccccccccccccccHHHHcccccccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEccccHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHcccccHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEccccHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHcccccccccccccccccccccccccccc //