[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD55565.1
DDBJ   :       putative non-ribosomal peptide synthetase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 52/68 : Bacteria 767/915 : Eukaryota 188/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.28.1c.43.1c.69.1e.23.1
:5579 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  52->606 2vsqA PDBj 1e-74 32.6 %
:BLT:PDB  626->1694 2vsqA PDBj e-105 27.9 %
:BLT:PDB  1793->2731 2vsqA PDBj 2e-87 28.2 %
:BLT:PDB  2859->3722 2vsqA PDBj 2e-81 29.2 %
:BLT:PDB  4262->5418 2vsqA PDBj e-121 30.3 %
:RPS:PDB  38->80 3dwmA PDBj 2e-04 9.3 %
:RPS:PDB  51->522 1amuA PDBj 3e-62 31.5 %
:RPS:PDB  526->606 1dnyA PDBj 1e-11 27.2 %
:RPS:PDB  626->1050 3b30A PDBj 1e-65 10.1 %
:RPS:PDB  1071->1594 1amuB PDBj 9e-77 31.7 %
:RPS:PDB  1600->1673 1dnyA PDBj 1e-13 36.5 %
:RPS:PDB  1692->2109 3b30A PDBj 2e-49 6.6 %
:RPS:PDB  2148->2660 1amuB PDBj 8e-64 29.8 %
:RPS:PDB  2665->2731 1dnyA PDBj 4e-09 32.8 %
:RPS:PDB  2758->3185 3b30A PDBj 2e-57 6.3 %
:RPS:PDB  3205->3722 1amuA PDBj 2e-62 28.1 %
:RPS:PDB  4260->4662 3b30A PDBj 8e-42 8.0 %
:RPS:PDB  4724->5217 3e7wA PDBj 5e-64 22.0 %
:RPS:PDB  5213->5287 1dnyA PDBj 8e-13 32.0 %
:RPS:PDB  5305->5431 3bf8A PDBj 1e-08 11.0 %
:RPS:SCOP 41->542 1pg3A e.23.1.1 * 2e-62 20.0 %
:RPS:SCOP 526->606 1dnyA a.28.1.2 * 3e-18 27.2 %
:RPS:SCOP 626->802 1l5aA1 c.43.1.2 * 2e-39 21.5 %
:RPS:SCOP 824->988 1q9jA2 c.43.1.2 * 3e-07 10.7 %
:RPS:SCOP 1029->1615 1pg3A e.23.1.1 * 1e-78 16.7 %
:RPS:SCOP 1600->1673 1dnyA a.28.1.2 * 8e-21 36.5 %
:RPS:SCOP 1696->1871 1l5aA1 c.43.1.2 * 8e-30 17.6 %
:RPS:SCOP 1882->2133 1l5aA2 c.43.1.2 * 2e-38 11.5 %
:RPS:SCOP 2154->2659 1md9A e.23.1.1 * 4e-60 20.8 %
:RPS:SCOP 2665->2731 1dnyA a.28.1.2 * 1e-14 32.8 %
:RPS:SCOP 2762->2939 1l5aA1 c.43.1.2 * 3e-31 18.0 %
:RPS:SCOP 2972->3142 1q9jA2 c.43.1.2 * 2e-10 17.1 %
:RPS:SCOP 3164->3722 1pg3A e.23.1.1 * 4e-64 15.3 %
:RPS:SCOP 4266->4438 1l5aA1 c.43.1.2 * 2e-26 18.4 %
:RPS:SCOP 4457->4698 1l5aA2 c.43.1.2 * 4e-23 12.6 %
:RPS:SCOP 4724->5204 1md9A e.23.1.1 * 6e-59 21.1 %
:RPS:SCOP 5213->5286 1dnyA a.28.1.2 * 4e-19 32.4 %
:RPS:SCOP 5299->5557 1jmkC c.69.1.22 * 3e-18 20.5 %
:HMM:SCOP 20->542 1pg4A_ e.23.1.1 * 2e-154 41.8 %
:HMM:SCOP 526->638 1klpA_ a.28.1.1 * 8.3e-22 30.0 %
:HMM:SCOP 626->821 1l5aA1 c.43.1.2 * 7.7e-53 48.5 %
:HMM:SCOP 812->1085 1l5aA2 c.43.1.2 * 2.6e-61 42.7 %
:HMM:SCOP 1053->1616 1pg4A_ e.23.1.1 * 3.1e-172 40.4 %
:HMM:SCOP 1600->1708 1klpA_ a.28.1.1 * 3.7e-22 33.9 %
:HMM:SCOP 1696->1890 1l5aA1 c.43.1.2 * 3.1e-45 42.1 %
:HMM:SCOP 1879->2142 1l5aA2 c.43.1.2 * 3.4e-51 39.1 %
:HMM:SCOP 2122->2681 1pg4A_ e.23.1.1 * 1e-153 41.1 %
:HMM:SCOP 2665->2774 1klpA_ a.28.1.1 * 1.4e-23 36.4 %
:HMM:SCOP 2753->2961 1q9jA1 c.43.1.2 * 2.1e-44 37.9 %
:HMM:SCOP 2947->3220 1l5aA2 c.43.1.2 * 6.3e-60 39.0 %
:HMM:SCOP 3188->3752 1pg4A_ e.23.1.1 * 2.8e-160 37.6 %
:HMM:SCOP 3736->3836 1klpA_ a.28.1.1 * 1.3e-16 34.7 %
:HMM:SCOP 3815->4011 1q9jA1 c.43.1.2 * 2.9e-15 24.9 %
:HMM:SCOP 3995->4251 1l5aA2 c.43.1.2 * 2e-17 26.2 %
:HMM:SCOP 4257->4459 1q9jA1 c.43.1.2 * 5.7e-40 40.4 %
:HMM:SCOP 4443->4702 1l5aA2 c.43.1.2 * 1.3e-49 36.7 %
:HMM:SCOP 4678->5229 1pg4A_ e.23.1.1 * 7.2e-165 42.3 %
:HMM:SCOP 5213->5288 1dnyA_ a.28.1.2 * 8.4e-19 47.4 %
:HMM:SCOP 5293->5565 1xktA_ c.69.1.22 * 2.9e-42 33.0 %
:RPS:PFM  53->450 PF00501 * AMP-binding 1e-46 40.0 %
:RPS:PFM  553->604 PF00550 * PP-binding 1e-06 48.1 %
:RPS:PFM  626->924 PF00668 * Condensation 2e-57 51.4 %
:RPS:PFM  1116->1522 PF00501 * AMP-binding 2e-42 35.6 %
:RPS:PFM  1613->1673 PF00550 * PP-binding 1e-07 49.2 %
:RPS:PFM  1695->1993 PF00668 * Condensation 2e-39 43.9 %
:RPS:PFM  2188->2585 PF00501 * AMP-binding 3e-41 36.2 %
:RPS:PFM  2678->2731 PF00550 * PP-binding 6e-06 45.5 %
:RPS:PFM  2761->3059 PF00668 * Condensation 3e-48 44.7 %
:RPS:PFM  3256->3647 PF00501 * AMP-binding 4e-34 34.3 %
:RPS:PFM  4263->4558 PF00668 * Condensation 4e-20 35.7 %
:RPS:PFM  4742->5125 PF00501 * AMP-binding 6e-41 36.0 %
:RPS:PFM  5224->5283 PF00550 * PP-binding 2e-06 41.9 %
:RPS:PFM  5318->5417 PF00975 * Thioesterase 4e-13 47.0 %
:HMM:PFM  53->450 PF00501 * AMP-binding 2.6e-106 41.2 393/418 
:HMM:PFM  1116->1524 PF00501 * AMP-binding 6.8e-119 38.2 400/418 
:HMM:PFM  2188->2589 PF00501 * AMP-binding 1.2e-106 39.7 395/418 
:HMM:PFM  3256->3660 PF00501 * AMP-binding 8.2e-109 35.7 395/418 
:HMM:PFM  4742->5138 PF00501 * AMP-binding 6.6e-110 37.1 391/418 
:HMM:PFM  623->925 PF00668 * Condensation 6.4e-72 35.8 293/301 
:HMM:PFM  1692->1994 PF00668 * Condensation 4.4e-62 32.4 293/301 
:HMM:PFM  2758->3059 PF00668 * Condensation 8.5e-62 31.5 292/301 
:HMM:PFM  3855->4104 PF00668 * Condensation 3.9e-11 18.4 244/301 
:HMM:PFM  4262->4557 PF00668 * Condensation 4e-64 29.7 293/301 
:HMM:PFM  537->604 PF00550 * PP-binding 3.5e-14 40.6 64/67 
:HMM:PFM  1610->1673 PF00550 * PP-binding 6.9e-17 43.8 64/67 
:HMM:PFM  2675->2739 PF00550 * PP-binding 1.5e-16 41.5 65/67 
:HMM:PFM  3746->3806 PF00550 * PP-binding 1.4e-14 42.6 61/67 
:HMM:PFM  5224->5286 PF00550 * PP-binding 2.2e-13 36.5 63/67 
:HMM:PFM  5318->5435 PF00975 * Thioesterase 2.6e-24 34.2 117/229 
:BLT:SWISS 52->3722,4264->5438 TYCC_BREPA 0.0 35.5 %
:BLT:SWISS 4085->4153 LGRB_BREPA 2e-05 40.6 %
:PROS 563->578|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 1632->1647|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 2698->2713|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 3768->3783|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 5245->5260|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 180->191|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 1239->1250|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 2314->2325|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 3378->3389|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 4858->4869|PS00455|AMP_BINDING
:TM
:REPEAT 5|50->512|1113->1585|2183->2651|3253->3722|4741->5199
:REPEAT 4|513->596|1586->1665|2652->2731|5200->5278
:REPEAT 4|626->1112|1696->2182|2762->3252|4266->4738
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD55565.1 GT:GENE BAD55565.1 GT:PRODUCT putative non-ribosomal peptide synthetase GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 765126..781865 GB:FROM 765126 GB:TO 781865 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative non-ribosomal peptide synthetase GB:PROTEIN_ID BAD55565.1 LENGTH 5579 SQ:AASEQ MDTARRSSREGRRRRSGTPLLAQLLTAAVESAADAIAVCFDPTGDPADRVELTYRELDEASSRVARELIGRGIGPGDMVAMGISRSIGSVLALWAIAKTGATYVPIDPTYPPDRIAHILRDSGVEYGLTTARHRAVLGTSAYWIELDDPVRAERIAAHPGHPISYADRVRTLTPQHPAWVIYTSGSTGLPKGVVVPHGGLSAVAGVGAQLGIGIGDKVTHLSSPSFDFSLMEMLFTFPQGATLVVTPPEVYGGRELAELIRREGVTHLLMTPAALESVDPFGLASVHTLIVGGEKLNPDLVSRWDRPGRTIHNVYGPTETTVIVTASAPLHPDEEVTLGGALPGVGAYVLDSRLRPVPPGVVGELYLAGPSLAHGYHARPGLTAARFVADPFDGDGNRLYRTGDLVRRHENGTFEYVGRTDFQVKIRGLRIELGEIDTALIAHPDIDFAATVGRTLPSGAPALVSYVLSRAGSAVDTAEVLEFVRKSLPSYMVPAAIVVLDELPLNAVGKLDRDALPAPQFAVKAYRPPATPLEQIIADVFAALLRPDAGPEERIGADDDFFELGGNSLLATQAVARIGSAVGLAVPVRVMFEKSTVAGLAALIESMDAPARPPLRPMPRPARVPLSYAQQRMWFLNRFDPGSGVNNIPVAVRLSGTLDVPALRAAIADVVERHEVLRTVYPEVDGAGVQVVLPIDDPRALPELSLISVTEDSVADRVAAAVTEGFDVTAAPPVRLRLLAIDDREYVLVCVVHHIAGDGFSMRPLTRDLMTAYAARVEGKTPELAPLPVQYADYALWQREVLGGEDDPDSVLARQVAYWRQRLADLPELLALPTDRPRPQTASYRGATVTFDIDADTHATLAELARRHNATLFMVAHVALAVLLARLSGRTDIAVGTPVAGRGEPALDDLVGMFVNTLVLRTDIDGAATFDELLTRTRAVDAAAFEHAELPFERLVELLDPPRSAAHHPLFQVMLTFQNLRLGGLDLPGLTATGVDATLPLAKFDLQLTLAEATDRHGVPAGLAAEITYATDLFDEATVRAFAERFRRVLAAMVSDTRQVVGDLDLLVDGERDRVLADWNATGHPVPARTLVDLFEARVARDPDAVALVAEGIELTYAEFAARVHRLTRALLLSGVGPGTLVALGMRRSVDLVIALYAVLEAGAGYVPLDPDQPAERTEHILRTAAPALVLTTRADAVRSSTVAPTIAIDALDLDGVPDGPVADVERPRPITPADIAYVIFTSGSTGQPKGVAVGHAAIVNRLLWMQAQYPIGAEDAVLQKTPATFDVSVWEFLWPLQTGARLVLAAPDGHRDPAYLARAMAEFEVTVVHFVPSMLAVFVAALAEHGSDARTALPRLRQVFASGEALPAATARRLCELTGARLHNLYGPTEAAVDVTYHEVTAADVVSVPIGRPVWNTRVFVLDARLHPVAPGVAGELYLAGDQLALGYVGRPDLTADRFVANPFGGVGSRLYRTGDLVAWTKSGELEYLGRTDFQVKLRGLRIELGEIEAALLAQPGVAQSVVVVRSDPHAGDQLVGYVVAGSDASVDVAAVRAGLSAVLPGYMVPAAIVVLDAFPTNASGKLDRKALPAPVFVGAHDFRAPATPIEQTVAAVFGELLGRAEVGLDDDFFALGGNSLLATRVIARVNEALEVGLEVRELFEAPTVGALAARIVPGSAAGTRIPLVARPRPERVPLSLAQQRMWVLNRMDPASATYNIPFALQIAGDLDVDALRAAVDDVLDRHEALRTRFPIGPDDLPYQEILAVDEVLPGGLRVERPADIMGRVLDLIASGFDVTQAVPVRIALLNGGVPDKHLLVLVAHHISADGASLGPLARDLMTAYLARSQGQEPAWSPLPVQYADYALWQRAVLGEEDDPDSPAARQLAYWRDRLAGLRPGPILPQDRIRTASTGTRGASVRFALPAEIHGALAELARAHHASLFMVVHALLAALLARLGGESDIAVGTPVAGRGERALDDLVGMFVNTLTLRTEVDPDARFTDLLTAARETDLAAFAHADLPFERVVEAVAPGRVGAANPLFQVVLGFQSLTQPVLELPGLTVTAMDSGPLAAKFDLLLHVEAGQTADGEPAELAGVFTYATDIFDTLTVQGFARRFAQLAAAVAADPEQPIGDIDLLDDLDLRHLRPADIPVRVDRTLPQLLADAVAAAPRGSAVVFTDAVERLGALDYAELDARSTLLARELVDRGVGPEDVVAVAAPRSVESVLAVWAVAKSGAAFLPVDPAYPAERIAHMLADSGAVLGLTVCDEVAALPGDVRWLLLDDIAFVARLARFSARPLTDADRARPLRPAHPAYVIYTSGSTGTPKGVTVTHAGLAALVAEQRERFRVTPHARVLHFASPSFDASVFELLLAVGGAASLIAVAPSVFGGGDLAEVLRREQVTHAVITPAALAGLDPAGLDALRVLITAGEACPPELLRRWAAPVDAGTLLFFNAYGPTEATIMTSVTDPMTPDRPITIGAPIRGLAAYVLDRRLRPVPAGVTGELYVAGAALARGYLHRPALTADRFVADPLAADGSRMYRTGDLVRRTVSGDLEYLGRNDFQVKIRGFRIELGEIDAVLSAHADVDFAVTVGHELDSGATVLASYVHPAPGAHVDPDDLLAAAALALPRHMVPTSVTVLDTLPLTPAGKLDRKALPAPVLRTGEFRAPRGRVAELVASLFAEALGSAEPIGADDDFFALGGNSLIATQVVARLSATLGTRIEVRELFDAPTVAGLAARVEAAAPVPARPPLVAGPRPERIPLSPAQRRYWFLNQFDTAASAVDNIAMAVRMSGELDVAALARAVADVLERHEVLRTTYPGGDEEPRQLIHPVPAEAAALTPVEVREDALLDTVVDLARRTFDVTREIPFHVALLRPAPHEHVLAFVVHHVSADGASMAPLARDVMVAYTARLHGTAPRWTPLPIQYADYALWHAAVLGSEDDPASLAATQIVYWRARLAGLPDQLELPTDRPRPPVQSFRGAVVREVLDADRHAALQALAREHRASLFMVVHAAFAVLLAKLSGTGDIAVGTPLAGRGERELDDLIGMFVNTVVFRTQVRPGDSFTDLLAEVREGDLAAFDHADVPFERLVEVLNPARSTARNPLFQVGLSFQNLRETTFELPGLRVRQLEFDTHLAKTDLQLTVTDRYDADGAPAEIVTEFSYATDLFDEATVRAIAQRFVRVVDSVLADPAARVAAIDVLAPAERATILRDWNDTEHWIDPRATLASLLDDTVARDPDAPALLADERGRTVRLSYADLDQRVNRLARHLIRRGVRPEDRVALAMRRGVDLVVSMYAVAKAGAAYVPIDPDQPLERVEHILRTAAPVCVLTTTRDAFDTGVALTVSVDTLDLSAISTASIAPSERNGMLVAANTAYVIFTSGSTGVPKGVAVSHAAIVNQLLWEAAEFGLDRDTVVLLDTAATFDLSVWEFWSAAVGGGRLIVADADGHRDPSYLNALIRDTGVTTLHAVPAQLDALTTEAGGTLPATVRQVLAIGETLPPALAARIRAGGATLYNLYGPTEAAVSITAHEVTDADTASVPIGTPEWNSRVYVLDAMLRPVPVGVPGELYLAGVQLARGYHGRAAATAERFVADPLAAEAGGTAGERMYRTGDLVVRTADGELEYLGRTDFQVKVRGFRIELGDIDAALAAQPGVAQAVTIGREQPGRAPMLVSYVVAADGARPEQATLLAGLRSRLPEYMVPAAIVVLDALPLTAVGKVDRAALPAPRPTATAHRDPATPAERVVAEVVGEVLGRETVGADDDFFAIGGDSIAAIQVVARARARGVTFTPRQVFELRTVAELAAAGAPQPAPVAARTGELPLTPAAARLLAARPDGVEVRAVVLDLPTGHPPVREAIDTVLDRNPMLWARLRPAADGRPPAFALPEAPSPTDQPYFRLLDTSADTVPLDDVVAAAAAALDPEAGRNIRFVHLGPDDRAQLVVVANGLVLDDHSWRVIVDQLGAAWSRRRYAAAVTGTGLAGLLRELAARAADPAVHAELGWWRAMGADSGRIPPGADLSVRSRVSLTMTPEGAAAVATTAQAYHAGIDEVLLTALALALRTAADEPVVRTAGTVVRLGADARDSDHTDAVGAFTTDYPLALRLGELDPADALVGGPAAGTALGRVKELRRAVPGEGVGYGLLRYLDPGIELPGPGLIRLRYRDLRPARVHTDAPADDLLIDLLVEATDAGLLARFDFAAAVFTADQVRAFAEHWVRALGGLAEHGTRPGSGGHTPSDFPLVRLSQADLDRFTQTVPALADVWPMTAMQSGMLFHALLADASIDAYMIQFVLDLDGAVDPGRLRAAAQAVLDRHANLRVAFADTADGSTVQVVPDRVQAPWRQIALDHLDPEVIPVEAERIENAELAQHFDPAVAPLLRFTLLRTAPERYHLVVTSHHILLDGWSVPLLMRELLTVYALGPQSRHLPKVRPYRDYLVWLAAQDRDAAIAAWRAALDGVTEPTLLAQRPTHEISAGIGEAGFAMSTAQTEALTHLAARVGVTVNTVVQAAWALLVGRSTDRDDVVFGATVSGRPADIDGVETMVGLFLNAVPVRVRLAPTRTLESLLRTVQDEQAALLEHHHLGLAEIQEAVGLESLFDSLVVFESYPVDHEGLRRVSEIDGMTVSGVHVTDGTHYPVTVIVALGDQLRVQVKYLRDLFDPEAARTLAARLSALIGKFVAVPHARVGEVDALLADERAALFARNATVVPELLDDATLLTLFDAQVARTPRATALRYRDTTISYAELDRRSRVLAGELAARGVGPEKLVAVAMRRSIDLVVAVYAVLRAGGAYVPVDPDHPEERNEYVLAGAAPVCVLTRTADGFTTRTGVPVVAVDTLERAARPYRGVAVAPDDLAYVIYTSGSTGRPKGVAITHRQMANQFRWAQLTHPHDRGDVVLHKTPITFDISTWELFWPLQTGASVVIAEPDGHRDPGYLARVVAEHRVTTVHFVPSMLDAFLADVRPGRRTSLRRVFAAGEVLATETAAMFAERLPGVELLNWYGPAEATVVTEERASADADGAGVPIGTPVANTRVHVLDRQLRPVPDGAAGELYVAGVQLARGYHRAPGLTAERFVARNGGERMYRTGDLVRWRTGADGRAVLEYLGRTDFQVKLRGQRIELGEIEAVLLAHPAVRHAAASVVSAAAGERLVAYVVAEEGVVADPRALLAHARAALPPYMVPAAVVALPELPLNASGKLDRLALPVPELPVRPYRAPATDTERLLATVFADVLEIDRVGADDDFFELGGNSLAATRVVARLRQDADLDTRVQWFFSDSTVAALARRIDEAQAYGVDYDAGTADALGPLLPIRGEGTLPPLFCLYPMAGLSWGYAGLLPYVEQGRPVLGLQSPALSEPDYLPESLGEMAARCLAEIRSVQPYGPYHLLGWSLGGILAHAVAVALQEAGEQVALLALLDSHHDIAAADFRVALRGALAEIGIQADNLLGDSPAPALGEDELLALHAAIPPELSTLTPERLGRVYRSAVRSAELIGEHRPGVFRGRVDYFSARILGANLVRGIDPENSAAKWRPFVDGEVADHPVHAAHDEMTAPHALAQIGPVLAARLAAGGAGLPAGAGRA GT:EXON 1|1-5579:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 52->3722,4264->5438|TYCC_BREPA|0.0|35.5|4632/6486| BL:SWS:REP 4085->4153|LGRB_BREPA|2e-05|40.6|60/5162| PROS 563->578|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 1632->1647|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 2698->2713|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 3768->3783|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 5245->5260|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 180->191|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 1239->1250|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 2314->2325|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 3378->3389|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 4858->4869|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| TM:NTM 5 TM:REGION 20->42| TM:REGION 78->100| TM:REGION 1936->1958| TM:REGION 2364->2386| TM:REGION 3003->3025| NREPEAT 3 REPEAT 5|50->512|1113->1585|2183->2651|3253->3722|4741->5199| REPEAT 4|513->596|1586->1665|2652->2731|5200->5278| REPEAT 4|626->1112|1696->2182|2762->3252|4266->4738| SEG 5->17|rrssregrrrrsg| SEG 27->37|aavesaadaia| SEG 609->625|aparpplrpmprparvp| SEG 875->887|vahvalavllarl| SEG 1540->1556|vvagsdasvdvaavrag| SEG 1727->1743|dldvdalraavddvldr| SEG 1947->1954|allaalla| SEG 2111->2124|farrfaqlaaavaa| SEG 2134->2141|dllddldl| SEG 2407->2421|paalagldpagldal| SEG 2619->2627|llaaaalal| SEG 2732->2757|vaglaarveaaapvparpplvagprp| SEG 2794->2810|eldvaalaravadvler| SEG 3238->3247|dpdapallad| SEG 3648->3660|aalaaqpgvaqav| SEG 3723->3758|raalpaprptatahrdpatpaervvaevvgevlgre| SEG 3761->3772|gadddffaiggd| SEG 3774->3786|iaaiqvvararar| SEG 3802->3817|aelaaagapqpapvaa| SEG 3822->3836|lpltpaaarllaarp| SEG 3905->3925|adtvplddvvaaaaaaldpea| SEG 3973->3993|aaavtgtglagllrelaaraa| SEG 4035->4047|aaavattaqayha| SEG 4053->4065|lltalalalrtaa| SEG 4174->4185|dapaddllidll| SEG 4439->4456|wlaaqdrdaaiaawraal| SEG 4573->4587|eqaallehhhlglae| SEG 4663->4674|aartlaarlsal| SEG 4711->4723|llddatlltlfda| SEG 5126->5146|avllahpavrhaaasvvsaaa| SEG 5151->5177|vayvvaeegvvadprallaharaalpp| SEG 5558->5578|gpvlaarlaaggaglpagagr| BL:PDB:NREP 5 BL:PDB:REP 52->606|2vsqA|1e-74|32.6|536/1273| BL:PDB:REP 626->1694|2vsqA|e-105|27.9|1021/1273| BL:PDB:REP 1793->2731|2vsqA|2e-87|28.2|893/1273| BL:PDB:REP 2859->3722|2vsqA|2e-81|29.2|821/1273| BL:PDB:REP 4262->5418|2vsqA|e-121|30.3|1122/1273| RP:PDB:NREP 15 RP:PDB:REP 38->80|3dwmA|2e-04|9.3|43/89| RP:PDB:REP 51->522|1amuA|3e-62|31.5|457/509| RP:PDB:REP 526->606|1dnyA|1e-11|27.2|76/76| RP:PDB:REP 626->1050|3b30A|1e-65|10.1|406/446| RP:PDB:REP 1071->1594|1amuB|9e-77|31.7|502/508| RP:PDB:REP 1600->1673|1dnyA|1e-13|36.5|74/76| RP:PDB:REP 1692->2109|3b30A|2e-49|6.6|399/446| RP:PDB:REP 2148->2660|1amuB|8e-64|29.8|490/508| RP:PDB:REP 2665->2731|1dnyA|4e-09|32.8|66/76| RP:PDB:REP 2758->3185|3b30A|2e-57|6.3|408/446| RP:PDB:REP 3205->3722|1amuA|2e-62|28.1|494/509| RP:PDB:REP 4260->4662|3b30A|8e-42|8.0|399/446| RP:PDB:REP 4724->5217|3e7wA|5e-64|22.0|482/508| RP:PDB:REP 5213->5287|1dnyA|8e-13|32.0|75/76| RP:PDB:REP 5305->5431|3bf8A|1e-08|11.0|127/255| RP:PFM:NREP 14 RP:PFM:REP 53->450|PF00501|1e-46|40.0|380/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 553->604|PF00550|1e-06|48.1|52/67|PP-binding| RP:PFM:REP 626->924|PF00668|2e-57|51.4|290/297|Condensation| RP:PFM:REP 1116->1522|PF00501|2e-42|35.6|392/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 1613->1673|PF00550|1e-07|49.2|61/67|PP-binding| RP:PFM:REP 1695->1993|PF00668|2e-39|43.9|288/297|Condensation| RP:PFM:REP 2188->2585|PF00501|3e-41|36.2|377/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 2678->2731|PF00550|6e-06|45.5|54/67|PP-binding| RP:PFM:REP 2761->3059|PF00668|3e-48|44.7|289/297|Condensation| RP:PFM:REP 3256->3647|PF00501|4e-34|34.3|375/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 4263->4558|PF00668|4e-20|35.7|286/297|Condensation| RP:PFM:REP 4742->5125|PF00501|6e-41|36.0|372/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 5224->5283|PF00550|2e-06|41.9|60/67|PP-binding| RP:PFM:REP 5318->5417|PF00975|4e-13|47.0|100/219|Thioesterase| HM:PFM:NREP 16 HM:PFM:REP 53->450|PF00501|2.6e-106|41.2|393/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 1116->1524|PF00501|6.8e-119|38.2|400/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 2188->2589|PF00501|1.2e-106|39.7|395/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 3256->3660|PF00501|8.2e-109|35.7|395/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 4742->5138|PF00501|6.6e-110|37.1|391/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 623->925|PF00668|6.4e-72|35.8|293/301|Condensation| HM:PFM:REP 1692->1994|PF00668|4.4e-62|32.4|293/301|Condensation| HM:PFM:REP 2758->3059|PF00668|8.5e-62|31.5|292/301|Condensation| HM:PFM:REP 3855->4104|PF00668|3.9e-11|18.4|244/301|Condensation| HM:PFM:REP 4262->4557|PF00668|4e-64|29.7|293/301|Condensation| HM:PFM:REP 537->604|PF00550|3.5e-14|40.6|64/67|PP-binding| HM:PFM:REP 1610->1673|PF00550|6.9e-17|43.8|64/67|PP-binding| HM:PFM:REP 2675->2739|PF00550|1.5e-16|41.5|65/67|PP-binding| HM:PFM:REP 3746->3806|PF00550|1.4e-14|42.6|61/67|PP-binding| HM:PFM:REP 5224->5286|PF00550|2.2e-13|36.5|63/67|PP-binding| HM:PFM:REP 5318->5435|PF00975|2.6e-24|34.2|117/229|Thioesterase| GO:PFM:NREP 16 GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0009058|"GO:biosynthetic process"|PF00975|IPR001031| GO:PFM GO:0016788|"GO:hydrolase activity, acting on ester bonds"|PF00975|IPR001031| RP:SCP:NREP 18 RP:SCP:REP 41->542|1pg3A|2e-62|20.0|494/634|e.23.1.1| RP:SCP:REP 526->606|1dnyA|3e-18|27.2|76/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 626->802|1l5aA1|2e-39|21.5|172/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 824->988|1q9jA2|3e-07|10.7|159/225|c.43.1.2| RP:SCP:REP 1029->1615|1pg3A|1e-78|16.7|576/634|e.23.1.1| RP:SCP:REP 1600->1673|1dnyA|8e-21|36.5|74/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 1696->1871|1l5aA1|8e-30|17.6|172/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 1882->2133|1l5aA2|2e-38|11.5|238/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 2154->2659|1md9A|4e-60|20.8|487/536|e.23.1.1| RP:SCP:REP 2665->2731|1dnyA|1e-14|32.8|66/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 2762->2939|1l5aA1|3e-31|18.0|174/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 2972->3142|1q9jA2|2e-10|17.1|160/225|c.43.1.2| RP:SCP:REP 3164->3722|1pg3A|4e-64|15.3|549/634|e.23.1.1| RP:SCP:REP 4266->4438|1l5aA1|2e-26|18.4|165/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 4457->4698|1l5aA2|4e-23|12.6|232/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 4724->5204|1md9A|6e-59|21.1|467/536|e.23.1.1| RP:SCP:REP 5213->5286|1dnyA|4e-19|32.4|74/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 5299->5557|1jmkC|3e-18|20.5|210/222|c.69.1.22| HM:SCP:REP 20->542|1pg4A_|2e-154|41.8|512/643|e.23.1.1|1/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 526->638|1klpA_|8.3e-22|30.0|110/115|a.28.1.1|1/5|ACP-like| HM:SCP:REP 626->821|1l5aA1|7.7e-53|48.5|171/0|c.43.1.2|1/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 812->1085|1l5aA2|2.6e-61|42.7|246/0|c.43.1.2|1/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 1053->1616|1pg4A_|3.1e-172|40.4|555/643|e.23.1.1|2/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 1600->1708|1klpA_|3.7e-22|33.9|109/115|a.28.1.1|2/5|ACP-like| HM:SCP:REP 1696->1890|1l5aA1|3.1e-45|42.1|171/0|c.43.1.2|2/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 1879->2142|1l5aA2|3.4e-51|39.1|248/0|c.43.1.2|2/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 2122->2681|1pg4A_|1e-153|41.1|555/643|e.23.1.1|3/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 2665->2774|1klpA_|1.4e-23|36.4|110/115|a.28.1.1|3/5|ACP-like| HM:SCP:REP 2753->2961|1q9jA1|2.1e-44|37.9|174/175|c.43.1.2|3/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 2947->3220|1l5aA2|6.3e-60|39.0|246/0|c.43.1.2|3/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 3188->3752|1pg4A_|2.8e-160|37.6|551/643|e.23.1.1|4/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 3736->3836|1klpA_|1.3e-16|34.7|101/115|a.28.1.1|4/5|ACP-like| HM:SCP:REP 3815->4011|1q9jA1|2.9e-15|24.9|173/175|c.43.1.2|4/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 3995->4251|1l5aA2|2e-17|26.2|233/0|c.43.1.2|4/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 4257->4459|1q9jA1|5.7e-40|40.4|171/175|c.43.1.2|5/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 4443->4702|1l5aA2|1.3e-49|36.7|245/0|c.43.1.2|5/5|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 4678->5229|1pg4A_|7.2e-165|42.3|546/643|e.23.1.1|5/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 5213->5288|1dnyA_|8.4e-19|47.4|76/76|a.28.1.2|5/5|ACP-like| HM:SCP:REP 5293->5565|1xktA_|2.9e-42|33.0|261/0|c.69.1.22|2/2|alpha/beta-Hydrolases| OP:NHOMO 9829 OP:NHOMOORG 1007 OP:PATTERN 55-2--99EDEEEDD6-154542IB334116A3121--323316576843433----1---143---1 44B6e863335D8AkscQQ-Pj99wsQQRQRVqlpmh***2cFc4-153D7-84B87C--XZF3mHjhOiA1-------377H113214422-2--1---18--1I-222-------11-1111132223124223AAACE111o79ED4GGF--111113114115NBc611111--2-11-75676--3D9ODDEDEJCGEDFFGJD68EEFLCCJBJCFB46333333W52666665655666556444511212212121132222111222221111112116411111111111111111111211111112211121---62222622122K288------61-82161DC5252--B31111---914F99C-----A9YMc636ZTXOO34443343444-EEIFGLDECLH-9CCF78877CB7EL6C7ADM6877BCH22222222A21-2D96----------111111111111111-----CEaC-8JI9HGLNOORVJMMGEDLWcddcFaXEbWgjZ36HHI9AECASAHLWM22B1121A32222222235E773dM96466696445-6984744576786gN8822221221212-2-------12226117B14689366365555A8567669665688--13974------G7LB744777E7FFA76-679777A7AA7AA77777687ACBTX68677878887878778A46566761-587878555474---324242777646S3C111121-111-111199AD939667E4NRLPSTJL8EDFD7JIO3222242322133D455556227744746444442323--2-112211--------1-------------------------------------1B1 ----9B5-641-9AEQTWJcWeVqsquKLJKGLPWSMKIKOKKIKKPEOgRUXVNKWSFDBEA3343223312213322233332233-9H8TCD6222243BFF9-698N3B25675121383IB162JpB-9BJ3511A3383255-1C3-D3A76F86A7U9KAABGIAGEF1225e43475ILKlWNI54C9B6E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 5034 STR:RPRED 90.2 SQ:SECSTR #####################################EEEEEEcEHHHHHHHccEEEcTTccEEEcccEEcTTccTTTHHHHHHHHHHTTccEEEccGGGTcHHHHHHHHcHHHccTTccccGGGcEEEEEEcGGGccHHHHHHHHGGcccccEEEEEEEccccccccEEEEEEEETTEEEEEEEETTccccccEEEcccHHEEEEEEEcccccEEEEEEEccTTcTTEEEETTEEEEcEEEEEEEccTTcccEEEEEEEETTcEEEEcTTccEEEEETccccEEEEEEEcTTccEEEEEEEETEEEEEEEEcccccTTccccEEccccEEcccccEEHHHHHHHHccccccTTcEEEEEEEccHHHHHTTcEEEEEccccccEEEEEcGGGccTTcEEEEEEEEEEccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHcHHHHHTcEEEEEEEEETTTEEEEEEEEccTTccHHHHHHEEcGGGHHHHHHHHHTTTcEEEEEEccccHHHHHHHHTTTcccEEETTTTEEEEEEcGGGHHHHHcGGGHHHHHHHHHHTcEEEEEEcEEEccccccEEcccccccccccEEEETTEEEEEccccHHHHHHGGGTTccEEEEEEEEEccccccccGGGGcHHHHTcEEEEEEEEEEEcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHcGGGGcEEEEEcccTcccEEEEEccccccEEEEEEcTTcTTcccHcccccccccTTccTTcccccEEEEcTEEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHHTcETTTcccHHHHHHTTcccTTcccccTcHHHHHEEETccccGGGTTccccTTcccccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEEEEEEEEEcHHHHTccTTcccccEEEEEEHHHHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEccGGGccTcccccccEEEcccccccTTEEEEccccTEcccTccEEEEEEEEHHHHHHHHHcHHHHTTcEEcEEEEccccccccGGGGcccGHHHHHHHHTTcccccccTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTTcEEEEccTTccHHHHHHHHHHHcccEEEEcGGGGGGGccccccEEEEcccccTccGGGcccccccccccTTcEEEEEEcccTTccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHTccccTTcEEEEcccTTcTHHHHHHHHHHTTTcEEEEccHHHHTcHHHHHHHHHHTTccEEEEcHHHHTTccTTHHTcTTccTTTcccccEEEEEcccccHHHHHHHTTTcEEEEEEccGGGccccEEEEccccccccccccccEEcTTEEEEEEcTTcccccTTccEEEEEEETTcccEETTcHHHHHHHEEEccccTTccEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEGGGEEEETTEEEEHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHccGGGcccEEEEcccccccTTccccGGGccccccETTTcccccccHHHHHHHHHHHHHHTcccccccccTTccccccHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHcccHHHHHHHHHTHHHHccEcccTTTcccccEEccGGGGcHHHHTcEEEEEEEEEEEcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHcGGGGcEEEEEccccEEEEEccccccHHHHHTccGGGccHHHHcccccccccTTccTTcccccEEEEEcTEEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHEEEEHTccccHHHHHHTTcccTTcccccccHHHHHHHTTccccGGGTTccccTTcccccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEEEEEEEEEcHHHHTccTTcccccEEEEEEHHHHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEEEcTTccGcccccccEEEcccccccTTEEEEccccTTccEcccEEEEEEEEHHHHHHHHHcTTTccEEEEEEEEEccccccccGGGGcccGGGHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccccEEEEccGGGTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccGTGGEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEccHHHHHHHHHHTHHHHHHHcccccccGGGcHHHHHHHHHHHHHHHTTcccEEEEcccccEEEEcHHHHHHHHHccccccccccHHHHTTTcccccTTcccHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccccTTcccEEcTTcccccHHTcHHHHHHHHHHTTccEEEEcHHHHTTccTTTcccccEEEEEcccccHHHHHHHTTTcTTcEEEEEEccGGGccccEEEEcccccccccccccEEcTTEEEEEEccTTcEEEEEEEccHHHHHTTcEEEEEccccccEEEEEcGGGccTTcEEEEEEEEEEccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHcHHHHTTcEEEEEEEEETTTEEEEEEEEccTTccHHHHHHcGGGHHHHHHHHHTTTcEEEEEEccccHHHHHHHHTTTccccEEEETTTTEEEEEEcGGGHHHHHcGGGHHHHHHHHHHcccccccccccTTcTTcTTccccccccccccEEEEEEcccccHHHHHHGGGTTccEEEEEEEEEccEccEEccGGGGcHHHHTcEEEEEEEEEEEEcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHcGGGGcEEEEEcccEEEEEccccccccccccccccccHHHHHHHHHGGGGGGccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHccTTccEEHHHHHHHTTcTTcHHHHHHHHTTccccEEcTTccccGGEEccHHHHcccTTccccGGGTTccccTTcccccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTcHTcccEEEEcccccccHHHHHEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHcTTccccccccccEEEEEEEEEEEEETTHHHHHcTTcTTTccccEEEEEEEEEEccccccccccccEEEccHHHHHHHHHGGGccccccccEEEcccccccTTEEEEccccTTccccTTEEEEHHHcEEEEEcccGGGTGGGcccEEEcHHHHTTcGGGHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccccEEETccEccGGGTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccGTGGEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEccHHHHHHHHHHTccEEEEccHHHHHHHHHHccccccEcccccGGGcccccccGGGcHHHHHHHHHHHHHHHTTcccEEEEcccccHHHHHTTTTccEEEEHHHHHHHHccccccccccHHHHHTcccccccccHHHHHHTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcTTTcccccEEEcEEEEEcccccHHHHHHHTTTTcEEEEEEccGGGccccEEEEccccccccccccEEcTTEEEEEEcTTcccccTTccEEEEEEETTcccEETTcHHHHHHHEEEccccccTTccTTcEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEGGGEEEETTEEEEHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHccGGGcccEEEEcccccccTTcccc#####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################GccEEcccEEEccccHHHHHcccGGHTTccHHHHTTccEEEHEEccccccTTccccccEEEcccEEEEcccccEEEEEEHHHHHHHccTTHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHccccccccGGGGccTTcHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEcTTccEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHTTccccccccccHHHHHcTTcccccTTccccGGGTTccccTTcccTTcccccccccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEcGGccccccTTcccccEEEEEEEEcTTccccGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEEEcTTccGGGccTTccccccEEEcccccccTTEEEEcTTccEEEEEEEEHHHHHHHGGTTTTccEEEEEEEEEccccccccGGGGcccHHHHHHHHTTccccccccTTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEcTTEEETTEEEEETTcHHHHTTcccTTccHHHHHHHHGGGGcTTEEEEEEEEEccTccccTccccHHHHHHHccEEHEEGGGcccEEEEEEEEETTccEEEEEEEEcccEEEEEcccEEEEEEccccccEEEEEEEccTTccccTTcccccEEEEEccEEEEcccEEEEEEEETTEEEEEEEEEEEEEEccTTccTTTcccccEEEEEcccccHHHHHHHTTTcEEEEEEEccGGGcGcccEEEEcccccccccccccEEcTTEEEEEEcTTcccccTTccEEEEEEETTcccEETTcHHHHHHHEEEccTTcEEEEEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEGGGEEEETTEEEEHHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHccGGGcccEEEEcccccccTTccccGGGccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHcTTccTTTccTTcccccccHHHHHHHHHHHHHHTTccccHHHHTTcccHHHHHHHHHHHccEEGGccEEEcTTcEEEEccccccccccEEEEccTTccTTTTHHHHHHHTTTccEEEEccTTcTTccccccccHHHHHHHHHHHHHHHTcccEEEEEETHHHHHHHHHHHHcGGGEEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHEEEEEEETTcccccHHHHcccTcEEEEEccccTGGGGGcHHHHHHHHHHHTTTcGGGTcTTcTTEEETTccGGGGccccccccTTccHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHTH#cHHHHHHH###################### DISOP:02AL 839-844, 1596-1601, 2660-2669, 4018-4021, 4468-4477, 5205-5217, 5288-5302, 5573-5579| PSIPRED ccHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEcHHHHHHccccccEEEEcccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEccHHcccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHHcccccEEEEEccccccHHHHHHHHHcccEEEEccccccHHHEEEEEccccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEcccHHHHHccccHHHHHHHHcccccccccccEEEEccEEEEccccEEEEEEccccEEEEccEEccHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHcHHHccccEEEEccccccccccccccHHcccHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEcccEEEEEEEcccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEccHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHEEcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHcccccccccccccEEEEEEccccccccccccEEEEEccccccccccEEEEEEEcccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHcccccHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHHHHccccccEEEEEccccccccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccHHHccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHHHHccccccccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHcccEEEEccccccHHHcEEEEcccccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEccccHHHcccccHHHHHHHHccccccccccccEEEccEEEEccccEEEEEEccccEEEEccEEccHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHcHHHccccEEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEccccEEEEEEcccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHcccccccccccccEEEEEcccccHHHccccccEEEEccccccccccEEEEEEEcccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHccccccccccHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccEEEEccccccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEcHHHHHHccccccEEEEEccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEcccccccHHHHHHHHHHccccEEEccHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHcccccEEEEEccccccccEEEEEEccccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEcccHHHHHHcccHHHHHHHHccccccccccccEEEccEEEEccccEEEEEEEcccEEEEccEEccHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEcccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHccHHccccEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEcccEEEEEEccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEcHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHccccccccccccEEEEEEccccccccccccccEEEEEccccccccccEEEEEEcccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHHHHcccccccEEEEcccccccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccHHcccHHHHHHHHHHccccEEEccHHHHHHHHHcccccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHcccEEEEccccccHHHEEEEEcccccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEccccHHHHccccHHHHHHHHcccccccccccccccccEEEccEEEEccccEEEEEEccccEEEEccEEccHHHHHHHHHHccccHHEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHcHHHccccEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEcHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEccccEEEEEEEccccccccEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEEccccEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEcccccccccccHHHHHHHHHccEEEEEEcccccHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEEEEEcccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccEEEEEEcccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHcccccccccEEEEEEccccccccccccccccEEEEccccccccccEEEEEEEccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHcccccHHHHHHHHHccccccccccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHHccccccccEEEEccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccHHcccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHccccEEEEccccccccEEEEEEcccccccccccccEEccccEEEEEcccccccccccEEEEEEccccHHHHHcccHHHHHHHHcccccccccEEEcEEEEEccccccccEEEEEEccccEEEEccEEEcHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHccHHccccEEEEcccccccccccHHHHHccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHccccHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHccccccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHccccccEEEEEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEEcccccccccccccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccc //