[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD55391.1
DDBJ   :       putative two-component system response regulator
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 16/68 : Bacteria 863/915 : Eukaryota 48/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.4.6c.23.1
:239 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  13->115 1mvoA PDBj 2e-25 50.5 %
:BLT:PDB  141->237 2pmuB PDBj 8e-47 81.4 %
:RPS:PDB  12->236 3clmA PDBj 2e-29 10.3 %
:RPS:SCOP 8->115 1a0oA c.23.1.1 * 2e-26 38.9 %
:RPS:SCOP 138->236 1kgsA1 a.4.6.1 * 6e-25 33.0 %
:HMM:SCOP 9->202 1s8nA_ c.23.1.1 * 1.3e-40 37.1 %
:RPS:PFM  14->114 PF00072 * Response_reg 1e-19 47.5 %
:RPS:PFM  160->232 PF00486 * Trans_reg_C 9e-10 39.7 %
:HMM:PFM  14->123 PF00072 * Response_reg 7.2e-30 39.1 110/112 
:HMM:PFM  161->234 PF00486 * Trans_reg_C 4.1e-25 41.9 74/77 
:BLT:SWISS 13->235 MPRA_MYCVP 2e-50 52.5 %
:PROS 99->124|PS00217|SUGAR_TRANSPORT_2
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD55391.1 GT:GENE BAD55391.1 GT:PRODUCT putative two-component system response regulator GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION complement(563028..563747) GB:FROM 563028 GB:TO 563747 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT putative two-component system response regulator GB:PROTEIN_ID BAD55391.1 LENGTH 239 SQ:AASEQ MTGVPAAAPPEARVLVVDDEPMIVELLSVSLRFQGFEVETAVDGAQALDKARSFRPQAMIVDVMMPGIDGFGLLPRLRADGIDAPVLFLTARDDVQDKVAGLTLGADDYITKPFSLEEVVARLRVVLRRAGHGAPVRESSRIRFEDIELDDDTHEVWKAGVPVSLSPTEFTLLRYFMVNAGTVLSKPRILDHVWRYDFGGEVGVVETYVSYLRKKVDTGERRLIHTLRGVGYVMRAPGR GT:EXON 1|1-239:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 13->235|MPRA_MYCVP|2e-50|52.5|223/231| PROS 99->124|PS00217|SUGAR_TRANSPORT_2|PDOC00190| SEG 116->130|leevvarlrvvlrra| BL:PDB:NREP 2 BL:PDB:REP 13->115|1mvoA|2e-25|50.5|103/121| BL:PDB:REP 141->237|2pmuB|8e-47|81.4|97/103| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 12->236|3clmA|2e-29|10.3|203/348| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 14->114|PF00072|1e-19|47.5|101/111|Response_reg| RP:PFM:REP 160->232|PF00486|9e-10|39.7|73/77|Trans_reg_C| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 14->123|PF00072|7.2e-30|39.1|110/112|Response_reg| HM:PFM:REP 161->234|PF00486|4.1e-25|41.9|74/77|Trans_reg_C| GO:PFM:NREP 7 GO:PFM GO:0000156|"GO:two-component response regulator activity"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0000160|"GO:two-component signal transduction system (phosphorelay)"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0006355|"GO:regulation of transcription, DNA-dependent"|PF00072|IPR001789| GO:PFM GO:0000156|"GO:two-component response regulator activity"|PF00486|IPR001867| GO:PFM GO:0000160|"GO:two-component signal transduction system (phosphorelay)"|PF00486|IPR001867| GO:PFM GO:0003677|"GO:DNA binding"|PF00486|IPR001867| GO:PFM GO:0006355|"GO:regulation of transcription, DNA-dependent"|PF00486|IPR001867| RP:SCP:NREP 2 RP:SCP:REP 8->115|1a0oA|2e-26|38.9|108/128|c.23.1.1| RP:SCP:REP 138->236|1kgsA1|6e-25|33.0|94/97|a.4.6.1| HM:SCP:REP 9->202|1s8nA_|1.3e-40|37.1|186/190|c.23.1.1|1/1|CheY-like| OP:NHOMO 13636 OP:NHOMOORG 927 OP:PATTERN -----------------------1-----1--------11111A5-5K18526--------------- AUW7W466778655BCCAA-AH44CDAAAAAAJFGGBFGEDGEGDC777998CDF55711JIP5T7JSPQ7444465558JA723467EEYS-E22---45F48AQ6SAJ1------11-1111232242226293WbbYVI8Ci6*crledFNOIJ877AA9ORMJsy*N684565675545EHA89562C6IVVWVWUVWIWTXYWSIKECEEVWdBEFa8FEA99A9Alb7AB9A99899AAA9979996C675CC655466677CC555675686DED866899988888898888555556666765597766476776YKLdPPPTTSUUQNGZUU9FHDQKJ8ACGME5icPFF737858687328OLGOLLG67657JGZVYJGJNUKRSCCBCCCCCBAF-QUUPTSRdDQD1WNNOQOQUUROLLQBGDIDMOKNMFFCEEEEEEEECEDBAXHE2233333311443433334434434222239GK98FJIEKVVXWaTTHHHDVVXbJHIIALdXZSaWf12SXSiKUIHhNPTTAORRHEEFPD2322212B96KYnEofODBUJBYTKIU2nYlbZZdKQWWcZqmHRH788677766712121-111EH7CGBBSMBJOLM8KNEOKPPLGMJPNNLROJLOQR--7CFAG------JJHIFIEKKKLKLLMJK-KMKJKKKJKLKKKKKJKKFOLNHJAB8JIJJJJJJIJJIJIJJLHGHHHHKA1FHHHIIHHHIII--2G333335645EIjEW434323244443225GFDEG9E9ABONeaeeYhijScefdSWYd321213212AEGGPGGHGGJLRQRSWLHLHIIII8989--X2AA557731122222412-------------------------4B445667665M3 ----32--------3-------------------------------------1------------1111-11---111111-------------2-111-112111--2-------------------------------------------------3----2---------5-1331A1111-847G-3211A---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 239 STR:RPRED 100.0 SQ:SECSTR ccccccccEEEHHHTTcccccEEEEccGHHHHTcGGTTcHHHHHHHHHHHHHHHcccETTEEEEEccHHHHHHHHHHHHTTccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccTTccEEEEEEHTHHHcHHHHHHHGGGccGGGTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHTTTccHHTcccHccccEEEEEccccccTTccTTHHHHHcEEEEcHHHHHHHHHHccccccccE DISOP:02AL 1-9, 131-141, 238-239| PSIPRED ccccccccccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHccccccEEEEEccccHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccccEEEEccEEEEcccEEEEEccEEEEccHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHccccccccccEEHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEccEEEEccccc //