[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD55450.1
DDBJ   :       putative transcriptional regulator
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 258/915 : Eukaryota 2/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.19.1
:837 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  780->829 1fcfA PDBj 5e-04 40.0 %
:RPS:SCOP 541->628 1gakA a.19.1.1 * 4e-04 11.9 %
:RPS:PFM  426->587 PF03816 * LytR_cpsA_psr 3e-27 44.7 %
:HMM:PFM  426->587 PF03816 * LytR_cpsA_psr 3.7e-44 41.3 143/148 
:HMM:PFM  308->358 PF07480 * DUF1520 6.6e-05 26.2 42/94 
:BLT:SWISS 420->615 MSRR_STAAW 2e-17 32.8 %
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD55450.1 GT:GENE BAD55450.1 GT:PRODUCT putative transcriptional regulator GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION complement(623246..625759) GB:FROM 623246 GB:TO 625759 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT putative transcriptional regulator GB:PROTEIN_ID BAD55450.1 LENGTH 837 SQ:AASEQ MPVELGPGDSKEVKRGSLVGDDRHGHAQRPGGRAPWERYPAAETPDREGSRTSRRSRHLDAPDEGTPLTVQDLVEKVDSERVARRRRADPDAARTARREPGHAAEPRPAPPGPAPRATDPRATDPRAADPRATSAATPPRSADPRAASPATPPRSADPRAASPATPPRSADPRAASPATPPRSADPRIAPPATAPGATDPRTAAPATPSRATDPRAASPAAPRQEAPSARRPAQPPTARPEPGRRSKSSPIVDDITGGQAAAPKPTSGRRHAEPVAPPEDAEEVTDIIPPVAEPEPARNAMGWPTTDDVADEPDKPAEPKAVPSPPLSRLAASRQRRTRRAKAFGRSAAALSAVLALLITGGGWSYLRSTGNDFTQVSALDENSEDIVDSDAQLGDENYLLVGTDTRAGANGQLGAGTLDDAEGSRADTTMLVHIPKARNRVVIVSFPRDLDVTRPKCNGWDGDKTYTKETFPPAIGDKLNAVYALGGPQCLVSTIQRLTGASINHFIAIDFAGFEAMVDKIDGVEVCATKPLVDDVLGTILEKPGKQRINGETALKYVRARHVYGEERSDYDRINRQQRFLASLLRGALSSNVFLDLGKLNGFIKEFTAHTMVDETTKPEDLLTLGRSLQKLDAGTVTFLTVPTAGTTAYGNEIPRESDIKAIFKAIRDDQPLPGEKPTTPADAPAPAPAAPTPSTYTAVDPSTVSLLVSNGSGYDGLARTAATKLDNHGFTIYNVSNYANGTSATTKVRYGAGLEAEAATVASAVPGATIEAADDLGGIVEVVVGTDSANGVTVQAPTPVGDVISNVATSTSVESAPAVLPADLEHVNAADEICR GT:EXON 1|1-837:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 420->615|MSRR_STAAW|2e-17|32.8|174/327| SEG 81->242|rvarrrradpdaartarrepghaaeprpappgpapratdpratdpraadpratsaatpprsadpraaspatpprsadpraaspatpprsadpraaspatpprsadpriappatapgatdprtaapatpsratdpraaspaaprqeapsarrpaqpptarpep| SEG 272->284|aepvappedaeev| SEG 329->358|rlaasrqrrtrrakafgrsaaalsavlall| SEG 679->700|pttpadapapapaaptpstyta| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 780->829|1fcfA|5e-04|40.0|50/387| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 426->587|PF03816|3e-27|44.7|141/145|LytR_cpsA_psr| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 426->587|PF03816|3.7e-44|41.3|143/148|LytR_cpsA_psr| HM:PFM:REP 308->358|PF07480|6.6e-05|26.2|42/94|DUF1520| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 541->628|1gakA|4e-04|11.9|84/137|a.19.1.1| OP:NHOMO 653 OP:NHOMOORG 260 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---1722222222245433-332244333333333334332546243233342322221132316578A75222211122212--------------------------1--------------------------33332---11-1--111--22---1--12111112-------------121111-1135555544666454553133336532223153333333423333333333333333333353243342333332233322---111111----1--22222222222-------------211111111-121112222222121----1111412113-2111111121112--21----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2------------ -------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 50 STR:RPRED 6.0 SQ:SECSTR ###########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################cEEEEEEEcTTccEEEEEEEcTTcccHHHHcccccEEccTTcccccHHHH######## DISOP:02AL 1-343, 375-392, 683-699, 798-819| PSIPRED cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHccccccccccccccccccEEEEEEEEEccccccccccccccccccccccEEEEEEEEEccccEEEEEEEccccEEEcccccccccccccEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEcHHHHHHHHHHHccEEEEccccccccccccEEccccEEEEcHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHcEEEcccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHccccEEEcccccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHcccccEEEcccccccEEEEEEcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc //